Auken til patentkontor: Broccoli og tomater er ikke industriens opfindelser

I klar modstrid med europæisk lovgivning har Det Europæiske Patentkontor (EPO) de seneste år blåstemplet patentansøgninger, der har givet store virksomheder over 100 patenter på planter og dyr, fremavlet på ganske almindelig vis af landmænd igennem generationer.

Den praksis forsøger parlamentet nu at sætte en stopper for, inden EPO godkender de tusinde yderligere ansøgninger om at komme til at eje en bestemt tomat eller gris med særlige egenskaber.

Eksempler på EPO's ulovlige praksis er, at EPO i maj 2011 udstedte et patent på meloner, der var frembragt ved konventionel forædling (EP 1 962 578), hvor produkter som planter og frugt blev betragtet som en opfindelse. Desuden bekræftede EPO i et tilfælde med dyreavl (EP 1257168), at både processer til udvælgelse ved hjælp af konventionel avl og avlsmateriale (såsom sædceller) kan patenteres.

I dag har EU-Parlamentet sendt et klart signal til EPO om at respektere den europæiske lovgivning, som grundlæggende forbyder patenter på traditionelle avls- og forædlingsmetoder.

Det er samtidig en klar besked til Europa-Kommissionen, der overvejer at udvide sit patentdirektiv, så private firmaers krav om at kunne tage patent på naturligt liv bliver sat i system.

»Industrien skal ikke fortsat have lov at tage patent på naturen, som det allerede er sket med blandt andet visse typer tomater, meloner og broccoli. Traditionelt fremavlede arter er ikke skabt i deres laboratorier,« fastslår Margrethe Auken, EU-parlamentariker for SF, i en pressemeddelelse.

Margrethe Auken har på vegne af den grønne gruppe i Europa-Parlamentet været medforfatter til resolutionen, der stiller krav om en langt mere striks brug af EU's direktiv om biopatenter. Hun mener, at det hverken er i offentlighedens eller landmændenes interesse, at private virksomheder får ejendomsret til naturens genetiske arvemasse.

»Det er krænkende at patentere naturen på denne måde, og det er en trussel mod biodiversiteten, og det forstærker den allerede eksisterende monopoldominans i landbrugs- og fødevaresektoren,« vurderer Margrethe Auken.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det fordyrer kun fødevarerne og forgylder nogle embedsmænd i EU.

Småproducenter bliver holdt ude og så forsvinder den frie konkurrence der ellers er EU`s kæphest.

 • 0
 • 0

Hvis man kan pantentere en tomat dyrket i væksthus, og dermed forbyde andre det samme, så vil jeg da anbefale producenterne ikke at anerkende EPO. Det må være en retslig instans der kan tage sig af sådan nogle bøffere i EPO.

 • 0
 • 0

Det må være en retslig instans der kan tage sig af sådan nogle bøffere i EPO.

Ja. Den hedder EPO.

EPO er desværre ikke under demokratisk kontrol. Dette er bare et eksempel. Et ander er de tusindvis af softwarepatenter EPO har udsted på trods af ordlyden i den europæiske patentkonvention.

 • 0
 • 0

Det er rigtigt at det er naturen som har "opfundet" tomaten, så den kan man rent logisk ikke opnå patent på. Så vidt jeg ved er det specielle tomater eller specielle afgrøder man kan patentere. Og jeg ved ikke om det er forkert.

Den moderne bioteknologi er ikke gratis og hvis vi ikke sikrer, at den der laver arbejdet kan få gevinsten så vil store dele af den udvikling som er nødvendig også på fødevareområdet ikke kunne gennemføres.

Så tænk jer om inden I lovgiver med hjertet.

 • 0
 • 0

Ja det kan du jo have ganske ret i. Nu giver artiklen imidlertid udtryk for at det netop IKKE er moderne bioteknologi der lovgives omkring, men gammel bioteknologi som har eksisteret i hundredvis af år, jfr. Mendel.

Om patentlovgivningen overhovedet virker efter hensigten kan man også betvivle, der er i hvert fald mange eksempler på store firmaer der hindrer små firmaer i at markedsføre produkter alene med patentlovgivningen i hånden. Altså forstået på den måde at de store firmaer har råd til de omkostningstunge retssager som kører små virksomheder i sænk.

På denne måde virker patentlovgivningen imod den fri konkurrence og det private initiativ.

En væsentlig årsag til kinesernes succes kunne måske netop være deres foragt for patenter, som har muliggjort dem at producere på livet løs ( - en løs antagelse ganske uden hold i virkeligheden - eller... ?)

 • 0
 • 0

...mon nogen tager patent på bøf med løg og boller i karry og kræver afgifter for at lave retterne :o) ...det er kriminel. I årevis har jeg taget egne frø og brugt foråret efter, prøv at gøre det i dag med dild, persille gulerod etc pp, de laver ingen frø mere... og hvis de laver frø er de ikke spiredygtige... fagre nye verden hvor er du på vej hen ? Det er ren Mafia...

Godt Margrethe !

 • 0
 • 0

Industrien, landbruget og det hele teknologiske udvikling blev drevet af profitten. Med en ny produkt kunne man opnå bedre indtjening. Ene af garantien at investeringen tjente profitten hjemme var patenteringen. Hvorfor skulle man i dag investere i fremstillingen af en ny tomatenart hvis kassen ikke ringer?

mvh.

 • 0
 • 0

Nu giver artiklen imidlertid udtryk for at det netop IKKE er moderne bioteknologi der lovgives omkring, men gammel bioteknologi som har eksisteret i hundredvis af år, jfr. Mendel.

Jeg har skimmet patentet på de virusresistente meloner, som der henvises til i artiklen. https://data.epo.org/publication-server/pd...

Der er tale om at firmaet har investeret i at udvikle genetiske markører, der er koblet til gener, som gør planten resistent mod virus. Resistensgenerne overføres ved almindelig krydsning, men afkomsplanter, der har den eftertragtede kombination af gener, identificeres ved hjælp af genetiske markører.

I mit PhD projekt udviklede jeg også genetiske markører, der er koblet til en nyttig egenskab. En af mine amerikanske kolleger foreslog, at jeg skulle tage patent på anvendelsen af disse markører, men vi valgte at publicere resultaterne, så enhver kan bruge dem uden at betale.

 • 0
 • 0

Her er der mere om de virusresistente meloner: http://www.epo.org/news-issues/issues/melo...

Selve resistensgenet har været offentligt tilgængeligt siden 1966. Det kan undre, at genet ikke forlængst er blevet overført til moderne sorter af melon, men for nogle sygdomme er det meget vanskeligt at selektere resistente planter i marken. Nu kan man "se" egenskaben ved hjælp af en billig DNAtest, men udvikling af DNAtesten har været dyr.

Som det nævnes ovenfor er sagen ikke sort/hvid.

Planteforædlere har traditionelt haft mulighed for at bruge konkurrenters sorter i deres eget forædlingsprogram. Patenter kan lægge hindringer i vejen for, at et forædlingsfirma kan snuppe konkurrentens elitesort, forbedre den og sælge den som sin egen sort. Hvis der ikke kan tages patenter, risikerer man, at der ikke investeres i at udvikle de genetiske markører, som kan effektivisere traditionel forædling.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten