ATV sætter fuld tryk på at gøre Danmark til en af verdens førende videnregioner

Per Falholt vil i dag på ATV's teknologidag berette, hvor meget Science & Engineering betyder for den danske økonomi. Illustration: ATV

Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) har sat alt ind på, at Danmark skal blive en førende videnregion for det, som på godt ATV-dansk betegnes Science & Engineering.

Sidste år på denne tid lancerede ATV sit største og mest ambitiøse projekt i nyere tid for at opnå dette mål.

Den tidligere Novozymes-direktør og nuværende bestyrelsesformand for DTU, Per Falholt, der er formand for ATV's Science & Engineering-komité, sagde ved den lejlighed til Ingeniøren:

»Forskning tyder på, der bliver et begrænset antal Science & Engineering-centre i verden. 10-15 stykker måske. Det er enormt vigtigt at være blandt disse, hvis man vil skabe job og vækst. Vi mener, Danmark har en mulighed for at blive et af de fem bedste steder i verden til at udvikle teknologi- og engineering-­løsninger.«

Læs også: ATV vil placere Danmark i den tekniske elite

Nu har ATV med hjælp fra analysevirksomheden Damvad Analytics, som synes at være den foretrukne samarbejdspartner for lignende analyser - de arbejder bl.a. også for DTU og Innovationsfonden - fået kortlagt Science & Engineerings betydning for dansk økonomi.

Denne analyse opgører, at der findes 2.300 S&E-virksomheder i Danmark, som beskæftiger ca. 300.000 medarbejdere.

Men hvad er Science & Engineering?

Det første problem er naturligvis at afgrænse, hvad man skal forstå ved S&E-virksomheder.

Her har man valgt, at virksomhederne skal have en stor andel af ingeniører, teknikere eller medarbejdere uddannet inden for naturvidenskab eller matematik. En samlet gruppe, man på engelsk kalder STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Det vil ofte være tilfældet for mindre virksomheder. Også store virksomheder, hvor STEM-andelen er relativt lille, fordi de har mange ansatte i salg og distribution, regnes dog med, hvis de har store udgifter til forskning og udvikling.

Analysen viser ikke overraskende, at S&E-virksomhederne er eksportintensive. De står for 40 pct. af den samlede danske eksport, selv om antallet af fuldtidsansatte kun er knap en fjerdedel af den private beskæftigelse i Danmark. De står også for 16 pct. af bruttonationalproduktet (278 mia. kr. i 2015).

Samlet set investerede S&E-virksomhederne 34 mia. kr. i forskning og udvikling eller 88 pct. af erhvervslivets samlede forskningsinvesteringer.

Store indbyrdes forskelle

ATV vil ud fra en spørgeskemaundersøgelse samt interviews med administrerende direktører og teknologiledere senere komme med forslag til, hvordan hele økosystemet omkring S&E-virksomhederne styrkes.

Det er ikke sikkert, at det bliver let.

Det er nemlig kendetegnende, at de 2.300 S&E-virksomheder, som Damvad Analytics har fundet frem til, er meget forskellige i størrelse og virker i meget forskellige brancher.

Damvad og ATV opdeler S&E-virksomhederne i tre hovedgrupper:

  • Forskningsintensive S&E-virksomheder
  • Videnstærke S&E-virksomheder
  • Driftsorienterede S&E-virksomheder

Undersøgelsen klargør med tydelighed, at der er er store forskelle indbyrdes mellem disse grupper, og de derfor også må formodes at have meget forskellige ønsker til, hvad der skal gøres for at fremme Science & Engineering.

På nogle områder er virksomhederne heller ikke særlige unikke. De er eksempelvis kun marginalt mere produktive end industrien som helhed.

Opskriften kan blive svær at finde

Det bliver derfor nok ikke helt simpelt at finde en enkel opskrift på, hvordan Science & Engineering kan styrkes. Og når noget skal prioriteres op, skal andet nødvendigt nedprioriteres. Hvad er mon det?

Måske får vi løftet lidt af sløret herfor, når Per Falholt i dag på ATV’s teknologidag, der som overskrift har Towards a World-Class Science & Engineering Region, præsenterer kortlægningen af de danske S&E-virksomheder og forhåbenlig kridter banen op for, hvordan Danmark i fremtiden kan blive en verdens fem førende videnregioner inden for Science & Engineering.

Den nuværende rapport giver en udmærket oversigt over, hvor vi står i dag. Men hvor skal vi hen, og hvordan kommer vi derhen? Det er mere spændende at diskutere. Foreløbig venter vi på ATV’s tanker og anbefalinger herom.