Bagsiden: Vingeskruen - æres, som æres bør...

Illustration: Ingeniøren

Selv den mest uanseelige tekniske finesse har sin helt egen teknologihistorie – og er samtidig altid en del af en større fortælling.

Dette gælder naturligvis også vingerne på den vingeskrue, hvis funktion og virke­måde vi fik opklaret i sidste uge. Læs selv dette brev, der ikke nåede frem før deadline, men som alligevel fortjener at komme i avisen:

Kære Lynch

Skruen er udviklet af Mærsk Container Industri (MCI) omkring 1995. MCI producerede tørlast-skibscontainere på fabrikken i Tinglev fra 1991 til 2000.

Bundkonstruktionen i en tørlastcontainer består af en chassisramme i 5 mm stål med 28 mm kryds­finer ovenpå. Med en takttid på ca. 7 minutter skulle der skrues ca. 500 skruer igennem kryds­fineren ned i chassisrammen.

Sammen med en skruefabrikant udvikledes derfor vingeskruen, og funktionen var følgende: Spidsen er et engangsstålbord. Vingerne skaber frigang i krydsfineren til gevindet, stålspidsen bore igennem stålet, og når vingeren når dertil, bliver de revet af, og gevindet trækker skruen ned igennem stålet,

Små riller på undersiden af skruehovedet fræser til undersænkning. Kærven er tox, som er ideel til at ‘fange’ en skrue maskinelt og til stort moment.

Der udvikledes en maskine med seks skruehoveder, som på under 5 minutter kunne skrue de 500 skruer, der skulle til for at fastholde krydsfinerbunden til chassisrammen.

Venlig hilsen

Niels Peter Raun
Civ. ing., Skibsbygning 1965


Tak for fortællingen. Nu blev vingeskruen så til ‘biperson’ i et stort industriprojekt, hvorefter den senere bidrog til at hæve produktiviteten generelt i byggeindustrien og andre steder med samme udfordringer.

Ja, sådan fremstår ”det uendelige store i det uendelige små” (som George Brandes i sin tid skrev i anden forbindelse).

/Lynch

Illustration: MI Grafik