Avedøreværket kan nu køre med fuld kraft på træpiller

Efter halvandet års ombygning er Avedøreværkets blok 2 nu klar til at producere endnu mere biomassestrøm og -varme.

Ombygningen har udstyret værket med en ekstra brændselsmølle og et større kaj-anlæg, så det fremover kan modtage et skib om dagen med træpiller og samlet set bliver i stand til at køre på fuld tryk med biomasse, hvor træpillerne før kun kunne dække 80 pct. af værkets brændselsforbrug.

Det betyder samtidig, at værket går fra at anvende 800.000 ton træpiller om året til 1,2 mio. ton træpiller årligt, og den øgede biomassekapacitet skal ifølge projektleder Morten Reinholdt anvendes til at reducere produktionen på den kulfyrede blok Avedøre 1.

De to gasturbiner, som også indgår i blok 2, skal fremover anvendes som reservelast og til start af biomassekedlerne. Værkets halmvarmeværk producerer uændret.

Danmarks største kraftværk

Avedøreværkets blok 2, som er på 585 MW el og 570 MW varme, er landets største kraftværk og et af de mest effektive, og samlet set vil Avedøreværkets blok 1 og 2 have mulighed for at bruge alle slags brændsler: fra kul og olie til naturgas, træpiller og halm.

Ombygningen har kostet 100 mio. kroner og er finansieret af Dong Energy og varmeaftagerne VEKS og CTR som del af en ny varmeaftale mellem parterne. Aftalen løber frem til 2028.

Blok 2 vil efter ombygningen være i stand til at levere grøn varme til 150.000 husstande i Storkøbenhavn samt strøm svarende til 450.000 husstandes årlige forbrug.

I 2013 kom 18 pct. af energien fra Dong Energys kraftværker fra biomasse. Målet er, at mindst 50 pct. af energien på selskabets værker skal komme fra biomasse i 2020.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

»Det er jo en helt oplagt fordel for Danmark, der har plukket alle de lavt hængende frugter, og risikerer store omkostninger ved at skære i CO2-udledningen på transportområdet,« siger William Todts fra Transport & Environment i en påpegning af Danmarks negative rolle under forhandlingerne i EU, hvor muligheden for at bruge kvotehandelssystemet ETS blev fremhævet af de danske regeringsrepræsentanter.

Til de lave frugter hører også ombygningen til træpillefyring, i Europa belønnet med ETS-kulstofkreditter for den CO2, der fortrænges fra fossile brændsler uanset hvad alternativet udleder (og fuldstændigt imod bogholderiet med klimagasserne, når f.eks. nordamerikanske træpiller ikke engang regnes med deres CO2-emissioner ab skoven).

På KUs og andre forskningsuniversiteters (IARUs) kongres i den forløbne uge var i torsdags afsat en sektion til at drøfte biomassens mange anvendelser, se resumeet i Information i fredags (Drømmer om masser af bioenergi punkteret). Grund til glæde hos danskerne om at have været relativ tidligt med i ombygningen fra kul til træfyring? Måske ikke så meget.

Men det værste er, at Goldman Sachs kan lægge veto ind imod politiske indgreb mod DONGs pseudo-grønne initiativ - al den stund at en fordobling fra 2012 til 2016 er nedfældet i DONGs forretningsplan fra 2012! Der skal meget spin til at fastholde det grønne-omstillings- image. Ellers falder der brænde ned om ørene på det danske foregangsland - også i denne sag (Hvilket Concito forudsagde i en pressemeddelelse efter indgåelsen af energiforliget i 2012).

 • 2
 • 0

På KUs og andre forskningsuniversiteters (IARUs) kongres i den forløbne uge var i torsdags afsat en sektion til at drøfte biomassens mange anvendelser, se resumeet i Information i fredags (Drømmer om masser af bioenergi punkteret). Grund til glæde hos danskerne om at have været relativ tidligt med i ombygningen fra kul til træfyring? Måske ikke så meget.

@Rolf Jeg mener ikke at KU's resultater har ændret sig de senere år. Forskningen foregår på "Institut for geovidenskab og naturforvaltning" og herfra har konklusionerne været klokkeklare Danske skove kan bidrage til reduktion af CO2 udledningen. http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/...

 • 2
 • 0

Ombygningen har udstyret værket med en ekstra brændselsmølle og et større kaj-anlæg...

Ved et "åbent - hus" arrangement i forbindelse med indvielsen af Blok 2 konstaterede jeg i sin tid ved selvsyn, at blokken var udstyret med 3 stk kulmøller med en samlet kapacitet på 150 ton/time, dvs blokken var fuldt udstyret til at køre med kul.

1: Hvorfor så en ekstra brændselsmølle? Allerede under opbygningen af blokken taltes der i sin tid om fyring med biomasse, som jo har en lavere brændværdi end kul. 2; Hvorfor kommer man så først nu i tanke om, at der er behov for større lagerkapacitet?

 • 2
 • 0

Mon ikke det går i de næste par år.

4,5 mio m3 gennem Avedøre årligt, og så er der Amagerværket, Studstrup og de andre centrale værker hvad taler vi så om? Men der er 74 mio M3 træmasse i de danske skove. Vi er ved at være der hvor 3 års drift kan lægge hele den danske skov ned for at forsyne de centrale kraftværker med træ.

Vi må da håbe og be' til at der ikke er andre lande der tager et så håbløst energisystem i brug for at blive 'co2-neutral'.

 • 3
 • 5

4,5 mio m3 gennem Avedøre årligt, og så er der Amagerværket, Studstrup og de andre centrale værker hvad taler vi så om? Men der er 74 mio M3 træmasse i de danske skove. Vi er ved at være der hvor 3 års drift kan lægge hele den danske skov ned for at forsyne de centrale kraftværker med træ.

Vi må da håbe og be' til at der ikke er andre lande der tager et så håbløst energisystem i brug for at blive 'co2-neutral'.

Dine regnestykker giver meget "svingende" resultater. I en anden tråd har du for et par dage siden skrevet :

"Sikkert men Amagerværket se side 22 se http://corporate.vattenfall.dk/Global/danm... bruger 19,500 Gj eller 5,5 Twh brændsel. Der er 2 Mwh i en m3 tørt træ. Altså alene Amagerværket skal forbruge 2,7 Mio m3 træ årligt når det nu bygges om til træ."

Altså må der alene i Danmark være plads til 3-4 værker af den størrelse uden at reducere skovenes tilvækst og udelukkende ved at bruge træflis.

 • 2
 • 0

Altså må der alene i Danmark være plads til 3-4 værker af den størrelse uden at reducere skovenes tilvækst og udelukkende ved at bruge træflis.

Hvilket klart burde være med til at begrænse alle mulige andre anvendelser af træ til fjernvarme. Ressourcerne skal prioriteres højeffektive (Elvirkningsgrad over 40% i kondensdrift) supermodulerende primær kraftværksblokke, som kan generere manglende elektricitet ved svage vindforhold og som hurtigt kan modulere ned, når elbehovet ikke er der.

Mindre fjernvarmeværker må indtil videre forblive på gas ved at forlænge"kraftvarmetariffen" til efter 2018 og stille og roligt bevæge sig over mod varmepumpedrift - både centralt i deres net og decentralt.

 • 1
 • 0

Du SKRIVER: Jeg mener ikke at KU's resultater har ændret sig de senere år. Forskningen foregår på "Institut for geovidenskab og naturforvaltning" og herfra har konklusionerne været klokkeklare. Niels Hansen nævner som konklusion: Ja konklussionen er klokkeklar at der er ikke træ- og vedmasse til det overforbrug af brændseler som der lægges op til skal bruges i fjernvarmeindustrien.

Men det jeg var inde på var en del udenlandske forskere på IARUs kongres (5 år efter de holdt en tilsvarende kongres op til COP15 i Bella-Centeret). Her er resumeet som sagt af Jørgen Steen Nielsen, der ellers har forholdt sig tavs om det, at drømmen om biomasse er ved at briste.

Tilbagetogets helte er efterspurgt (som så ofte). Samtidig med at reklamemøllen kører på sit højeste for at DK ikke skal tabe ansigt - selvfølgelig.

 • 0
 • 1

Uanset hvad man fyrer med, kommer der CO2 ud af skorstenen. Hvis man bruger kul, skåner man mange natur skove for at blive fældet til fremskaffelse af bio brændsel. Det er netop de vildt voksende skove, der er i stand til at absorbere CO2. Hvis altså man kan holde nallerne væk og undlader at fælde ur skovene. Surt. -:(

 • 0
 • 3

Kan du ikke forklare mig hvilken forskel der er på CO2 optagelsen ved et vildtvoksende træ i en naturskov, og et hvilket som helst andet træ ?

Se http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...

Når der nu i 2012 blev brugt 204 Pj til transport.

Det ubetinget sværeste at omlægge til VE er transportsektoren.

Inden biomasse er forvandlet til noget der kan kommes i et køretøj, så rækker de biomasser der er til rådighed ikke særlig langt.

70 mio l ethanol af 400.000 ton halm årligt se http://www.youtube.com/watch?v=QmUCzyxsuzU...

Ku' vi ik' få en kvalificeret bud på, hvor meget den samlede danske biomasse, kan udfase af brændstof i den danske transportsektor.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten