Bagsiden Breaking: Danmark får ny tidsregning

Illustration: Lars Refn

Gennem mange år har vi på Ingeniøren været i ­harme over, at Danmark ikke har indført UTC baseret på atom­ure som grundlag for den officielle tid i Danmark, som det er tilfældet i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Den nugældende lov fra 1893 om tidens bestemmelse er med kun to paragraffer prisværdig kort og præcis.

§ 1 For alle Dele af Landet med Undtagelse af Færøerne skal Tiden herefter bestemmes lige med Middelsoltiden for den 15de Længdegrad Øst for Greenwich.

§ 2 Denne Lov træder i Kraft den 1ste Januar 1894.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Problemet er blot, at ingen retter sig efter dette i dag. Selvom det er ulovligt, bruger vi faktisk UTC-tid og ikke middelsoltid i praksis. Ved ikke at vedtage en ny lov har politikerne gjort os alle til lovbrydere gennem mange år. Hvad er det dog for et samfund? Heldigvis er der ingen straffebestemmelser i den nugældende lov.

Ingeniøren har siden 2001 skrevet flere artikler om det danske tidsproblem. I en lederartikel fra 2005 bemærkede vi, at tiden alt for længe var blevet sjoflet fra officiel hold. På Bagsiden førte vi i 2018 en regulær kampagne for en ny tidslov i forbindelse med et borgerforslag, som til bagsideredaktionens store skuffelse ikke opnåede de nødvendige 50.000 underskrivere, der kræves, for at det skal fremlægges i Folketinget.

Men nu er der endelig gode nyheder. Som det første medie kan Bagsiden oplyse, at Transportministeriet bekræfter, hvad vi har erfaret fra anden side: at udkastet til en ny lov, der skal indføre UTC, sendes i høring i løbet af sommeren, og at lovforslaget forventes fremlagt i Folketinget til februar næste år.

Kun én ting se nu ud til at kunne forhindre, at Danmark får en ny tidslov til næste år. At Mette Frederiksen når at trykke på den berømte valgknap, inden lovforslaget bliver fremsat eller vedtaget. Det har taget sin tid at komme så langt i bestræbelserne for at få en tidssvarende tidslov – nu må det ikke glippe!

Illustration: Ingeniøren