Bagsiden: Den bedste stærekasse står på Mors

Hvor blitzes flest bilister? Illustration: Ingeniøren
Vilsundvej er en 2-sporet motortrafikvej, der passerer Mors på linjen mellem Aarhus og Hanstholm Illustration: Privatfoto
Stærekasserne er placeret ved afkørslen til den nordlige del af Nykøbing, hvor der er hastighedsbegrænsning til 70 km/h. Illustration: Privatfoto

Man har fortalt mig, at der i næste uge skal ske noget andet her på siden, så dette er den sidste ordinære Bagside i dette mærkelige corona-forår, før vi går totalt digitalt på ing.dk og sommerlukker papirbladet, indtil vi udkommer igen den 14. august.

Derfor iler jeg med i sidste øjeblik at kaste mig over en af de interessante nyheder, der fuldstændig druknede midt i april, hvor aviserne ikke havde plads til andre historier end covid-19-føljetonen.

Det skal nemlig ikke gå ubemærket hen, at Vejdirektoratet har udgivet en foreløbig evaluering af pilotprojektet vedr. anvendelse af automatisk trafikkontrol (ATK), altså fastmonterede fartmålere eller stærekasser.

Rapporten viste sig i øvrigt at være overordentlig foreløbig, for tallene holdt kun i få dage fra Folketinget fik rapporten den 15. april, til der fulgte en omfattende rettelse af hele talmaterialet.

Surt nok havde jeg netop fået lagt alle de forkerte tal ind i et regneark for at studere dem nærmere, da rettelsen kom. Kun seks (6!) af de i alt 80 målte værdier for driften af de 20 målestationer, eller 7,5 procent, var korrekte. Tabellen er leveret af Rigspolitiet, og manglen på præcision hos djøf’erne i politietaten slår selv Seruminstituttets første corona-prognoser med flere træskolængder.

Nå, men rapporten fortæller bl.a., at gennemsnitshastighederne er faldet i størrelsesordenen mellem 3 km/h og 13 km/h fra før opsætning af stærekasserne til ét år efter. I snit er faldet ca. 8 km/h.

Desuden fremgår det, at der ved tre af fire stærekasser er mindre end 1 procent af bilisterne, der kører så stærkt, at de vil blive ‘blitzet’. Før opsætning kørte mere end 5 procent af bilisterne ved hovedparten af standerne så hurtigt.

Da fart som bekendt dræber, er det vel et godt resultat, selv om man kan diskutere, om et fald på i gennemsnit 8 km/h er tilfredsstillende.

Men mærkeligt nok beskæftiger evalueringen sig ikke med projektets økonomiske rentabilitet. Den ellers helt i top!

De samlede potentielle bødeindtægter fra de 20 stærekasser i perioden 1. oktober 2018 til 31. december 2019 lyder på godt 138 mio. kr. (‘potentielle’, fordi bøderne næppe alle kan kradses ind). Hele projektet, inkl. kasserne, trafikmålinger, hærværk mv. har indtil nu kun har kostet godt 15 mio. kr.

En forrentning på 8-900 procent af investeringen i løbet af godt et års tid opnås ellers kun af nogle få heldige lottospillere.

Men hvor i landet giver stærekasserne mest kasse?

Den mest givtige placering er uden sammenligning på Vildsundvej i Nykøbing Mors (i nordlig i retning), hvor stærekassen har givet bøder på 9.838.500 kr. på kun 2.452 måletimer, altså godt 4.000 kr. pr. time. Den næstbedste står på Gaabensevej i Nykøbing Falster, hvor stærekassen gav 1 .852 kr. i timen.

Man kan ikke af disse tal udlede, at man kører mere råddent på Mors og Falster end f.eks. i Måløv på Sjælland, hvor den bedste af kasserne kun gav 1.036 kr. i timen.

Indtægten afhænger naturligvis af trafikintensiteten på stedet og vel også af, om der mest er tale om pendlertrafik, som det f.eks. nok er tilfældet i Måløv. Her har bilisterne hurtigt lugtet, at man lige før krydset ved Smørum Parkvej skal lette højre fod, hvis de vil undgå blitzen.

Jeg ser nu på ing.dk, at et folketingsflertal vil have sat flere stærekasser op rundt omkring. På baggrund af Vejdirektoratets rapport må det anbefales, at man fortrinsvis sætter dem op på motortrafikveje med ekstra hastighedsbegrænsning, hvor pendlertrafikken ikke er dominerende.

Sådan som samme folketing har tappet statskassen de senere måneder, bliver der god brug for de ekstra penge.

Nåh-nej, jeg kommer for resten lige i tanke om, at projektet jo går ud på at forbedre trafiksikkerheden ...

/Lynch

PS.: I kan læse rapporten her: ft.dk/samling/20191/335/ 2185067.pdf

Illustration: MI Grafik