Bagsiden: Malik fik bølgerne til at gå højt i IDA Bryggen

Illustration: Poul H. Hansen

Da Poul Hjorth Hansen søndag trodsede Malik og studerede den forhøjede vandstand, som stormen havde affødt i Københavns inderhavn, var han så venlig at tage et billede og aflægge følgende rapport til Bagsiden:

»Under en tur ved Kalvebod Brygge har jeg i dag konstateret, at der kun er få steder, hvor den varierende vandstand i havnen er kommet som en overraskelse for bygherren:) «

De fleste, der har haft deres gang i Ingeniørforeningen IDAs hovedkvarter, har nok lagt mærke til restauranten IDA Bryggen, der med sin beliggenhed i havnebassinet ifølge hjemmesiden byder på »Byens Bedste Beliggenhed – med himlen og vandet oppe og under dig.«

Det sidste er ingen overdrivelse, viser Poul Hjorth Hansens billede.

Illustration: Ingeniøren