Bagsiden: Skuddrama i Nibe

Illustration: Hanne Poulsen

Som om det ikke var nok, at Putin lukker for gassen til Europa, trues gasforsyningen i Nibe nu også af undergravende virksom­hed. Skiltningen er ellers ikke til at tage fejl af, men måske sidder det bare lidt for højt i forhold til målgruppen.

»Håber at mosegrisene har adgang til telefon. Ellers udestår der en opgave for naturvennerne på Nibeegnen,« skriver Hanne Poulsen til Bagsiden.

Illustration: Ingeniøren