Bagsiden: Sexisme anno 1957

Illustration: Ingeniøren

Pinup-modeller uden mere end den mest nødtørftige påklædning kunne markedsføre hvad som helst i 1950’erne – og ikke mindst de amerikanske dollargrin fra den tid blev ofte udsmykket med den slags kølerfigurer.

Illustration: Ingeniøren

Vi er tilbage, adskillige årtier inden #metoo og sexisme gjorde op med lummerhed og øreslik, og dengang kunne Ingeniør-Sammenslutningens tidsskrift Ingeniør- og Bygningsvæsen også servere lidt guf for husarerne, som vores læser Richard Tovsig er faldet over.

Blandt et par andre produktnyheder under rubrikken ‘Transport-nyt’ fortalte bladet om et amerikansk­udviklet transportværktøj til byggeelementer og lod notitsen ledsage af billedet til højre, hvor man som den naturligste ting i verden lader to smilende sommerklædte damer vise vidunderet frem.

I artiklen kan journalisten ikke dy sig for at tilføje denne kommentar:

»Når nu de unge damer overlader et par arbejdsmænd værktøjet, er det ikke vanskeligt at forestille sig, hvor let det er at bringe elementerne til bestemmelsesstedet.«

Om nogen følte sig krænket over den slags i 1957, er ikke godt at vide, men i dag, hvor arbejdsmanden meget vel kunne være en kvinde, træder vi – skal vi sige – mere varsomt.

Du kan finde artiklen i Ingeniørens digitale arkiv: e-pages.dk/ingarkiv/5817/68
/srp

Illustration: Ingeniøren