Bagsiden - Danmarkshistorisk logfilmystik

Illustration: Ingeniøren

Faktisk har jeg det på samme måde som Churchill, at jeg egentlig kun tror på en statistik, jeg selv har manipuleret. Men den statistik, jeg her vil omtale, skulle være aldeles gennemtjekket og basere sig på en noget mere ufejlbarlig logfil end den, Rigspolitiet anvender til bestemmelse af kriminelles færden i landskabet.

Så må man vel tro på det, ikke?

Som enkelte af jer nok allerede har glemt, bragte vores digitale aflægger ing.dk midt i feriehedebølgen en oplivende nyhed om den voksende læserinteresse for vores store digitale arkiv, kaldet ‘Ingeniørernes danmarkshistorie’.

Med de seneste tilføjelser kan enhver nu bladre og søge i over 360.000 sider ingeniørtekniske og ingeniørvidenskabelige tidsskifter og bøger, der er udkommet fra 1822 til 2006 (se det hele her: ing.dk/danmarkshistorie/browse).

Sommerferieartiklen fortalte om arkivets fine tal for antal unikke brugere, sidevisninger, åbnede publikationer og downloads i perioden juni 2018 til juni 2019 – læs selv historien her: ing.dk/227267

Desuden fremgik det, at den mest viste – og muligvis også mest læste – artikel i de mange gamle blade viste sig at være fra Ingeniøren den 23. januar 1918. Her gennemgik bladet på side 43 (dengang paginerede man bladets sider fortløbende året ud) under overskriften ”Polyteknisk Eksamen” eksamensopgaverne for de polytekniske kandidater i december 1917 inden for læreanstaltens forskellige fagområder.

Ifølge den troværdige statistik kiggede hele 7.158 læsere på netop den artikel, antagelig for at tjekke, om de selv kunne have bestået samme eksamen i sin tid.

12 øre alt iberegnet pr. spalte-mm for en annonce på Bagsiden i 1918. Det skulle svare til ca. 4 kr. idag, men man bedes bemærke, at både oplag og omkostninger var meget mindre dengang! Illustration: Privatfoto

Imidlertid undlod vi omhyggeligt at fortælle, at den næstmest viste side ifølge samme statistik fik 6.753 læsere. Samt at det var venstre­siden på samme opslag, hvor ‘vinderartiklen’ stod – en upagineret annonceside uden redaktionel tekst, kun med en notits om bladets ”Avertissements-Priser”.

Som man vil vide, fortæller annoncer også teknologi­historie. Man bliver f.eks. nysgerrig efter at kende det firma, der fremgår af en annonce for Danmarks første jernbeton-skibsværft, der lå i Næstved, og hvor man byggede ”Slæbe- & Motorlægtere i alle Størrelser”.

Men alligevel: næsthøjeste score med 6.753 klik på en ren annonceside … Ser det ikke lidt voldsomt ud?

Jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at logfilen nok trænger til at blive fortolket en anelse, men vore dygtige talknusere i analyseafdelingen foretrækker at holde sig herfra. De lader tallene i Excel Analytics tale for sig selv.

Det mest sete opslag det seneste år er angiveligt dette i det gamle Ingeniøren fra 23. januar 1918. Hvis I skulle have besvær med at læse denne formindskede gengivelse, finder I originalen her: [e-pages.dk/ingarkiv/3582/6 Illustration: Ingeniøren

(http://e-pages.dk/ingarkiv/3582/6)]

Nu ved jeg ikke ret meget om den slags, men man skal nok være opmærksom på, at logfilen vel kun kan sige, om en side har været vist på en skærm, ikke om det er resultat af en søgning, eller om siden også har været læst.

Måske sidder der en e-pageslogfilfortolkernørd derude, som kan forklare os sagen?

Når nu datidens annonce­priser synes at interessere så mange, gengiver jeg avertisse­ments-priserne herover. Ifølge et inflationsindeks svarer de 12 øre pr. spaltemillimeter, som en annonce på Bagsiden kostede i 1918, angivelig til 4 kr./mm i dag.

Inden Bagsidens trofaste annoncører kaster sig over dette tal, skal man lige huske at kompensere for oplagsstørrelse, som dengang var få tusinde, og for distributionsomkostningerne, som siden da er eksploderet ...

/Lynch

Illustration: MI Grafik