Bagsiden: Ru brosten med friktion

Illustration: Ingeniøren

Når brostenene på Kgs. Nytorv i København skulle udskiftes i sidste uge, skyldes det, at de var glatte på undersiden, men hvorfor er det et problem?

Forklaringen kom prompte fra vor læser på Fyn, Roy L. Thoresen, som skriver:

”Hvis stenene er glatte på undersiden, kan der ske sandflytning ved slag og øvrig belastning. Dette forhindres ved, at den ru underside fastholder sandet, og derved øges bæreevnen i forhold til de triaksiale spændinger. Dette forlænger levetiden betragteligt Derfor kræves ru underside.”

Tak for en teknisk forklaring på stenenes mangel på ‘den rigtige historiske kvalitet’.

/Lynch

Illustration: MI Grafik