Backsite

Bagsiden: Breaking: De allersidste 3148 sider er nu på plads

Illustration: MI grafik

Den efterhånden ret langstrakte proces med at få tilgængeliggjort alle væsentlige ingeniørtidsskrifter siden 1892 i digital form, som jeg har plaget jer med skriverier om i årevis, er nu definitiv slut. Min første mail i sagen er fra 4. januar 2010 – og havde vi vidst, hvad vi ved i dag, kunne vi nok have gjort det på den halve tid.

Det er ganske det samme med mange selvbyggere; når de er færdige med deres hus, ved de helt præcis, hvordan de skulle have gjort (og somme tider også, hvordan huset skulle have set ud ...).

Da jeg første gang troede, projektet var færdigt, måtte vi lige få de fem årgange 2001-2005 med. De var alligevel ikke gemt i digital form direkte fra vores daværende redaktionelle ombrydningssystem.
Så opdagede vi (og nogle historisk interesserede læsere), at der manglede de første to årgange af det oprindelige tidsskrift ‘Ingeniør- & Bygningsvæsen’ 1906-1907. Dem måtte vi så få på plads med hjælp fra Det kgl. Bibliotek.

Det sidste hul i udgivelserne opstod imidlertid i årgang 2006, hvis sider imod alle forventninger kun forefandtes i sammenhængende form for udgaverne nr. 44-50.

Nogle steder er siderne lidt flossede i kanten, men til gengæld går ingen ord tabt i beskræringen denne gang! Illustration: Privat

Årets tidligere udgaver, numrene 1-43, lå i spredt uorden og lod sig ikke rekonstruere. Det lader sig desværre ikke bortforklare, at miseren jo nok skyldtes kombinationen af travlhed samt sjusk og slendrian i redaktionssekretariatet på det tidspunkt, men lad nu det ligge!

Vi manglede ret præcis 3148 sider fra året 2006!

Derfor måtte vore venner hos Datamuseet i Ballerup træde til igen – nu med den ekstra indbundne udgave af årgang 2006, som de i sin tid fik fra vort ‘overskudslager’ og endnu ikke havde deponeret i ‘småt brændbart’.

Men som nogle af jer måske husker (eller selv har erfaret), har jeg tidligere undskyldt for, at nogle bogstaver i de inderste spalter kan være skåret bort i de digitaliserede udgaver af Ingeniøren efter august 1975. Det skyldes, at man dengang fandt på at gå fra fem- til seksspaltet ombrydning, så vi måtte finde det ekstra spaltemellemrum i margenen (I kan læse hele min søforklaring her:
llk.dk/34tq0j).

Ryggen af de indbundne årgange blev dengang skåret af maskinelt, så vi uundgåeligt fik noget af teksten beskåret i de inderste spalter.
Det skulle ikke ske igen med årgang 2006! De bind, der rummede årgangen, blev derfor skilt ad forsigtigt med en hobbykniv hos firmaet ‘scanninc.dk’ i Albertslund.
Resultatet er, at praktisk talt slet ingen spalter og bogstaver blev beskåret i processen. Men så må jeg i stedet undskylde for, at siderne nogle steder ser lidt flossede i kanten ind mod midten.

Til gengæld har vi nu flyttet hele årgang 2006 udenfor vores ‘betalingsmur’ på ing.dk. Vi udvider hermed den del af ‘Ingeniørernes Danmarkshistorie’, som er gratis og frit tilgængelig til privat brug for hele befolkningen. Kun IDA-medlemmer og abonnenter har adgang til de mest aktuelle årgange fra og med 2007 og frem til dato.

Velkommen indenfor i ing.dk/kulturarven, der nu må være på ca. 330.000 sider ingeniørtidsskrifter fra 1892 til og med 2006!

/ Lynch