Bagsiden: Bump! Så lykkedes det igen i Glostrup

Engang imellem forsømmer vi desværre at følge op på nogle af de væsentligste historier, som har optaget ingeniørverden – Bagsidens areal og journalistiske ressourcer er jo begrænsede. Men heldigvis har vi en korrespondent, der kan holde os ajour angående de skandaløse forhold ved Glostrup Rådhus.

Som I husker, har vi for nogle måneder siden rapporteret, at gangbroen mellem det gamle og det nye rådhus i Glostrup er for lav til moderne lastbiltrafik. Uanset det dobbeltvendte ‘paspå-skilt’ om, at frihøjden kun er 3,2 m, går det alt for ofte galt.

Illustration: Privat
Sukkenes Bro - med krydsfiner igen igen ... Illustration: Privat

Vores seneste historie herom var da også knap nok udkommet (11. august), før vores lokale gangbrokorrespondent (hvis bopæl er nabo til dramaet) kunne berette om endnu en påkørsel:

Til Lynch.

Jeg sad på altanen ved 09:30- tiden da en lastbil kom bakkende ind på P-pladsen. Han kørte langsomt og forsigtigt, men glemte at holde øje med højden.

Et højt bump og lastbilen holdt stille.

Det bliver atter ca. 1 måned med finérplader som erstatning for glasset.

Med venlig hilsen

J.E.Jeppesen

– – –

På nuværende tispunkt er ruderne formentlig erstattet igen-igen, men den uheldige lavbro skaber da i det mindste fast arbejde til både glarmestre, forsikringsselskaber og kommunens administration.

Konstruktivt er der umiddelbart to ret dyre løsninger på det tilbagevendende problem. Nemlig enten at grave en knap 1½ meter dyb, forsænket kørebane under broen, hvilket nok vil umuliggøre parkering på området, eller at hæve broen tilsvarende.

Så mon ikke kommunen i stedet skulle ofre en advarselsbom med tilhørende sirene og blinklys?

/Lynch