Bæredygtigt Landbrug til vandmiljøprofessor: Træk i land, eller vi sagsøger dig

Illustration: Ingeniøren

Træk dine kritiske formuleringer om landbrugets belastning af vandmiljøet tilbage, eller vi sagsøger dig, for der er tale om injurier mod landbruget.

Sådan lyder budskabet i et brev, som advokatfirmaet Sønderby Legal har sendt til professor Stiig Markager, Aarhus Universitet, på vegne af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

Brevet fra advokatfirmaet følger en henvendelse fra organisationens direktør, Hans Aarestrup, i april.

I begge breve klager Bæredygtigt Landbrug og advokaterne over udsagn, som Stiig Markager har fremsat henholdsvis i en kronik i Ingeniøren og over for Berlingske Tidende.

Læs også: Kronik: Farvande oversvømmes af alger – og Landbrugspakken vil kun gøre ondt værre

Stridens kerne: »Siden 2010 er udledningen af kvælstof steget«

Formuleringen i kronikken, som falder landbrugsorganisationen for brystet, lyder:

»Siden 2010 er udledninger af kvælstof steget med ca. 700 ton pr. år. Denne stigning er ­signifikant. Sandsynligheden for, at den er tilfældig, er 0,06 pct., dvs. næsten 100 gange lavere end de 5 pct., som man normalt bruger for at afgøre, om noget skyldes en tilfældighed.«

Ifølge Bæredygtigt Landbrug er udsagnet ikke korrekt. Det samme gælder en efterfølgende kommentar i Berlingske Tidende samt en kommentar til samme avis om de såkaldte minivådområder, som landmændene ikke har etableret i samme grad som forudset i den afgående regering landbrugspakke.

Advokater: De beskylder medlemmerne for overdreven miljøbelastning

»Deres udtalelser fremkalder ifølge vor klient et overdrevent indtryk af landbrugets miljøbelastning,« og »at miljøbelastningen yderligere vil stige, fordi vor klients medlemmer ikke vil opfylde Fødevare- og Landbrugspakkens forudsætninger«. Udtalelserne »udgør derfor beskyldningerne om medlemmernes (overdrevne) miljøbelastning nu og i fremtiden,« skriver advokaterne bl.a. til Stiig Markager.

De konstaterer, at han ikke har besvaret det første brev fra Bæredygtigt Landbrug og opfordrer vandmiljøprofessoren til inden 25. maj at »dokumentere rigtigheden« af hans »tre fremsatte udsagn« eller at »trække dem tilbage«.

Det har Stiig Markager ikke gjort, og det kan ifølge brevet »være i strid med Straffelovens bestemmelser om æreskrænkelserne og dermed udløse sanktioner«.

»På dette grundlag må De påregne, at vor klient agter at foretage retsskridt mod Dem,« slutter advokaterne i brevet.

Forskere risikerer personlig ruin

Det er stilet til Stiig Markagers privatadresse og ikke hans kontor på Aarhus Universitet.

»Det bemærkes, at Aarhus Universitet har understreget, at De i den offentlige debat ikke udtaler Dem på vegne af Aarhus Universitet,« begrunder advokaterne.

At søgsmålet er anlagt mod Stiig Markager som privatperson, men pga. hans udtalelser som professor, er et af de aspekter, som advokat Asger Thylstrup fremhæver over for dagbladet Information, der var først til at omtale truslen om sagsanlæg.

Injuriesager bliver ført som private søgsmål, selv om den tilhørende bestemmelse om æreskrænkelserne er at finde i straffeloven, hvilket Asger Thylstrup, forfatter til en bog om injuriesager, betragter som et problem for ytringsfriheden.

»En stor organisation har jo råd til at lægge sag an mod en forsker, og måske kan de have held til at lukke munden på ham, fordi han risikerer at blive ruineret, hvis han skal føre sagen,« siger han til Information.

Hverken Asger Thylstrup eller andre juridiske eksperter, som avisen har kontaktet, mener dog, at sagen mod Stiig Markager har nogen chance ved domstolene.

Stiig Markager: De skal ikke kunne skræmme forskere

Stiig Markager selv står ved sine udsagn og har ikke tænkt sig at føje Bæredygtigt Landbrug.

»Jeg er helt tryg ved både mine udtalelser og en evt. retssag – som jeg dog tvivler meget på bliver til virkelighed,« skriver han i en kort mail til Ingeniøren.

Han mener, at Bæredygtigt Landbrug truer med sagsanlæg for generelt at skræmme forskere fra at udtale sig.

»Jeg vil gerne arbejde for, at det ikke sker,« skriver han.

Læs også: Banket ti år tilbage: Kvælstof-overskud stiger efter landbrugspakken

Institutleder: »Fuldstændig uhørt«

Samme udlægning har Peter Henriksen, der leder institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Han kalder over for Information truslen »fuldstændig uhørt«.

»Jeg tolker det som en interesseorganisations forsøg på at stække vores forskeres bidrag til den offentlige debat. Det kan vi selvfølgelig på ingen måde acceptere,« siger Peter Henriksen til avisen.

Omvendt mener direktør Hans Aarestrup fra Bæredygtigt Landbrug, at Stiig Markager »misbruger« sin professortitel, fordi han ifølge organisationen udtaler sig om forhold på landjorden.

»Det går langt tilbage. Nu blev vi bare tilstrækkeligt irriterede,« siger han til Information.

Læs også: Radikale og socialdemokrater vil ændre landbrugspakken

Ud over kronikken har Stiig Markager været en kilde til en række af Ingeniørens artikler om, at vandmiljøet er kommet under øget pres. Artikelserien er nomineret til årets Anders Bording-prisen, der uddeles fredag.

Se hele vores fokus om vandmiljøet under pres

Læs brevene til Stiig Markagers fra Bæredygtigt Landbrug og interesseorganisationens advokater herunder

 <div class="consent-placeholder" 
    data-category="cookie_cat_functional" 
    onClick="CookieConsent.renew()">Dette indhold kan kun vises hvis funktionelle cookies er accepteret. 
    <br /><span>Klik for at opdatere samtykke</span> 
 </div>
 <div class="consent-placeholder" 
    data-category="cookie_cat_functional" 
    onClick="CookieConsent.renew()">Dette indhold kan kun vises hvis funktionelle cookies er accepteret. 
    <br /><span>Klik for at opdatere samtykke</span> 
 </div>
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er beskæmmende, at andre landmænd aldrig har taget afstand fra denne interesseorganisation, da erhvervet på ingen måde er i stand til at klare sig uden de massive mængder af offentlige midler, der årligt tilfalder erhvervet, og som siden 2016 gennemsnitligt er gået nogen lunde lige op med bedrifternes dækningsbidrag.

Dokkumentationen for, at udvaskningen er steget og at grundlaget for vedtagelsen af landbrugspakken var forkert, er massiv.

Eva Kjer Hansen lagde pres på universitetet og arbejdet med at lave beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af pakken og erhvervet har endnu ikke gjort, hvad man lovede at gøre frivilligt for at kompensere for den øgede udvaskning, som ville følge af landbrugspakkens tilladelse til at gøde op til det, der anses for at være "økonomisk" bæredygtigt!

Dette erhverv kan hverken bære sig selv økonomisk eller leve op til de forventninger, som samfundet med ret kan tillade sig at have til landbrugets måde at forvalte naturen på.

Man forvalter ca. 60% af det danske landareal, men bidrager ikke med mere end 1,2 % til det danske nationalprodukt.

Problemerne er mangfoldige, så som - forsvindende biodiversitet, - ødelagte grundvandressourcer (på grund af sprøjterester og nitrat), - multiresistente bakterier på grund af alt for tidlig afvænning af smågrise, som så flokmedicineres og får "vækstfremmere", Zink og kobber der forurener landbrugsjorden, - import af soja, som er ekstremt belastende for klima og natur, - forsvindende humuslag, bl.a. begrundet i inddragelse og dræning af lavtliggende marginaljorde, - belastning af nærmiljøet med lugt fra gylle, - ekstremt dårlige arbejdsvilkår, som gør at erhvervet har endog mange især østarbejdere ansatte, som får langt under mindstelønnen (hvilket er lovligt, da arbejdsgiverne ikke er underlagt overenskomstvilkår, og da man i høj grad kan benytte sig af vikarbureauer, der bærer ansvaret for arbejdernes vilkår),

Og nu skal man så også være vidne til, hvordan disse, vort lands "dyreste erhverv", intimiderer og truer videnskabsfolk med trusler om personligt at blive taget i retten!

Håber, at folket som flest forstår, at disse godsejere på overførsel på ingen måde fortjener respekt og offentlig hjælp frem over.

Vi har ganske enkelt ikke råd til sådanne tilstande.

Erhvervet er ikke bæredygtigt, hverken økonomisk eller økologisk.

Dets utaknemmelige og fuldstændigt forkasteligt agressive interesseorganisation bør få folk til at forstå, hvilken forfærdelig tilstand som man holder oppe ude på landet, med offentlige midler.

En øjeblikkelig fjernelse af al offentlig støtte vil medføre, at disse på ingen måde bæredygtige bedrifter går konkurs. Det er at foretrække for samfundet og helt nødvendigt for naturen.

Når det sker, kan og bør samfundet samle fallitboerne op og etablere nogle former for drift og pleje af landet, som kommer samfundet til gode i sin helhed.

Reetablering af naturen, muligheder for at bo og have det godt på landet sammen med dyr, fugle, planter og insekter, som beriger hinanden gensidigt, uden at lyve om sig selv og sin såkladte bæredygtighed, det er hvad vi har brug for.

Organisationen "Bæredygtigt landbrug" er kun bæredygtig i en betydning af ordet: http://arbejdsforskning.dk/pdf/art-154.pdf

 • 91
 • 19

Jeg vil gerne lige gøre opmærksom på at Bæredygtigt Landbrug samarbejder med Q8. Det er ikke så nemt at undgå Bæredygtigt Landbrug, men det er er rimeligt nemt at undgå Q8.

 • 52
 • 13

Ret skal være ret, så repræsenterer de jo kun nogle landmænd, nemlig ca 4.000 mod Landbrug og Fødevarers 30.000 medlemmer. Vel primært dem der stemmer på LA i stedet for Venstre.

Men ja, LF bør nok lægge afstand til dem.

 • 46
 • 11

De skal finde en meget uvidende domstol for at komme længere end til de indledende forhandlinger.

Tænk at skrive det er ikke rigtigt, og lige bagefter bekræfte at det er rigtigt:

”Siden 2010 er udledninger af kvælstof steget med ca 700 tons kvælstof pr. år. "

"Det er det ikke korrekt, da sammenhængen mellem kvælstofudledning og ferskvandsafstrømning har været præcis den samme for alle år siden 2009. "

OK han fik ikke skrevet at de 700tons ekstra kvælstof var fortyndet med lidt ekstra vand og måske lidt andre urenheder fra maskiner og gifte, men det gør det jo ikke mindre rigtigt.

Det er en virkelig kedelig måde vi lovgiver om begrænsninger i udslip: Lov: "Der må højst være 7ppm 'farligt stof' i din udledning Effekt: Jeg bliver nød til at blandt mit spildevand med dobbelt så meget rent vand for jeg leder det ud.

 • 30
 • 9

Meget usympatisk metode. Hvorfor ikke blot selv skrive en kronik og argumentere for hvor fint det går med at nedbringe kvælstofudledningen, penicilinforbruget, giftstofferne (plantebeskyttelsesmidler), biodiversiteten osv. ? Det burde være ret nemt lige at stille det nydeligt og forståeligt op, og så vil enhver kunne se hvor Bæ.La. har ret.

 • 52
 • 6

Målemetoder. Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor vi ikke måler udvaskningen direkte i stedet for at måle i havmiljøret. På mig virker det overordentlig simpelt blot at måle kvælstofindholdet i nogle vandløb, gange med flowet og dividere med det areal vandløbet afvander.

 • 14
 • 13

...men vel forventeligt, at en organisation som (u)Bæredygtigt Landbrug på den måde vil forsøge at knægte ytringsfriheden. Føj.

 • 38
 • 13

Det er et yderst kedeligt, at en stor gruppe danske landmænd, arbejder for at føre danmark ind i samme uføre, som USA mfl. Hvor selv videnskab skal afgøres i en retsal, fremfor med peer review og emperi. Dette er udelukkende til glæde for advokater og skruppelløse landmænd. Man kan virkelig tale om 4000 dårlige æbler i tønden af landmænd. ( Skulle de ikke hellere overveje at flytte deres aktiviteter til et andet land? )

Jeg håber at den første dommer de møder, tilkender professoren en klækkelig erstatning for tort.

 • 40
 • 10

Det betragtes som ufint at bæredygtigt landbrug vil føre det til retten. Er det så ligeså ufint når miljøgrupper vil have CO2 udledning dømt ulovligt? Så vidt jeg ved rumler der nogle retssager angående stater (Holland) og olieselskaber.

 • 12
 • 23

Så må Århus universitet og bæredygtigt Landbrug jo mødes i retten og få det afgjort. Det er ellers mit indtryk at Stiig Markager i pågældende sager udtaler sig som privatperson?

Rasmus - måske du skulle læse lidt på injurielovgivningen? Det offentlige kan ikke åbne en sag mod en part som ikke er del af injuriesagen, og sagen kan kun rettes mod en privatperson

https://www.ret-raad.dk/blog/med-aeren-i-b...

 • 15
 • 1

Den slags metoder, som BL her tager i brug, bør vi alle og på alle måder tager skarp afstand fra. Udansk. Udemokratisk og egentligt heller ikke landbruget værdigt.

Flemming - helt enig! Og det kan meget let blive en Pyrrhussejr for Bædygtig Landbrug i fad de skulle vinde. Det kan meget let føre til at ikke-landlig bosatte borgere vender sig mod landbruget, men i fald en velargumenterende kritiker bliver dømt for injurier, tror jeg mange kunne finde på at vende sig mod landbruget og i særdeleshed BL.

 • 16
 • 4

Os som ejer eller bruger en bil bør takke både Bæredygtigt Landbrug og Landbrug og Fødevarers for den gave som de har givet alle bilisterne i Danmark.

Den gang jeg var barn, og var ude at køre i bil med mine forælder, så skulle forruden konstant renses for udsplattede insekter, og en dunk med sprinklervæske kunne række omkring en uge, før man skulle ud og købe mere.

I dag, går der flere dage, før der er et udsplattede insekter på min forrude, hvilket betyder, at jeg spare en masse penge ved ikke at skulle købe sprinklervæske. Ja... tænk på hvor meget sprinklervæske som slipper for at blive udledt til miljøet takket være dansk konventionel landbrug (herunder Bæredygtigt Landbrug og Landbrug og Fødevarers), som har sørget at udryde insekterne.

Advarsel - Dette indlæg kan indeholde ironi og sarkasme!

 • 25
 • 7

Meget usympatisk metode. Hvorfor ikke blot selv skrive en kronik og argumentere for hvor fint det går med at nedbringe kvælstofudledningen, penicilinforbruget, giftstofferne (plantebeskyttelsesmidler), biodiversiteten osv. ?

Bæredygtigt landbrug har snart ikke andre muligheder tilbage...

De har forsøgt at skrive kronikker og læsebreve med modsvar til hans kronikker, de bliver ikke trykt af de aviser der trykker Stigs kronikker (Hvilket besværliggøre dialogen)

De har forsøgt at klage over det de mener er ukorrekt og udokumenteret til århus universitet, men får der afvide at han udtaler sig som privatperson uden for hans forskningsområde og det derfor ikke er universitetet de skal tage diskussionen med

Så kan de forsøge at få ham i tale privat, jeg tvivler på det ændre det helt store

Så hvis de er af den opfattelse at det han siger er forkert, konsekvent ikke kan få lov at fremføre deres argumenter for at han tager fejl der hvor han får lov at komme med sine argumenter og ikke kan få en dialog om det på anden vis så kan de enten acceptere nogen udtaler noget de mener er forkert eller gå rettens vej for at forsøge at få en diskussion om hvorvidt det er korrekt eller ej.

Så det er meget muligt BL sætter en pistol for panden af ham, men den anden vej rundt så burde det ikke være urimeligt at en forsker underbygger sine påstande (også som privatperson) og det virker som en let måde at undgå en retssag.

 • 7
 • 27

Har BL overvejet hvorfor. ?

Ifølge BL skyldes det at det ikke følger den agenda Politikken og Ing.dk har og derfor ikke er noget de ønsker at bringe... men det er (ifølge BL) utroligt svært for dem at få et svar på hvorfor det er de ikke ønsker at bringe den.

 • 6
 • 16

(...) hvis de er af den opfattelse at det han siger er forkert, konsekvent ikke kan få lov at fremføre deres argumenter for at han tager fejl der hvor han får lov at komme med sine argumenter

Det handler nok rettere om at Privatøkonomisk Optimeret Landbrugs kronikker ikke har en kvalitet der retfærdiggør deres udgivelse. Det er jo under alle omstændigheder ikke Stiig Markager som redigerer de pågældende medier eller deres debatsektioner.

Så det er ærligt talt ét problem de må tage om med de pågældende medier - ikke ved at sagsøge manden for injurier. Heldigvis så er sagen nok et slam-dunk for Stiig Markager

Hverken Asger Thylstrup eller andre juridiske eksperter, som avisen har kontaktet, mener dog, at sagen mod Stiig Markager har nogen chance ved domstolene.

... Og jeg skal i hvert fald nok gøre mit for at få politikerne i tale vedr. de Amerikanske tilstande som Privatøkonomisk Optimeret Landbrug er i gang med at indføre af bagvejen, hvor lobbyorganisationer forsøger fagpersoner til at tie igennem mere eller mindre grundløse jurdiske trusler.

 • 26
 • 4

Så det er meget muligt BL sætter en pistol for panden af ham, men den anden vej rundt så burde det ikke være urimeligt at en forsker underbygger sine påstande (også som privatperson) og det virker som en let måde at undgå en retssag.

Hvilket er det sagen omhandler. Stiig Markager har ikke kommet med dokumentation i hans "private debatindlæg". Særligt DN-folk i forskellige "røde" partier har lyttet meget trofast og reagerer meget bombastisk i at foreslå drastiske skridt imod hele landbruget. Når det gælder krav til dokumentation, så er BL på linje med LF. Er der særligt "helle" for ræverøde politiske aktivister, siden pressen ikke går til makronerne i SM's "debatindlæg". Måske bør de mere videnskabligt skolede journalister gå lidt mere i dybden, før der bringes partsindlæg, særligt når de ikke er angivet som sådan? Landbruget burde ikke spilde sin tid og ressourcer på alle mulige skøre personers postulater. Her er jo hverken tale om debat eller dialog, og proffesoren skjuler sine (fraværende) fakta. Det er Landbrugets anke.

 • 5
 • 26

Dets utaknemmelige og fuldstændigt forkasteligt agressive interesseorganisation bør få folk til at forstå, hvilken forfærdelig tilstand som man holder oppe ude på landet, med offentlige midler.

Du er vistnok typen, som fornægter at det er fra byerne forureningen kommer. Rensningsanlæg kan neutralisere kolibakterier og opsamle diverse synlige sedimenter, men at få spildevandet renset for næringsstoffer har ingeniørerne og biologerne endnu ikke fået dem til. Miljøfolkene vil ikke vil offentliggøre de data som påviser forskellen mellem mængden af tilledte og oprensede næringsstoffer, det svarer i stor stil til gamle dages brøndpisseri, som var strafbart.

Geografiske betingelser gør at danske fødevarer fremstilles med mindst miljøbelastning, og danske landmænd har i århundreder været et forbillede for hele verdens fødevareforsyning.

Gældbyrden på danske ejendomme startede i 1815, da fjolset kong Fr. d. 6 solgte den danske møntret til østrigerne, for at købe sig beskyttelse.

BL påviser det som er løgn, det har de ret til. Men jeg er enig i at landbruget her i landet bør nedlægges, fordi med den fordeling at thumbs up i dette forum, er der næppe nogen som fortjener dets produkter. Du er vel klar over at udenlandske fødevarer indeholder betydeligt mere kemikalier, og produceres under større CO2-udledning?

 • 6
 • 24

Men jeg er enig i, at landbruget her i landet bør nedlægges, fordi med den fordeling af thumbs up i dette forum er der næppe nogen, som fortjener dets produkter.

Hvis landbruget generelt ikke ønsker at komme til at stå i opposition til resten af nationen, sådan som den rabiate interesseorganisation Bl ser ud til at lykkes med, er de mange mere sympatiske bønder nødt til at sige fra over for fx det initiativ, som artiklen her over handler om.

Det kan godt være, at landbruget har stor magt, og at man har en lang tradition for at have endog meget gode forbindelser til såvel S som V (tænk på familierne Hækkerup og Elleman Jensen), men ingen i det politiske system eller finanssektoren kan i længden leve med, at de mest rabiate kræfter inden for erhvervets rækker bringer hele erhvervet i opposition til folkehavet.

Nationen er ikke tjent med at de mange offentlige kroner bliver brugt på miljøskadelig overproduktion af svin, mælk og oksekød, for det giver heller ikke overskud rent økonomisk.

Det er en udfordring for nationen som helhed at få omlagt landbruget, så det faktisk kan bære sig selv økonomisk og økologisk og det bidrager den rå magt fra BL ikke til.

Langt det meste af landbrugsjorden bruges til produktion af foder til svin og kvæg. De store monokulturer af byg, hvede og majs er ikke særligt befordrende for andet end den animalske produktion, som i mange år ikke har givet noget særligt økonomisk overskud. En omlægning af disse arealer til rekreative formål, skov, turisme, beboelige leveområder for mennesker dyr, fugle, insekter ville kun koste finanssektoren, som har finansieret opførelsen af den alt for kapitalintensiteve produktion af animalske fødevarer til eksport. Finanssektorens problem er, at den bør afskrive sine aktiver, dem der består i fordringer på den unyttige, miljøfjentlige animalske produktion.

Danmark kunne være det bedste sted i verden! Vi har ikke ret meget andet end os selv og det flade land, som vi bor på. Men mulighederne er der, de er bare af en helt anden karakter, end den som landbruget forstår.

Landbruget skal ikke nedlægges, men omlægges. Landbrugsjorden kan anvendes langt mere givende, end det sker nu. BL står for det værste, og det kan blive begyndelsen på en positiv udvikling, at denne organisation lægger sig ud med hele nationen. For de 4000 godsejere og deres selvforståelse afslører sig klart i deres ekkorum, når de farer frem, som de gør. Vi ser dem, forstår dem, hvor de forsøger sig med rå magt. Men de er magtesløse, når først vi har forstået dem og sat dem ind i de rette proportioner.

 • 29
 • 3

En øjeblikkelig fjernelse af al offentlig støtte vil medføre, at disse på ingen måde bæredygtige bedrifter går konkurs. Det er at foretrække for samfundet og helt nødvendigt for naturen.

Man skal bare lige huske at i forbindelse med Bankpakke 1-5 blev lovgivningen ändret så alle og enhver, også aktieselskaber og kapitalfonde, kan köbe Danske landbrug. Det ville väre värre, efter min mening, hvis Blackstone eller Saudi Arabien köber fallitboet billigt på markedet og fylder det op med 'Round-Up Ready(tm)' GMO-skrammel til Export Only! Det burde väre et nationalt sikkerhedsspörgsmål at vi har en födevareforsyning som vi selv kontrollerer, her i landet, og der burde väre 'råd' til det.

Måske skulle man snarere lave nogle reformer i mere samfundsnyttig og bäredygtig retning, måske med noget gäldsanering og 'de-kompleksificereing? Noget der hjälper landbruget ud af dödspiralen, selv om det også forandrer?

Selv den 'sorteste' landmand synes vel ikke det er rigtigt spändende at arbejde det aller bedste de kan og ikke komme ud af stedet fordi det eneste der sker når de investerer i at modernisere og öge produktionen er at de får en tilsvarende mindre indtjening og mere gäld at forrente?

 • 5
 • 7

Straffelovens § 269. En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller** har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse** eller af eget eller andres tarv.

 • 10
 • 2

Kurt. Er den en opgørelse som denne, der bekræfter ovenstående. ?

Ikke såvidt jeg kan læse. Men vurdér det selv:

https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/20...

Udmærket materiale, som jeg dog må bede om at få bedre redegjort:

Indledningsvis må jeg spørge angående rensningsanlæggenes rensning af spildevandets kvælstofindhold: Til hvilken form omdannes det, og hvorledes viderebearbejdes dette produkt?

Sekundært: Af tabel 3.2 fremgår at N- rensningsgraden er mellem 20% og 85% afhængigt af anlægstype, men tabellen er uklar idet summen af vandopløst kvælstof der udledes via det såkaldte rensede vand, ikke fremgår, eller har jeg overset noget?

 • 3
 • 22

Udmærket materiale, som jeg dog må bede om at få bedre redegjort:Indledningsvis må jeg spørge angående rensningsanlæggenes rensning af spildevandets kvælstofindhold: Til hvilken form omdannes det, og hvorledes viderebearbejdes dette produkt?

Kurt.

Denne første artikel er temmelig gammel. derfor sendte jeg et opdateret fra NOVANA 2017. https://dce2.au.dk/pub/SR309.pdf Heri fremgår de ca 10% fra alle punktkilder. Omdannelse af kvælstof er ikke mit speciale, så jeg forholder mig blot til de undersøgelser som fremlægges. Tager for givet at hvis det udledes med renset spildevand, så er det også en del af opgørelsen. Men hvorfor spørger du ? Ved du bedre eller ved du netop ikke bedre eller ?

 • 21
 • 2

Ved du bedre eller ved du netop ikke bedre eller ?Der er en del detalier i artiklerne som jeg nu vil gennemgå.

Kurt.

Og hvad er dit ærinde, når du påstår:

Du er vistnok typen, som fornægter at det er fra byerne forureningen kommer.

Rapporten fra Aarhus Universitet viser at det kun er 10% for såvidt angår kvælstof. (og det endda fra ALLE punktkilder) Hvis du har mere valide kilder, så kom frem med dem.

 • 18
 • 3

Ved du bedre eller ved du netop ikke bedre eller ?

Der er en del detalier i artiklerne som jeg nu vil gennemgå.

Men det jeg ved, er at eksempelvis danske bækørreder først uddøde som naturlig bestand, efter at byerne blev kloakerede, og at vandet fra deres rensningsanlæg blev udledt i de bække, som landmændene oprindeligt udgravede for at bortlede drænsvand fra dyrkbar landbrugsjord.

Derudover forekommer mængden af det slam, og dets indhold af næringsstoffer, som produceres af rensningsanlæggene, til at være ret lille i forhold til den mængde et typisk husdyrsbrug producerer. Men al den slags naturlig gødning har afgørende betydning for planteavl, fordi anvendelse af ren kunstgødning gør jorden biologisk død og meget tørkefølsom. Planternes rødder afgør afgrødens sundhed, og erfarne planteavlere har indenfor de senere år investeret i husdyrhold, selvom det ingen penge giver, men alene af den årsag, at den naturlige gødningiver markerne sundere afgrøder, og som kræver mindre eller ingen mængde kemiske plejemidler. Gødning fra byerne skal være biologisk nedbrudt på samme måde som husdyrsgødning, fordi ellers risikeres smitsomme sygdomme, såfremt at der kommer stænk på afgrøden, det har også noget at gøre med udbringningstidspunktet, men den slags er rutine for enhver erfaren landmand.

Opgørelsen af gødning fra byerne, i artiklerne optalt som personenhed PE, skal også vurderes, idet denne data skal omfatte alle de personlige vaskemidler, vaske- og opvaskemidler, samt fedtopløsningsmidler, der anvendes i husholdningerne og det offentlige, herunder mængderne af opløste fedtpartikler, faktisk fungerer som plantenæringsstoffer når det udledes, jordbakterierne mæsker sig i det, og danner plantetilgængelige næringsstoffer. For mig at se omfatter det materiale, som rensningsanlæggene opsamler, muligvis kun de næringsstoffer, som ikke er på den kemiske form hvor de er vandopløste. Desangående kan specialistviden fra en jordbrugskonsulent supplere debatten på en konstruktiv facon.

Muligvis bliver konklusionen, at man må vende tilbage til at det offentlige igen skal ud og tømme opsamlingstanke fra hver husstand, såfremt vandmiljøet skal blive iorden igen, og for at byernes utætte kloakker ikke skal foranledige endnu større områder hvor grundvandsbassinerne er ødelagt. Dette problem tangeres i tiltagende grad: Der er områder her i landet, hvor at vandet kun er drikkeligt efter at være blevet grundigt beluftet i forsyningsselskabernes dertil indrettede anlæg.

I handelsflådens skibe opsamles spildevand på samme måde, der har været lovkrav om at skibets sewage water tømmes til anlæg ved hver havn. På skibe i langfart findes meget avanceret udstyr, eksempelvis også ferskvandsgeneratoren, som ved lavt energiforbrug under vacuum og via motorens spildevarme, producerer rent ferskvand af urenset havvand. Men rensningsanlæg til spildevand fra skibenes besætning og passagerer, har endnu ikke fået nogen godkendelse, såvidt mig bekendt.

 • 5
 • 24

Med en så ekstrem hadefuld bias tror jeg faktisk ikke længere jeg gider læse dette politisk fundamentalistiske magasin. Jeg søger information, ikke sådan en omgang demagogi

 • 7
 • 27

Med en så ekstrem hadefuld bias tror jeg faktisk ikke længere jeg gider læse dette politisk fundamentalistiske magasin. Jeg søger information, ikke sådan en omgang demagogi

"Ekstrem hadefuld bias" er et særdeles stærkt udtryk. Hvad er det helt konkret i artiklens indhold, der får dig til at gøre brug af en sådan retorik? For mig at se er begge parter blevet hørt og refereret på en afbalanceret måde.

 • 25
 • 1

Den naturlige bestand af bækørred er ikke uddød, der findes kun en art ørred i Danmark, nogle få bliver i ferskvand og bliver til bækørred eller søørred, de fleste går til havs og bliver til havørred. Bækørred lever så langt oppe i vandløb, at spildevand fra byer ikke er et problem.

 • 14
 • 1

Bækørred lever så langt oppe i vandløb, at spildevand fra byer ikke er et problem.

Næh, det er dog ikke de bedste strækninger. Disse vandløbsspidser har ofte dårlige betingelser som lav strømning(ingen ilt), vandmangel og dårligt bundsediment(aflejret).

Desuden ligger mindre byer ofte længere inde i landet, hvor spildevand netop bliver et problem. Særligt hvor byudviklingen med nye boligområder belaster spildevandsanlæg hurtigere end nyinvesteringer i spildevandsbehandlingen.

 • 3
 • 18

Hvilket er det Stiig Markager ikke har, nogetsteds. Endsige henvisning. Er anken fra landbruget nu forstået? Eller diskrimineres der for dokumentationskrav?

Hvorfor fremlægger BL ikke dokumentation der har gennemgået per review, så ville de jo klart kunne tilbagevise de såkaldte udokumenterede påstande fra Stiig Markager. Er BL virkelig en så inkompetent organisation? Hvis i vil vinde en retssag, så bliver i jo nødt til at kunne fremlægge den nødvendige dokumentation, ellers vil en sådan retssag være spild af medlemmernes penge.

 • 18
 • 2

Chancen for at fremlægge solid dokumentation her i tråden, kan vel bruges ? Hvilket er det Stiig Markager ikke har, nogetsteds. Endsige henvisning. Er anken fra landbruget nu forstået? Eller diskrimineres der for dokumentationskrav?

Jan.

Min opfordring gik - og går stadigt på - at fremlægge domunentation for at Stig Markager ikke har ret. Hvis du eller BL ikke er i stand til at levere gedigen dokumentation, må jeg konkludere at den kan ikke fremskaffes.

 • 22
 • 2

I handelsflådens skibe opsamles spildevand på samme måde, der har været lovkrav om at skibets sewage water tømmes til anlæg ved hver havn. På skibe i langfart findes meget avanceret udstyr, eksempelvis også ferskvandsgeneratoren, som ved lavt energiforbrug under vacuum og via motorens spildevarme, producerer rent ferskvand af urenset havvand. Men rensningsanlæg til spildevand fra skibenes besætning og passagerer, har endnu ikke fået nogen godkendelse, såvidt mig bekendt. Hold nu op hvor tingene blandes sammen. Tillad mig at skille tingene ad. Ferskvand laves ombord ved at udnytte hovedmotorens spildvarme. Rigtig behandlet, så går det fint som drikkevand, til lokummer og bad samt efterfyldning af dampkedler og vandkølesystemer. Det er uklogt at bruge FWG tæt under land, for bakterierne dør ikke nødvendigvis i FWG'en. Søvand er pokkers korrosivt og derfor foretrækkes fersk vand i rørsystemer - hvis muligt. Så er der afløbet fra lokummer og bad - læs nu bare MARPOl annex IV..... http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Sewage/Pages/Default.aspx Dette er IKKE reglerne, men det giver et overblik. IMO er FNs søfartsarm og når tilpas mange land, repræsenterede tilpas meget tonnage, har tiltrådt reglerne (læs: gjort dem til en del af egen lovgivning), så binder konventionen. Ergo, MARPOL annex IV er ikke blot et slag i luften, men virkeligheden i søfarten og har faktisk været det i mange år.

 • 11
 • 0

Hvis du eller BL ikke er i stand til at levere gedigen dokumentation, må jeg konkludere at den kan ikke fremskaffes.

Sådan spiller klaveret ikke!

Det er Stiig Markager der som privat propagandaspreder, der har dokumentationspligten for det han skriver. Som Professor på et andet videnskabligt område, burde det ikke være ukendt. Det har bare manglet i hans personlige skrivelser. Er der ingen dokumentation fra hans side, bør hans artikler ikke tillægges nogen faglig betydning. Det har aldrig fremgået at det blot er tale om en lægmands holdninger.

Men det skal øjensynligt forståes sådan, at påstande mod landbruget ikke behøver dokumentation, mens den anklagede (landbruget) skal bevise uskyld. Temmelig usympatisk holdning.

 • 4
 • 27

Det er Stiig Markager der som privat propagandaspreder,

Jan.

Han har såmænd blot referet en uenighed mellem forskellige forskere. Et klip fra Berlingske:

Stiig Markager, professor i marin biogeokemi og økologi ved Aarhus Universitet

De seneste uger har landbrug og kvælstof igen været til debat. I Berlingske har det resulteret i en kronik skrevet af min kollega Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, og Ejnar Schultz fra landbrugets organisation SEGES. Her når de frem til, at udledningerne af kvælstof vil falde pga. landbrugspakken. Det har affødt et svar fra Jens Borum, Københavns Universitet, som kritiserer deres fremstilling. Hans synspunkt er, at Jørgen E. Olesen og Ejnar Schultz undervurderer udvaskningen af kvælstof fra afgrøder, og at den mængde kvælstof, der kommer til havet, korrigeret for udsving i nedbør, faktuelt har været stigende siden 2010.

Af ovensåtende fremgår at det er Jens Borum, som ikke er enig med Jørgen E. Olsen og Ejnar Schultz. Det er der jo ikke noget galt i at fremføre.

 • 20
 • 1

Det er sjældent, at man får bekræftet sine bange anelser af et så kvalificeret puplikum som her:) Mangel på tillid til retsvæsenet burde da ikke være så udbredt som det vises her.

Når man beskylder nogen for negativ opførsel bør man have sin dokumentation i orden. Man kan ikke gemme sig bag en professortittel, for så er beskyldningen uden værdi.

 • 3
 • 23

Mangel på tillid til retsvæsenet burde da ikke være så udbredt som det vises her.

Måske tomlerne mere gik på det tåbelige i bemærkningen end på tilliden til retsvæsenet ?

Det kører jo ikke så meget i, om man tror BL vil komme igennem med et søgsmål mod Stig Markager end på det faktum, at de i det hele taget forsøger at intimidere ham på den måde.

Edit: Under alle omstændigheder et selvmål fra BL. Skulle de gå hen og vinde en retssag, bliver Stig Markager martyr i sagen, og BL er dumme. Taber de, eller får den afvist, er de bare dumme.

 • 18
 • 1

Interessant med alle de skingre og nærmest hadefulde reaktioner der her i debatten rettes mod Bæredygtigt Landbrug, som vel er i deres gode ret til at anlægge sagen, hvis de mener at de er blevet udsat for injurier. Det er som om mange debatører her tror at professoren vil tabe sagen, men det gør han jo kun hvis han ikke kan underbygge de ting han er kommet med. Der er jo ikke tale om et skolebarn, men om en professor der SKAL have styr på de ting han skriver indenfor sit fagområde. Er man blot en injurerende "story teller" får man forhåbentlig en dom for det i retssystemet - man kan i givet fald fundere over om en person der indenfor sit fagområde fremsætter injurerende påstande er værdig til at have en professortittel, som kun tildeles forskere hvis arbejde foregår på højeste videnskabelige plan. Der er vel ikke nogen som helst der er interesserede i at vi har statsfinansierede profesorer hvis de fremsætter noget domtolene kommer frem til er injurerende påstande - det kan kun være positivt for professoren at han får mulighed for at afvise at han har fremsat injurerende påstande når de mange tusinde i Bæredygtigt Landbrug opfatter det sådan. Professoren skal vel uden videre og uden "støtte" fra et skingert og hadefuldt hylekor kunne vinde den sag . Der er en uhyggelig tendens i debatten indenfor miljø- og klimaområdet, hvor det virker som om mange tror at det er antallet af underskrifter, artikler, hadefulde debatindlæg eller hvor mange der er "angste", der skal afgøre om noget er rigtigt. Den tendens er det vist meget sundt at gøre op med. For hvis tingene kan afgøres på den måde har vi jo ikke brug for hverken professorer eller universiteter, men kan nøjes med hylekoret til at fortælle os hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Har professoren styr på det videnskabelige grundlag for de ting han har skrevet vil det næppe kræve mere end en halv times indsats fra professorenss side, at vise at han har fuldstændigt ret. Kan professoren ikke finde videnskabeligt belæg for det han skriver får han virkelig brug for hylekoret her fra debatten, men hvorfor starte hylekoret før det har vist sig om professoren har/ikke har belæg for det han har skrevet?

 • 3
 • 24

Flemming. Lad os nu se hvordan professoren klarer sig i retten. Som nævnt er en professor jo ikke på niveau med en skoleelev, og en professor bør jo heller ikke have brug for blind opbakning fra støttepædagoger. Jeg tvivler på at det er en fordel for ham at han her debatten bliver forsvaret af nogle som jeg synes kan betegnes som hadprædikanter. Jeg forstår ikke at debatørerne i denne sag ikke har mere tro på at professoren har sit videnskabelige grundlag i orden og dermed bare glæder sig til at høre hans saglige argumenter i forbindelse med retssagen. Hans argumenter bliver jo ikke bedre af at folk forbander Bæredygtigt Landbrug eller kommer med deres haderemser (som vi jo desværre kender alt for godt) - og det gør debatten her heller ikke, men det er der åbenbart nogen der tror. Vi lever i et demokrati hvor meninger skal brydes og hvor injurier også skal stoppes. På mig virker de skingre og hadefulde indlæg her som om mange tager det for givet at professoren ikke kan klare at svare for sig i retten og derfor har professoren brug for hjælp af den mere skingre og haderfulde karakter. Gad nok vide om det er "hjælp"? Som professor indenfor området bør han uden videre kunne svare for sig uden at få sit rygte og den videnskabelige argumentation spoleret af folk der gerne vil agere barnepiger og støttepædagoger for ham.

 • 3
 • 18

Hej Finn Okkels

Interessant med alle de skingre og nærmest hadefulde reaktioner der her i debatten rettes mod Bæredygtigt Landbrug, som vel er i deres gode ret til at anlægge sagen, hvis de mener at de er blevet udsat for injurier.

Juridisk er BL i deres gode ret til at anlægge sag. Det problematiske er at BL rejser et civilt søgsmål hvilket kun kan ses som et forsøg på at knægte ytringsfriheden. En af de få ting jeg er enig med Anders Fogh Rasmussen i er at ytringsfriheden er værd at værne om.

 • 15
 • 1

Niels. Jeg forstår ikke din argumentation. Jeg håber ikke du mener at ytringsfrihed bør indebære at man skal have lov at fremsætte injurerende udtalelser (altså løgne om andre) og at dem der føler sig ramt af injurerende udtalelser (altså føler der er lavet og offentliggjort løgnhistorie om dem) ikke skal have lov at anlægge en sag for at blive renset. Det er vel også rimeligt at man straffes for at lave injurier (løgnhistorier om andre). I denne sammenhæng glæder det mig at se at Mimi Jakobsen har anlagt en injuriesag mod Rasmus Paludan for at kalde hende nazisvin. For mig at se er det positivt hvis disse retssager kan føre til en bedre debattone og at man hele tiden føler sig "presset" til at holde sig til sandheden og ikke bare kan udbrede løgnhistorier. Netop professorer og andre forskere bør vel ikke føle det som et "pres", at de skal holde sig til sandheden. Er det de siger videnskabeligt funderet har de jo heldigvis intet at frygte.

Jeg forstår iøvrigt heller ikke at det skulle spille en rolle om man sympatiserer med den der fremsætter de injurerende påstande - og heller ikke at dem man ikke er enige med ikke skal have lov at anlægge en injuriesag. Hvis man læser debatten her er det for mig at se tydeligt at folk blot på forhånd synes at det er synd for professoren at der er anlagt en injuriesag mod ham, fordi man på forhånd sympatiserer med professoren. Og det fremgår jo også af de mere hadefulde kommentarer at man på forhånd ikke kan lide/hader Bæredygtigt Landbrug og derfor mener man at BL ikke skal have lov at anlægge en injuriesag mod professoren.

I et retssamfund bør man selvfølgelig have lov til at forsvare sig, hvis der fremsættes løgne om en.

I debatten her går flere debattører endda ikke af vejen for at komme med forhånelser og øgenavne ( helt som præsident Trump har for vane når han debatterer med en modstander han ikke kan lide). Jeg går ud fra at de mange 'thumbs up' de pågældende indlæg får er en form for grine-håne-kor haha, haha, haha hvor er det sjovt med øgenavne og at håne andre. Haha, haha . Thums up, thumbs up ... Den slags "debat" med forhånelser og øgenavne var jeg sidst vidne til i skolegården i 6.-7. klasse, men her er vi på en debatside drevet af en akademiker-organisation, ing.dk. Jeg var lige ved at skrive, at jeg ikke fatter at man på et medie som ing.dk vil have "debat" på dette Trump - Rasmus Palundan-niveau, men problemet er jo at det har stået på i mange år (længe før Trump og Paludan kom til), og vi er bare blevet vænnet til de skingre og hadefulde debatter her på ing.dk når det handler om miljø og landbrug mv. Mit indtryk er at denne hadefulde debatform er helt almindelige og dagligdags her på ing.dk, og at der bliver ikke skredet ind overfor de pågældende debattører hvis bare man tegner de "rigtige" fjendebilleder og håner dem "vi" plejer at håne. Debatniveauet indenfor miljø- og landbrugsområdet på ing.dk er så ubehageligt at jeg hver gang jeg kommer forbi bliver overrasket over at der findes så mange mennesker med så meget indestængt had ...

 • 3
 • 24

Interessant med alle de skingre og nærmest hadefulde reaktioner der her i debatten

-

nogle som jeg synes kan betegnes som hadprædikanter.

-

På mig virker de skingre og hadefulde indlæg

-

folk forbander Bæredygtigt Landbrug eller kommer med deres haderemser

-

den mere skingre og haderfulde karakter.

- Hvis det usandsynlige skulle ske at hr Finn Okkels bad undertegnede om at rette hans fristil, så ville jeg notere i margenen at tre gange, "skinger" og "hadefuld" tangere det en skolelærere kunne finde på at kalde: Et Goebbel´sk antal.

Helt ubeskriveligt bliver det på nedenstående link til Bæredygtigt Landbrug hvor hr Okkels frit udbreder sig om en altomfattende, hemmelig økologiske miljøkatastrofe.

https://baeredygtigtlandbrug.dk/2019/05/nu...

På nedestående adresse viger cand.agro. Poul Vejby-Sørensen Bæredygtigt Landbrug's rådgiver, ikke tilbage for at sammenligne økologi med den sorte død der næsten lagde landet øde for ca 700 år siden. De 4000 medlemmer af BL påtager sig sandelig et stort ansvar.

https://baeredygtigtlandbrug.dk/2019/06/de...

 • 16
 • 1

bliver man først blind på, men det er de sædvanlige Tordenskjolds soldater der benytter enhver lejlighed til at rakke ned på landbruget. Især Bæredygtig Landbrug står for mål, da de er de eneste der på landbrugets side yder modspil. Nogen der ikke finder sig i bullshit og brokker sig højlydt. Landbruget har prøvet med at lægge sig fladt og finde sig i spark, og det virker slet ikke. Det er slut med offer-rollen. Det er måske det, der ikke passer de enkelte individer der sviner landbruget eller bare dyrehold til ved enhver lejlighed. At blive modsagt med store bogstaver!

 • 2
 • 22

Især Bæredygtig Landbrug står for mål, da de er de eneste der på landbrugets side yder modspil.

Så vil jeg da se frem til, at de begynder at yde modspil i denne tråd.

Jeg har kigget tråden igennem, og de mange indlæg fra BL's venner handler om:

 • at der er alt for meget had mod BL
 • at der er en skinger tone fra dem, der ikke er venner med BL
 • at professoren har udtalt sig som privatperson
 • at professoren ikke har fremlagt dokumentation
 • at professoren har spredt løgnehistorier
 • at ingen vil lægge spalter til BL's modsvar
 • at professoren nu prøver at få støtte hos andre

Jeg har derimod ikke kunnet finde eet eneste indlæg, der handler om:

 • hvilke påstande fra professoren, BL finder forkerte.
 • hvad BL mener, de korrekte fakta er.

Det kan man da vist kalde at gå efter manden og ikke efter bolden.

 • 29
 • 0

Hej Allan Olesen

Det kan man da vist kalde at gå efter manden og ikke efter bolden.

Når man anlægger sag mod Stiig Markager som privatperson, så er det vel at gå efter manden og ikke bolden.. Hvilket Asger Thylstrup betragter som et problem for ytringsfriheden. Så denne sag handler ikke om nogen pløjede randzoner og lidt mere pesticid, antibiotika og næringssalte, det handler om respekt for grundloven og èn af de grundpiller dansk demokrati bygger på.

Og hvad skal vi gøre ved det? Måske skulle man gå efter manden, eller rettere undgå manden, dvs undsige BL ved enhver given lejlighed. F.eks ved køledisken, ved stemmeurnen og ved BL's "venner" f.eks Q8.

 • 10
 • 0

det handler om respekt for grundloven og èn af de grundpiller dansk demokrati bygger på. Det kan ikke være mere forkert. Måske disse links opklarer lidt. https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/trus... https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/a...

Jan. Jeg går trods alt ud fra du vil respektere grundloven. Det du nu linker til er jo to artikler som begge beskrive en FAGLIG ueninghed. Et område som udlending mv. er komplekst og ikke et område, hvor der kan gives et uomtvisleligt matematisk svar på. Der ligger masser af vurderinger mv. til grund for svarene. Fair nok at det er sådant. Jan, hvordan har du det med NOVANAs resultater, som de er fremlagt i deres årlige rapportering. ?

 • 13
 • 0

Det du nu linker til er jo to artikler som begge beskrive en FAGLIG ueninghed.

Nej. Stiig Markager har udtalt sig om et område, langt udenfor hans ekspertisefelt. Hans udtalelser kan derfor kun betragtes som en lægmands, ufaglige holdninger. Hvis han indrømmede at være uvidende, så kan han fortælle om den fortræffelse grønne ost på månen og lignende. At nægte det, er uhæderligt, og vedkommende må betragtes som en tåbe. At smykke sig med faglighed og proffesortittel, i forbindelse med den række af artikler (udokumenterede), er så tæt på falsk varedeklaration man kan komme.

Faglighed? Ja, fra Stiig Markager har det været fraværende, når emnet er landbrug, jord og ferskvand(grøfter, vandløb og søer)

 • 1
 • 13

Hej Jan C Damgaard

Nej, så længe der åbent vedståes.

Jeg troede at ytringsfrihed var uden "men".

Du behøver ikke vedstå dig at jura ikke er dit felt og jeg vil love at jeg ikke retter civilt søgsmål, så måske kunne vi høre din holdning til nedenstående fra artiklen?

Injuriesager bliver ført som private søgsmål, selv om den tilhørende bestemmelse om æreskrænkelserne er at finde i straffeloven, hvilket Asger Thylstrup, forfatter til en bog om injuriesager, betragter som et problem for ytringsfriheden.

»En stor organisation har jo råd til at lægge sag an mod en forsker, og måske kan de have held til at lukke munden på ham, fordi han risikerer at blive ruineret, hvis han skal føre sagen,« siger han til Information.

 • 12
 • 0

0 -6

Skal det forståes sådan, at man mener at proffesor Stiig Markager ikke skal vedstå hans egne kronikker? Ikke logisk!

 • 0
 • 10
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten