Bagsiden: Kan du bilægge Suez-strid blandt skibsingeniører?

Illustration: Ingeniøren

Knap var det lykkedes diverse gravkøer og slæbebåde at bjærge containerskibet Ever Given, som i marts satte sig på tværs i Suez-kanalen, før endnu en Suez-krise meldte sig i Bagsidens indbakke.

Denne gang i form af en mail fra Svenn Velschou, skibsbygger fra DTU årgang 1960, som beder Bagsidens læsere granske nogle medsendte billeder og finde en god faglig forklaring.

»Hermed spørgsmål fra to pensionerede skibsingeniører, som under sejlads gennem Suezkanalen så anordninger hvis anvendelse vi ikke kunne finde en fælles enighed om,« skriver han.

Det ene billede er taget ved kanalområdet med dobbeltløb:

Hvilken funktion har gitterværket langs den parallelle kanal? Illustration: Svenn Velschou

»Vi sejler mod nord i kanal­grenen nærmest Sinai-halvøen. Ved det andet kanalløb stod spinkle gitterværk parallelt med løbet og på hver side. Der sejler et skib i mellem; hvad kan det være? En Drejebro måske? Stativ for pumperør, som sikrer, at opsuget sand kan kastes op i de høje bakker, som ligger mellem kanalløbene?«

På to andre billeder ses ponton-lignende kasser sirligt lagt på række langs kanalbredden ind mod Ægypten:

Hvad bruges de ponton-lignende kasser mon til? Illustration: Svenn Velschou
Illustration: Svenn Velschou

»De lå ikke hele vejen men i strækninger på ca. 100 m. Hvad er deres anvendelse,« spørger Svenn Velschou.

Hvis du har en forklaring, der kan bilægge striden blandt de to skibsingeniører, så tøv ikke med at sende den til bagsiden@ing.dk.

Illustration: Ingeniøren