Atomlosseplads skal fyldes med tonsvis af bly

Det danske slutdepot for atomaffald skal ikke blot indeholde almindeligt radioaktivt materiale, som henfalder med tiden. Ifølge beslutningsgrundlaget for depotet skal det også opbevare flere ton andre farlige stoffer.

Helt præcist drejer det sig om 2 ton ubestrålet uran, 50-70 ton bly, omkring 200 kg cadmium, 80 kg beryllium og 40-50 ton bitumen. Når en stor del af radioaktiviteten er henfaldet om 300 år, vil depotet derfor stadig indeholde farligt affald, men det er endnu ikke besluttet, hvad myndighederne så skal stille op med depotet.

»Når man har fundet et egnet sted og et egnet koncept for depotet, skal man tage beslutningerne om, hvad man skal gøre, når de 300 år er gået,« fortæller Heidi Sjølin Thomsen, der er projektleder for slutdepotet hos Dansk Dekommissionering.

Størstedelen af det danske atomaffald stammer fra reaktorer på Risø.(foto: Lars Bertelsen) Illustration: Lars Bertelsen

Dansk Dekommissionering er i gang med en teoretisk undersøgelse af tre depotkoncepter i kombination med fire udvalgte geologier, og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er ved at finde 20 steder i Danmark, hvor depotet kan ligge.

Det farlige affald bliver fra starten tænkt ind i opbygningen af slutdepotet, der ventes at blive på 5.000-10.000 kubikmeter.

»Det farlige affald indgår i sikkerhedsanalyserne på lige fod med det, der udelukkende er radioaktivt. Det vil sige, at man blandt andet ser på, hvordan det vil kunne opløses i vand ved varierende surhedsgrad og eventuelt vil kunne transporteres ud gennem forskellige barrierer,« siger Heidi Sjølin Thomsen.

Vil reducere mængden af bly

Hos Dansk Dekommissionering er man dog i gang med at finde ud af, om det er muligt at putte mindre end 50-70 ton bly ind i depotet.

»Vi har nogle planer om at finde ud af, om vi kan afrense det, så der kommer mindst muligt bly ind i depotet. Noget af det er overfladeforurenet, så vi diskuterer, om man måske kan slibe overfladen af eller smelte det om, så man på den måde kan få radioaktive stoffer ud af blyet,« forklarer Heidi Sjølin Thomsen.

Det danske atomaffald stammer fra omkring 50 års forsøg i nukleare anlæg på Risø, og der er også affald fra industrien, hospitaler og andre læreanstalter. Der kan løbende komme mere affald fra især hospitalerne, og derfor er det også med i overvejelserne, at der skal kunne lægges mere affald ind i depotet.

Dokumentation

Beslutningsgrundlaget for slutdepotet

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kunne man ikke placere atomaffaldet ikke på Grønland, som har mennesketomme landområder. Det må kunne gøre deponeringen af affaldet mindre problematisk og måske også mere "miljørigtigt"? Måske kunne det gøres helt uden bly?

 • 0
 • 0
 • det er en gammel kendt metode: Bare grav affaldet ned i et hul i jorden. Landet over ligger et ukendt antal større og mindre affaldsdepoter indeholdende alt fra konservesdåser, flasker (med og uden indhold), tjære -og malingsrester, olieprodukter etc. etc. - og også et ukendt antal tons DDT (BLADAN) og alle mulige andre kemiske former for "planteværn". Alle potentielle tikkende bomber for vores vandmiljø og især grundvand. At anbringe strålings farligt affald på samme måde gør bare ondt værre. I stedet for at føre strudsepolitik, skulle man finde helt andre og meget bedre metoder til opbevaring af div. giftige stoffer. Om nødigt må alt nedbrydes til uskadelige materialer. Dyrt - men ikke uladesiggørligt.
 • 0
 • 0

der er masser af plads, og der bor (vist nok) ikke nogen derude. Saml det hele i en stor kugle..stor nok til at den også kan indeholde samtlige afsnit af paradise hotel. Det er gas, man kan ikke lave så stor en slange bøsse.

 • 0
 • 0

Det er ikke nemt at slippe af med bly da grænseværdien generelt er et indeh. på max 100 ppm ~ 0,01%. Det gælder f.eks. fiskeredskaber og vægtklodser til afbalancering af hjul til personbiler. Heldigvis er der ingen krav i forbindelse med vandhaner! Her er indeh. typisk 2%. (men der er ingen øvre grænse) Jeg forstår at der alene her i DK sælges ca. 1 mio vandhaner/år. Såfremt hver vandhane vejer 1 kg er der altså tale om ca. 20 t bly –de 50-70 ton bly (og for den sags skyld ligeledes de 200 kg cadmium, et stof ligeledes indgår i en typisk dansk vandhane) kan helt lovligt deponeres i ca. 3 års produktion! Hanerne kan så ikke eksporteres til f.eks. USA hvor kravet er max 0,1% bly…

Fra Miljøstyrelsens hjemmeside:

”Bly er giftigt Desværre er bly også et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker. Det betyder at selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade. Børn er særligt sårbare. De udsættes generelt for mere bly end voksne gennem fødevarer, jord og støv, samtidigt med at de fra mave-tarmsystemet optager bly væsentligt mere effektivt end voksne. Bly påvirker nervesystemet. Da børns nervesystems er under udvikling, er børn særligt følsomme over for påvirkninger og amerikanske undersøgelser har vist at bly – selv i ekstrem små mængder – kan påvirke børns indlæringsevne og intelligens.”

 • 0
 • 0

Hans Dollerup: Det er vist ikke bare fordi det er bly. Det skriver det er "overfladeforurenet", men ikke med hvad (men mener, at kunne slippe for at deponere det hvis overfladen skrælles af).

Jeg forstår til gengæld ikke hvorfor de gerne vil reducere mængden af bly. Når nu man har besluttet at opbevare bly i det hele taget så kan de maksimalt 6 kubikmeter det fylder vel ikke betyde noget, sammenlignet med de op mod 10.000 kubikmeter affald, der skal opbevares i alt......

 • 0
 • 0

Kære Bjørn Nielsen Alt eller så godt som alt radioaktivt materiale ender i sidste ende ( ) som Bly eller Pb 206, deromkring. Er der ingen som studser over hvor farligt det danske Atomaffald er, der hvor det er placeret eller opbevaret lige netop NU? Bliver dette så meget ekstremt farligere at opbevare et ganske andet sted?

Jeg tilslutter mig man gemmer det i Grønland, i de gamle blyminer. Ja Ja Ja Ja, jeg ved det godt. Det er kun alt det giftige og radioaktive som vaskes ud. Alt det bly man ikke gider udvinde fra samme bjergmassiver, dette bliver bare liggende.

 • 0
 • 0

Bruger man slet ikke bly til noget som helst mere? Kan det ikke sælges og genbruges? Så vidt jeg ved indeholder kristal-glas bly?

 • 0
 • 0

......brug for en helt ny læreruddannelse......for nogle af de ovenfor liggende indlæg viser at der er personer der er bange for de mest forunderlige ting....ting der er dagligdags gøres til spøgelser de ikke har styr på.

Den nuværende lærerstab, underviser åbenbart ud fra den forestilling at vi kan få et evigt liv ved at sidde stille i et røgfrit lokale uden direkte sollys og nøjes med at leve af økologiske gulerødder. afholde os fra sex og Cola :o)

Der vises en uvidenhed om stoffer,kemi, størrelser,tidsrum der rent udsagt er forbløffende i et videnssamfund. Når der findes værktøjer som Google og Wikepeda hvor videnssvage kan opdatere deres manglende viden på øjeblikke, er denne angst underlig at konstatere.

Det kan så være at de ubevist søger konspirationssiderne på Google og ikke kan sortere dem fra, fordi deres viden er så lille, at den sunde skepsis ikke kommer til udtryk. Det er i alle tilfælde mærkelige tekster at skulle læse i en ingeniørdebat

De forhold peger Mikkel og Finn også på. Der er noget galt med relationerne hos mange

 • 0
 • 0

Kære Michael Coene

Dengang Danmark afstod fra bygge kernekraftværker, da gjorde man det fordi der var problemer med tilhængerne af samme Kernekraft.

Nogen steder taler man om smelte noget radiaktivt til netop Glas. Så jeg kan garantere at Krystalglas aldrig kan blive farligt. :-)

Bly akkumulatorer til Gaffel trucks og til almindelige biler, så bly har vel fortsatte anvendelser.

 • 0
 • 0

Kære Bjarke Mønnike

Når nogen kan skrive at Beryllium fra Mobiltelefonerne er farligt (som Beryllium støv) og at man kan genbruge Silicium fra Computere. Så kan man ligeså godt stoppe, der er personer man ingen chancer har for atNå!

 • 0
 • 0

Er der nogen som ved om de er begyndt at skære dem op? Logikken tilsiger at de ikke begynder at skære, før der er fundet et depot. Dvs. det kan endnu nås at aflyse hele dette grinagtige og alt for dyre opskæringsarbejde, som ydermere sætter kommuner rundt omkring i landet i en slem kattepine, foruden at føre til et tillidsbrud mellem folket og folkevalgte, fordi de folkevalgte må gøre sig klart [b]at det suveræne folk accepterer ingen diktat fra oven i denne sag - specielt da ikke når der findes den åbenlyse mulighed at lade det hele blive stående på Risø i de snesevis år som skal til før det hele er "klinget af".[/b] Sagen er typisk for statslige myndigheder/selskabers måde at ræsonnere på og et klasse-eksempel på hvorledes konsensus bygges op, uden at der er nogen som stiller det åbenlyse spørgsmål: [b]Hvorfor ikke lade reaktorerne blive stående?[/b]

Risø har en stor og stolt plads indenfor dansk forskning, og det er et vidnesbyrd om danske forskeres store kreativitet og den fra vi var husmænd stammede evne til at få meget ud af lidt, samt deres evne til at skabe et godt, kollegialt miljø, at de med disse mikro-reaktorer alligevel evnede at gennemføre så megen relevant forskning. Ovenover det hele svævede naturligvis også Niels Bohrs ånd. Jeg er sikker på at Bohr ville sige: [b]"Visse-vasse, lad dog sagerne blive stående derude på Risø, indtil der ikke er mere stråling, om fornødent kan de dækkes ind med nye tage, hvis de er for udsatte for elementernes rasen"[/b].

Det hedder her fra " Dansk dekommissionering"s webside: (min [b]frem[/b]hævning)

http://www.ddcom.dk/baggrund/atomstation-r...

[b]Især DR 3-reaktoren viste sig meget velegnet til forskningsformål. Fra slutningen af 1960'erne var forskningen her blandt de førende i verden, og reaktoren var kendt for at være ekstrem driftssikker. I perioden 1960-2000 har ca. 1.500 udenlandske forskere således deltaget i projekter ved DR 3.[/b]

I april 2000 blev DR 3-reaktoren taget ud af drift pga. mistanke om en utæthed. En uafhængig tilstandsrapport viste, at der var begyndende tæring i reaktoren.

På det tidspunkt stod det allerede klart, at DR 3 bl.a. pga. sin alder alligevel ville være udtjent indenfor få år. På den baggrund vurderede Risøs bestyrelse, at udbyttet ved reaktorens videre drift ikke ville stå i rimeligt forhold til de nødvendige omkostninger til vedligeholdelse af dens tekniske tilstand. Bestyrelsen besluttede derfor i september 2000, at DR 3 ikke ville blive genstartet. Året efter blev reaktor DR 1, der endnu var i drift og primært blev brugt til fysikundervisning, også lukket ned. Tiden var inde til at overveje en permanent afvikling af alle de nukleare anlæg på Risø.

I 2003 blev Dansk Dekommissionering oprettet som selvstændig virksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med det overordnede formål at afvikle de nukleare anlæg.

Efterskrift: Når så en skønne dag de rationelle svenskere skal i gang med at at skære Barsebäck op, eller de rationelle tyskere skal igang med deres, [b]så[/b] vil det være en smal sag at sikre sig en "deal" og få resterne af vore mikro-reaktorer med dér - hvis da ikke al strålingen er klinget af forinden.

 • 0
 • 0

Risø har en stor og stolt plads indenfor dansk forskning, og det er et vidnesbyrd om danske forskeres store kreativitet og den fra vi var husmænd stammede evne til at få meget ud af lidt, samt deres evne til at skabe et godt, kollegialt miljø, at de med disse mikro-reaktorer alligevel evnede at gennemføre så megen relevant forskning. Ovenover det hele svævede naturligvis også Niels Bohrs ånd.

De tre reaktorer vil derfor være et minde, og mange vil besøge stedet for at se hvor dansk nuklear forskning foregik. og at fjerne ikonet, reaktorerne, fra denne levende udstilling af en dansk forsknings-pioner-indsats, er da helt skudt i hovedet. Tilhængere af atomkraft, som Holger Skjerning, vil besøge stedet og mindes, at herfra kunne dansk atomkraft-industri være begyndt, og modstandere vil glædes over Risø's rolle i forskning indenfor vindenergi (som ikke ville være sket uden reaktorerne, for det var dem som skabte Risø)

 • 0
 • 0

Tidligere kunne Danmark vente, længe nok, til få den bedste vare til den rimeligste pris, dette gjaldt dog ikke Kernekraft. Her blev priserne Eksponentielle, hvilket også skal gælde det med komme af med affaldet.

Selvfølgelig skal tingene være gemte og sikrede tilfredsstillende, der er bare det med enhver skal vel se til, få det maksimale økonomiske udbytte.

 • 0
 • 0

Er da enig med dig i at reaktorerne kunne man vel sagtens lade blive stående. Men problemet er vel lidt at i medierne bliver der hurtigt glemt at deponeringen også gælder radioaktivt affald fra industri som skal deponeres. Feks. kunne man jo passende spørge modstanderne i Thise økologiske mejeri hvor de så havde tænkt sig at deres radioaktive sensore skulle havne deres sidste dage.

 • 0
 • 0

diverse ambånds og vækkeure skal jo også deponeres når vi nu er i Rolfes småtings afdeling.

Thieses sensorer er garanteret økologisk radioaktive og ganske uskadelige for alle de stoffer som økoen i tilfælde af økuller, kunne finde på at forsyne mælken med. Det er jo ret smart for øboerne, at deres køer er økøer og logistikken med at transportere deres mælk dermed kan kaldes økologisk :o)

 • 0
 • 0

diverse ambånds og vækkeure skal jo også deponeres når vi nu er i Rolfes småtings afdeling.

Arh småting afdelingen vil jeg ikke kalde det, hvis man måler på hvordan det bliver blæst op i medierne så snart en sensor af denne type bliver ødelagt ved en ulykke og nærmest kan evakurer flere bygningskomplekser.

 • 0
 • 0

Er da enig med dig i at reaktorerne kunne man vel sagtens lade blive stående. Men problemet er vel lidt at i medierne bliver der hurtigt glemt at deponeringen også gælder radioaktivt affald fra industri som skal deponeres. Feks. kunne man jo passende spørge modstanderne i Thise økologiske mejeri hvor de så havde tænkt sig at deres radioaktive sensore skulle havne deres sidste dage.

Okay - I love it. Nu er det suveræne folk ved helt selv at finde den optimale løsning. Nu kan vi nøjes med et minimalt anlæg, som passende kunne udbores for eksempel 200 meter under rigshospitalet, hvor der alligevel ikke indvindes vand - eller i et overjordisk depot på et af militærets anlæg. For det er jo nok det efterretnings-snuder og militær folk frygter, at det skal blive brugt til terror-formål. Så lad dem selv passe på det inde på deres eget område.

 • 0
 • 0

Lav Risø til et oplevelsescenter (det der engang hed "museum") for industrielt affald. Så kunne man også samle det andet skidt der. Besøgende kunne - iført beskyttelsesdragter - blive guidet rundt.

Et par gange om dagen kunne der være et show, hvor gamle a-kraft tilhængere og modstandere debatterede, lige som i 70erne.

 • 0
 • 0

Vi så jo hvad det gjorde ved [b] Lille-Lars Bilag[/b] fra Græsted's image, da han (forsøgte - den sag er ikke afgjort endnu) at presse en sygehusløsning ned over vestjyderne, ligeså med hans liberale kollega og medlem af et politisk dynasti, [b]Karen Kharabian[/b], nu "Ellemann" ("Jensen" er smidt væk fordi det ikke var fint nok). da hun (forsøgte) at presse et testcenter for vindmøller ned i et af de skønneste natur-områder i kongeriget, med andrig tilknytning til den mest succesfulde kultureksport som nogensinde er udgået fra vore strande, nemlig koloniseringen af England da det romerske imperium brød sammen. Derfor vil de ansvarlige tænke to gange før de så meget som overvejer at sige "alle gode gange tre". Her skal man også tænke på jydernes individualitet som stammer fra at de meget tidligt blev fri-bønder, medens sjællændere og fynboer på de bedre jorder havde herremænd i meget længere tid,- ja helt op til vor tid ser de op til dem. Dette fostrede i de østlige provinser en uselvstændighed og tro på at øvrigheden altid har ret, medens jyder er mere selvstændige, og hvis de kunne vælge selv, formentlig ville indrette sig med mere direkte demokrati, som det kendes i Schweiz.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten