Bagsiden: Teknisk Museum søger fagfolk

1000vis af gamle interessante genstande venter på at blive bestemt og beskrevet i museets righoldige depot i Helsingør. Illustration: Danmarks Tekniske Museum

Opråb især til M’ere og E’ere i Nordsjælland: Kom og hjælp os med at skrive teknologihistorie! Vi skal vide meget mere om det, vi har - og hvorfor, vi skal blive ved med at gemme det!

Danmarks Tekniske Museum i Helsingør har mere end 25.000 genstande i sine samlinger, og ikke alle disse artefakter blev lige godt registreret og beskrevet, da de blev overdraget til museet.

Man har derfor mere, end man ved, man har, og uden tvivl også noget, som ikke er værd at gemme.

Derfor søger museet nu kontakt med flere frivillige fagfolk, gerne seniorer med erfaring fra industrien – og en god hukommelse. De får nu chancen for at yde et vigtigt bidrag til teknologihistorien ved at bistå museet med at identificere og beskrive diverse gamle instrumenter, værktøjer og apparater i samlingerne.

Museets samlingsinspektør, historikeren Susanne Krogh Jensen, har også et prioriteringsproblem, hun gerne vil have løst: – Når vi f.eks. har måske 30 forskellige gamle induktionsspoler, må vi historikere nødvendigvis have sagkyndig bistand til en vurdering af, om de alle sammen er værd at bevare. Hvis det halve af dem er dubletter, er der jo ingen grund til, at vi gemmer dem alle.

De fleste genstande er forsynet med producentens navn, men det er også vigtigt at få beskrevet den tekniske sammenhæng, f.eks. hvilken produktion, apparatet eller instrumentet i sin tid er indgået i, understreger hun.

Derfor inviterer museet i samarbejde med IDA Nordsjælland til et ‘cafémøde’ på museet, hvor Susanne Krogh Jensen vil fortælle om disse problemer og om, hvordan frivillige hjælpere kan bistå med at sikre bevaringen af viden om museets genstande og deres brug.

IDA Nordsjælland, hvis eventmager, Dan Skov, i øvrigt er medlem af museets venneforenings bestyrelse, har tidligere formidlet, at frivillige ingeniører indgår i forskellige grupper på museet. Det er bl.a. dem, der bidrager til et indhylle museet i røg og damp under ‘Den sorte skole’ ved Fars Dag-arrangementerne på museet.

/Lynch

– – –

Mødet finder sted den 10. marts kl. 15-17 på Fabriksvej 24 i Helsingør, og deltagerne vil få gratis adgang til museet fra kl. 13. Læs mere her: ida.dk/arrangement/hvad-er-det-335642

Illustration: MI Grafik