Bagsiden: Whistleblower afslører: FE syltede rationaliseringsforslag

Illustration: Lars Refn

I en tid, hvor spionchefer i Forsvarets afdeling for skæg og blå briller er sendt ud i kulden efter diverse penible afsløringer, har Bagsiden modtaget endnu et eksempel på slinger og frås i efterretningstjenesten. Det kommer fra Ulrik de Neergaard, der underskriver sig ‘løjtnant af reserven & whistleblower’:

Som værnepligtig løjtnant under særordningen for ingeniører arbejdede jeg et år ved Forsvarets Efterretningstjeneste. Som yngste løjtnant fik jeg i starten det ansvarsfulde bijob at sørge for indkøb af kaffe, sukker og kaffefløde.

Det var det år, hvor der blev opsat postkasser på alle tjenestesteder med det formål, at alle i systemet kunne indlevere forslag til effektivisering af arbejdsgange og øvrige gode ideer og klager, som så gik direkte til øverste leder på tjenestestedet. Man mente åbenbart, at der var mange gode ideer og klager, som ikke overlevede en tur ad kommandovejen, eller – og det var måske endnu værre – at en mellemleder tog æren for et godt forslag. Altså en slags whistleblowerordning.

Mine indkøb af kaffe, ­sukker og kaffefløde gav mig et indblik i de mængder, der blev indtaget, og da sukker dengang i slutningen af tresserne ikke var så farligt, som det er i dag, var forbruget af hugget sukker ganske betragteligt.

Ved at måle den tid det tog for hugget sukker at ­opløse sig i en kaffekop under omrøring og gange tiden med sukkerforbruget, kom jeg frem til, at man kunne spare 2,6 medarbejdere ved Efterretningstjenesten, hvis vi gik over til hurtigt opløseligt kaffesukker. De sad alligevel bare og rørte rundt i kaffen!

Forslaget med beregningen og dokumentation for målingerne blev på behørig vis nedlagt i føromtalte postkasse. Jeg forventede egentlig ikke at få noget svar på mit udmærkede rationaliserings­forslag, men da jeg efter udtjent tid takkede af hos chefen, takkede han mig for tro tjeneste og sagde: »Tak for Deres udmærkede og humoristiske forslag i postkassen. Vi fik os et godt grin.«

Ellers er der p.t. ikke meget at grine ad i Efterretningstjenesten. /srp

Illustration: Ingeniøren