Auken om ringe genanvendelse af plast: Uskønt og utilfredsstillende

Det er en absolut uskøn placering, og den kan man ikke være tilfreds med, lyder reaktionen fra miljøministeren, efter hun blev bekendt med Danmarks sidsteplads på listen over, hvor meget plast fra husholdningerne, der bliver genanvendt i EU.

Læs også: Vi er Europas dårligste til at genanvende plast

Ida Auken (SF) forventer dog, at kravet om 50 procents genanvendelse af husholdningsaffaldet inden 2022, som hun i mandags præsenterede som en del af regeringens ressourcestrategi, vil vende kursen.

»Samlet set genanvender vi over 20 procent af plastaffaldet. Men vi halter altså på husholdningerne, og det er noget af det, ressourcestrategien skal lave om på,« siger hun.

Der er imidlertid ikke noget krav i strategien om, at kommunerne specifikt skal udsortere plast, hvilket har fået brancheforeningen for de danske plast-virksomheder til at frygte, at flere kommuner fortsat vil brænde plast af.

Læs også: Plastindustrien om genbrug: Fælles strategi eller kaos

Og til trods for, at tal fra den europæiske plastindustri viser, at Danmark er de dårligste til at genanvende plast fra husholdningerne, afviser Ida Auken stadig at sætte mål for mere plast-indsamling.

Det skyldes, at hun ikke kan garantere kommunerne, at de kan komme af med den indsamlede plast, fordi der er nogle særlige udfordringer med kvalitet og renhed, som gør det svært at genanvende.

»Vi vil ikke risikere at bede borgerne samle noget ind, sortere og rengøre det, hvis det så alligevel kan ende med at blive brændt,« siger hun.

Ressourcestrategien er kun en begyndelse

Derfor vil regeringen nu have fokus på at få udviklet de løsninger, der skal til for at få genanvendt plasten. Det skal ske i et tæt samarbejde med virksomheder, der kan være interesserede i at genanvende den indsamlede plast, oplyser Ida Auken.

»Samtidig har vi lavet en portal, hvor virksomheder kan melde bureaukratiske barrierer ind til regeringen, der kan forhindre genbrug af plasten, og så vil vi se på, om det er noget, der kan ændres,« siger hun.

Hvad der indtil da skal ske med den plast, som hun alligevel forventer vil blive indsamlet for at nå målet om de 50 procent af husholdningsaffaldet, bliver op til kommunerne at finde ud af.

Læs også: Her er planen, der fjerner en fjerdedel af affaldet fra forbrændingsovnene

»Kommunerne får med metodefriheden mulighed for lokalt at sikre, at de også kan komme af med det, som de stiller krav til borgerne om at sortere ud - og det mener vi, at kommunerne er de bedste til at vurdere, « siger Ida Auken.

»Fra en meget dårlig udgangsposition er det nogle meget store skridt, vi tager nu,« siger miljøministeren.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Fr. Auken. Vi er alle på Ærø meget opsat på at gøre vores ø til CO2 neutral og det opnår vi i 2025, samt 100 selvforsynende med energi, men m.h.t. din kommentar om indsamlig af plast, kan jeg oplyse om at vi her på Ærø kun må sortere hård plast, men langt den største del af plasten er jo blød plast. Det vil så blive sendt til forbrænding. Hvad er der så galt.

  • 0
  • 0

Allerede i dag sorteres flittigt på genbrugspladserne i hele landet. Man må håbe, at det ikke bliver en maxistisk "one-size-fits-all"-løsning men i stedet tilpassede løsninger. Det er helt sikkert ikke noget der behøver en central detailstyring.

  • 0
  • 0
  • Tænk hvis sorteret skrald var penge værd?
  • Tænk hvis det var i fri konkurrence at afhente sorteret skrald?
  • så tror jeg nok initiativrige vognmænd, ville tilbyde alle private at hente alt sorteret skrald - måske endda helt gratis !?! Jeg skulle med glæde sortere mit skrald og overflødige ledninger mv. hvis nogen gad hente det.

Men det vil klart være en fordel, hvis indpakning og produkter kunne skilles ad i plast, metal, pap, papir osv. Da jeg kan læse, vil det være tilstrækkeligt, med poser hvor der står PAP, HÅRD PLAST mv. og gerne med pixiillustrationer

  • 0
  • 0

Forbrænding er vel en udmærket genanvendelse af plast. Men måske vi skal sende al vores plast hjem til Ida, så må hun for min skyld gerne tjene penge på denne store ressource.

  • 0
  • 0

Mig bekendt var vi her i danmark langt fremme i skoen med at have pant på emballage(pant på glas flasker ano1942, ifølge Wiki). I dag har vi udmærkede systemer til håndtering af plast og glas flasker til øl, sodavand etc. Hvorfor gik udviklingen så istå. Hvem har helliget producenter af rengøringsmiddel, shampoo, balsam, ketchup, yoghurt etc. Mange af disse produkter kunne uden problemer optages i pant systemet, og denne form for genbrug må da gavne miljøet langt mere end konventionel genbrug af plast da det ikke skal makuleres, blandes med kemikalier og smeltes. I det hele taget burde der stilles større krav til mere miljø rigtig indpakning af fødevarer. Hvorfor er min ost pakket ind i 3 lag plastic når den ligeså godt kunne være pakket ind i vokspapir??

  • 0
  • 0

For hvis vi i trods begynder at forlange varerne uemballeret....alternativt får genfyldt ketchupflasken og mælkekartonen med skruelåg.......så kunne staten miste mange penge da emballageafgiften er langt større end man umiddelbart tro den er.

Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 7. august 2013 om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier.

Læs linket og tænk;

http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstat...

  • 0
  • 0

Der er hundredevis af plasttyper i anvendelse i danske husholdninger. Mig bekendt skal plast sorteres i fraktioner med stor renhedsgrad for at økonomisk rentabel genanvendelse er mulig.

Når man ved hvor vanskeligt det kan være for selv fagfolk uden særlige hjælpemidler at typebestemme plast, ja, så må det være nærmest umuligt for private borgere i husholdningerne at foretage sorteringen tilstrækkeligt godt.

Er reel genanvendelse af plast fra private husholdninger andet og mere end varm luft? Det virker ikke som om at Ida Auken har den store viden på området.

Vh. Erik Olsen

  • 0
  • 0

Det er deprimerende ustandseligt at blive tudet ørerne fulde af, at vi er dårlige til at genanvende plast, når det nu engang er så svært - og når man i de lande vi sammenligner os med efter en omfattende sortering alligevel brænder en meget stor del af plasten, fordi den er for svær at genanvende - eller det bare er en bedre forretning at sælge den som brændsel. Når man i Tyskland kører en ton plast ind på et sortereanlæg, bliver noget af det genanvendt, men det meste brugt som brændsel. DET HELE bliver dog kategoriseret som genanvendt - også det som efter sortering anvendes som brændsel: Det bliver jo energigenanvendt! Der findes ikke troværdige tal for, hvor store mængder, der reelt bliver genanvendt i andre lande. Alligevel bliver vi hele tiden tudet ørerne fulde med, at vi er så meget dårligere end de andre.

I praksis sammenligner man tal, som ikke med nogen rimelighed KAN sammenlignes.

Problemet er, at vi i Danmark jo opgør tallene "rigtigt"! Det synes de andre lande jo også, at de gør - de gør det bare anderledes. Alle ved det, men erkender man centralt fra, at opgørelserne er vidt forskellige, vil man jo ikke længere kunne sammenligne og bruge sammenligningerne til at piske os til at lave nye, tåbelige ordninger for genanvendelse, hvor udgifterne er så store, at økonomien slet ikke hænger sammen.

Når man så samtidig fjerner brændsel fra affaldsforbrændingsanlæggene, fordi det er 'fossilt' men efterfølgende bliver nødt til at erstatte dem med andre fossile brændsler - primært kul, så er der heller ikke rigtig noget miljø i sagen!

Skal vi samle mere plast til genanvendelse? JA, men vi skal gøre det intelligent. Dvs. at vi skal indsamle de plasttyper, som vi ved er fordelagtige at genanvende. Og den eneste måde det kan gøres økonomisk forsvarligt, er via pantordninger. Så skal vi betale udgifterne via købsprisen og ikke via renovationsgebyrerne, varmeregningen og skatterne, som tilfældet er i dag. Og så skal vi medregne den direkte genbrugte plast. Opsamler man en plastkasse på genbrugspladsen og sender den retur i genbrugssystemet, bliver den kategoriseret som genanvendt, men afleverer man en kasse i pantautomaten, har kassen jo ikke været affald og kan følgelig heller ikke regnes for genanvendt, selv om det jo reelt er det, den bliver. Det er så korrekt, men er det også klogt?

Når vi ser på glas, genanvender vi jo meget lidt i Danmark - der er vi heller ikke dygtige nok - men i Tyskland omsmelter man alle ølflaskerne og får altså en mængde genanvendt glas, hver gang en flaske tømmes. Hos os får vi kun en genanvendt ølflaske hver 25. gang den tømmes. Så skal vi godt nok lægge os i selen for at kunne konkurrere på genanvendt glasmængde!

Indsamling af blandet plast fra husholdningerne koster - med et erfaringsbaseret, groft overslag ca. kr. 65.000 pr. genanvendt tons plast. Værdien af 1 tons plast til genanvendelse er efter sortering, rensning og neddeling klar til brug ca. kr. 2200. Der genanvendes maksimalt ca. 20 %, mens resten brændes i udlandet! Udgiften på kr. 65.000 betales med størstedelen via renovationsgebyrerne, en pæn del via regningen til fjernvarmekunderne og resten via manglende indtægter til staten - og følgelig via skatterne.

Måske er formålet med de nye affaldsordninger primært at gøre os alle sammen fattigere.

Indsamles i hele landet årligt 20.000 tons plast fra husholdninger, vil det give en samfundsmæssig merudgift på ca. 260 mio. kr. for hvilke vi får genanvendt ca. 4.000 tons!

Skal vi satse på noget med en reel gevinst, er det metallerne, som vi skal gå efter. Her er der næsten 100 % genanvendelse, ikke brug for energimæssig substitution på grund af tab på forbrændingsanlæggene, men særdeles store energimæssige gevinster ved at genanvende. Det medvirker tillige til at bevare ressourcerne, da meget store andele af metallerne forsvinder eller gøres værdiløse, når de havner i forbrændingsprocessen.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten