Bagsiden: Behøver energiministeren at forstå sit eget lovforslag?

Illustration: MI grafik

Vor energibevidste læser, der selv er sagkyndig på området, rejser her indirekte et interessant spørgsmål: Behøver en minister at forstå sit eget lovforslag?

Hej Lynch.

Jeg har for snart nogle år siden brokket mig over uforståelig lovgivning fra Energiministeriets side.

Men det fortsætter åbenbart. Da jeg forleden forsøgte at finde ud af, hvilken støtte biogasproduktionen får, bevægede jeg mig ind i et nyligt fremsat lovforslag fra energiministeren om ændringer i lov om støtte til VE (vedlagt).

Man skulle tro, at energiministeren ikke ønsker, at almindelige mennesker skal forstå hans skriverier.

Bilag 2 med den interessante formel. Nej, der er ingen præmier for den rigtige løsning ... Illustration: Ingeniøren

Prøv at læse bilag 2 til lovforslaget (side 6 på pdf-filen). Den kan næppe forstås af de bønder og andet godtfolk, som skal nyde godt af VE-støtten. Heldigvis har de jo en masse konsulenter og rådgivere, som kan hjælpe dem.

Det kunne være interessant at lade ministeren forklare overfor en journalist, hvad den trykte formel betyder ...

Med Venlig Hilsen

Uffe Rasmussen


Hov-hov, så ond vil ingen journalist være - også fordi det kunne indebære en forpligtelse til selv at forstå formlen for at kunne forklare sagen efterfølgende. Desuden er ministeren selv journalistuddannet, så det ville jo nok gå helt i kluddermor ...

Det er i øvrigt rart at se, hvor grundigt Folketinget arbejder. Det fremgår således af lovforslagets bilag 1, vedr. hvilken biomasse der kan få støtte, at det f.eks. gælder både malt og stråtage samt ”Ispinde med et indhold af fødevaregodkendt paraffin, der ikke overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof”.

Men faktisk viser al erfaring som bekendt, at hverken ministre eller et flertal i Folketinget behøver at forstå indholdet eller konsekvenserne af de love, de vedtager.

Eksemplerne er legio, men jeg vil undlade at nævne (det er simpelthen for smertelig en erindring), hvor mange milliarder det kostede danskerne og DSB, at man i sin tid stoppede jernbanernes elektrificering på halvvejen for at spare et ubetydeligt beløb på finansloven det år.

Det er såmænd også nok at nævne de forudsigelige konsekvenser af den såkaldte ‘fremdriftsreform’, der skulle få de studerende hurtigere ud på arbejdsmarkedet, men som naturligvis virker lige modsat i praksis.

Så hvis ikke energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt forstår et suk af hverken bilag 2 eller af lovens konsekvenser, er det ganske normalt.

Nu er formlen ikke ugens tænkeboks (den finder I nede i bunden), men når jeg nu bringer den i faksimile, skal i vide, at F = støtteperiodens forlængelse, n = ‘fortløbende nummerering af reinvesteringerne’, i = antallet af ikke afskrevne reinvesteringer, In = størrelsen af reinvesteringen n, an = antal måneder fra reinvesteringen n er taget i drift, og at p = elproduktionen i en normalmåned i kWh (gnsn. af den månedlige støtte­berettigede elproduktion i 2017 og 2018).

Det er ikke tilfældigt, at ‘bemærkningerne til forslaget’ fylder 60 sider ...

/ Lynch

Illustration: MI Grafik
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

I stedet for at håne biomassereinvesteringsstøtteperiodeforlængelsesformlen på Bagsiden nr. 47 burde man måske tværtimod tilskynde til lidt mere matematik på Christiansborg. Det kunne fx resultere i en mere hensigtsmæssig, differentiabel skatteskala, uden de knæk eller spring, hvor bund-, mellem- og topskat sætter ind. Det kunne sikkert også gavne på mange andre områder, hvor man ofte opererer med diskontinuerte funktioner. Det kunne måske endda bidrage til befolkningens matematikforståelse i almindelighed!

Med venlig hilsen Jørgen Schjær-Jacobsen

  • 4
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten