Badning frarådes efter PFOS-fund i sø: Knap 1.800 gange over krav

11. februar 2022 kl. 15:2526
Badning frarådes efter PFOS-fund i sø: Knap 1.800 gange over krav
Luftfoto af området lige syd for Thyborøn, hvor de to røde markeringer viser lossepladsområdet. De høje PFOS-koncentrationer er fundet ved de gule markeringer - en vandprøve i søen og fire prøver i det terrænnære grundvand ved søbredden. Illustration: Region Midtjylland.
Efter fund af PFOS i en sø, som overskrider vandkvalitetskravet hele 1.769 gange, skal der nu foretages yderligere undersøgelser i et naturområde ved Thyborøn i Vestjylland. Badning frarådes, fiskeri er forbudt og kvægejere er underrettet.
Artiklen er ældre end 30 dage

»Badning frarådes«. Skilte med den meddelelse på kan snart være at finde ved en sø i et Natura 2000-område syd for Thyborøn i Vestjylland. Det skyldes, at der er fundet høje koncentrationer af industrikemikalierne PFAS i den nordlige del af Banegravssøen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

Området nord for søen er kortlagt som forurenet, da det i 1960-70'erne fungerede som losseplads for både husholdnings- og industriaffald samt slam. Prøverne taget i og ved den nærliggende sø viser forurening med en lang række PFAS-forbindelser, også kendt som fluorstoffer, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

Illustration: Lasse Gorm Jensen.

Særligt mængden af PFOS er fremtrædende. Vandprøven fra selve søen viser 230 ng/l (nanogram per liter), hvor vandkvalitetskriteriet er 0,13 ng/l. Altså en overskridelse 1.769 gange. Der blev desuden lavet fire prøver af det terrænnære grundvand ved søbredden. Her var koncentrationerne endnu højere – mellem 610-2.100 ng/l.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lemvig Kommune oplyser, at de umiddelbart ikke har nogen viden om, hvad der skulle være deponeret ved Thyborøn dengang i 1960-70'er, som kan indeholde meget PFAS, men man nu skrider til handling for at undgå, at borgere fremover rammes af forureningen.

»Der har i mange år været fiskeforbud i området, og det indskærper vi selvfølgelig nu. Sammen med Naturstyrelsen får vi sat skiltning op, så ingen er i tvivl om fiskeri-forbuddet, og at vi fraråder badning. Vi har også underrettet den lokale skole og spejdergruppe, som indimellem benytter området,« lyder det fra Claus Borg, der er direktør for Teknik & Miljø i Lemvig Kommune.

Ifølge Morten Bondgaard, der er chef for Jordforureningskontoret i Region Midtjylland, er »der ikke en akut risiko i området, da forureningen har ligget i området i årevis, og der er ikke nogen fare for drikkevandsforsyningen i området«.

»Men det er nogle ekstraordinært høje niveauer af PFAS-stoffer, vi har fundet. Det er almindeligt, at vi finder PFAS, når vi undersøger områder med gamle lossepladser, men slet ikke i de her koncentrationer. Vores bedste bud er, at der må være deponeret noget særligt lige netop her,« lyder det fra ham i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Når skaden er sket: PFOS kan oxideres eller varmes væk

Græssende kvæg som i Korsør

En del af det naturområde, hvor søen ligger, går der i dag kvæg. Dyrene har ikke adgang til søen og området, hvor lossepladsen har ligget, men Naturstyrelsen, der er lodsejer, har underrettet ejeren af dyrene. Naturstyrelsen vil nu for »en sikkerheds skyld have undersøgt, om der er PFOS i den vegetation, dyrene lever af i området, og om der er en risiko for, at PFOS via dyrene er endt i mennesker«, fremgår det af pressemeddelelsen.

Netop PFOS-forurening af kvæg har været omdrejningspunktet i den såkaldte Korsør-sag, som Ingeniøren har omtalt i en række artikler. Her har over halvdelen af 187 borgere, der har spist kalvekød fra en lokal kogræsserforening, fået konstateret forhøjede PFOS-niveauer i blodet.

På baggrund af PFOS-fundet i søen vil Region Midtjylland få taget prøver ved Thyborøn Fjord, da forurening fra lossepladsen kan være strømmet videre dertil. Herudover skal to andre lokaliteter i området undersøges i 2022. Det drejer sig om yderligere en nedgravet losseplads i Knopper Enge og redningsberedskabets grund på Ærøvej i Thyborøn, som har været brandøvelsesplads.

Læs også: PFOS-forurening fra brandskum kan mindst 47 steder udgøre fare for danskeres helbred

Formand: »Vi står med en bred udfordring«

Fundet af store PFAS-koncentrationer i Banegravssøen syd for Thyborøn er en del af en større, igangværende undersøgelse fra regionerne, der kigger på, om udvalgte forurenede grunde udgør en risiko for vandløb, søer, fjorde og hav.

De første resultater fra 135 vandløb viser, at PFAS er den stofgruppe, som oftest findes i vandet. Der er fundet PFAS-stoffer i 29 vandløb rundt omkring i Danmark. Undersøgelsen viser også, at de udbredte industrikemikalier var årsagen i over 40 procent af alle tilfælde, hvor grænseværdien for et miljøfarligt stof blev overskredet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

»De første undersøgelser tegner et billede af, at vi finder stoffer, herunder PFAS, i vandløb i forbindelse med de samme brancher, hvor vi finder det i grundvand. Det viser, at vi står med en bred udfordring i forhold til stoffer, som truer både grundvandet og vandmiljøet i Danmark,« lyder det fra Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mere end halvdelen af PFAS-overskridelserne kan knyttes til konkrete, kendte jordforureninger fra især lossepladser eller industri. Men der er også overskridelser, hvor kilden endnu ikke er kendt, og det nu er op til kommunerne at vurdere, hvordan en videre kildeopsporing kan og bør ske.

Læs også: Forskere i opråb: Tag sundhedstruslen fra giftige fluorstoffer alvorligt

Mangel på overblik

Offentliggørelsen af undersøgelsen første resultater kommer kort efter, at eksperter inden for miljøkemi og sundhed her på Ingeniøren udtrykte bekymring for, at vi først nu begynder at se toppen af isbjerget af PFAS-forurening.

Baseret på undersøgelser fra udlandet vurderede professor i miljømedicin på Syddansk Universitet Philippe Grandjean, at der findes store mængder PFAS-stoffer i jorden rundt omkring i landet, som har kurs mod drikkevandet, men som vi ikke kender til.

»Vi har ikke et særlig godt overblik over det her i Danmark, men vi ved fra undersøgelser fra andre lande, at det bliver værre. Der findes metoder til at rense jorden for PFAS, og det er dyrt – men det er endnu dyrere at lade være,« lød det fra ham

Læs også: Overblikket mangler: Evighedskemikalier presser vores drikkevand

PFAS-forurening kan komme fra et utal af industrier og produkter, da de siden midten af sidste århundrede på grund af deres fedt-, olie- og vandafvisende egenskaber er anvendt i alt lige fra mademballage, imprægnering, kosmetik, regntøj, tæpper, brandskum og meget mere. Egenskaberne skyldes stærke kulstof-fluorforbindelser, der på samme tid også gør dem så farlige, fordi det gør dem stort set unedbrydelige i miljøet og i menneskekroppen.

Illustration: Lasse Gorm Jensen.

26 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
26
17. februar 2022 kl. 20:24

Jeg fandt en dansk 120 siders kilde PFAS-haandbogen_2018

Gad vide om de har undersøgt, om stoffernes karakter kan bruges i rengøringen af området. Har du nogen sinde set en diffuser i et akvarie-anlæg: små fine bobler til at ilte vandet med. Hvis nogle af PFAS'erne hæfter sig til boblerne kunne det være en fremgangsmåde som lyder mindre omstændelig end de aktuelle metoder. Hvis alternativet er ingen fjernelse kunne en automatiseret langsom boble-filtrering måske du til noget fordi det vel naturligt kan koordineres med den afværgning der er i den 'tragt' man laver i grundvandsoverfladen når man pumper vand væk. Spekulation.

25
17. februar 2022 kl. 13:42

Håber at den grimme hoste har fortaget sig ;o)

jo tak, men nu er der kommet andet at hoste over. Så lidt på din storartede IRTC kilde https://pfas-1.itrcweb.org/5-environmental-fate-and-transport-processes/#5_5, herunder micelledannelse.

Udover miceller som muligvis kræver en relativ høj koncentration af udgangsstoffet, så er der hemiceller https://pfas-1.itrcweb.org/wp-content/uploads/2020/03/figure_5-2.png, der er mindre kræsne. Som du er inde på, kan dette forstærke mekanismer til dels en opkoncentrering af PFAS'er nær vandoverfladen og dels bidrage til stripning eller afskumning af stofferne over i luften. Samme kilde oplyser også, at i byernes luftforurening findes PFOA især i de større partikler, PM10, og PFOS især i de små partikler, PM2.5.

Havskum lidt mindre idyllisk fremover, i det mindste tæt på PFAS-kilder. Alle de væsner, der lever eller æder fortrinsvist nær vandoverfladerne samme steder ekstra udsat. Forståeligt hvis lystfiskere rynker panden.

24
16. februar 2022 kl. 16:29

Måske har de tænkt det samme, da de år tilbage begyndte at se på forureningen ved Himmark Strand på Als, Danmarks 10. generationsforurening. Nu er man ved at planlægge oprensningen. Det omfatter oprensning af forurenet havsediment, der skulle findes ud i 140 m fra strandkanten.

Hej Lone, Håber at den grimme hoste har fortaget sig ;o)

Fra en fiskers synspunkt er Himmark Strand forureningen interessant. Enhver kilde/udsivning af grundvand vil tiltrække fisk - enten fordi det kan være et godt revir at søge føde i, men jeg tænker på, at fisk som ørreden der flytter mellem salt og ferskt vand især tiltrækkes af sådanne områder. De får svært ved at respirere i salt og foretrækker ferskt vand når det er koldt. Hvis forureningerne fokuserer dér er det jo skidt. Jeg har skrevet lidt om PSFA i en anden tråd, der er et par links til underpunkter i det store PSFA link ovenfor

ing.dk overblikket-mangler..

Jeg har ikke været så flittig som emnet fordre, men PSFA'erne falder udenfor den tankegang vi normalt bruger når vi visualiserer et opløst stof's bevægelse med vandet. De er overflade-aktive. Nogle mellem luft og vand, andre mellem vand og organiske stoffer. Jeg kunne forestille mig, at luft-vand aktive stoffer kan akkumulere overfladenært .. altså på grundvands-nært land, i det område planter, dyr og mennesker roder rundt i. Og, så er der dét der allerede er nævnt - afblæsning af PFSA'er fra havoverfladen, når vejret er til det. Jeg skønner, at den funktion osse holder stofferne overfladenært på land.

Hvis forureningen på Thyborøn er så alvorlig som antydet kan jeg forestille mig, at vedkommende der har afleveret det har været klar over, at afleveringen under alle omstændigheder ville være et problem .. ligesom de overvejelser man nok oprindeligt har gjort sig lidt længere sydpå, ved høfte 42.

22
15. februar 2022 kl. 13:25

Og nej, PFAS pibler ikke ud af vandhanen. Drikkevandskravet er 20 ng/ liter for summen af alle PFAS’er - og det overholdes.

og dog:

okt 21:

"...vandværksboringer landet over indeholder PFAS over den skærpede kravværdi til drikkevand på 2 ng/l (det begrænses så i det følgende:)

...kendte fund i omkring 20 aktive vandværksboringer, primært på kildepladser i hovedstadsområdet og på Fanø. Det betyder, at der ikke pt. er flere nye PFAS-fund, end de vi har kendt til siden i sommer, hvor kravværdien blev skærpet. Samtidig kan vi konstatere, at de gamle fund viser, at der er en geografisk spredning af PFAS-fund..."https://www.danva.dk/nyheder/2021/orientering-om-pfas-og-drikkevand/

Man undersøger også hist og her de private brønde og boringer, mon ikke enkelte af også vil poppe ud i analyserne.

21
15. februar 2022 kl. 12:51

Men som et lille trivia betyder det, at ca. 1 kg PFAS er nok til at ødelægge Storkøbenhavns (Hofors) samlede drikkevand i et år, så det er noget rigtigt giftigt stads, hvilket i den grad understreger din (og min) pointe.</p>
<p>Igen vil jeg gerne understrege, at jeg på ingen måde forsøger at nedtone PFAS-problemet.

det var heller ikke min opfattelse :-)

men oprensning uden at stoppe for nye udledninger er Sisyfos

tja, og dog. Menneskers største aktuelle optag kan muligvis være især gennem hud og mad, via dagligdagens produkter, som du er inde på. Det vil nok kun et mindretal af obs forbrugere selv mindske. Er det muligt for DK at sætte mere effektivt ind dér på egen hånd, og hvordan da?

I den anden ende af fødekæden sker udledninger internationalt via aktuel produktion, måske især industrispildevand(?). Jeg tror begge udsættelser kræver internationale indgreb for at mindske effektivt.

Men aktuel "udledning" (til andet end menneskekroppe og borgerkvæg) i DK og allernærmeste omegn sker vel især til vand- og jordmiljøet fra fortidens synder. Hvor forureningens tidshorisont er længst. Den kan vi indledningsvist skaffe overblik over og fjerne, hvor det giver mening. Udfra forsigtighedsprincip afvejet med mest miljø for pengene. Tænk hvis lille DK kunne sige: vi har så rene vandløb, søer og kyster at selv gravide kan spise lokale fisk og skaldyr uden at ty til brevvægt.

20
15. februar 2022 kl. 12:14

Når man har den, og du viser dig at have ret, vil alle være glade. Indtil da er bade- og fiskeforbud ok set herfra

Bade og fiskeforbuddet er i de viste søer - (selvfølgelig) ikke Nordsøen - og er imho en helt rigtig beslutning.

Jeg er oprigtigt ked af, hvis jeg har givet det indtryk, at jeg ønsker at bagatellisere den. Som tidligere skrevet, er det noget helt andet, der triggede mig.
Hvis du kender min historik herinde, vil du vide, st natur og miljø netop er mine allerstørste kæpheste.

19
15. februar 2022 kl. 12:06

Der er næppe et sted i Danmark, der er mere “egnet” til at fortynde en udsivning.

måske har du ret, men med det aktuelle vidensniveau i den konkrete sag er det et 'måske'.

Måske har de tænkt det samme, da de år tilbage begyndte at se på forureningen ved Himmark Strand på Als, Danmarks 10. generationsforurening. Nu er man ved at planlægge oprensningen. Det omfatter oprensning af forurenet havsediment, der skulle findes ud i 140 m fra strandkanten. De øvre havsedimentlag sejler bl.a. i vinylchlorid, ultrahøje koncentrationer. Transporteret derud helt eller delvist af grundvandet. De chlorerede opløsningsmidler i fri fase er tungere end vand, evt. noget af forklaringen(?). En anden geologi, nok mindre fortynding end ved vestkysten og nok langt større produktmængder - måske.

Men i den aktulle sag er forureningen, der vist er jævnaldrende med Himmarkforureningen (midterste Wild West-tid), ikke færdigundersøgt. Så man kender næppe produktmængderne, den præcise sammensætning eller har styr på spredningen deraf (evt. flere typer PFAS'er med indbyrdes forskellig toksitet, massefylde, opløselighed, nedbrydningsprodukter og transporthastighed? Et kæmpevidens-hul, international forskning først er lige ved at udfylde). Ergo kan man ikke konkludere noget med sikkerhed, således heller ikke om fortyndingen.

Når man har den, og du viser dig at have ret, vil alle være glade. Indtil da er bade- og fiskeforbud ok set herfra.

18
15. februar 2022 kl. 12:06

Hej Lone

En effektiv miljøbeskyttelse kræver at man ikke nøjes med den homocentriske indgang.

Det er vel semantik? Beskyttelse er at forhindre yderligere skader. Oprensning er noget andet. Begge dele er ekstremt vigtigt, men oprensning uden at stoppe for nye udledninger er Sisyfos - derfor mener jeg, nudging/opdragelse/lovgivning er uhyre vigtigt - ikke bare på PFAS’er men helt bredt på miljøfremmede stoffer.

Og nej, PFAS pibler ikke ud af vandhanen. Drikkevandskravet er 20 ng/ liter for summen af alle PFAS’er - og det overholdes.

Men som et lille trivia betyder det, at ca. 1 kg PFAS er nok til at ødelægge Storkøbenhavns (Hofors) samlede drikkevand i et år, så det er noget rigtigt giftigt stads, hvilket i den grad understreger din (og min) pointe.

Igen vil jeg gerne understrege, at jeg på ingen måde forsøger at nedtone PFAS-problemet.

16
15. februar 2022 kl. 11:28

i stedet for at lægge skylden på et eller andet diffust offentligt (som en gammel losseplads eller lignende), vil jeg gerne "nudge" - for det kommer ikke ud af det blå.</p>
<p>Igen: Spottet skal håndteres sagligt, både af myndigheder og presse - og lad os håbe, at den øgede fokus og oplysning om kilder til PFAS smitter af på folks generelle holdning til anvendelse af PFAS'er

"nudge"? - det har da også har vist sig ekstremt effektivt mht. at nedbringe CO2-udledningen - host.. Ligesom det også var nudging der fik alle rygerne til at gå uden for, når trangen opstod - host igen. Jeg holder på knivskarp lovgivning (fx via opdatering af REACH, gør denne international, kræve ajourførte, minituøse og gennemsigtige toksikologiske tests af alle kemikalier, offentliggjort så alle kan tilgå data). Baske så kraftigt til overtræderne, at de ikke glemmer det. Gøre ondt på pengepungene, ruske tremmer.

Hvis man så måtte gennemføre det sidste: al PFAS er nu væk fra forbruger produkter. Menneskers selvforskyldte 'aktive' PFAS-udsættelse ophørt. Så pibler der fortsat PFAS ud af vandhanen, du må gætte dig til hvad dine fisk, muslinger, krapper og østers indeholder udover dioxin og tungmetaller. Størstedelen af de væsner, der lever i vand og pt. en ukendt del af de der lever i jord, fra dafnier over regnorme, fugle til hvaler hænger på fortidens synder i hvor mange år frem? En effektiv miljøbeskyttelse kræver at man ikke nøjes med den homocentriske indgang.

15
15. februar 2022 kl. 07:40

Du lyder som en landmand i en sprøjtemaskine der råber "Der skér ikke noget!". Deres bedste forsvar er som regel at ... det går væk igen. Det er aktuelt ikke tilfældet.</p>
<p>

Det var dog den største stråmand, jeg har set længe!

Jeg har på intet tidspunkt advokeret for, at PFAS'er er i orden, og at sitet ved Thyborøn ikke skal analyseres. tværtimod

Det jeg harcellerer imod, er sensationsjournalisikken og din faktaforladte tilgang (havørredfiskeri i Harbøre - og voldsom miljøbelastning af Nordsøen)

Jeg stopper her - du vil jo have det sidste ord (bare se herunder - suk)

13
14. februar 2022 kl. 20:29

Og Østersøen kan for øvrigt ikke rigtigt sammenlignes med Nordsøen. Østersøen er meget tæt på rent faktisk at være en sø - med meget lille vandudskiftning og ikke mindst med udløb fra store floder fra lande med tradition for endnu mere lemfældig omgang med spildevand end Danmark.

Hvis du bor i nærheden af Vesterhavet, så kender du osse det specielle karaktertræk: efter en rigtig bløder/dagregn, hvor der siver meget vand fra land (og diverse åer) kan du følge selvsamme i en 25m bred rødbrun uappetitlig strømrende som følger strandkanten langs hele nordsøkysten nordpå. Som badende og fisker er det nok for mig .. især når det viser sig, at netop dét vand er suspekt mht industriens og landbrugets excesser og nu osse PFAS & co.

Det regner iøvrigt stråmænd ud af dine indput. Ingen snakker om, at Nordsøen er i fare. Og, én PFSA-forurening er selvsagt triviel... har du indtrykket af, at det er den eneste der dukker op? Der er bl.a en brandøvelsesplads i området som ikke er undersøgt endnu.

Kan du i det hele taget ikke forklare din allerførste anke? Er det ikke tilstrækkeligt for dig at forfatteren skriver:

»Men det er nogle ekstraordinært høje niveauer af PFAS-stoffer, vi har fundet. Det er almindeligt, at vi finder PFAS, når vi undersøger områder med gamle lossepladser, men slet ikke i de her koncentrationer"

Du lyder som en landmand i en sprøjtemaskine der råber "Der skér ikke noget!". Deres bedste forsvar er som regel at ... det går væk igen. Det er aktuelt ikke tilfældet.

Du skriver at din exponering nok er større hvis ...

det er ikke en synsning der vejer noget.

12
14. februar 2022 kl. 18:53

Det har du meget ret i. Men det sidste vælger du selv, og hvis din krop på et tidspunkt konstateres fyldt til randen med PFAS, er det i praksis sandsynligvis dit helt eget personlige problem.

Mjnahhh . . . .

Min pointe er, at det nødvendigvis må starte med os selv. Hvis ingen brugte de PFAS-holdige produkter, ville kommunen ikke have problemet. Det er sekvfølgelig en superforenkling, men i stedet for at lægge skylden på et eller andet diffust offentligt (som en gammel losseplads eller lignende), vil jeg gerne "nudge" - for det kommer ikke ud af det blå.

Igen: Spottet skal håndteres sagligt, både af myndigheder og presse - og lad os håbe, at den øgede fokus og oplysning om kilder til PFAS smitter af på folks generelle holdning til anvendelse af PFAS'er

11
14. februar 2022 kl. 13:06

Og selvfølgelig skal de det - men på det mere pragmatiske niveau, er din eksponering for PFAS'er nok større ved at gå med en GoreTex jakke, spise fødevarer i PFAS behandlet emballage eller helt vildt: imprægnere dine vinterstøvler med teflon spray - end ved at bade i omtalte sø.

Det har du meget ret i. Men det sidste vælger du selv, og hvis din krop på et tidspunkt konstateres fyldt til randen med PFAS, er det i praksis sandsynligvis dit helt eget personlige problem. Hvem betaler for blodprøverne og hvem vil du sagsøge?

Hvis der derimod er en myndighed, der har tænkt præcist det samme som dig, og været lidt nonchelant: 'bad og fisk bare løs, børnlille og andre borgere', og det senere måtte vise sig et mindre godt råd. Så er Fanden løs i Laksegade. Det offentlige synes den aktør, der tillægges mest miljøansvar, ja ofte den eneste og som der baskes hårdest til, når det går galt. Uanset hvem, der er den primære forurener. Jeg kan godt forstå, hvis kommunen er til den forsigtige side.

10
14. februar 2022 kl. 10:04

Det gik da med Østersøen. Mig bekendt kan østersø-laks ikke bruges til kommerciel konsum.

Fra en kommunal losseplads fra en by på størrelse med Thyborøn?

Og Østersøen kan for øvrigt ikke rigtigt sammenlignes med Nordsøen. Østersøen er meget tæt på rent faktisk at være en sø - med meget lille vandudskiftning og ikke mindst med udløb fra store floder fra lande med tradition for endnu mere lemfældig omgang med spildevand end Danmark.

Lad os nu holde det sagligt - alt andet er for let gennemskueligt og er imho i virkeligheden at høre miljøet en bjørnetjeneste ved at åbne op for saglig modargumentation.

9
14. februar 2022 kl. 09:48

Hvis du checker mit fiske-spot link og brandøvelsespladsen vil du se, at de falder sammen. Jeg mener, at Harboøre er et fiske-hot-spot. Altså, lige indtil i dag.

Har du selv checket dit link? Der er ingen spots ved Harboøre (i sagens natur - der er intet egnet vand i det flade område mellem Rønland og Haarum), kun et enkelt i Thyborøn kanal, hvor der er exceptionelt stor vandudskiftning!

Hvis du kender vestkysten vil du vide, at det vand der siver ud fra land flyder kystnært videre nordpå - ikke ideelt for en vandforurening

Jeg er født og opvokset i området, så “lidt” kender jeg da til det ?

Der er næppe et sted i Danmark, der er mere “egnet” til at fortynde en udsivning.

Så min holdning er stadig: PFAS’er er noget rigtigt skidt, men lad os holde det sagligt.

7
14. februar 2022 kl. 07:49

Tror du selv, at gortex og teflon-spray har en fremtid?

Nej Carsten, det tror jeg heldigvis ikke. Min pointe er faktisk netop, at disse sager skal bruges til at fokusere på, at vi er alt for lemfældige med vores tilgang til nye kemikalier.

Dine pointer er - på den måde - særdeles valide, men det er dine antagelser om påvirkning af en recepient på størrelse med Nordsøen (eller Limfjorden) imho ikke - der er simpelthen al for megen vandudskiftning.

5
13. februar 2022 kl. 21:01

Jeg forstår ikke anken bag "Det er drikkevandskriteriet, der er overskredet!"

Det giver mening, at kriteriet for det vand, hvor vi tager vores fisk i er lavere .. de trækker trods alt vejret i det konstant.

Der er mindre end 500 m fra målestederne til den nærmeste villahave .. Det er ok med mig, at du ikke har noget mod at spise jordbær fra haven der. Jeg vil gerne være fri.

Hvis du checker mit fiske-spot link og brandøvelsespladsen vil du se, at de falder sammen. Jeg mener, at Harboøre er et fiske-hot-spot. Altså, lige indtil i dag.

Hvis du kender vestkysten vil du vide, at det vand der siver ud fra land flyder kystnært videre nordpå - ikke ideelt for en vandforurening. Ja, det bliver da fortyndet til sidst.

Tror du selv, at gortex og teflon-spray har en fremtid?

4
13. februar 2022 kl. 19:25

De vil lave yderligere undersøgelser, har derfor nok ikke fået afgrænset forureningen eller kender med sikkerhed max-koncentrationer.

Og selvfølgelig skal de det - men på det mere pragmatiske niveau, er din eksponering for PFAS'er nok større ved at gå med en GoreTex jakke, spise fødevarer i PFAS behandlet emballage eller helt vildt: imprægnere dine vinterstøvler med teflon spray - end ved at bade i omtalte sø.

Jeg vil fastholde min mening om "artiklen" dom værende særdeles sensationspræget ved at bruge drikkevandskriterier på overfladevand for at illustrere et vildt tal.

2
13. februar 2022 kl. 08:03

Det er drikkevandskriteriet, der er overskredet!

I stedet for at kvantificere i forhold til dette, ville en sammenligning med indholdet i overfladevandet i Korsørsagen imho give noget bedre mening.

At tro dette spot kan have målbar påvirkning på Nordsøen, virker på mig helt ude af proportioner - sorry

1
12. februar 2022 kl. 22:35

Det omtalte fund har alle chancer for at sive ud til kysten og dér, af Jyllandsstrømmen, blive ført nordpå .. i tidevand fra lav- til højvande osse rundt om snuden på tangen og ind i fjorde. Redningsberedskabets grund ligger i byen op imod både kanalen og fjorden.

https://fishmania.dk/fiskepladser-i-limfjorden-havoerred/

"Thyborøn Strand og havn 56.705892639216096, 8.22196660340569 Her kombiners fjorden med det vilde vesten. Du kan både fiske efter havørred på ydersiden og inderside af fjorden. Havnen er hot spot til multer. Gode chancer for havbars, sild og makrel i sæsonen langs molerne."