BAGGRUND: Lindholms skift fra laboratorium til udrejsecenter

4. december 2018 kl. 11:0439
BAGGRUND: Lindholms skift fra laboratorium til udrejsecenter
Illustration: Wikipedia.
Det er ikke så ligetil at skifte fra virusforsøg til ophold for mennesker. Alt skal renses, og valget står mellem citronsyre og formalin.
Artiklen er ældre end 30 dage

20 minutters sejlads fra Kalvehave Havn ligger øen Lindholm isoleret cirka tre kilometer ude i Stege Bugt. I dag huser den lille ø det danske veterinærberedskab mod frygtede husdyrsygdomme. Men i løbet af 2021 flytter de første af op imod 125 udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle til øen.

Lokaliteten bliver ledig, fordi Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) 1. juli 2019 overtager beredskabet, og flytter laboratorieanalyserne til Amager.

Det kræver dog såvel en grundig desinfektion af bygninger og bygningsaffald som en ombygning, før øen kan stå klar som Udrejsecenter Lindholm.

Lige nu er DTU ved at gøre klar til et udbud af dekommissioneringsprocessen, hvor man sikrer sig, at der ikke sker en form for smittespredning af de meget smitsomme husdyrsygdomme. På øen analyserer man prøver, og frem til i sommer har eksperterne lavet forsøg på kvæg samt større grise.

Dyrene er væk

Allerede for måneder siden gik DTU Veterinærinstituttet faktisk i gang med at lukke faciliteterne på øen ned. Instituttet har – som Ingeniøren har dækket i mange artikler – tabt beredskabet i en såkaldt indbudt konkurrenceudsættelse, hvor SSI og KU blev inviteret til at give et bud på, hvordan de ville kunne varetage beredskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Rigsrevisionen skal kulegrave, om DTU blev offer for iscenesat udbudsteater

I den forbindelse har Fødevarestyrelsen accepteret, at SSI/KU lægger forsøg med større dyr til Barcelona. Og derfor har DTU Veterinærberedskabet også fået lov til at stoppe med at lave forsøg i de indesluttede staldfaciliteter på Lindholm. Og dyrene er for længst aflivet og kremeret i den store ovn på øen.

»Det vedrører dog kun forskningen og rammer ikke beredskabet,« forklarer Kristian Møller, direktør for DTU Veterinærinstituttet.

Frem til juli 2019 er altså kun laboratoriebygningerne i brug. Det er herfra, at DTU Veterinærinstituttets dyrlæger og laboranter døgnet rundt kan møde ind og analysere prøver fra dyr, der er under mistanke for at bære en af de frygtede husdyrsygdomme. F.eks. mund- og klovsyge eller den meget aktuelle virus afrikansk svinepest, der siden 2014 har ramt især østeuropæiske lande, Polen og Balkan, men som for nylig også blev konstateret i Belgien.

Karantæne for mennesker

Både staldfaciliteter og laboratoriebygninger skal desinficeres på grund af smittefare udelukkende i forhold til dyr – og ikke mennesker. For det er kun få sygdomme, f.eks. rabies, der udgør en fare for mennesker, og kun hvis man f.eks. bliver stukket af en kanyle og ikke gennem spredning af virus gennem luften.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: DTU kritiserer: Vitale danske dyreforsøg flytter til Spanien

»Når vi har gået inde ved dyrene, har vi heller ikke haft personværn på, men bare været i hvide kitler. Det er vigtigt, at virus ikke kommer ud til omgivelserne, og derfor er laboratorierne helt tætte med filtre og med undertryk, og personalet har skiftet tøj og taget bad, før de er gået ind, og tilsvarende badet og taget rent tøj på på vej ud. Og man har ikke kunnet tage papir eller andet materiale med ud uden at få det rengjort,» fortæller Kristian Møller.

Personalet har dog haft op til otte dages karantæne efter besøg på Lindholm Ø, fordi virus kan gemme sig på huden eller i næsen f.eks. Så hvis man nyser sammen med dyr, kan man smitte dem.

Hvis man derimod har gået rundt uden for bygningerne på Lindholm, har man ikke været underlagt karantæne. I den forbindelse er det en helt almindelig ø. Og derfor er rengøringen kun relevant i forhold til bygningerne.

Lindholms fremtid

I Finanslovsaftalen skriver regeringen om Udrejsecenter Lindholm:

I 2019 forventes DTU at fraflytte de eksisterende bygninger (ultimo året), og forhold vedrørende dekommissionering, renovering og planlov mv. vil blive afklaret yderligere.

Dekommissioneringsarbejdet for de eksisterende bygninger forventes påbegyndt medio 2019, og Udlændingestyrelsen overtager herefter faciliteterne gradvist.

I løbet af 2020 vil der blive etableret faciliteter svarende til en centerkapacitet på 100 pladser med mulighed for yderligere 25 pladser (bufferpladser). Der vil endvidere blive etableret faciliteter til centrets medarbejdere og politiet.

I 2. halvår 2021 vil overflytning af de første beboere blive påbegyndt, og det forventes, at samtlige beboere vil være overflyttet inden udgangen af 2021.

Der afsættes en reserve på 34 mio. kr. i 2019, 300 mio. kr. i 2020, 200 mio. kr. i 2021 og 225 mio. kr. i 2022 til bl.a. etablering og drift af udrejsecentret samt øget operativ kapacitet til politiets indsats.

Kilde: Finanslovsaftalen 2019

Formalin – måske citronsyre

De internationale regler for desinfektion efter forsøg eller prøver med mund- og klovsyge sætter standarden for rengøringen, der går i gang til juli.

Læs også: Svinepest: Danmark klager til EU over beskidte svinetransporter

»Man skal formentlig bruge formalin til desinfektionen, hvor man tætner bygningerne og river f.eks. lofter ned, så gassen fra formalin-opløsningen kan trænge ind i alle sprækker. Dernæst skal bygningerne stå tomme og afdunste, før man må fjerne det fra øen, igen for at være helt sikker på, at der ikke kan ske en smittespredning,« forklarer Kristian Møller.

Formalin er i dag et meget anvendt og effektivt desinfektionsmiddel mod virus og bakterier. Men man kan også anvende f.eks. citronsyre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi er ikke færdige med at afklare, hvor de forskelige kemikalier skal anvendes, og i et vist omfang vil det antagelig være op til dem, der skal varetage dekommisoneringsopgaven, at beslutte, hvad de vil bruge,« siger han.

Efter cirka et halvt år kan man rydde bygningerne og sende materialet ind til fastlandet til forbrænding, eller det kan håndteres som almindeligt bygningsaffald.

Tyskerne holder øje med mund- og klovsyge

Selve det danske veterinære beredskab kommer fra 1. juli 2019 til at varetages dels i København, dels i Nordtyskland.

Læs også: Universiteter dumper Miljøministeriet: Har udskudt kritiseret konkurrenceudsættelse

SSI går i begyndelsen af 2019 i gang med at opføre en ny laboratoriebygning, der primært omfatter laboratorier, mens de allerede har staldforhold til begrænsede forsøg på minipigs på Amager. Den nye bygning vil tidligst være klar i 2020, men man klarer sig indtil da med ledige laboratoriefaciliteter på Amager.

Derimod kan Danmark først igen varetage beredskabet i forhold til mund- og klovsyge, når den nye laboratoriefacilitet står klar på Amager. I mellemtiden vil et nordtysk laboratorium tage sig af det.

»I den forbindelse skal vi huske på, at vi ikke haft mund- og klovsyge i Danmark siden 1982, så risikoen er meget lille,« siger Kristian Møller.

SSI/KU overtager medarbejdere

Cirka 25 medarbejdere fra DTU Veterinærinstituttet overgår i øvrigt til SSI/KU, og de første starter allerede 1. januar 2019, mens de andre følger med til juli, når Lindholm lukker officielt som forsknings- og laboratoriefacilitet.

Oprindeligt var 120 medarbejdere involveret på DTU i veterinærberedskabet, men de havde også taget sig af andre opgaver ved siden af.

I dag er der cirka 40 ansatte på Lindholm, inklusive folk til færge, tekniske installationer med mere. I fremtiden 125 udlændinge sammen med personalet.

39 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
39
13. december 2018 kl. 12:38

Udenlandske forskere fravælger Danmark
<a href="https://ing.dk/blog/udenlandske-forskere-f..">https://ing.dk/blog/udenl…;
<p>Udenlandske specialister flygter fra Danmark
<a href="https://ing.dk/blog/flaeskestegspolitik-ra..">https://ing.dk/blog/flaes…;.

osv., osv., osv. - eller s'nåd'

"Financial Times hylder Københavns erhvervsvenlighed og arbejdskvalitet

København er nummer et, når det gælder om at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, der har lyst til at slå sig ned i byen. Det fastslår Financial Times, der under overskriften »fremtidens globale byer« netop har offentliggjort vinderne."

https://www.berlingske.dk/hovedstaden/financial-times-hylder-koebenhavns-erhvervsvenlighed-og

36
7. december 2018 kl. 18:02

Jeg var i oevrigt ikke klar over at der stadig er aktiviteter i Thule. Er det danskere eller amerikanere? Google luftfotos giver indtryk af et forladt sted.

Det er fortsat en amerikansk base, og gennemrejse kræver amerikansk visum. Men det civile personale er for det meste dansk/grønlandsk. Man arbejder løbende på at vedligeholde og sanere basen, der bliver bygget nye indkvarterings bygninger i stedet for de gamle fra 50'erne. Der største aktivitet er den store radar der holder øje med russiske missilaffyringer, samt forskellige kommunikations og satellitsporingsstationer.

35
7. december 2018 kl. 11:22

Thule basen er fortsat aktiv, selv om den kun er en skygge af sig selv med <1000 mod >10.000 mand i 60'erne.
Derimod er Flådestationen Grønedal lukket, eller rettere søværnet opretholder en lille styrke, for ar kineserne ikke skal overtage. Man forsøgte at sælge den, men eneste bud var kinesiske. Grønnedal er lukket fordi det krævede 150-180 mand, at udføre det Arktisk komando idag udføre med 36 ansatte i Nuuk.
Du skal i øvrigt ikke tro at det bliver billigere end Lindholm. Lindholm er nok den billigste ø-løsning der findes, selv om den ender med at blive rasende dyr.

Min pointe var ikke at de skulle sendes til Groenland. Derfor skrev jeg Ironi omkring teksten.

Jeg havede heller ikke forestillet mig at det var billigt. Men naar det er sagt er det en meget svaer situation, der uvaergerligt vil komme til at koste en masse penge.

Der er brug for et sted der er en slags DMZ eller ingenmandsland. Det skal hverken vaere det frie danske samfund (uden at betegnes som et faengsel), men det er heller ikke et andet land. Det vil have nogen omkostninger, og de er muligvis hoeje, men det maa vi bare acceptere som prisen for at beskytte resten af samfundet.

Jeg var i oevrigt ikke klar over at der stadig er aktiviteter i Thule. Er det danskere eller amerikanere? Google luftfotos giver indtryk af et forladt sted.

34
6. december 2018 kl. 23:55

Så vidt jeg ved står Thulebasen tom. Der er masser af plads, og ingen naboer de kan genere.

Thule basen er fortsat aktiv, selv om den kun er en skygge af sig selv med <1000 mod >10.000 mand i 60'erne. Derimod er Flådestationen Grønedal lukket, eller rettere søværnet opretholder en lille styrke, for ar kineserne ikke skal overtage. Man forsøgte at sælge den, men eneste bud var kinesiske. Grønnedal er lukket fordi det krævede 150-180 mand, at udføre det Arktisk komando idag udføre med 36 ansatte i Nuuk. Du skal i øvrigt ikke tro at det bliver billigere end Lindholm. Lindholm er nok den billigste ø-løsning der findes, selv om den ender med at blive rasende dyr.

33
6. december 2018 kl. 22:45

Smykkeloven gav over 1300 omtaler i udenlandske medier, men det skadede ikke Danmarks ry

Selvfølgelig ikke, 4-5 lande havde allerede lignende love på plads endnu før lovforslaget blev fremsat i Danmark. Jeg kan umiddelbart huske Norge, Schweiz, Tyskland og Holland. Den ældste af de udenlandske love var såmænd 17 år gammel da den danske blev vedtaget. Holland har på 4 år inddraget værdier for over 5 mio. kr. fra asylansøgere.

32
6. december 2018 kl. 22:23

Hvilke øer er bedre egnede?

(Ironi ON) Man kunne jo lave en aftale med regeringen på den største ø i rigsfællesskabet.

Så vidt jeg ved står Thulebasen tom. Der er masser af plads, og ingen naboer de kan genere.

Den kunne også bruges til modtagecenter som Støjberg så gerne vil have lagt udenfor Danmark (Off)

Man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt, og behandle mennesker anstændigt, men der må dog også være grænser for naiviteten. Husk at de der er blevet dømt til udvisning næppe er blevet dømt for at snyde med licensen. Der er altså gået en del mere forud.

Der er tale om mennesker der har haft en så eklatant mangel på respekt for de normer og regler man har i Danmark (eller for den sags skyld alle andre EU lande), at man har besluttet at de har opbrugt deres chance, og må rykke videre. Selvfølgelig kan man da ikke have dem til at gå rundt i det samfund de er blevet bortvist fra, så indtil de vil/kan rykke ud må man finde et midlertidigt opholdssted, hvor de ikke generer ordentlige folk.

Vi mangler stadig at finde en løsning for de tilsvarende mennesker, der efter aftjent straf stadig hører til i Danmark. Der skal man nok bruge flere resourcer på at resocialisere.

30
6. december 2018 kl. 21:44

Har Danmark ikke andre øer, som er bedre egnet?

Hvilke øer er bedre egnede? Fra din wikipwdia liste kunne Anholt være et godt bud, hvis man overtaler de 169 beboere til at flytte. Man kan fx skræmme dem til at flytte med at forbryderne er farlige.

28
6. december 2018 kl. 13:42

Lad os få at vide, hvorledes vi løser problemerne.

Dine reaktioner hidtil tyder ikke på, at du har en reel lyst til at finde svar. Desuden er vi langt væk fra problemet med Lindholm. Men da også en del politikere, inklusive de sidste par justitsministre, tilsvarende lader til at være helt blanke og uden evne til at google selv, så OK.

Hvis folk omkring mig kommer ud i noget voldsomt skidt, er jeg glad for at vi har institutioner, der kan tage sig af dem i døgndrift. Den slags indespærring opfylder en nødvendig funktion - men eksemplet Lindholm strider mod både konventioner og al anstændighed.

Det burde nemlig fortælle meget om den danske behandling af lovbrydere, at systemet kaldes for Kriminalforsorgen. Formålet er at sætte klienten i centrum, skabe sammenhæng på tværs og bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet. Dette lykkes også i høj grad, da flertallet nøjes med en enkelt dom.

Generelt er det en vigtig forståelse, at vi mennesker har evne til at foretage os ret dumme ting, og som regel også kan finde en pæn indre undskyldning. Uanset om vi så er gadebanditter eller røvere i habitter. At få vendt den tankegang til noget mere konstruktivt, er en moralsk kolbøtte af de større.

En velfungerende resocialisering er en nødvendighed for et velfungerende samfund. Hvis vi nægter at hjælpe og lukke lovbrydere ind i varmen igen, vokser problemerne bare og bliver permanente. Men der er ingen garantier i denne verden, hverken for at de selv gentager brøleren, eller for at en nær ven pludselig roder sig ud i noget tilsvarende.

Der findes heldigvis dygtige mennesker, der har god erfaring og kan hjælpe. Jeg er ikke selv uddannet i den retning, men kan lidt med generel konflikthåndtering. Og jeg ved at vi mennesker også har en overraskende evne til at kunne blive bedre.

Jeg har fx mødt en hyggelig krigsforbryder. Han var dømt for at lokke soldater ud i krig med diverse drab til følge, hvilket strider mod alt hvad jeg tror på - men det stopper mig da ikke i at få en kop kaffe sammen, for at prøve at forstå. Han fik et stort knus, da vi sagde farvel.

Tænk på, at et land fyldt med grusomme nazister kunne blive rare naboer igen. Tænk på, at en blid fredsmand som Nelson Mandela for længe siden helt berettiget blev smidt i fængsel som terrorist. Eller tænk på en Nedim Yasar herhjemme, som jeg nævnte tidligere.

Du kunne fx læse denne artikel om en mands kamp for at få sig et andet liv efter langvarig kriminalitet: https://www.vice.com/da/article/vbjk3y/jeg-studerede-jura-i-faengslet-mens-jeg-afsonede-en-dom-for-narkokriminalitet

23
5. december 2018 kl. 14:05

Udenlandske forskere fravælger Danmark

pga. tåbelige forskerregler... Det er ikke smykkeloven eller udenlandske kriminelle på Lindholm, som holder forskere ude af danske - og ej hellere danmarks ry.

Danmark har aldrig nogensinde haft så mange udlændinge lønmodtagere, som vi har netop nu - og de bliver altså ikke skræmt væk, fordi politikerne forsøger at beskytte befolkningen imod kriminelle, nok tvært imod.

Skal resocialiseringen af de kriminelle udlændinge være på Frederiksberg C, Østerbro eller det østlige Nørrebro?

22
5. december 2018 kl. 13:59
21
5. december 2018 kl. 13:17

Og hvem betaler de mange millioner af kroner, det kommer til at koste?</p>
<p>Du og mig og os alle. Ligesom nu, hvor de samme beløb blot hældes i en øde ø. Og det er også os alle, der mister penge på Danmarks tabte omdømme, når udenlandske forskere ikke længere orker at arbejde her.

Tabt omdømme - hvor da op, er der stadigvæk nogen der tror på den gamle travler? Hvor meget var det nu Danmark tabte på hele omtalen af smykkeloven? De danske medier gik i selvsving, og udtallige meningsdannere rykkede ud med påstanden "det går ud over Danmarks ry". Ja selv Dansk Erhverv sang med i koret.

Smykkeloven gav over 1300 omtaler i udenlandske medier, men det skadede ikke Danmarks ry ifølge en undersøgelse fra Infomedia. Kilde: https://www.avisen.dk/stoejberg-tror-ikke-paa-at-smykkelov-skader-omdoemme_392675.aspx

Men Tom, hvorfor skal vi betale for at opbevare og resocialisere andre landes statsborgere? Jeg forstår det ikke - hvad er meningen med galskaben? Hvorfor skal vi betale for andre landes problemer?

At vi vælger at placere dem på en "øde ø", skyldes jo netop ikke de "fanger" som vi placerer på øen, men derimod at vi forsøger at kontrollere "fangerne" uden at træde ved siden af konvertionerne. Problemet med det Kærshovedgård er jo netop, at beboerne er til gene for lokalområdet, hvor mange borgere - med rette - er meget udtygge ved centeret og dets beboere.

Så Tom, hvis vi skal resocialisere disse kriminelle mennesker, så foreslår jeg, at vi opretter et stort center på... hmmm lad os sige Frederiksberg C, Østerbro eller måske det østlige Nørrebro, og ser hvor længe de kulturelitære, frelste humanister og caffe latte-drikkende spelt segment accepterer de medfølgende problemer.

Det er NIMBY problemstililngen - alle har de rigtige meninger, indtil de mærker konsekvenserne.

15
5. december 2018 kl. 07:20

Alle? Verden er fuld af kvajhoder, så det har jeg da heller ikke påstået. Blot at når når der alligevel investeres så voldsomt i netop disse fortabte sjæle, kunne pengene bruges fornuftigere.

Helt korrekt, men vi har som samfund allerede brugt nærmest uanede mængder penge på en del af disse "kvajhoder". Vi taler i mange tilfælde om millioner af kroner for fængselssophold, retssager, erstatning til ofre - og nu bruger vi så endnu flere penge for at opbevare dem på i et åbent fængsel, hvor de stadigvæk er til fare for offentligheden.

Hvis vi ville spare nogle penge, så kunne vi genindføre dødsstraffen, men det er det ikke folkestemning for. Rent økonomisk giver det mening.

Dit dårlige eksempel kan fx krydses med den tidligere bandeleder Nedim Yasar. Et absolut kriminelt røvhul, der fik vendt sit liv så grundigt rundt, at alle fik travlt med at juble - så snart han var dræbt. Og altså et eksempel på at både omvendelse og tilgivelse kan være muligt.

Jeg synes også det var super flot, at Nedim Yasar fik et nyt syn på livet efter han fik sig en søn. Det var godt at han kom ud af bandekriminaliteten, men Nedim Yasar er også kun ét eksempel, hvor det er gået godt, og det skal sammenlignes med alle de tilfælde, hvor det ikke går godt. Han var forøvrigt altid super spændende at lytte til på Radio24syv, men det ændre ikke på, at han havde et grimt synderegister.

Min pointe er fortsat, at ø-beslutningen er en uværdig plet på Danmarks omdømme, som derved kommer til at koste samfundet langt mere end de nævnte beløb.

Danmarks omdømme tager absolut ingen skade, sålænge vi opfører os ordenligt. Skræmmeeksemplet er Austraien, hvor austrailerne netop ikke opførte sig ordenligt.

At vi placerer udviste kriminelle udlændinge på en ø under ordende forhold, der følger international lov, giver os kun pletter på vores ry hos en bestemt gruppe mennesker med "alle de rigtige meninger." Og som slaget går sin gang i europa (og resten af verdenen), så bliver denne gruppes indflydelse mindre og mindre, hvorimod hardlinere får mere og mere opbakning.

Jeg er på ingen måde bekymret for Danmarks ry hos Radikale kernevælgere.

14
5. december 2018 kl. 07:02

Man skal bemærke at de kommende "beboere" har udstået deres fulde frihedsstraf, de er ikke prøveløsladte, så de kan ikke tilbageholdes under fængselslignender forhold. I Danmark kan man ikke sætte folk i fængsel uden en dom

Ja beboerne har udstået deres frihedsstraf, men de har ikke udstået deres straf. Det er netop en del af deres straf, at de skal forlade landet, og dermed har de kun delvist udstået deres straf.

12
5. december 2018 kl. 00:37

jeg tror ikke på, at man kan rehabilitere og omskole alle mennesker

Alle? Verden er fuld af kvajhoder, så det har jeg da heller ikke påstået. Blot at når når der alligevel investeres så voldsomt i netop disse fortabte sjæle, kunne pengene bruges fornuftigere.

Dit dårlige eksempel kan fx krydses med den tidligere bandeleder Nedim Yasar. Et absolut kriminelt røvhul, der fik vendt sit liv så grundigt rundt, at alle fik travlt med at juble - så snart han var dræbt. Og altså et eksempel på at både omvendelse og tilgivelse kan være muligt.

Min pointe er fortsat, at ø-beslutningen er en uværdig plet på Danmarks omdømme, som derved kommer til at koste samfundet langt mere end de nævnte beløb.

11
4. december 2018 kl. 22:45

Det havde været mere nærliggende at vælge f. eks. Hesselø og leje den for en 10-årig periode til problemet var løst, så kunne man gå igang med indretningen straks, og evt starte med en teltlejr til foråret, indtil man fik nogle barakker op at stå!

Prøv lige at overveje logistikken, Hesselø har ikke engang en anløbsbro, der er 1½-2 timers sejlads til Hundested, mindre i speedbåd i godt vej, længere i dårligt vejr. Vil du lade personalet, politi- og fængselsbetjente bo i telt ? Lindholm er på mange måder ideel, færge og forsyning er på plads, afstanden til fastlandet er ikke støre end at personalet kan pendle. Men selv Lindholm ender med at blive en kostbar løsning. Det er en ø, og det betyder at man skal kunne klare alt selv, der skal være et brand- og ambulance beredskab, om ikke andet så af hesyn til personalet. Der skal være betjente nok til at klare alle situationer, man tilkalder ikke lige hjælp fra hele Sydsjælland hvis 100 mand "går amok".

10
4. december 2018 kl. 22:27

Nu mangler vi blot, at færgerne ikke længere transporterer de udviste frem og tilbage på daglig basis, men kun når "fangerne" beslutter sig for frivilligt at forlade Danmark.

Tja, de ansatte på øen skal jo frem og tilbage, så der skal være regelmæssig færgedrift. Man har iøvrigt indført den ordning at beboere med folkeregisteradresse på små øer har gratis overfart med cykel eller invalidebil. Så hvis "beboerne" har folkeregisteradresse på Lindholm, gælde loven også for dem. I følge lov om folkeregister skal man stå i folkeregister der hvor man befinder sig, i dette tilfælde Lindholm. Man skal bemærke at de kommende "beboere" har udstået deres fulde frihedsstraf, de er ikke prøveløsladte, så de kan ikke tilbageholdes under fængselslignender forhold. I Danmark kan man ikke sætte folk i fængsel uden en dom.

9
4. december 2018 kl. 22:02

Har Danmark ikke andre øer, som er bedre egnet?

Det kunne godt se ud til at Lindholm er valgt for at vinde tid, hvis den først kan stå klar om 3 - 4 år! Det havde været mere nærliggende at vælge f. eks. Hesselø og leje den for en 10-årig periode til problemet var løst, så kunne man gå igang med indretningen straks, og evt starte med en teltlejr til foråret, indtil man fik nogle barakker op at stå! Selv med en meget dyr leje ville det aldrig blive så dyrt som den udgift der har været nævnt for Lindholm, og de sparede penge kunne man bruge til at hjælpe de personer, der har mistet retten tilat være her, med at komme videre!

8
4. december 2018 kl. 21:58

c) Kriminelle, som har afsonet deres straf og er udvist ved dom.</p>
<p>Hvem er Lindholm påtænkt?

Kærshovedgård skal fremover kun være for afviste asylansøgere, der ikke har gjort noget kriminelt. Lindholm vil være for udlændinge på tålt ophold og kriminelle afviste asylansøgere.

Der bliver i første omgang 100 pladser, som senere kan udvides til 125.

Lars Jørgensen skriver at der afsættes 750 millioner kroner over 4 år til Lindholm. Dertil skal det lige siges, at en fange i et normalt åbent fængsel koster i omegnen af en halv million kroner om året, så 125 pladser koster altså normalt omkring 62,5 millioner kroner om året i ren drift. Det er 250 millioner over 4 år, så det kommer altså til at koste omkring en halv milliard kroner at lave Lindholm om.

Til sammenligning koster det staten i omegnen af en halv milliard korner at ombygge den gamel sygeplejeskole til en ny politiskole i Vejle.

Så hvis man lige sætter tingene lidt i perspektiv, så er udgiften ikke helt ude af propertioner.

Og så skriver om Tom Paamand noget om man med "så voldsomt målrettede investeringer kunne stort set en hvilken som helst skurk i stedet blive rehabiliteret, og omskolet til nyttig samfundsborger."

Når jeg hører sådan en gang sludder, så kan jeg kun ryste på hovedet. Den libanesiske gangster, Danny Abdalla, har allerede kostet de danske skatte yderer millioner af kroner, for slet ikke at tænke på den enorme udgift han har påført samfundet i form af traumatiserede ofre. Danny Abdalla kan ikke smides ud af landet, og når han om 12-14 år kommer ud af fængslet, så har vi nu endelig et sted at placere ham, så han ikke overfalder udskyldige mennesker, bortfører dem eller voldtager dem.

Nu mangler vi blot, at færgerne ikke længere transporterer de udviste frem og tilbage på daglig basis, men kun når "fangerne" beslutter sig for frivilligt at forlade Danmark.

Nej, Tom Paamand - jeg tror ikke på, at man kan rehabilitere og omskole alle mennesker. Der findes i denne verden onde mennesker, som ikke kan nås med næstekærlighed og gruppekram.

4
4. december 2018 kl. 21:00

... ikke mindst at regeringen vælger en ø, der først liiige skal renses for diverse smitsomme sygdomme.

Men det er da flot at et folketingsflertal vælger at investere små to millioner årligt per person på blot at opbevare nogle udvalgte udlændige. Men så voldsomt målrettede investeringer kunne stort set en hvilken som helst skurk i stedet blive rehabiliteret, og omskolet til nyttig samfundsborger.

Danmark satser alt på udlændingefrygt, lukker engelsksprogede uddannelser og gør livet besværligt for alle med rødder sydpå. Selv for håndplukkede tilrejsende med stor kompetance, som vort erhvervsliv har brug for. Men disse læser også aviser, og vil blive skræmt væk fra at tilbyde sig til sådant et land.

3
4. december 2018 kl. 20:26

Der bor cirka 200 mennesker på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. De kan opdeles i tre beboergrupper:

a) Størstedelen er afviste asylansøgere, der nægter at rejse hjem.

b) Personer på tålt ophold, som myndighederne vurderer ikke kan sendes hjem, fordi de eksempelvis risikerer tortur.

c) Kriminelle, som har afsonet deres straf og er udvist ved dom.

Hvem er Lindholm påtænkt?

2
4. december 2018 kl. 17:31

Lars - hvis det bare var så simpelt

I flg. de konvektioner vi har underskrevet, kan vi ikke hjemsende flygtninge, hvis ikke deres hjemland er med på det. Nogle vil blive forfulgt, bl.a. de kriminelle, af hjemlandet med legemesbeskadigelse eller døden til følge.

Nogle (ca. 160 stk) er konverteret til kristendom ... Gad vide om de husker at bygge et bederum?

1
4. december 2018 kl. 17:21

Der afsættes 750mio. iløbet af 4 år, ville det ikke være billigere at sende dem "hjem" jævnligt med normale passager fly istedet? Indtil deres sag er kørt igennem, kan de opbevares i fængsler spredt rundt i Danmark, da jeg går ud fra at de enten er her ulovligt eller har begået en form for kriminalitet, der har ført til at de udvises. Hvis deres sag behandles for langsomt, må der kunne bruges nogle af de 100 mio årligt, der postes i øen, på nogle flere sagsbehandlere, så tallet holdes nede.