Bagsiden: Rettelse med 92 års forsinkelse

Illustration: Ingeniørernes Danmarkshistorie

»Herligt billede af de to tilfredse herrer på Bagsiden af 2022.02.11!« skriver Knud Henrik Strømming i en mail til redaktionen.

Læs også: 1930: »En god stjerne« hvilede over Ingeniørforeningens sommerudflugt til Sønderjylland

Billede fra Ingeniørens reportage fra Ingeniørforeningens sommerudflugt til Sønderjylland i 1930. Illustration: Ingeniørernes Danmarkshistorie

»Endnu mere herligt er det at læse den tillinkede artikel fra 1930 om besigtigelsen af den dengang nye Alssundbro og det meget illustrative bil­lede af en ‘Belastningsprøve’.«

Efter denne rosende indledning kunne mailen jo godt være stoppet. Men nej, det viser sig blot at være et taktisk trick for at sænke paraderne, inden Knud Henrik Strømming hugger til:

»Men, og der er et men. Og Bagsiden er jo i egen beskrivelse stedet med ‘plads til at være rettidig gnaven og brokke sig med omhu’. Ved videre læsning af artiklen omtales ‘Amtsvejinspektør Strømning’ og dennes foredrag. Her må jeg bede om en berigtigelse, bedre sent end aldrig! Min farfar hed aldeles ikke ‘Strømning’ til efternavn, han hed ‘Strømming’ med dobbelt ‘m’, ligesom jeg selv gør. Og jeg har i øvrigt også første halvdel af mit fornavn fra ham.«

Okay da, eftersom præcision er en æressag både for Bagsiden og dens vedhæng, er vi bestemt ikke for fine til at bringe en rettelse med knap 92 års forsinkelse. Vi beklager på vore forgængeres vegne!

Knud Strømming var den yngste danske amtsvejinspektør, da han blev ansat i 1928. Illustration: Ingeniørernes Danmarkshistorie

Sjovt nok er det ellers en typisk kommentar fra læserne, når vi gengiver de gamle artikler fra arkivet i Ingeniørens Tidsmaskine på ing.dk, at det hele var meget ­bedre, den­gang det var rigtige ingeniø­rer og ikke halvstude­rede journalister, der skrev artiklerne i bladet. Men tyrkfjel har vist eksisteret lige siden Gutenberg.

Om sin farfar tilføjer Knud Henrik Strømming, at han blev ansat som amtsvejinspektør i Aabenraa Amt i 1928, otte ­dage før sin 30 års fødselsdag.

­»Amtsvejinspektørembedet var dengang en ganske høj administrativ stilling, og Knud Strømming var den yngste, der blev ansat i ­denne stilling nogensinde. Han bestred den i 20 år, indtil han pludselig døde i 1948. Såvel i sit professionelle virke som i sit politisk-sociale liv i Aabenraa høstede han stor ros og anerkendelse, derom vidner adskillige artikler i Ingeniøren, Dansk Vejtidsskrift og i flere andre medier,« skriver han og tilføjer:

»Som amtsvejinspektør A.P. Grimstrup skrev i sin nekrolog: ‘[Knud Strømming] har holdt et utal af foredrag og skrevet masser af artikler og indlæg, hvorved han har bidraget på fremragende måde til det høje udviklingstrin, dansk vejbygning har nået.’«

Illustration: Ingeniøren