BAGGRUND: Nedslidt platform afgør fremtiden for Nordsøens gasproduktion

Danmarks fremtidige gasproduktion i Nordsøen står og falder med et enkelt, 32 år gammelt olie- og gasfelt. Både i overført og fysisk betydning.

Tyra-feltet, som er landets største gasfelt, og hvis to platformskomplekser fungerer som en vigtig transportvej fra tilstødende felter, er slidt og har brug for en bekostelig reparation. Men meget tyder nu på, at Maesk Oil næppe har i sinde at punge ud med de milliarder af kroner, som en reparation forventes at koste.

»Tyra-faciliteterne har været i drift i mange år. Så de eksisterende faciliteter derude bliver vi nødt til at tage ned af sikkerhedsmæssige årsager. Så vi arbejder på, hvad der kan være af muligheder sammen med vores partnere,« udtalte chefen for Maersk Oil, Martin Rune Pedersen, i dag til erhvervssitet Finans

Selskabet har allerede punget ud med mere end en milliard kroner i vedligeholdelse.

Sårbar under dårligt vejr

Beslutningen om, hvorvidt Tyra-feltet skal lukkes eller repareres haster. Den skal tages senest næste år.

På grund af feltets aktive gasproduktion er havbunden under Tyra-feltet allerede sunket fem meter. De nedslidte platforme udgør derfor snart en sikkerhedsmæssig risiko.

Tyra-feltet er i forvejen ekstra sårbar under dårligt vejr, og for nogle år siden måtte feltet lukkes ned under en storm.

Beslutningen skal træffes i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). A.P. Møller-Mærsk er operatør i DUC og har en ejerandel på 31,2 procent. Shell tegner sig for den største andel med 36,8 procent og har indtil nu ikke udvist synlige tegn på at fortsætte eller engagere sig yderligere i sin olie- og gasproduktion i den danske del af Nordsøen. Snarere tværtimod.

Hertil kommer så statens ejerandel på 20 procent via Nordsøfonden og slutteligt Chevron med 12 procent.

Kostbar reparation

Finans har tidligere skrevet, at en opretholdelse af produktionen vil koste 30 milliarder kroner. Martin Rune Pedersen vil ikke konkretisere størrelsen på udgiften, men han kalder tallet højt sat. Til Ingeniøren siger han:

»Vi har de seneste 15 år investeret cirka 1 mia. kroner i at forstærke strukturen på platformene på det synkende felt, og det går ikke mere. Derfor er vi nødt til at lukke de eksisterende faciliteter ned inden for kort tid, og det har vi så meldt ud,«

Læs også: Maersk Oil: Tyra kan fornys på flere måder

I medierne har Maersk understreget, at de økonomiske rammebetingelser for produktionen skal på plads, før der kan træffes en beslutning om at investere de 30 mia. Og heri ligger den primære grund til Maersk Oils hovedpine vedrørende Tyra-feltet formentlig begravet. For ligesom hos andre olie- og gasaktører har der hersket forvirring om forholdene og de fremtidige planer med Nordsøen.

For det første trak det ud med tildelingen af nye olie- og gastilladelser i Nordsøen i den 7. udbudsrunde.

»Jeg skal være den første til at beklage, at det har taget lang tid at behandle 7. udbudsrunde. Det er helt forståeligt, at den langtrukne proces har skabt frustrationer i branchen,«, udtalte forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, da det endelig lykkedes at lægge låg på runden 25.februar i år.

Læs også: Lynch: En teori for nordlig nøglevending

For det andet er en stærkt ventet og politisk følsom rapport forsinket. Helt tilbage i april 2014 tog regeringen hul på en rapport fra Udvalget vedrørende udarbejdelse af en olie- og gasstrategi for Nordsøen.

»Vi ved, at vi frem mod 2050 fortsat vil bruge olie og gas. Det kan vi lige så godt selv hente op, hvis det er muligt. Det vil forlænge den periode, hvor vi er nettoeksportør og dermed udskyde det tidspunkt, hvor vi skal bruge udenlandsk valuta på at importere olie og gas. Jeg ser derfor frem til, at strategien næste år munder ud i klare anbefalinger til regeringen,«, lød det fra daværende klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Med sidste år mente Rasmus Helveg Petersen maj 2015. Dengang blev rapporten ikke offentliggjort. Senere annoncerede udgivelsestidspunkter er gang på gang heller ikke blevet overholdt.

Nedlukning eller investering

Et springende punkt i rapporten lader til at være hovedbruddet om, hvorvidt Tyra-feltet og andre aldrende felter bør opgives helt eller modtagere yderligere investeringer i håbet om fremtidige profitter. Et regnestykke som ikke er blevet lettere i den periode, rapporten er blevet holdt tilbage, idet priserne på olie- og gas er styrtdykket yderligere.

»En meget stor andel af de nuværende produktionsanlæg og rørledninger er meget gamle og derfor dyre at vedligeholde. Der er behov for en samlet vurdering af behovet for renovering og fornyelse for at give det bedst mulige grundlag for fortsat optimering af udnyttelsen af de tilstedeværende mængder af olie og gas i undergrunden, ,« lyder det i kommissoriet for udarbejdelsen af olie- og gasstrategien for Nordsøen.

Morgenavisen Jyllands-Posten har fået fingre i dele eller hele den ikke-offentliggjorte rapport. Ifølge avisen er konklusionen i rapporten entydig og med fokus på Tyra-feltet og Sirifeltet.

'Der er et stort behov for investeringer i en snarlig fornyelse af infrastrukturen,' står der i rapporten.

Af de to felter er det ifølge den lækkede rapport 'renoveringen af Tyrafeltets anlæg til produktion og behandling, der er den helt dominerende investering.'

Mere info om Tyra-feltet:

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Sikkert ikke, men efter at platformen er sunket 5 m er der problemer ved normalt stormvejr. En større investering skulle have en chance for at blive afskrevet. Det er vel bl.a. perioden der skal forhandles om.

 • 2
 • 0

Objektivt er der mere end den økonomiske vinkel på dette. Der er også den klimamæssige, den etiske, og den samfundsmæssige:

1) Klimamæssigt ved vi allerde nu, at de fleste af kulbrinterne skal blive, hvor de er, så al olie og gasproduktion skal stoppe - jo før jo bedre.

2) Rent etisk kan vi ikke være bekendt ikke at gøre alt, hvad vi kan for at begrænse udvinding og afbrænding af bundfældede dyr, hvis vi skal kunne se vores børn og børnebørn i øjnene med andet end sorg og skyldfølelse.

3) Samfundsmæssigt vil det være en fordel at sætte alt ind på at skifte olie, gas og kul ud med vedvarende energiformer, dels af hensyn til forurening, dels af hensyn til miljøet generelt, og dels af hensyn til vores muligheder for at skabe nye exportmarkeder og derved forlænge arbejdsmarkedet nogle år mere, før alt bliver overtaget af robotter.

Men det tungeste argument bliver stadig det økonomiske: Der er snart ikke flere penge i olie og gas, og de kloge trækker sig ud, før de skal betale dyrt for at rydde op efter sig. DONG og Maersk bør nok tænke sig om en ekstra gang, inden de smider flere penge efter den sorte energi.

 • 2
 • 2

Uden at have særlig meget forstand på det, så lyder 30 milliarder som mange penge for at hæve en boreplatform 5 meter. Det må da være noget man har kalkuleret med helt fra starten.

Hvis man nu investerede 30 milliarder i vindmøller og solceller, ville det på sigt ikke give mere energi (hvis man regner alt sammen)?

 • 2
 • 0

Uden at have særlig meget forstand på det, så lyder 30 milliarder som mange penge for at hæve en boreplatform 5 meter. Det må da være noget man har kalkuleret med helt fra starten.

Da man projektereder Tyra i slutningen af halvfjerdserne regnede man ikke med at havbunden ville sætte sig, olieproduktionen i Nordsøen startede trods alt først i 1972. Oprindeligt regnede man typisk med en design levetid på 25 år, men med vedligehold og inspektion har det vist sig at levetiden er væsentlig længere, Danfeltet fra 1972 står endnu. Så det er et spørgsmål op jakketen umiddelbart kan bære er forhøjelse med 5 m uden yderligere forstærkninger, og en levetid på >50 år, endeligt er også et spørgsmål om der så er plads og bærevne til det udstyr der skal skal bruges i 2020 og fremover. Man skal huske på at alt arbejde offshore er enormt kostbart, alle skal flyves ud med helikopter, have en køje og noget at spise. Alle ombord skal have de relevante sikkerhedsuddannelser, med tilhørende certifikater der skal vedligeholdes løbende, selv dem der serverer mad i messen. Den sikkerheds instruktion stevardessen giver før en almindeligt flyvning, det er et heldagskursus der skal fornyet hvert fjerde år, bare for at komme ombord på helikopteren.

Men et helt andet spørgsmåler er, hvad med den øvrige gasproduktion. Tyra er terminalpunkt for Dongs sydlige gasrørledning, og knudepunkt for gasproduktionen på Dan- og Gormfelterne.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten