Bagsiden: Opråb – Stem for at stoppe bornholmertiden

Illustration: MI grafik

Mere end 200 forslag er det blevet til, siden det i januar blev muligt for alle stemmeberettigede borgere at stille ‘borgerforslag’ via borgerforslag.dk. Hvis 50.000 stemmeberettigede borgere skriver under inden for seks måneder, skal Folketinget tage sagen under seriøs behandling.

De fleste forslag søger da også nye løsninger på væsentlige samfundsproblemer, men det eneste, der indtil nu har fået mere end 50.000 stemmer, er forslaget om ‘Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn«. Det blev naturligvis forkastet allerede ved førstebehandlingen med 0 stemmer for, 55 imod (S, V, LA og KF) og 44 hverken for eller imod (DF, EL, ALT, RV og SF).

Men når f.eks. Restaurant Tårnet på Christiansborg tager 25 kr. for et glas postevand på vel ca. 200 cl (pris: 125.000 kr. pr. m^3), forstår man jo godt, at nogle behjertede borgere vil have Folketinget til at vedtage en lov om indførelse af ‘Obligatorisk gratis postevand på restauranter«. Men mærkeligt nok har forslaget kun fået godt 100 stemmer indtil nu.

Hist og her deler folket sig meget eftertrykkeligt efter anskuelser: Et forslag om at fjerne spærregrænsen på 2 pct. ved folketingsvalg har i skrivende stund fået ca. 70 stemmer, mens et forslag om at sætte spærregrænsen op til 5 pct. har fået 60.

Der er også konkurrerende forslag: To grupper vil således begge have afskaffet brugerbetaling for tandlægeregninger, og to andre konkurrerende grupper vil legalisere cannabis. Heller ingen af de forslag har formentlig nogen gang på jorden.

Men når jeg skriver om borgerforslagene netop nu, er det for at gøre opmærksom på et forslag, som fortjener mindst 100.000 stemmer – f.eks. fra samtlige medlemmer af IDA!

Tiden er løbet fra solens middelposition på Bornholm – ligesom tiden er løbet fra både bornholmeruret og fra redaktørens hyggelige Gustav Becker-lodur fra 1937, som dog tikker lystigt videre. Illustration: Privat

Sagen er, at alle vore ure i princippet går forkert. For at være lovmedholdelige skal urene indstilles i forhold til den officielt fastsatte danske normaltid, som er bestemt ud fra solens middelposition på Bornholm. ‘Lov om Tidens Bestemmelse’ (LOV nr. 83 af 29/03/1893) er nemlig stadig gældende.

Jeg er ked af at sige det, bornholmere, men i virkeligheden er der naturligvis ingen, der bruger den lov til noget. Men lov er lov, og lov skal holdes, og denne ulovlige situation generer både min juridiske og min naturvidenskabelige ordenssans.

Derfor støtter jeg varmt borgerforslaget, der pålægger regeringen til at ændre Lov om Tidens Bestemmelse til, at dansk normaltid følger den af Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) koordinerede tidsskala UTC, Universal Time Coordinated, tillagt én time.

Desværre er tilslutningen til borgerforslaget stadig begrænset – kun godt 1.000 stemmer – selv om min videnskabelige kollega Jens Ramskov allerede har gjort opmærksom på denne vigtige sag for et par måneder siden.

Jeg har også i ferietiden bragt et opråb herom på Bagsidens afdeling på Facebook ‘Backsite’, og gentager hermed opfordringen til at gå ind og skrive under på forslaget med jeres NemID.

Fra diskussionen på Backsite kan jeg for resten nævne, at Erik Dupont indtil for nylig mente, at Lov om brug af røntgenstråler mv. af 15/4 1930 var den ældste ikraftværende lov (revideret 2011 og endelig ude 15. januar i år). Nu ved han så, at den ikke-fungerende, men stadig gældende ‘Lov om Tidens Bestemmelse’ slår den rekord.

Men Erik Ingolf Tvedt kan samme sted oplyse, at vi stadig administrerer efter Forordning nr. 11100 af 11/07/1748: ‘Forordning om Coffardi-Skibes og Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie’. Den lov lyder så hyggeligt og uskadelig, at jeg ikke ser nogen grund til at stille et borgerforslag om dens afskaffelse.

Men altså: Gå direkte ind og læs hele forslaget ‘Indfør dansk tid’, og stem på det, via denne side – og gør det nu!

/Lynch

Illustration: MI Grafik