Bagsiden: Hvor tyk is skal der til for at flytte kæmpestenen?

14. oktober 2022 kl. 06:0022
Bagsiden: Hvor tyk is skal der til for at flytte kæmpestenen?
Uglestenen ligger frit oven på sandfladen 1,5 km nordøst for Hornfiskrøn (i baggrunden) og 1,7 km sydøst for fastlands-Læsø. Illustration: Geus.
Artiklen er ældre end 30 dage

Uglestenen kaldes en ensom, tonstung kæmpesten, der ligger på Fjærerne, der betegner den udstrakte sandflade ved Læsø rundt om Rønnerne, hvor vanddybden omkring svinger mellem tørlagt og op til halvanden meter.

På et luftfoto fra 2005 ses den ensomme sten som en prik for enden af en lang hale, der kan følges knap en kilometer mod øst, fortæller Henrik J. Granat, som er geolog ved Geus i en mail til bagsiden.

Illustration: Udsnit fra Ortofoto 2005 40cm Scankort.

»Den store sten blev til­syneladende trukket mod vest gennem fladvandet inde­frosset i en isflage lidt som blommen midt i et spejlæg og efterlod en plovfure i sandbunden,« skriver han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stigende tidevand har løftet sten og isflage, som derefter har sat sig i bevægelse.

Krydset viser kæmpestenens placering sydøst for Læsø Illustration: KMS.

»Ifølge overleveringen blev Uglestenen kastet af en jætte i Skåne mod Hals Kirke. Men havis synes også som en mulig forklaring på Uglestenens ensomme beliggenhed og dens lange plovfure,« påpeger Henrik J. Granat.

Og det leder os videre til hans spørgsmål til Bagsidens læsere: Hvor stor en isflage skal der til for at løfte en sådan granitblok på 44 ton? Skriv dit bud i kommentarfeltet herunder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det gælder også, hvis du kender til Uglestenen og de historier, der knytter sig til den.

Illustration: Ingeniøren.

22 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
22
24. oktober 2022 kl. 18:42

Spørgsmålet om isflagens størrelse for at flytte stenen har intet hold i virkeligheden. Der har ikke i nyere tid været en vinter med forhold og isflager nok til at flytte Uglestenen. Følg dette link til Danmarks Arealinformation og se selv:https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution&load=7c0e3668-1f20-4b6f-8223-bf650a5493e4Tænd for Ortofoto 2018 og se stenens nuværende placering. Tænd dernæst for Ortofoto 2002 eller Ortofoto 1995 og det ses tydeligt at stenen ligger på eksakt samme plads. Tænd endelig for Flyfoto 1945 hvor du også kan se stenen på samme plads. Så mon ikke det mere er et spørgsmål om hvor meget sand vind og strøm omlejrer ? Stenen flytter sig i hvert fald ikke.

21
24. oktober 2022 kl. 14:05

Ingen tror vel, at stenen blev løftet og kastet fra Skåne, ’gammelt dansk land’. Et foto viser jo tydeligt, at stenen er skubbet på havbunden. Jeg har adskillige gange målt og regnet på isens tryk- og bøjningsstyrke i bl.a. de danske farvande, så jeg vil beregne en ca. is-tykkelse, som kan skubbe stenen, hvis Henrik godtager mine antagelser, for Henrik fortæller ’kun’ om massen. Jeg går ud fra, at geologen ikke har vejet stenen, men opmålt eller vurderet stenens størrelse og anvendt massefylden til beregning af de 44 ton. Benyttes en massefylde på 2,75 t/m3 fårs stenens volumen til 16 m3, og antager jeg, ved hjælp af volumen for forskellige figurer (bl.a. kuglen), får jeg, at stenen er ca. 2,5 m ⋅ 2,5 m ⋅ 2,5 m. Lidt mere og lidt mindre på de forskellige leder (d) kan jeg se på foto. Ligger stenen på 0,5 m vand (og dermed is), kan vægten reduceres med 3 ton pga. opdrift, m = 41 ton. Når stenen befinder sig på den vandrette havbund, hvad enten den ligger stille eller er i bevægelse, så vil havbunden påvirke stenen med normalkræften (Fn) i kN, som er lig med massen (m) gange tyngdekraften (g) og modsat rettet dvs. Fn = Ft = m ⋅ g (Newtons love). Skubkraften Fs = μ ⋅ Fn, hvor μ er gnidningsmodstanden (typisk mellem 0 og 1; jeg sætter den til 0,9 som et gæt). Isens trykstyrke er afhængig af isens temperatur og isens saltholdighed, og når jeg på Dansk Hydraulisk Institut (DHI) bla. under bygningen af Farøbroerne for (skræmmende) 40 år siden målte en gennemsnits is-trykstyrke (rc) på 1600 kN/m2 ved en is-temperatur på -2,6 gr.C (som efterfølgende blev indført i Normen DS410), kan is-tykkelsen (e) beregnes ud fra den flade (e ⋅ d) isen trykker på stenen, når vinden flytter isen: e = Fs / rc ⋅ d = 0,09 m. Er gnidningsmodstanden kun det halve, ja - så bliver is- tykkelsen også det halve, det vil sige:Ca. 5- 10 cm tyk is kan skubbe Uglestenen en rigtig kold og blæsende vinterdag.

20
18. oktober 2022 kl. 08:53

På hverken Apple, Google eller Krak kan man på de aktuelle kort se noget slæbespor - men det holder næppe særligt længe i vind og vejr (strøm)?

Findes der mon nogle historiske positioner på stenen, der kan bekræfte, at det virkelig er et slæbespor?

Billedet i artiklen er fra 2005 - der var vel ikke nogle specielt hårde vintre deromkring? Så vidt jeg har kunnet se, var vinteren 2004-2005 tværtimod særdeles lun.

19
18. oktober 2022 kl. 07:52

På Krak kort, satellit, kan man finde stenen i det marmorerede del af billedet. Der går et traktorspor fra nordvest, ned til stenen og fortsætter mod sydvest. Er slæbesporet et traktorspor?

18
17. oktober 2022 kl. 23:53

»Den store sten blev til­syneladende trukket mod vest gennem fladvandet inde­frosset i en isflage lidt som blommen midt i et spejlæg og efterlod en plovfure i sandbunden,« skriver han.

Det forekommer mig, at naturen har en tendens til at skubbe fremfor at trække.

16
17. oktober 2022 kl. 07:47

Stenen kan findes på Google map satellit, zoomer man ind er der også mange traktorspor nord og øst for Hornfiskrøn. Jeg kan ikke finde ud af at se orthokort fra tidligere år, det var ellers en let måde at se, om stenen har flyttet sig.

15
16. oktober 2022 kl. 22:54

Det spænder lige fra en isbåd der laster stenen i sit lastrum til at flagen skal kunne bære stenen helt og holdent. Jeg er meget spændt på om der er en salomonisk løsning.

Lad os få noget FAKTA.

14
16. oktober 2022 kl. 13:08

Der er mange hvis'er, men jeg har forstået det sådan: Hvad stor en isklump skal der til, for at stenen og isen ikke synker (så'n i runde tal) uden at tage hensyn til isens udformning, hvordan vinden blæser, vandstrøm osv. Stenen er omsluttet af is

Jeg har regnet med følgende: Massefylde for granit på 2,75 g/cm3 ~2,75 ton/m3 Massefylde for vand på 1 g/cm3 ~ 1.000 kg/m3 Massefylde for is på 0,917 g/cm3 ~917 kg/m3

Stenen vejer 44 ton og fortrænger derfor 44 t / 2,75 t/m3 = 16 m3 svarende til 16 ton vand ~ 16.000 kg vand. Isen skal derfor løfte 44 ton - 16 ton = 28 ton ~ 28.000 kg. Isklumpen kan løfte op til 1.000 kg/m3 - 917 kg/m3 = 83 kg/m3 Rumfanget af isklumpen bliver derfor 28.000 kg / 83 kg/m3 = 337 m3. Massen af isklumpen er 337 m3 * 917 kg/m3 = 309.349 kg ~ 309 ton

13
16. oktober 2022 kl. 11:15

Mængden af is eller isflage
Det er svært med isflagens størrelse, men mængden af is er ca. 440m3.

Is' massefylde er 0.917 Vi antager at der er ligevægt (sten+ is kan flyde) ved samlet massefylde > 1 Isenfladens vægt som kan løfte stenen er således > 44 ton/(1 - 0.917) = 530,12 ton

Helt forsimplet er det korrekt at det, der skal til for at bære stenen, er at der fortrænges vand med en masse, der mindst svarer til isens og stenens kombinerede massefylde, hvilket indebærer at vi kender både isens, vandets og stenens massfylde.

Men der er flere væsentlige faktorer i spil. Eksempelvis den dynamiske inerti af både vand og is i bevægelse, samt det faktum at sandet også giver opdrift, så længe stenen er delvist nedsænket i sandet (og danner en "plovfure")

Hvis vi alene ser på hvad der skal til for at 'løfte' stenen, er det første der får stenen til at løfte sig det hydrauliske tryk under isen, såfremt isen bare er stærk nok til at holde stenen uden at knække.

Hvis 1 cm is er nok (det er det næppe), og isflagen med stenen i midten er 100 m i diameter, så is og sten tilsammen vejer 122 tons, så skal der blot 15 mbar trykforskel mellem over- og undersiden af isen, til, før sten og is bliver løftet.

Det opvejes efter et stykke tid, når tilstrækkeligt meget vand er løbet over kanten og indover isflagen, men isflagen har kunnet drive med vind og strøm i mellemtiden.

Det næste vi skal tage i betragtning, er isens fleksibilitet og flagens evne til at danne en let buet "skål", når den bærer en massekoncentration i midten. Dermed virker isflagen som en båd, hvor volumen af luft under vandniveau tæller med i vandfortrængningen.

Jeg kender heldigvis ikke isens fleksibilitet og brudstyrke, som i sig selv er kompleks, og slipper dermed for at regne på det, så jeg nøjes bare med at understrege at naturen, som altid, er .... kompleks!

Det der har flyttet stenen, er altså en kombination af masse, volumen, fleksibilitet, brudstyrke, friktion og dynamiske kræfter af vand, is og luftmasser i bevægelse.

God fornøjelse med at regne på det. ?

12
16. oktober 2022 kl. 08:58

https://en.wikipedia.org/wiki/Sailing_stonesCitat: "...However, as of August 2014, timelapse video footage of rocks moving has been published, showing the rocks moving at high wind speeds within the flow of thin, melting sheets of ice. The scientists have thus identified the cause of the moving stones to be ice shove.[5][6]..."

10
16. oktober 2022 kl. 00:13

Isen skal ikke bære stenen , den skal være stærk nok til at slæbe stenen med

Selv relativt tynde flager af is kan flytte/slæbe/skubbe ret meget uden decidteret at bære stenen.

Fra de store søer i USA ses videoer af ret tynd is der er sat i bevægelse af vinden, og hobes op på stranden og ved forhindringer. Det kan give en stor kraft som kan flytte stenen uden at bære den.

Men opgaven gik på en isflage der kunne bære stenen, og det er anderledes.

Jeg har for mange år siden staget mig selv og min datter rundt på en forbavsende lille isflage. Jeg havde ventet at den skulle være større for at bære os, men det gik fint.

9
15. oktober 2022 kl. 21:12

Isen skal ikke bære stenen , den skal være stærk nok til at slæbe stenen med ,uden at bryde op og den skal have en overflade stor nok til at blæst eller strøm har større friktion over isen(eller under) end stenens friktion mod bunden, de sejlende sten i Yellowstone har man fundet er flyttet på samme måde.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMwcP29uL6AhVFgosKHY24CFUQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fearthsky.org%2Fearth%2Fdeath-valley-sliding-slithering-sailing-stone-mystery-solved%2F&usg=AOvVaw1nwdauMfV26vF3huRJ9pBn

8
15. oktober 2022 kl. 20:15

Hvis det antages, at stenen ligger på en isflage på åbent vand og isflagen netop holder stenen flydende, så skal isflagen være ca. 440 m3. Er den 1 m tyk, så er radius knap 12 m.

Kan der have formet sig en isklump af knap så store dimensioner rundt om stenen, så stenen har kunnet flyde tilstrækkeligt til at blive skubbet gennem is og sand af en kraftig vind?

Umiddelbart synes jeg, at det er en stor isflage, der er nødvendig? Kan den bære uden at knække?

6
15. oktober 2022 kl. 16:51

Med fare for at komme galt af sted:

Stenen er flyttet ca. 1 km og har lavet en rende. I så lavt vand tager det vel ikke meget blæsevejr at udviske sådan en rende.

Vinteren 2005 var mild, men sluttede kold. Blev der dannet så meget is, at stenen kunne flyttes? Jeg har desværre ikke fundet noget om det.

Stenen er flyttet fra øst til vest, dvs at der foran stenen skulle flyttes ca. en km is. Hornfiskerøn og Læsø ligger lidt i vejen - har der været store isskruninger?

Kan man ud fra gamle foto/kort se, at stenen er flyttet? Det er ikke lykkedes for mig, og selv om der er en vis usikkerhed, så er 1 km alligevel et stykke.

Har de store isvintre flyttet stenen?

5
15. oktober 2022 kl. 11:56

Er også en parameter i opgaven - specielt når man angiver isens vægtfylde med tre decimaler ?

4
15. oktober 2022 kl. 11:34

Is' massefylde er 0.917 Vi antager at der er ligevægt (sten+ is kan flyde) ved samlet massefylde > 1 Isenfladens vægt som kan løfte stenen er således > 44 ton/(1 - 0.917) = 530,12 ton

2
15. oktober 2022 kl. 10:54

Det siges at der er en skat nedgravet 60 fod fra Uglestenen, men desværre melder historien intet om i hvilken retning. :-)

1
15. oktober 2022 kl. 10:04

Det er svært med isflagens størrelse, men mængden af is er ca. 440m3.