Bagsiden: Sidste stik om vacciner

Illustration: Ingeniøren

 

På hovedbygningens nordgavl forkynder en mindeplade: ‘Paa Kaningaarden foretoges på foranledning af etatsraad de Coninck til Dronninggaard den første vaccination i Danmark d. 6 Juli 1801. Vaccinationen foretoges af prof. Winsløw og den herfra indvundne Lymfe afgav stammen til den hurtig paafølgende almindelige vaccination over hele landet. Denne tavle opsattes d. 6 Juli 1906 af den daværende ejer, etatsraad C. J. Christensen’. Illustration: Kim Carneiro

Artiklen i sidste uge om Danmarks første vaccine på Kaningården i Virum har affødt et par læserprotester, som vi delvist må tage til følge.

Læs også: Får malkepiger mon corona?

Kaningården er opført af dronning Sofie Amalie, men hun var Christian IV’s svigerdatter og ikke ægtefælle, som vi kom til at skrive, påpeger Flemming Sejer Eriksen.

Desuden var vaccinationen Danmarks, men ikke verdens første, idet den engelske læge Edward Jenner kom først.

Indtil da havde man forsøgt at beskytte børn ved at overføre ‘fortyndet’ koppesmitte fra angrebne mennesker. Det døde en del af dem af. Bl.a. Struensee anvendte denne metode på den toårige kronprins Frederik i 1770.

Illustration: Ingeniøren