Bagsiden: Borgerforslag.dk - Stem på international dansk tid

Illustration: MI grafik

Trods heftig agitation fra både vores videnskabs­redaktør og undertegnede har kun 1.144 borgere i skrivende stund stemt for borgerforslaget om indførelse af moderne dansk tidsregning!

Forslaget udløber den 8. december, så det haster snart med at få de resterende mindst 48.856 stemmer i hus.

Jeg er derfor nødt til igen at prøve at loppe jer op!

Som I måske ved, har man indført den regel, at enhver borger kan foreslå et lovindgreb på ‘borgerforslag.dk’ – i øvrigt til stor irritation for mange folketingsmedlemmer, der definitionsmæssigt mener, de er klogere end alle andre.

Hvis 50.000 borgere stemmer for forslaget indenfor en periode på seks måneder, skal tinget tage sagen op til behandling.

Et af de forslag, som i hvert fald fortjener mindst 100.000 stemmer – f.eks. samtlige medlemmer af IDA – skyldes, at alle vore ure i princippet går forkert.

Forslaget vil i øvrigt ikke koste staten eller samfundet noget som helst, hvilket er så usædvanligt, at det måske falder igennem på det punkt. Et andet politisk problem kan være, at det ikke skaber mærkbar merbeskæftigelse vest for Skovlunde og omegn.

Vær opmærksom på, at dit solur kun viser dansk normaltid, hvis det er placeret midt på Bornholm ... Illustration: Privat

Så det er jo nok op ad bakke, men forsøget bør gøres!

For hvor utroligt det end lyder, så skal alle vore ure, for at være lovmedholdelige, stadig indstilles i forhold til den officielt fastsatte danske normaltid, som er bestemt ud fra solens middelposition på Bornholm. ‘Lov om Tidens Bestemmelse’ (LOV nr. 83 af 29/03/1893) er nemlig stadig gældende.

Denne bestemmelse skyldes naturligvis, at meridianen 15 grader øst for Green­wich passerer nogenlunde midt igennem Bornholm, som derfor er én time øst for GMT.

Men tiden er ligesom løbet fra solens middelposition på Bornholm – ligesom tiden er løbet fra bornholmeruret, selv om det – ligesom den bornholmske middelposition – tikker lystigt videre.

Faktisk er der ingen ure, der i dag viser officiel dansk tid.

I dagligdagen benytter vi for det meste tysk eller svensk tid, og det roderi bør naturligvis ophøre. Selvom den internationale tid siden 1970’erne har været givet ud fra meget nøjagtige atomure, hænger vi stadig fast midt på Bornholm.

Fire behjertede borgere, Mikkel Schou Nielsen, Hans Dalsgaard Jensen Asbjørn Arvad Jørgensen og Jan Hald, har på denne baggrund stillet følgende forslag:

”Regeringen pålægges derfor at fremsætte de nødvendige forslag til at ændre Lov om Tidens Bestemmelse (LOV nr 83 af 29/03/1893) til, at dansk normaltid følger den af Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) koordinerede tidsskala UTC (Universal Time Coordinated) tillagt en time.”

De fleste telefoner, radioer, tv, P-skiver, computere og anden elektronik henter automatisk klokkeslættet via det internationalt aftalte universal coordinated time (UTC), som de fleste lande har forpligtet sig til gennem deres lovgivning.

Skandalen er, at Danmark ikke er ét af de lande.

UTC anvendes som bekendt på alle områder, hvor tiden bruges internationalt, såsom internet, GPS, flytrafik og f.eks. meteorologi, hvor man er afhængig af én fælles international tidsbestemmelse.

Eller f.eks. når bank­banditter rutinemæssigt låner og handler den samme aktie mange gange i sekundet for at svindle med udbytte­beskatningen. Så skal man vide, hvem der ejer aktien på et givent tidspunkt med mindre end et millisekunds afvigelse, hvis bagmandspolitiet skal have en chance for at gribe dem i svindlen.

Også af den grund skal I straks gå ind på borgerforslaget: ‘Indfør en dansk tid’, som I finder her: llk.dk/xzw2oe

Men find lige først jeres NemID-koder frem, for dem skal I bruge.

/ Lynch

Illustration: MI Grafik