Bagsiden: Har ministeren neganumerofobi?

Illustration: Ingeniøren

Om kort tid får vi et nyt udspil til en ny karakterskala. At skrue en dansk karakterskala sammen, der både er unik for kongeriget og sammenlignelig med international praksis, er en svær opgave, men en ting er sikker:

Det nye forslag vil ikke indeholde en negativ karakter som -3 som i dag. Den sender nemlig et unødigt negativt signal, lyder det i kommissoriet til ekspertgruppen, der eksplicit har fået at vide, at der ikke skal kunne gives minuskarakterer i fremtiden.

Illustration: Ingeniøren

Det var anderledes i 1833, da H.C. Ørsted foreslog, hvordan man kunne knytte talværdier til laudabilis-­skalaen fra 1775 – laudabilis betyder rosværdig. Ørsted ville bevidst slå hårdt ned på studerende, som gjorde det dårligt, så han lavede en skala, hvor forskellen mellem talværdier i nedadgående retning var 1-2-4-8-16, og da han satte topkarakteren til 8, endte den dårligste karakter med at være -23.

Skulle han have fulgt vores nuværende uddannelses- og forskningsminister burde han nok have givet topkarakteren værdien 31, så ville bundkarakteren nemlig blive 0.

Angsten for negative tal har for øvrigt et navn. Det hedder neganumerofobi og er en sjælden variant af den mere generelle numerofobi.

Der var forøvrigt en engelsk matematiker, som led af neganumerfobi. ‘So she would stop at nothing to avoid them’, har jeg læst på internettet.

Illustration: Ingeniøren