Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Avanceret lydmåling afslører livsfarlig hjertesygdom

Hvad der oprindeligt startede som et projekt på Aalborg Universitet med både studerende og undervisere, er nu godt på vej til at blive et nyt dansk medicoeventyr.

Selskabet Acarix udvikler et apparat, der med avancerede lydmålinger og tilhørende algoritmer på få minutter kan afsløre, om en patient lider af forsnævring i kranspulsåren i hjertet. En lidelse, der hvert år slår tusinder af mennesker ihjel, som ikke anede, at de havde sygdommen.

En tidlig diagnose med deraf følgende behandling kan sikre bedre overlevelse, færre personskader og lavere sundhedsudgifter i samfundet.

Acarix har udviklet et apparat, der med avanceret lydmåling er i stand til at afsløre, om en patient har forsnævring i hjertets kranspulsåre. Apparatet vil hurtigere og billigere end eksisterende udstyr og metode kunne stille en evt. diagnose. Illustration: Acarix
CADScor System optager og analyserer eventuelle hjertemislyde, som skyldes forsnævringer af kranspulsåren. Mislydene er i størrelsesordenen 1/1.000 af lydstyrken i hjerteslaget og kræver derfor avancerede mikrofoner og algoritmer til optagelse og fortolkning. Illustration: Acarix

Læs også: Nyt elektronikselskab vil afsløre blodproprisiko på tre minutter

Ifølge Acarix er teknologien banebrydende på sit område, og i løbet af 2012 har selskabet patentbeskyttet produktet på flere væsentlige markeder, herunder USA og Rusland. Selskabet har også med succes gennemført kliniske test på 800 hjertepatienter og frivillige forsøgspersoner.

»Udviklingsmæssigt er vi nu i gang med at modne vores prototype til produktion. Der skal blandt andet gennemføres en del test som EMC-test, elektrisk sikkerhedstest, droptest med videre for at sikre overholdelse af alle de gældende standarder. Derudover er der færdigudvikling af udstyrets brugerinterface, der skal landeversioneres og valideres,« oplyser direktør Claus B.V. Christensen.

Produktet, der går under navnet CADScor System, analyserer en optagelse af akustiske hjertemislyde, som skyldes kranspulsåreforsnævringer. Mislydene er i størrelsesordenen 1/1.000 af lydstyrken i hjerteslaget og kræver derfor avancerede mikrofoner og algoritmer til optagelse og fortolkning.

Størrelsen er som en mobiltelefon, og produktet monteres på patientens bryst ved hjælp af et specielt udviklet plaster.

Overstået på tre minutter

Målingen af hjertet finder sted med patienten i liggende stilling og tager cirka tre minutter. Herefter kan patienten enten frikendes eller sendes til yderligere udredning.

Det betyder også, at udstyret kan anvendes både på hospitaler, hos den private speciallæge og hos den privat praktiserende læge.

»Det er vores mål, at udstyret inden for et par år skal anvendes i primær praksis for tidligt og billigt at kunne fastlægge risiko for koronar hjertesygdom,« uddyber Claus B.V. Christensen.

Han forventer at have myndighedsgodkendelser som CE-mærkning på plads i begyndelsen af 2014, hvorefter lanceringen af produktet vil gå i gang over for udvalgte kardiologer.

Unødvendige undersøgelser undgås

Claus B.V. Christensen peger desuden på, at systemet både kan fange de patienter, der kan være i risikogruppen, og også frikende andre for yderligere undersøgelser og derved være med til at spare udgifter til unødvendige undersøgelser.

Det nye system vil også i sig selv reducere omkostningerne til denne type undersøgelser, der i dag i det offentlige takstsystem DRG er angivet til 15.000 kroner.

Udviklingen af produktet er oprindeligt sket i samarbejde med Coloplast, hvoraf Acarix er spundet ud. Projektet er blandt andet støttet af Højteknologifonden, og de kliniske test foregår i samarbejde med de kardiologiske afdelinger på Rigshospitalet og Skejby Sygehus.

Selskabet har efter de positive testresultater netop fået tilført ny kapital til det fortsatte arbejde fra blandt andet Sunstone Capital, Seed Capital og Coloplast.