Bagsiden: Volapyk: Elmålerkommunikation fra Radius

Illustration: MI grafik

Intern kommunikation er efter min erfaring gerne meget vanskeligere end ekstern kommunikation. Men her kommer et lysende eksempel på det stik modsatte:

Til Bagsiden.

Her i Vangede er Bladkompagniet øjensynlig en pålidelig omdeler af breve, så de har udbragt en påmindelse fra Radius (netselskab) om elaflæsning – i mit sommerhus – som brev! Det er så i sig selv en fejl hos Radius, idet de forrige x års påmindelser kom som e-mail.

Illustration: Privat

I brevet står der blandt andet: ‘Hvis elmåleren på din adresse er sat op for nyligt og bliver fjernaflæst, skal du selvfølgelig ikke aflæse elmåleren selv’. Jamen dog?

1.)Hvor skulle elmåleren ellers befinde sig, hvis jeg skal aflæse den?

2.)’Sat op for nylig’ – har Radius mon ikke en en oversigt over nye målere?

3.)Hvordan kan jeg afgøre om den faktisk bliver fjernaflæst?

Jeg græmmes.

Jan Heisterberg-Andersen

Illustration: MI Grafik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kig på disse links sider: https://radiuselnet.dk/Elkunder/Fjernaflae... https://radiuselnet.dk/Elkunder/Fjernaflae...

Det bliver spændende, at se om vi også kan "risikere" som privatforbrugere, at få negative elpriser en gang imellem. Sarkastisk: Dog vil gebyrer selvfølgelig sikre, at man ikke kan få penge tilbage fra elselskabet:

29.7.2010, energinet.dk: Elmarkedet: Nord Pool venter med negative spotpriser i to måneder.

Google søgning på ing.dk.

fx:

28. dec 2016, ing.dk: Negative elpriser: Usædvanligt længe fik vi penge for at bruge julestrøm: Citat: "... Stormen Urd blæste så meget gang i vindmøllerne, at danskernes gennemsnitlige elpriser var negative i to døgn i træk. Et symptom på, at danske afgifter er helt skæve, mener vindmølleejernes forening. ... De negative priser startede selve juleaften og varede indtil natten til tirsdag. Den største gevinst ved at bruge strøm var helt oppe i nærheden af 40 øre per kWh. ..."

12. apr 2016, ing.dk: Minus 150 kroner pr. megawattime: Vilde negative elpriser i Californien: Citat: "... Vindkraften har kronede dage i Californien og Texas, hvilket har resulteret i negative elpriser. I flere uger har det kostet forsyningsvirksomheder 150 kroner at komme af med en megawatttime. ... Subsidier fra den amerikanske stat betyder nemlig, at vindproducenterne kan tjene penge på at levere elektricitet, selv når priserne er negative. ..."

Perioder med negative elpriser kan fx anvendes til: * opvarmning af swimmingpools (is? så læg blot varmeren på isen). * smide en elvarmer i den lokale kanal, sø eller å, så den varmes op (is? så læg blot varmeren på isen). * de rigtig smarte laver syntetisk brændstof.

Syntetisk brændstof: https://ing.dk/artikel/canadisk-virksomhed... https://ing.dk/artikel/canadisk-virksomhed... https://ing.dk/artikel/canadisk-virksomhed... https://ing.dk/artikel/canadisk-virksomhed...

 • 1
 • 2

Det bliver spændende, at se om vi også kan "risikere" som privatforbrugere, at få negative elpriser en gang imellem. Sarkastisk: Dog vil gebyrer selvfølgelig sikre, at man ikke kan få penge tilbage fra elselskabet:

Det kommer an på hvad du mener med "elselskabet"...

Hvis det er dit handelsselskab, så ja. Der er nogen der følger markedsprisen. Der kan du godt risikerer at få penge tilbage. Men det forudsætter naturligvis at dit forbrug er større end de gebyrer du nævner og at forbruget primært ligger i de perioder hvor der er negative priser...

Hvis du tænker på dit netselskab, så nej. Den pris er uafhængig af markedselprisen. Og hvis du tænker på bidraget til Energinet.dk, så nej. Den pris er også uafhængig af markedsprisen. Det samme gælder naturligvis moms og afgift.

Dog skal det nævnes at jeg selv flere gange har fået penge tilbage fra mit elselskab... Det skyldes at jeg har betalt for meget i acontobetalingen :)

 • 1
 • 0

Kan man nægte at modtage en måler der kan fjernaflæses? Jeg har ikke brug for den form for overvågning, og aflæser gerne selv en gang om året.

 • 4
 • 6

Kan man nægte at modtage en måler der kan fjernaflæses? Jeg har ikke brug for den form for overvågning, og aflæser gerne selv en gang om året.

Jeg tror ikke, at du kan nægte det. I princippet kan el-selskabet jo opsætte din måler udenfor din grund. Og, målerens formål er ikke kun at tjekke den strøm som du bruger, men også at overvåge elselskabets net, og at der ikke går strøm tabt. Det er vigtigt at have styr på, af hensyn til skattevæsenet. Vi kan ikke have målere, som tæller forkert, for spildstrøm er ikke afgiftsbelagt.

Jeg har ikke noget imod en fjernaflæst måler. Men, jeg kan ikke acceptere at der kan skrives til den. Det må ikke være muligt, at kunne sætte måleren frem eller tilbage med aflæsning. Altså, aflæsning må ikke kunne skrive data til måleren. Det er relativt nemt at sikre, ved at opdele måleren i to, og kun have et udgangssignal til den trådløse del. Jeg mener, at det er dårlig sikkerhed, hvis der er tovejskommunikation mellem målerdel, og det trådløse. Det er stort set umuligt at tjekke sikkerheden for sådan en måler, og kræver enormt arbejde i at tjekke software mv. Hvis derimod, at det er et output, som kun sender data ud, så behøver man ikke at tjekke den trådløse del, men kun at verificere at målerdelen med displayet er opbygget korrekt. At sikre envejskommunikation i hardware er en god måde at opnå stor sikkerhed. Det kan f.eks. gøres med et RS232 seriel output, uden nogen form for handshake signaler, da der ikke må være signaler den omvendte vej. Det kræver kun en enkelt leder, der går fra output til input gennem en buffer, som garanterer retningen. Og det som aflæser signalet, kan altid aflæse det hurtigt nok, ellers kan lægges pauser ind mellem hver byte der sendes ud.

 • 4
 • 1

Kamstrup har på Ørsteds vegne netop udskiftet min elmåler med en som på billedet, den erstatter en Kamstrup 382 måler som jeg i mange år har lokalaflæst på minutbasis via dens optiske øje med et lille kredsløb og god hjælp af PKH python script. Den nye måler har også hvad det ligner et optisk øje, og jeg håbede at den snakkede samme protokol som 382 måleren, men det gør den øjensynligt ikke, så hjælp søges til at reverse engineer denne måler, så jeg igen kan foretage lidt kontrol af Ørsteds regninger, men også fortsat få indsigt og optimering af mit elforbrug.

 • 3
 • 0

De fleste fjernaflæste elmålere har en optisk udgang, men du bliver nok nød til at kontakte dit netselskab og høre om hvilket udstyr der kan tilsluttes lige netop din elmåler...

Som jeg har forstået andre der har prøvet manøvren, så er det vist stort set ligeså svært som at tale fornuft med Inger Støjberg - Radius er meget lidt informative om hvordan man kan hive data ud af deres måler, hvilket ikke harmonerer specielt godt med åbne standarder.

Men hvis det står i bekendtgørelsen, så er det jo direkte ulovligt hvis Radius ikke lægger deres åbne standarder frem til frit skue.

 • 6
 • 7

Men hvis det står i bekendtgørelsen, så er det jo direkte ulovligt hvis Radius ikke lægger deres åbne standarder frem til frit skue.

Jeg er ikke jurist, så den del ved jeg ikke noget om :) men da det ikke er netselskabet der har lavet måleren og de sikkert har flere forskellige mærker, så kan de nok henvise til leverandøren af de intelligente målere. Når nu bare der er en mulighed for at få hentet data ud af måleren (evt. efter kontakt til netselskabet for en kryteringsnøgle), så vil jeg mene at de lever op til deres del.

Det er derfor jeg anbefaler at du kontakter netselskabet. Det er dem der ejer måleren, de må kunne oplyse hvilket udstyr der skal anvendes for at kunne trække data ud. De kan formentlig også hjælpe dig med kontakten til leverandøren og oplyse om de aktivt skal åbne for kommunikationsmuligheden, før du kan få adgang til de pågældende data.

§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 5. Stk. 2. Overførsel af data skal være sikret via kryptering eller lignende. Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger. Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for netvirksomheders brug af den fjernaflæste elmåler.

 • 3
 • 0

Det mener jeg godt man kan - altså frabede sig omsætning af en fjernaflæst måler.

"Foreningen for Elektro Hyper Sensitive" (EHS - http://www.ehsf.dk/) gør en del ud af, at man kan frabede sig en fjernaflæst måler.

Hvordan det lige skal forgå i praksis ved jeg dog ikke - personligt er det ikke noget jeg bekymrer mig nævneværdigt om - hverken aflæsningen eller en evt. stråling fra en senderenhed.

 • 1
 • 1

Mon man kan lave et gruppe Persondataforordningssamtykke med begrænsninger, til staten (incl. sygehusvæsenet) om, at mine (vores) personoplysninger i det offentlige, ikke må outsources, ikke må kunne ses af andre end danske statsborger medarbejdere/konsulenter - og ikke udleveres til udlandet eller til (heller ikke delvis) udenlandsk styrede eller ejede virksomheder - med mindre jeg (vi) giver eksplicit samtykke i hvert enkelt tilfælde? (Disse samtykker kan senere trækkes tilbage, ifølge Persondataforordningen, hvis ønsket.)

Det samme kunne man kræve af dem, der administrerer elmålererne, rejsekortet, BroBizz...

.

Jeg venter med spænding på diskussion og svar i denne tråd :-)

Det er vel vores elmålerdata?

-

Referencer:

Vi vil vel ikke opleve følgende med danske personoplysninger eller elmålerdata?:

24. juli 2017, version2.dk: Data-læk af hemmelige identiteter truer svensk regering. Der er blevet lækket informationer fra det svenske transportministerium, der kan bruges til at spore personer med hemmelige adresser og identiteter.

24. jul. 2017, dr.dk: Stor it-skandale truer med at fælde den svenske regering. Lækage fra myndighed kan være til skade for nationens sikkerhed: Citat: "... * I maj 2015 beslutter generaldirektør Maria Ågren, at der kan afviges fra reglerne, der beskytter følsomme data. * I sommeren 2015 begynder Säpo at undersøge overdragelsen af it-driften. Efterretningstjenesten konkluderer, at der er bekymring for, at følsomme data er blevet håndteret forkert. ... .* 19. juli afslører Dagens Nyheter, at pågældende data blandt andet gjorde det muligt at opspore personer med hemmelige adresser og beskyttede identiteter. ..."

.

25. maj 2018, computerworld.dk: Amerikanske virksomheder opgiver at overholde GDPR-krav - blokerer istedet for en halv milliard europæiske brugere. 500 millioner europæiske borgere er nu afskåret fra at bruge en række store amerikanske websites, der har opgivet at nå dagens GPDR-deadline.

 • 0
 • 0

Det samme kunne man kræve af dem, der administrerer elmålererne, rejsekortet, BroBizz...

For elmålerne gør man... De indsamlet data må ikke bruges af andre end netselskabet, Energinet og det handelsselskab som kunden køber strømmen af (Afregning).

Netselskabet (monopolselskabet) må kun bruge de indsamlet data til netrelateret formål og ikke til noget kommercielt. Når/hvis data deles med eksterne (f.eks. forskere), eller data skal bruges kommercielt, må der ikke udleveres kundespecifikke oplysninger og kun aggregeret og anonymiseret data. Har forskere brug for mere kundespecifikke data, eller skal udregningerne bruges til et kommercielt formål, skal der indhentes en godkendelse for hver eneste berørte kunde (det sker f.eks. når forskere skal regne på vindmøller, skal forskerne have oplysninger om hver eneste vindmølle, eller er der kun en ejer af en park, skal kunden godkende at de får de pågældende data). Selv om man har en godkendelse til at anvende data, skal offentliggørelse stadig anonymiseres...

Det kan medfører meget store bøder til EU, hvis disse regler ikke overholdes. Jeg mener det er op til 5 % af hele koncernens årsomsætning, men det vil jeg ikke hænges op på :)

 • 1
 • 0

Nej, netselskabet er forpligtet ved lov til at opsætte fjernaflæste elmålere.

JA det er rigtigt, at de er forpligtet til at opsætte fjernaflæste målere. Men der står ingen steder i dansk love, at den skal eller kan fjernaflæses via "trådløs" tramission, som Kamstrup´s gør, da deres målere bruger et GSM-modul, hvilket reelt er en mobil-/radiosender. Så på dette punkt alene er den ulovlig. For så vidt angår tilslutning af eksterne enheder, vand- eller varmemåler, så skal der tilkøbes ekstraudstyr for muliggøre dette og formodentlig kobles sammen med el-måleren af en tekniker, du også skal betale ekstra for. Og det er lodret i strid med § 7 i bekendtgørelserne om fjenaflæste målere. Energiministeren er knaldhamrende ligeglad med lov og lovs overholdelse på dette punkt, og hævder at uenighed om den ulovlige målers trådløse transmission må vi selv finde en løsning på med Radius. Og såvel energiministeren og Radius anerkender at der ingen lovbestemmelse om opsætning af radiosender på "anden mands" ejendom, og så hævder Radius, at de suverænt kan bestemme målerens virkemåde! Trådløs eller ikke! Det er ikke juraen, der er hverken minister eller Radius´s spidskompentence! Og om ulovligheden heraf er heller ikke Ingeniørens interesse, at skrive om! Det går bare rigtig godt i DK i dag, virus muterer nu i vildt hurtigt, samfund lukkes ned, og alle vil formodentlig afvise en sammenhæng mellem omfang og intensitetet af nutidens eletromagnetiske stråling og de muterende virus. Men jeg håber da vi alle overlever længe nok til at få vished.

 • 0
 • 17

Konklusion : Du er bims

Fint nok, og så fortæller du mig samtidig, at har et stort uudnyttet potentiale til forbedring af dine juridiske kompetencer og evnen til at opfatte, forstå, analysere, og beskrive en problemstilling og dens årsagssammenhæng. Og så et stort tillykke med din egen nominering til kamelslugningsklubben.

 • 0
 • 20

I Kerteminde kommune har man valgt at bruge, smartmetre med kabel, fordi man gerne vil imødekomme dem, hvis nervesystem (, eller hvad det er, der) påvirkes ved for stor nærhed af disse sendemålere. Et områdes informationer samles så typisk via allerede eksisterende kabler i den transformator, der sender strøm til området, og sendes herfra videre trådløst, som jeg har forstået det. Steen

 • 1
 • 0

P.S.: Hvad betyder den lille grønne måne med de tre pile, der vokser, når pilen nærmer sig? Jeg tør ikke trykke på den. Steen

 • 4
 • 0

Kablede smartmetre.

Super at du skriver det. Og f.s.v. angår Bekendtgørelsernes tekniske krav er den OK, om transmission, GSM-modul (trådløs) eller ledningsbåret. Sjovt nok hævder RADIUS Elnet, at manglende bestemmelse om trådløs eller ej, giver dem ret til suverænt at bestemme transmissionsmetode, herunder at have** ret** til at opsætte radiosender på "anden mands" ejendom. Den slags ret kræver lovhjemmel og uden, ingen ret. Det var noget af det første jeg blev præsenteret for, i min studietid på Københavns Bygn. teknikum. Og endnu sjovere er det, at energiministeren, i svar til mig, har skrevet, at manglende bestemmelse om transmissionsmetode gør, at Radius Elnet og undertegnede, i fællesskab, skal finde en løsning (DAV DO). Der ingen overenstemmelse her. Og vil du tilslutte anden enhed, så vil Radius have betaling for det, Det ikke det der står på tryk i Bek. Og i Århus området og Djursland leverer Elselskabet Konstant også EL med ledningsbåret målerløsning. Så de to kan da læse og forstå dansk og jura. Det er bare er stort og stor tak for dit input omkring det. Dit PS! "den lille grønne måne med de tre pile etc." hvor ser du det, her på siden eller din måler?

 • 0
 • 5

Jeg tror, det er rigtigt, at man kan modsætte sig radiosendere på sin ejendom. Om man også kan gøre det, hvis sendemåleren først er monteret, skal jeg ikke kunne sige. Det vil nok være temmelig besværligt. Om elsselskaberne må sætte dem op uden tilladelse, hvis man ikke har protesteret, ved jeg ikke, men det er blevet gjort. Jeg ved ikke om den lille grønne figur også optræder på andres computere, men når jeg er på disse sider, er den altid i nederste venstre hjørne, og når pilen er tæt nok på, aktiveres denne og figuren vokser en halv gang. Jeg trykker IKKE på den, selvom den pirrer min nysgerrighed, men tak for din interesse :). Vh. Steen

 • 1
 • 0

Jeg har lige været igennem mine bogmærker, den er på Ing, hvor den er grøn, og så er den på DMI side om download af observationer, her er den sort.

 • 1
 • 0

Re: Kablede smartmetre

Tak Steen. Problemstillingen med radiosender i måler er den samme f.s.v. a. vand- og varmemålere. Så det er jo ikke kun 1 sender "du sover på" men 2 ell. 3, afhængig af varmekilde. Om djævlen. Hvis den "dræber" pc´en, er det så en djævel Ingeniøren har installaret på vore pc´ere?

 • 0
 • 8

@ Christian # 31. Hjælp! Jeg trykkede også på den, og nu er min computer også helt død. Jeg nåede lige at sende det her 1 sekund, inden den døde. Men hvad skal den, og hvor kommer den dog fra? S.U. Steen

 • 3
 • 0

Da den er på denne side, må det vel være sidens ejermand der har anbragt den, så det kan Ingeniøren vel vel svare på? Eller er der nogen der kender til dens titel, så kan den måske fjernes af windows?

 • 0
 • 3

I Kerteminde kommune har man valgt at bruge, smartmetre med kabel, fordi man gerne vil imødekomme dem, hvis nervesystem (, eller hvad det er, der) påvirkes ved for stor nærhed af disse sendemålere. Et områdes informationer samles så typisk via allerede eksisterende kabler i den transformator, der sender strøm til området, og sendes herfra videre trådløst, som jeg har forstået det. Steen

Og på den måde udstråler de formodentlig mere energi via uskærmede elkabler end alternativerne.

De siger man skal tage andres bekymringer alvorligt selvom man ved bedre. Det er bare svært når folk har så dårlig forståelse for radiobølger. Alt elektronik udstråler radiobølger, alle elkabler, telefonkabler, antennekabler etc udstråler radiobølger. Hvis der er strøm, så er der også udstråling. Det er kun et spørgsmål om hvor meget og om udstrålingen er støj eller indeholder information der kan fortolkes af en modtager.

Den typiske elmåler sender én gang i døgnet og det varer et brøkdel af et sekundt. Det sker ved lav effekt på højest et par watt. Du "sover" således næppe på en radiosender, da den er inaktiv 99,999% af døgnet.

Når de i Kerteminde bruger elkablerne, så fungerer elkablerne som en antenne. Alle ledninger fungerer som antenner. Der vil ske udstråling i dine elledninger i væggene, dine lamper, ja alt der er tilsluttet elnettet. Ikke kun fra din egen elmåler, men også fra alle naboernes. Der er ikke noget filter i elskabet ude i gaden, som stopper naboernes signaler fra at løbe ind i din bolig, så det sker naturligvis. Du kan trøste dig med at elledninger også opsamler alt muligt andet skrammel, så det eksempelvis ikke er usædvanligt at kunne opsamle AM og FM radio fra en tilfældig elledning.

 • 5
 • 2

Men hvad skal den, og hvor kommer den dog fra?

På en måde kommer den fra EU. Ved at trykke på den får du en menu, hvor du kan indstille hvilke informationer ing.dk må gemme om dig. Det er en del af websiden og ikke en virus. EU kræver at borgere skal have mulighed for at ændre indstillinger, så det har ing.dk implementeret ved det lille ikon.

PS.: Tror de fleste er klar over det, men det virker til at der måske er en enkelt eller to der ikke er.

 • 2
 • 1

Ved at trykke på den får du en menu, hvor du kan indstille hvilke informationer ing.dk må gemme om dig. Det er en del af websiden og ikke en virus. EU kræver at borgere skal have mulighed for at ændre indstillinger, så det har ing.dk implementeret ved det lille ikon

Det er ikke rigtigt. Det er en kommunikationscookie. Den kan gennem dine øjne tale direkte med den chip du fik med da du blev vaccineret. Det er den måde Bill Gates kontrollerer os på uden at vi bemærker det.

Så snart du ser den på en hjemmeside skal du skynde dig at lukke øjnene inden den får oprettet kommunikationen med din indsprøjtede chip.

 • 10
 • 0

Og på den måde udstråler de formodentlig mere energi via uskærmede elkabler end alternativerne.

De siger man skal tage andres bekymringer alvorligt selvom man ved bedre. Det er bare svært når folk har så dårlig forståelse for radiobølger. Alt elektronik udstråler radiobølger, alle elkabler, telefonkabler, antennekabler etc udstråler radiobølger. Hvis der er strøm, så er der også udstråling. Det er kun et spørgsmål om hvor meget og om udstrålingen er støj eller indeholder information der kan fortolkes af en modtager

.

Nu har jeg holdt en elektromogmeter op foran elmåleren og den registrerer udslag hvert minut, af knap 1 sek. varighed der er ca 50 gange højere end ellers. Så mon ikke den sender 1 gang i minuttet, da det er den eneste sender i huset. Efterfølgende har jeg prøvet at holde den over hvor stikledningen er placeret, og der er ingen ændringer i visningen, om måleren holdes over stikledningen eller andre områder på grunden. Det tyder vist på at evt. radiobølger fra stikledningen apsorberes i jorden og således bliver der. Og elledningerne der forsyner ejendommene på vejen. incl. stikledninger ligger alle i jorden.

 • 0
 • 8

Nu har jeg holdt en elektromogmeter op foran elmåleren og den registrerer udslag hvert minut, af knap 1 sek. varighed der er ca 50 gange højere end ellers. Så mon ikke den sender 1 gang i minuttet, da det er den eneste sender i huset.

Nej, det er helt umuligt at de sender 1 gange i minuttet af et sekundts varighed. Prøv at regne på hvor mange frekvenser de skulle bruge, hvis alle elmålere i området gjorde det.

Hvad er et elektromogmeter?

Det er meget sandsynligt at elektroniken der gemmer målinger vågner op en gang i minuttet. Det er standard low power teknik. Som sagt, alt elektronik udstråler radiobølger. Når en mikroprocessor "vågner" øges frekvensen den arbejder ved typisk og strømforbruget øges meget, hvorfor udstrålingen også øges.

 • 2
 • 0

Hvad er et elektromogmeter?

JA der mangler et "s", læs: "elektrosmogmeter". Og hvad det er? Det er et apparat der kan opfange "radiobølger" indenfor de frekvenser apparatet er konstrueret til at modtage, og registrerer styrken af dem. Angiver frekvens og mW/m2. Måler i området 100Mhz - 8 Ghz. Har en RF-sensor og en Gaus-meter-sensor, hvad det så end er.

 • 0
 • 4

Det tyder vist på at evt. radiobølger fra stikledningen apsorberes i jorden og således bliver der. Og elledningerne der forsyner ejendommene på vejen. incl. stikledninger ligger alle i jorden.

Her er en video der viser hvordan vi finder elledninger i jorden med en kabelsøger:

https://www.youtube.com/watch?v=OAEwNMtn60Y

Det er en primitiv model han har i videoen. Han kan formodentlig kun finde 50 (eller 60) Hz. Vores kabelsøgere kan også finde andre frekvenser og dermed finde telefonkabler, antennekabler og nogle gange også "døde" kabler der ikke er tilsluttet noget. Alt sammen blot ved at opsamle radiosignaler der udsendes fra kablerne. Og det er kabler der er gravet dybt ned i lerjord som dæmper radiosignaler ganske godt.

Du kan også få kabelsøgere beregnet til indendørs brug, som finder dine ledninger i væggen.

 • 6
 • 0
 • 3
 • 0

da det er den eneste sender i huset

Så :

ingen mobiltelefon(er) ? WIFI SMART TV Fjernbetjeninger ( mange er RF i dag... ) Ipad eller andre tablets Bluetooth headsets

Svar; Intet trådløst, udover fjernbetjening til fjernsyn og mobiltlf. Ingen tablet og bluetooth, men forbindelse, til router, printer, mus, tastatur og tv, alt i skærmet kabel. Mobiltelefon enten slukket eller på flytilstand, når den ikke bruges.

 • 0
 • 7

jo den angiver en frekvens 0004H, og en max. værdi der 0,0120 når der er konstant visning. Max. værdien springer til 0,0420 formodentlig mW/m2, med ca. 1 minuts interval. Frekvens uændret 0004H på displayet. Holder jeg den op og i retning mod mobilmast er viser den skiftendende frekvenser op til ,0800H og max. værdi op 283.100. Elektrosmogmeteret er en Cornet ED88TPlus.

 • 0
 • 5

Da jeg antager at du taler sandt, må du have et besværligt liv.

Selvfølgelig taler jeg sandt, ellers er diskusionen jo værdiløs. Og besværligt liv? Nej, jeg har haft et muntert liv uden alvorlige lidelser og uden besværlige omstændigheder ved de mest fornøjelige aktiviteter. Så jeg kan huske antallet af alvorlige sygdomme før 1980 og kan sammenligne med nutidens antal, som der utvivlsomt kommer en lind strøm af fremover. For mig er det påfaldende at forøgelsen af vor brug af kemi og stråling falder fint sammen med forøgelsen af nye alvorlige sygdomme, selvom ingen endnu har formået at koble de to ting sammen. Og dokumentere præcist det der sker på celleniveau, der er vi ikke rigtig nået til endnu. Derimod er antallet og omfang af alvorlige sygdomme, nok den nærmeste indikation af effekten, af enten eller både og, af omfanget og forbrug af kemi og stråling. Især det sidste bliver nok det vanskeligste at forstå den fulde effekt af. Jeg slipper forhåbentlig for fremtidens ulemper. Det håber jeg også I gør og jeres børn, men jeg ser blot anderledes på det end jer. Fint nok. Fremtiden giver svaret.

 • 0
 • 8

jo den angiver en frekvens 0004H, og en max. værdi der 0,0120 når der er konstant visning. Max. værdien springer til 0,0420 formodentlig mW/m2, med ca. 1 minuts interval. Frekvens uændret 0004H på displayet. Holder jeg den op og i retning mod mobilmast er viser den skiftendende frekvenser op til ,0800H og max. værdi op 283.100. Elektrosmogmeteret er en Cornet ED88TPlus.

Det ved jeg ikke helt hvordan skal fortolkes. Frekvens måles i Hz men det er næppe 4 Hz den har målt. Måske 4 MHz. Det kunne passe med en frekvens der bruges til en mikrocontroller. Den effekt du måler er meget langt fra at være nok til en radiosender. Det er bare støj fra mikrocontrolleren. Dit instrument er beregnet til at måle støj fra elektroniske kredsløb og bruges eksempelvis når kredsløb skal CE godkendes, til at dokumentere at det ikke støjer mere end tilladt.

Konceptet i fjernaflæste målere af alle slags er at sende med meget lav effekt og få daglige beskeder. Udbyderen af nettet tager en pris enten per besked eller max X beskeder dagligt. Der sendes med lav effekt for at batteridrevne målere kan holde længere. Hvis der er et GSM modul i elmåleren, så er teknologien nok NB-IoT:

https://en.wikipedia.org/wiki/Narrowband_IoT

Der sendes med en effekt på 20 dBm svarende til 100 mW. Hastigheden er 16 til 160 kbit/s. Data der skal sendes er målernummer samt opsamlede målinger. Lad os sige 1 kbit for at gøre beregningen nem, nok til 30 x 32 bit måleværdier. Det betyder at sendetiden vil være imellem 0,1 sekundt (for 16 kbit/s) og 0,01 sekundt (160 kbit/s). Watt gange sekunder giver joule, så en transmission af 1000 bits kræver mellem 1 og 10 millijoule.

Det kræver 4 joule at opvarme 1 gram vand 1 grad. En transmission kan dermed varme 1 gram vand mellem 0,0003 og 0,003 grader celsius.

Hvis måleren skal overføre data opsamlet med 1 minuts mellemrum, så skal der bruges 48 transmissioner af 30 måleværdier per døgn. Så er vi oppe på at kunne varme 1 gram vand mellem 0,02 og 0,2 grader celsius per døgn.

Det er hvis alt radioenergien bliver opsamlet af dit vand. Formålet er at energien skal spredes ud, så en modtager et sted kan modtage det. Så i praksis vil du få væsentligt mindre gavn af energien til dine kolde fingre.

Det er helt grundløst at være bange for en fjernaflæst måler, der er simpelthen ikke nok energi i transmissionerne til at gøre noget som helst. Har du prøvet at måle på din computer for at se hvor meget du får blæst lige i ansigtet ved at læse dette indlæg? Bare til sammenligning.

 • 6
 • 0

Tak Baldur for dine trøstende ord og forklaring. Grundlæggende tror jeg heller ikke den enkelte sender, er direkte livstruende "overnight". Nu har jeg bare haft nogle erfaringer, med "før og efter" (min nattesøvn) og som har vist mig at der må være en sammenhæng, da det er den eneste ændring der er sket for mig i mange år bortset, fra alderstilvækst. Realiteten er, at der jo ikke kun opsættes en enkelt "sender", men i tusinder eller milioner. Godt nok ikke lige hvor jeg bor, men rigtig mange hvor vi ellers færdes. Men jeg får også "fornøjelsen" af naboernes sendere, samt satelliternes. Og m.h.t. energien i en enkelt GSM-sender: prøv at se denne video og hør en Devra Davis, fortælle, at det handler mindre om energien, og mere om frekvensen, og hvorfor! Og se hør indholdet, og så spørg dig selv; Giver det her mening eller ikke og hvorfor! Dagens Covid 19 med dens mange muterende og invaliderende og fatale vira, er det en tilfældighed? Eller er det faktuelt konsekvensen af en forstyrret celledeling i en virus? Mere end 30 nye alvorlige sygdomme i husdyr og mennesker, siden 1980: En tilfældighed? Nej, oprindeligt kom det perfekte fra en uforstyrret natur selv.

 • 0
 • 12

Tak til Baldur Norddahl: Tak for dit svar #36 Det er beroligende at høre, at et smartmeter kun sender meget svagt en brøkdel af et sekund i døgnet. Det må så også gælde for de kablede metre. Derfor synes jeg ikke, det er beroligende for din troværdighed, når du skriver, at der formentlig udsendes mere stråling fra de kablede metre.

Selvfølgelig udsender allle uskærmede ledninger stråling, men i min logik vil en ledning, der bare er lavet til at kunne lede strøm, udsende mindre (ikke mere) radiostråling end et apperatur, der er konstrueret til netop at kunne sende radiosignaler, der skal kunne modtages uden bøvl over større afstande.

  Ja vi får lidt stråling fra alle vores ledninger. Som gammel Hi-Fi nørd og fritidsmusiker har jeg en masse ledninger i mit hus, som jeg er rigtig glad for, og som jeg ikke mener generer mig.  

  Det undrer mig heller ikke, at man kan måle signaler fra ledninger i jorden, for uanset hvor svage signalerne er, så er de der jo og skal vel bare forstærkes nok op til, at man kan bruge dem i måleapperaturet.  

  Jeg har nu prøvet at finde læsestof om , hvor lang tid et smartmeter sender aktivt. Dét, er det meget svært at få noget helt konkret at vide om, for oplysningerne er langt fra entydige, og jeg har tænkt på, om der evt. sendes signaler mange gange i løbet af døgnet, som ikke direkte handler om vores strømforbrug på samme måde som fra en mobiltelefon. Den er jo heller ikke kun aktiv, når vi snakker, og sender også andet end kun vores kloge samtaler. 
  Så handler "et meget svagt signal en brøkdel af et sekund i døgnet" kun om information om elforbrug, og er der andet derudover - og i givet fald hvor meget og hvor ofte????   Steen
 • 1
 • 5

Selvfølgelig udsender allle uskærmede ledninger stråling, men i min logik vil en ledning, der bare er lavet til at kunne lede strøm, udsende mindre (ikke mere) radiostråling end et apperatur, der er konstrueret til netop at kunne sende radiosignaler, der skal kunne modtages uden bøvl over større afstande.

Alle ledninger er antenner. I min baghave har jeg en 40 meter lang ledning hængende. Det er en antenne jeg har konstrueret til min amatørradio. Ledningen er bare en helt almindelig elledning købt i Harald Nyborg, dvs kun med en enkelt leder.

Det er klart at radiosenderen er udstyret med en antenne der er tunet til den frekvens de benytter. Det kan gøres så simpelt som en stump ledning med en længde der relaterer til bølgelængden. Andre længder vil stadig fungere som antenner, de er bare ikke lige så effektive.

Elkabler er til at overføre AC strøm ved 50 Hz. Der bliver udstrålet meget lidt effekt ved meget lavet frekvenser som 50 Hz. Kablerne er ikke skærmet, balancerede, tvistet eller har andre egenskaber, der gør dem særligt egnet til kommunikation. Når man vælger at bruge dem alligevel til at sende datakommunikation fra elmåleren til transformerstation, så må man også forvente at 99% af energien fra datakommunikationen er gået tabt inden det når transformeren. Det er også fint nok, da det stadig er nok til at signalet kan forstærkes op igen og fortolkes.

Men hvad bliver der af de 99% der går tabt? Ja noget af det bliver til udstrålet effekt i dit hjem og i naboernes hjem. Det kan ikke være anderledes. En del bliver naturligvis også udstrålet i den del af kablet der er gravet ned i fortovet.

Vi taler om meget små effekter, og det gælder både radiosenderen og kommunikation over elkabler. Ellers ville systemet skabe forstyrelser. I begge tilfælde har du svært ved at måle det.

Jeg står ved at en radiosender, der sender 100 mW i måske samlet set 1 sekundt dagligt, formodentligt på daglig basis udsender mindre energi i dit hjem, end systemet der bruger elkablerne og som formodentligt må bruge væsentligt mere energi for at blive hørt af transformerstationen. Vi kan faktisk forvente at størstedelen af energien ender med at være udstrålet i de elledninger der er tættest på dig, og det vil sige de ledninger der ligger i væggene i dit eget hus.

Dermed ikke sagt at det er et problem, det øger bare baggrundsstøjen en anelse. Det er dog et problem for os radioamatører. Det kan være svært at være radioamatør i en by da der er meget baggrundsstøj fra alt muligt, og det vi har talt om her i tråden er bare det mindste. Støjen hindrer ikke at vi kan sende, men det kan blive svært at høre svage stationer som bliver overdøvet af støj fra naboernes elektronik.

På mit arbejde bruger vi kabelsøgere til at lokalisere blandt andet elkabler, inden vi graver. Det kan gøres på forskellig vis, men en af metoderne er at koble en sender til elledningen. Det er specielt nyttigt hvis man vil sikker på at det er den samme ledning man følger i jorden, hvis ledningerne ligger tæt sammen eller man skal finde ledninger der ikke er nogen strøm i. Rækkevidden er ikke specielt lang, omkring nogle hundrede meter før at alt signalet er udstrålet og søgeren ikke længere kan finde kablet. At signalet bliver udstrålet er således både en forudsætning for at kabelsøgeren kan fungere men også dens begrænsning i rækkevidde.

 • 10
 • 1

Realiteten er, at der jo ikke kun opsættes en enkelt "sender", men i tusinder eller milioner. Godt nok ikke lige hvor jeg bor, men rigtig mange hvor vi ellers færdes.

Karsten Vedelskov

Der er en sender " Solen " du skal have respekt for, hvordan takler du den, nu du skriver færdes, så tænker jeg at du færdes udendøre ?

Et godt svar kunne være: iklædt i gedigen heldækkende middelalder stål-rustning ( Faraday cage ). Tung og ubekvem og ulidelig varm, når man på en god dag bliver bestrålet med 1,4 kW / m2

 • 6
 • 0

Hej Magnus.

Spændende pointe du giver udtryk. For solens livgivende stråler er grundlæggende samme energi, som al anden stråling. Det er reelt kun bølgelængde og frekvens, der er forskellen. Men som så meget andet, er samme stråling det, der gør din grillsteak mør, når du griller. Ligger den for længe på grillen brænder du den af. Det samme vil også ske for kødet på dine egne knogler, hvis du udsætter det for solens stråler, non stop længe nok. Hvor længe tror du kan opholde sig ubeskyttet i solens stråler, før du vil bekytte dig? Men da kloden snurrer rundt får vi fred om natten, og vort immunsystem reparerer de skader solen har påført os om dagen. Modsat er det med alle vore "smarte" og trådløst kommunikerende opfindelser, mobiltlf. WIFI, GPS, radar og alarmsystemer etc., da vi udsættes for den energi 24 i døgnet uden reparationspauser. Og om den energi påvirker vort immunsystems evne til at reparere os, er umuligt at bevise direkte. Derimod er svækkelse eller skader på vor legeme nok den bedste indikation på at noget er skadeligt. Prøv at tænke tilbage på alle de "vidunder-forbindelser", især kemi, der gennem de sidte 100 år kom frem og siden er blevet forbudte, grundet deres skadelige virkninger på miljø og mennesker, dyr etc. Men disse problemstilllinger er nok for svære at forstå, når man lever af at konstruere sendere, ved en masse om frekvens og bølgelængder og ingen viden om celledeling og konsekvens af eksakte kopier af DNA-strenge.

 • 1
 • 9

Til Baldur.

 Tak for alt det, du har oplyst. Det er altid dejligt, når vidende folk deler med os andre. Og spændende, at du er radioamatør. Da jeg var dreng, lavede min fætter en FM sender, der kunne række ca. 1 km. Den var tilsluttet en Beogram 1000VF pladespiller, og så sendte han på P1,s bærebølge jazzmusik ud over kvarteret om søndagen, når der ellers blev transmitteret højmesse, men kun kortvarigt, for han var bange for at blive pejlet, og jeg mener også, at hans antenne bare var noget ledning. 

 Også spændende med kabelsøgningen.  

Jeg forstår ikke helt, at du skriver, at strålingen fra det ledningsbårede signal måske skulle være stærkest tæt på mig. Jeg tænker, signalet sendes til transformatoren med en ud- og hjemledning, og om det lærte vi jo i skolen, at strømstyrken var den samme i hele kredsløbet, mener jeg. Så skulle man jo tro, at udstrålingen også ville være det. Eller hvad? 

 Jeg har kigget rundt og synes, du står ret alene med påstanden om, at der kun sendes en gang i døgnet i en brøkdel af et sekund. Der nævnes alt fra flere gange i minuttet, og derfor ved jeg ikke, om der også sendes informationer om andet end strømforbrug. Det er bl.a. nævnt at smartmetrene også kommunikerer med hinanden indbyrdes, men jeg ved ikke om det passer. 

 Jeg kan godt lide, at du står fast på, at der nok tabes mere ved ledningsbrug end ved transmission gennem luft, selvom min intuition har det lidt hårdt med det, (det er ikke dit problem :)), og forstår, at den høje grad af udstrålingstab skyldes den høje frekvens, men kunne man så ikke bare lade alle smartmetre være kablede (ledningerne er der jo i forvejen), og så sende informationerne på en meget lavere frekvens end den, der skal bruges til radiosending ???? (Det er nok ikke en mulighed). 

P.S. : Før farvefjernsynenes tid lavede jeg som stor dreng til mine forældre en tv antenne af antenneledning (ikke skærmet kabel) samt en antenneforstærker (fra Josty Kits), der kunne køre et år på et 4,5 volts Hellesens batteri. Det lå på loftet og fungerede rimelig godt. Som nedføringskabel brugte jeg bare billig lysnetledning, men da jeg senere skiftede den ud med skærmet kabel, blev det vildt godt, og forstærkeren var nu helt overflødeig. Så ja ledninger er antenner, der sprøjter stråling ud. Også når de slet ikke skal. Steen

 • 0
 • 3

For solens livgivende stråler er grundlæggende samme energi, som al anden stråling. Det er reelt kun bølgelængde og frekvens, der er forskellen.

Karsten Vedelskov

Solens stråler er ikke kun livsgivende, men kan betyde døden for udstyr du er ræd for: https://www.newscientist.com/article/21503...

Her er link der beskriver hvad der sker med elforsyning o.a for ikke så mange år siden ( 1989 ) : https://www.youtube.com/watch?v=KqXtwAZFfU...

 • 3
 • 0

Jeg forstår ikke helt, at du skriver, at strålingen fra det ledningsbårede signal måske skulle være stærkest tæt på mig. Jeg tænker, signalet sendes til transformatoren med en ud- og hjemledning, og om det lærte vi jo i skolen, at strømstyrken var den samme i hele kredsløbet, mener jeg. Så skulle man jo tro, at udstrålingen også ville være det. Eller hvad?

Kredsløbet inkluderer jorden og kobling mellem ledningerne. Det meste af strømmen når aldrig frem til transformatoren. Det er inden gået i jorden eller over i returledningen og er på vej tilbage.

Jeg har kigget rundt og synes, du står ret alene med påstanden om, at der kun sendes en gang i døgnet i en brøkdel af et sekund. Der nævnes alt fra flere gange i minuttet, og derfor ved jeg ikke, om der også sendes informationer om andet end strømforbrug. Det er bl.a. nævnt at smartmetrene også kommunikerer med hinanden indbyrdes, men jeg ved ikke om det passer.

Det er ekstremt svært at finde priser, men her en af de få jeg fandt:

https://buy.sigfox.com/buy/offers/DK

Du kan der se at de sælger max 140 beskeder per dag for 140 kr/år per måler. Hvis du har mere end 1000 målere, så kan du få rabat. Antal beskeder for mere end 1000 målere er angivet som 1-140 og det skal forstås således, at du får det billigere hvis du skal bruge færre beskeder per dag.

Det er lidt som at købe data til din mobiltelefon. Med en million målere, så har de en interesse i at sende så lidt som muligt, for det er bestemt ikke gratis at sende og dermed bruge data.

Jeg siger i øvrigt ikke at der sendes én gang i døgnet i max 1 sekundt. Jeg siger at den samlede sendetid svarer til 1 sekundt hvis teknologien er NB-IOT (GSM baseret). SigFox, som jeg linker til ovenover, er en anden teknologi der fungerer anderledes. De sender i længere tid men til gengæld ved lavere effekt.

 • 3
 • 1

Som nedføringskabel brugte jeg bare billig lysnetledning, men da jeg senere skiftede den ud med skærmet kabel, blev det vildt godt, og forstærkeren var nu helt overflødeig. Så ja ledninger er antenner, der sprøjter stråling ud.

Så primitivt kan du slet ikke stille det op - i dette tilfælde skyldes det mere at din ledning rent højfrekvensmæssigt har virket som en decideret modstand, tæt på en kortslutning, så der er i virkeligheden slet ikke "sprøjtet" noget som helst "stråling" ud, men der er blivet afsat (en meget svært målelig) svag varme.

 • 1
 • 1

Hvor længe tror du kan opholde sig ubeskyttet i solens stråler, før du vil bekytte dig? Men da kloden snurrer rundt får vi fred om natten, og vort immunsystem reparerer de skader solen har påført os om dagen. Modsat er det med alle vore "smarte" og trådløst kommunikerende opfindelser, mobiltlf. WIFI, GPS, radar og alarmsystemer etc., da vi udsættes for den energi 24 i døgnet uden reparationspauser.

Vi får aldrig fred fra naturens stråling. Den mest åbenlyse er måske jordens magnetfelt, da det fleste er klar over at kompaset også virker om natten. Eller det elektriske felt, der kan være ganske kraftigt, mellem jord og himmel - det tordner også om natten yes? Lyn er også en kilde til endog meget kraftige radiosignaler på alle frekvenser og du får også glæde af lyn på den anden side af jordkloden (når min amatørradio kan nå modsatte side af jordkloden så kan naturlige radioemmisioner også).

Så er det baggrundsstråling fra jorden, fra stjerner, fra mælkevejen, fra atmosfæren og udstråling på grund af varme. Alt der er varmere end 0 grader kelvin udstråler radiobølger på alle frekvenser. Af denne årsag køler man elektroniske kredsløb der skal være særlige støjsvage.

Illusionen om at vi mennesker har introduceret nye frekvenser, der påvirker vores kroppe, passer simpelthen ikke. Det er et spørgsmål om styrken af disse frekvenser, men alle frekvenser er til stede altid som baggrundsstøj og har altid været det.

 • 9
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten