Bagsiden: Volapyk: Elmålerkommunikation fra Radius

Illustration: MI grafik

Intern kommunikation er efter min erfaring gerne meget vanskeligere end ekstern kommunikation. Men her kommer et lysende eksempel på det stik modsatte:

Til Bagsiden.

Her i Vangede er Bladkompagniet øjensynlig en pålidelig omdeler af breve, så de har udbragt en påmindelse fra Radius (netselskab) om elaflæsning – i mit sommerhus – som brev! Det er så i sig selv en fejl hos Radius, idet de forrige x års påmindelser kom som e-mail.

Illustration: Privat

I brevet står der blandt andet: ‘Hvis elmåleren på din adresse er sat op for nyligt og bliver fjernaflæst, skal du selvfølgelig ikke aflæse elmåleren selv’. Jamen dog?

1.)Hvor skulle elmåleren ellers befinde sig, hvis jeg skal aflæse den?

2.)’Sat op for nylig’ – har Radius mon ikke en en oversigt over nye målere?

3.)Hvordan kan jeg afgøre om den faktisk bliver fjernaflæst?

Jeg græmmes.

Jan Heisterberg-Andersen

Illustration: MI Grafik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kig på disse links sider: https://radiuselnet.dk/Elkunder/Fjernaflae... https://radiuselnet.dk/Elkunder/Fjernaflae...

Det bliver spændende, at se om vi også kan "risikere" som privatforbrugere, at få negative elpriser en gang imellem. Sarkastisk: Dog vil gebyrer selvfølgelig sikre, at man ikke kan få penge tilbage fra elselskabet:

29.7.2010, energinet.dk: Elmarkedet: Nord Pool venter med negative spotpriser i to måneder.

Google søgning på ing.dk.

fx:

28. dec 2016, ing.dk: Negative elpriser: Usædvanligt længe fik vi penge for at bruge julestrøm: Citat: "... Stormen Urd blæste så meget gang i vindmøllerne, at danskernes gennemsnitlige elpriser var negative i to døgn i træk. Et symptom på, at danske afgifter er helt skæve, mener vindmølleejernes forening. ... De negative priser startede selve juleaften og varede indtil natten til tirsdag. Den største gevinst ved at bruge strøm var helt oppe i nærheden af 40 øre per kWh. ..."

12. apr 2016, ing.dk: Minus 150 kroner pr. megawattime: Vilde negative elpriser i Californien: Citat: "... Vindkraften har kronede dage i Californien og Texas, hvilket har resulteret i negative elpriser. I flere uger har det kostet forsyningsvirksomheder 150 kroner at komme af med en megawatttime. ... Subsidier fra den amerikanske stat betyder nemlig, at vindproducenterne kan tjene penge på at levere elektricitet, selv når priserne er negative. ..."

Perioder med negative elpriser kan fx anvendes til: * opvarmning af swimmingpools (is? så læg blot varmeren på isen). * smide en elvarmer i den lokale kanal, sø eller å, så den varmes op (is? så læg blot varmeren på isen). * de rigtig smarte laver syntetisk brændstof.

Syntetisk brændstof: https://ing.dk/artikel/canadisk-virksomhed... https://ing.dk/artikel/canadisk-virksomhed... https://ing.dk/artikel/canadisk-virksomhed... https://ing.dk/artikel/canadisk-virksomhed...

 • 1
 • 0

Det bliver spændende, at se om vi også kan "risikere" som privatforbrugere, at få negative elpriser en gang imellem. Sarkastisk: Dog vil gebyrer selvfølgelig sikre, at man ikke kan få penge tilbage fra elselskabet:

Det kommer an på hvad du mener med "elselskabet"...

Hvis det er dit handelsselskab, så ja. Der er nogen der følger markedsprisen. Der kan du godt risikerer at få penge tilbage. Men det forudsætter naturligvis at dit forbrug er større end de gebyrer du nævner og at forbruget primært ligger i de perioder hvor der er negative priser...

Hvis du tænker på dit netselskab, så nej. Den pris er uafhængig af markedselprisen. Og hvis du tænker på bidraget til Energinet.dk, så nej. Den pris er også uafhængig af markedsprisen. Det samme gælder naturligvis moms og afgift.

Dog skal det nævnes at jeg selv flere gange har fået penge tilbage fra mit elselskab... Det skyldes at jeg har betalt for meget i acontobetalingen :)

 • 0
 • 0

Kan man nægte at modtage en måler der kan fjernaflæses? Jeg har ikke brug for den form for overvågning, og aflæser gerne selv en gang om året.

 • 2
 • 3

Kan man nægte at modtage en måler der kan fjernaflæses? Jeg har ikke brug for den form for overvågning, og aflæser gerne selv en gang om året.

Jeg tror ikke, at du kan nægte det. I princippet kan el-selskabet jo opsætte din måler udenfor din grund. Og, målerens formål er ikke kun at tjekke den strøm som du bruger, men også at overvåge elselskabets net, og at der ikke går strøm tabt. Det er vigtigt at have styr på, af hensyn til skattevæsenet. Vi kan ikke have målere, som tæller forkert, for spildstrøm er ikke afgiftsbelagt.

Jeg har ikke noget imod en fjernaflæst måler. Men, jeg kan ikke acceptere at der kan skrives til den. Det må ikke være muligt, at kunne sætte måleren frem eller tilbage med aflæsning. Altså, aflæsning må ikke kunne skrive data til måleren. Det er relativt nemt at sikre, ved at opdele måleren i to, og kun have et udgangssignal til den trådløse del. Jeg mener, at det er dårlig sikkerhed, hvis der er tovejskommunikation mellem målerdel, og det trådløse. Det er stort set umuligt at tjekke sikkerheden for sådan en måler, og kræver enormt arbejde i at tjekke software mv. Hvis derimod, at det er et output, som kun sender data ud, så behøver man ikke at tjekke den trådløse del, men kun at verificere at målerdelen med displayet er opbygget korrekt. At sikre envejskommunikation i hardware er en god måde at opnå stor sikkerhed. Det kan f.eks. gøres med et RS232 seriel output, uden nogen form for handshake signaler, da der ikke må være signaler den omvendte vej. Det kræver kun en enkelt leder, der går fra output til input gennem en buffer, som garanterer retningen. Og det som aflæser signalet, kan altid aflæse det hurtigt nok, ellers kan lægges pauser ind mellem hver byte der sendes ud.

 • 2
 • 0

Kamstrup har på Ørsteds vegne netop udskiftet min elmåler med en som på billedet, den erstatter en Kamstrup 382 måler som jeg i mange år har lokalaflæst på minutbasis via dens optiske øje med et lille kredsløb og god hjælp af PKH python script. Den nye måler har også hvad det ligner et optisk øje, og jeg håbede at den snakkede samme protokol som 382 måleren, men det gør den øjensynligt ikke, så hjælp søges til at reverse engineer denne måler, så jeg igen kan foretage lidt kontrol af Ørsteds regninger, men også fortsat få indsigt og optimering af mit elforbrug.

 • 2
 • 0

De fleste fjernaflæste elmålere har en optisk udgang, men du bliver nok nød til at kontakte dit netselskab og høre om hvilket udstyr der kan tilsluttes lige netop din elmåler...

Som jeg har forstået andre der har prøvet manøvren, så er det vist stort set ligeså svært som at tale fornuft med Inger Støjberg - Radius er meget lidt informative om hvordan man kan hive data ud af deres måler, hvilket ikke harmonerer specielt godt med åbne standarder.

Men hvis det står i bekendtgørelsen, så er det jo direkte ulovligt hvis Radius ikke lægger deres åbne standarder frem til frit skue.

 • 2
 • 5

Men hvis det står i bekendtgørelsen, så er det jo direkte ulovligt hvis Radius ikke lægger deres åbne standarder frem til frit skue.

Jeg er ikke jurist, så den del ved jeg ikke noget om :) men da det ikke er netselskabet der har lavet måleren og de sikkert har flere forskellige mærker, så kan de nok henvise til leverandøren af de intelligente målere. Når nu bare der er en mulighed for at få hentet data ud af måleren (evt. efter kontakt til netselskabet for en kryteringsnøgle), så vil jeg mene at de lever op til deres del.

Det er derfor jeg anbefaler at du kontakter netselskabet. Det er dem der ejer måleren, de må kunne oplyse hvilket udstyr der skal anvendes for at kunne trække data ud. De kan formentlig også hjælpe dig med kontakten til leverandøren og oplyse om de aktivt skal åbne for kommunikationsmuligheden, før du kan få adgang til de pågældende data.

§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 5. Stk. 2. Overførsel af data skal være sikret via kryptering eller lignende. Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger. Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for netvirksomheders brug af den fjernaflæste elmåler.

 • 2
 • 0

Det mener jeg godt man kan - altså frabede sig omsætning af en fjernaflæst måler.

"Foreningen for Elektro Hyper Sensitive" (EHS - http://www.ehsf.dk/) gør en del ud af, at man kan frabede sig en fjernaflæst måler.

Hvordan det lige skal forgå i praksis ved jeg dog ikke - personligt er det ikke noget jeg bekymrer mig nævneværdigt om - hverken aflæsningen eller en evt. stråling fra en senderenhed.

 • 0
 • 0

Mon man kan lave et gruppe Persondataforordningssamtykke med begrænsninger, til staten (incl. sygehusvæsenet) om, at mine (vores) personoplysninger i det offentlige, ikke må outsources, ikke må kunne ses af andre end danske statsborger medarbejdere/konsulenter - og ikke udleveres til udlandet eller til (heller ikke delvis) udenlandsk styrede eller ejede virksomheder - med mindre jeg (vi) giver eksplicit samtykke i hvert enkelt tilfælde? (Disse samtykker kan senere trækkes tilbage, ifølge Persondataforordningen, hvis ønsket.)

Det samme kunne man kræve af dem, der administrerer elmålererne, rejsekortet, BroBizz...

.

Jeg venter med spænding på diskussion og svar i denne tråd :-)

Det er vel vores elmålerdata?

-

Referencer:

Vi vil vel ikke opleve følgende med danske personoplysninger eller elmålerdata?:

24. juli 2017, version2.dk: Data-læk af hemmelige identiteter truer svensk regering. Der er blevet lækket informationer fra det svenske transportministerium, der kan bruges til at spore personer med hemmelige adresser og identiteter.

24. jul. 2017, dr.dk: Stor it-skandale truer med at fælde den svenske regering. Lækage fra myndighed kan være til skade for nationens sikkerhed: Citat: "... * I maj 2015 beslutter generaldirektør Maria Ågren, at der kan afviges fra reglerne, der beskytter følsomme data. * I sommeren 2015 begynder Säpo at undersøge overdragelsen af it-driften. Efterretningstjenesten konkluderer, at der er bekymring for, at følsomme data er blevet håndteret forkert. ... .* 19. juli afslører Dagens Nyheter, at pågældende data blandt andet gjorde det muligt at opspore personer med hemmelige adresser og beskyttede identiteter. ..."

.

25. maj 2018, computerworld.dk: Amerikanske virksomheder opgiver at overholde GDPR-krav - blokerer istedet for en halv milliard europæiske brugere. 500 millioner europæiske borgere er nu afskåret fra at bruge en række store amerikanske websites, der har opgivet at nå dagens GPDR-deadline.

 • 0
 • 0

Det samme kunne man kræve af dem, der administrerer elmålererne, rejsekortet, BroBizz...

For elmålerne gør man... De indsamlet data må ikke bruges af andre end netselskabet, Energinet og det handelsselskab som kunden køber strømmen af (Afregning).

Netselskabet (monopolselskabet) må kun bruge de indsamlet data til netrelateret formål og ikke til noget kommercielt. Når/hvis data deles med eksterne (f.eks. forskere), eller data skal bruges kommercielt, må der ikke udleveres kundespecifikke oplysninger og kun aggregeret og anonymiseret data. Har forskere brug for mere kundespecifikke data, eller skal udregningerne bruges til et kommercielt formål, skal der indhentes en godkendelse for hver eneste berørte kunde (det sker f.eks. når forskere skal regne på vindmøller, skal forskerne have oplysninger om hver eneste vindmølle, eller er der kun en ejer af en park, skal kunden godkende at de får de pågældende data). Selv om man har en godkendelse til at anvende data, skal offentliggørelse stadig anonymiseres...

Det kan medfører meget store bøder til EU, hvis disse regler ikke overholdes. Jeg mener det er op til 5 % af hele koncernens årsomsætning, men det vil jeg ikke hænges op på :)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten