Atomkraftlisten giver svar om vindmøllestop, prisen på en kWh og politisk kidnapning af IDA

28. april 2022 kl. 06:00340
Atomkraftlisten giver svar om vindmøllestop, prisen på en kWh og politisk kidnapning af IDA
Illustration: Wikipedia.
Ingeniøren har bedt listen Atomkraft ja tak! svare på de mange spørgsmål, som læserne kvitterede med, da listen blev valgt ind i IDA's repræsentantskab.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det kom som en overraskelse for kandidaterne selv og affødte en del debat på ing.dk, da listen Atomkraft ja tak! vandt seks ud af 61 pladser i IDA's repræsentantskab.

Listens budskab lyder:

»IDA skal forblive den videnskabeligt funderede spydspids i klimadebatten og tage lederskab i den grønne omstilling, der prioriterer klima, natur, miljø og biodiversitet. Og lytter man til videnskaben, så er vores vores budskab klart: Vi kommer aldrig i mål uden brug af atomkraft.«

Illustration: Privatfoto.

Olavur Thorup er facility manager ved Four FM AB. Uddannet bådebygger og ved DTU Maskin.


Med det budskab røg der 175 kommentarer i debatten.

Der er generelt en behersket, men høflig og forbeholden lykønskning i tråden. Men der bliver også gået til stålet inden for en række kategorier af spørgsmål, som vi har valgt at samle op og give listen mulighed for at give uddybende svar på.

Vi skal forbi finansiering, miljø, politiske lister og fremtiden for VE sammen med listefører Olavur Thorup..

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvad er jeres overordnede tanker om, hvor meget atomkraft skal fylde i den danske energiforsyning i fremtiden, og hvilken rolle skal den have?

»Vi er gået til valg på at atomkraft skal tages seriøst og medregnes som en af mulighederne i den grønne omstilling. Derfor vil vi arbejde for, at forskere fra danske universiteter skal regne på mulighederne for atomkraft i Danmark.
Hvor, hvor meget og hvordan vi skal have atomkraft, er en politisk beslutning der bør træffes af Folketinget. Men det er IDA's ansvar at viderebringe data om de muligheder, der findes, herunder fordele og ulemper ved de enkelte energiformer.«

En af jeres seks valgte kandidater, Thomas Schoubye Poulsen, har på sin egen valgprofil argumenteret for, at Danmark skal indføre et totalt stop for solceller og vindmøller.
Han skriver: "Jeg støtter alle listens formål og vil arbejde side om side med de andre indvalgte fra listen. Jeg vil typisk være den i gruppen, der er mindre diplomatisk stemt overfor andre energikilder end atomkraft. Hvor andre mener, at atomkraft "jo" skal spille sammen med vindmøller og solceller, så går jeg ind for et stop for flere vindmøller og solceller."

Er det også AJT-listens generelle holdning?

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Listens politik står på listens side. Vores kandidater er alle enige om, at atomkraft bør spille en rolle, nogle at det bør spille en større rolle end andre. De enkelte kandidater kan have lidt forskellige personlige meninger, men det afgørende er, hvad vi arbejder for i samlet flok - nemlig, at muligheden for atomkraft skal undersøges af forskere fra danske universiteter, og at deres anbefalinger til det mest optimale energimix mellem atomkraft, vind, sol og andet bør følges. Så ikke, hvad vi synes, men hvad forskerne anbefaler.
Små forskelligheder er der plads til på vores liste, men dette er vores fælles politik, som vi alle arbejder for.«

Danmark er førende på vindkraft, og vi er nu et sted, hvor vi i stor stil kan kapitalisere på det forspring, hvilket også gælder for den danske ingeniørstand. Risikerer et stort sats på a-kraft ikke at spænde ben for vores eksportsucces på vindmøller?

»IDA bør arbejde for en CO2-neutral energiforsyning. En energiforsyning, der kan levere rigelige mængder energi, når der er brug for det. Som sikrer en stabil og vedvarende forsyning med stabile energipriser, hvorved vi sikrer energitung industri og samtidig tiltrækker nye virksomheder og arbejdspladser til Danmark.
At holde hånden under en enkelt sektor på bekostning af resten af industrien og forbrugerne, er til skade for den samlede ingeniørstand. Vi skal udvikle samfundet, ikke kunstigt fastholde det til en bestemt energiform.«

I takt med at prisen på VE falder år for år, så bliver atomkraft et dyrere og dyrere valg, som det senest fremgår af IEA´s outlook (side 333). Viser det ikke netop, at VE har fremtiden for sig, mens a-kraft er en dyr og langsom vej?

»Enhver læser af ing.dk ved, at atomkraft og vind/sol er to helt forskellige energiformer, der ikke kan sammenlignes en-til-en. Med atomkraft får man strøm, når behovet er der, og kan samtidigt bruge det til produktion af procesvarme til industrien og fjernvarme til forbrugerne. Derudover kan man med atomkraft have en konstant overproduktion til fx PtX-fremstilling og derved undgå at lukke for produktionsanlæg periodevis.
Sol og vind producerer kun energi, når vejret tillader det og kræver både balancering af elnet og backupkapacitet. Det er udgifter, der bør tilskrives de vejrafhængige producenter.
Der er mange aspekter, der skal medregnes, når man vælger en energiform: Aftryk på natur og miljø og biodiversitet, på mennesker, forsyningssikkerhed, prisstabilitet osv. Og hvad koster vindmøllestrøm, når det ikke blæser? Det er den samlede vurdering, der skal indgå i beregning af prisen. Opgørelsen, I henviser til, er kun baseret på europæiske projekter og med en dobbelt så høj investeringsrente på atomkraft i forhold til vind. Dette er endnu en grund til, at danske forskere skal se på data for mulig dansk atomkraft.«

Byggeriet af blot to atomkraftreaktorer med en samlet effekt på 3 GW kommer hurtigt til at koste i omegnen af 40 mia. kroner, hvis vi ser på de nuværende byggerier. Hvordan skal byggeriet og affaldshåndteringen finansieres? Skal det være en rent statslig finansiering eller på private markedsvilkår?

»Hvordan store infrastrukturprojekter finansieres, er en politisk beslutning. I Sverige har man en atomskat på 0,04 øre kWh, som producenten betaler til Svensk Kernebrændselshåndtering. Det dækker håndtering af affald og dekommissionering af gamle værker. Det vil være til stor gavn for miljøet, at indføre en lignende afgift for alle energiproducenter, så hver sektor betaler for deres egen oprydning. Når man ser, hvad man får med 3 GW atomkraft, så lyder selv 40 mia. kr. ikke dyrt. Med 3 GW atomkraft kan vi fjerne al brug af gas, kul og biomasse i dansk elforsyning og spare en energiø til over 200 mia. 3 GW vil kunne producere 24.000 GWh om året i 60-80 år. Danmarks samlede strømforbrug ligger på ca. 35.000 GWh.«

Flere kritikere hævder, at visionen om a-kraftværker i Danmark er et statsligt styret planøkonomisk projekt, hvor man nationaliserer elproduktionen. Er I enige? Er det på det grundlag, vi skal bygge a-kraft i Danmark?

Artiklen fortsætter efter annoncen

»De fleste nationalpolitiske orienteringer er repræsenteret i vores liste. Det, der bringer os sammen, er en oprigtig bekymring for klima, natur og miljø. Hvordan energisektoren sammensættes og styres - det er noget, der skal besluttes i Folketinget.«

Uranudvinding til atomkraft er behæftet med betydelige energi- og miljømæssige omkostninger ved både minedrift, oparbejdelse og i sidste ende i affaldssammenhæng. Både i form af radioaktivitet og cocktail af tungmetaller. Hvordan forholder I jer til det?

»Alle former for energiproduktion har omkostninger. Atomkraft har klart det mindste aftryk på natur, miljø, biodiversitet og mennesker. Da uran er energitæt, behøves der ikke de store mængder. Ifølge FN så udleder europæisk atomkraft 5,1-6,4 g CO2e kWh inklusiv udvinding, forarbejdning, produktion og affaldshåndtering. Offshorevind udleder 13-21 g. Det meste uran udvindes i dag ved brug af 'In situ leaching', en teknik, hvor man cirkulerer en væske via borerør og udvinder uran uden at grave i jorden. Dette står i stærk kontrast til den vedvarende energis massive aftryk på natur, miljø og mennesker. 82 procent af verdens minearealer skyldes vedvarende energi, og udvindingen sker ofte på bekostning af miljøetog menneskerettigheder. Hvis man oprigtigt bekymrer sig om de miljømæssige omkostninger, så støtter man brugen af atomkraft.«

Flere medlemmer giver udtryk for, at en fagforening ikke bør være politisk og slet ikke have lister med enkeltstående politiske mærkesager som jeres. De føler sig som gidsler i deres egen for fagforening ved at være med til at finansiere en politisk sag, som de ikke står inde for. Har de ikke en pointe?

»IDA valgte for flere år siden at udgive klimarapporter og planer for at påvirke ført politik i Danmark. Det er disse klimarapporter, vi reagerer på. Ser man på vores stemmeantal, så er mange IDA-medlemmer enige med os. Der er tre grundlæggende problemer med IDA's klimarapporter. Rapporterne anbefaler en reduktion i vores energiforbrug på 30% inden 2030. Dette er helt urealistisk og vil være til stor skade for forbrugerne og industrien. Vi skal udvikle vores samfund - ikke afvikle det. For det andet indregnes store mængder biomasse. Som det er i dag, så kommer mere end 60 procent af den vedvarende energi fra biomasse. Amagerværket alene brænder op til 1,5 mio. ton træ af om året. 99 procent er importeret træmasse. IDA's planer forudsætter, at vores nabolande har al den strøm, vi mangler, når det ikke blæser, og at naboerne vil købe den strøm, vi har tilovers, når det blæser. Vores nabolande har en massiv udbygning af vind i de samme områder. hvor vi bygger vind. Der er dermed en reel mulighed for, at alle på samme tid har for meget eller for lidt strøm. Jo mere vi elektrificerer vores samfund, jo mere sårbare bliver vi. Strømafbrydelser kan hurtigt få katastrofale konsekvenser. Vi mener ikke, at det er seriøst at basere vores fremtidige energiforsyning på et håb om, at vores nabolande har nok strøm. Vi bør være selvforsynende med CO2-neutral energi døgnet rundt. IDA er teknologiens stemme i klimadebatten, og vi skal turde at påpege, hvad der faktuelt virker og ikke mindst, hvad der faktuelt ikke virker.«

Hør Jens Ramskov fortælle om a-kraften i Danmark i ugens podcast

Remote video URL

340 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
346
16. november 2022 kl. 12:23

Efter at EU's Joint Research Centre sagde god for atomkraft og efter at ingeniørerne i Danmark valgte nogle fornuftige mennesker med et mere nuanceret syn på atomkraft ind i IDA's repræsentantskab, så skulle man tro at atomkraftmodstanderne her i debatten ville besinde sig og skrue ned for vrøvlet!

Det har ikke noget med atomkraft debat at gøre når Thomas Schoubye Poulsen uden nogen dokumentation angriber forskeres habilitet. Det er bare noget forbandet svineri.

Angående atomkraft debat, så har jeg endnu ikke set nogen fornuftige argumenter på siden for atomkraft. Thomas Schoubye Poulsens tåbelige påstand er bare endnu en del af den latterlige konspirationsteori om at en venstreorienterede elite har ødelagt det hele for atomkraft. Når Thomas Schoubye Poulsen samtidig implicit hylder chikane af forskere, så mangles kun pelshuen og ansigtsmalingen.

345
16. november 2022 kl. 12:22

Så interesserede i atomkraft gør bedst i at ignorere dette forum mest muligt og søge andre steder hen hvor konstruktive debatter er mulige og hvor man sørger for at holde ballademagerne væk!

Skulle der ikke nærmere have stået:

Så fortalere for KK, der på ingen måde evner at argumentere sagligt for deres sag, gør bedst i at . . .?

Jeg synes stadig, der skal være plads til en faktuel teknisk og økonomisk funderet debat om alle de energiformer, der kan bidrage til at mindske AGW, men mens der på VE siden har været ført saglig debat, har KK-fortalerne glimret ved totalt fravær af samme.

Der er jo - utallige gange - efterlyst svar på helt konkrete spørgsmål, sågar findes der en tråd med overskriften Atomkraftlisten giver svar om vindmøllestop, prisen på en kWh og politisk kidnapning af IDA - der er bare ingen svar i den.

Men skulle duvælge at flytte over i et faktaforladt forum/ekkorum, hvor alle kan blive enige om at KK er det eneste rigtige for Danmark - selvfølgelig uden at gå i dybden med hvorfor - er jeg sikker på (qua tomlerne) at du på ingen måde vil blive savnet her.

I øvrigt spøjst, at du bruger så meget tid på at skrive på et forum, du anbefaler dine trosfæller at forlade ?

344
16. november 2022 kl. 11:37

Man må desværre erkende at det er gået stik modsat og støjen fra atomkraftmodstanderne her er blevet endnu mere intens og enerverende end før og saglige debatter om det emne synes mere umulig end nogensinde!

Jeg er meget langt fra at være modstander af atomkraft, tværtimod mener jeg at det er en teknologi, der er værd at satse på og er meget spændt på at se hvordan det kommer til at gå for de SMR, der er i støbeskeen. Det bliver alt andet lige, nødvændigt at udvikle andre energikilder end VE, for at udvikle os teknologisk. Men til daglig "drift" af energiforsyningen er det en anden sag.

Jeg er dog modstander af irrationelle og ikke saglige beslutninger på områder, der ikke er økonomisk bæredygtigt i Danmark og ikke er stand til at biddrage til en grøn omstilling bedre end de nuværende teknologier vi satser på.

Jeg ser endnu ikke en levedygtighed for KK i Danmark, det er simpelthen for langsomt, for kompliceret og for dyrt, med mindre nogen kan påvise anderledes. Problemet med debatten, er ganske enkelt at der ikke kan sagligt argumenteres for disse problemstillinger, hvorfor det istedet bliver forsøgt på noget der minder om religøs overbevisning frem for en egentlig faglig debat.

Det skal siges at jeg ikke antager skøn fra salgsopstillinger, gæstimater og lign. for sagligt. og jeg har endnu ikke set et eneste validt argument der understøtter, hvorfor vi i Danmark skal fravælge, den fantastiske energikilde vi har lige ved hånden.

343
16. november 2022 kl. 11:22

Man må desværre erkende at det er gået stik modsat og støjen fra atomkraftmodstanderne her er blevet endnu mere intens og enerverende end før og saglige debatter om det emne synes mere umulig end nogensinde!

Hvilken støj?

Der er en række helt simple spørgsmål, som der aldrig nogen sinde bliver svaret på fra atomkraftfortalerne.

Den eneste støj jeg kan se er den enerverende og konstant manglende evne til at sætte sig ind i et emne før man udråber det til at være løsningen på alle problemer.

Og når man så blever udfordret på det, løber man som et forkælet barn skrigende over i et hjørne og skriger at alle de voksne er onde.

342
16. november 2022 kl. 10:52

Gud fader i skur. Den mindst oplyste her er tydeligvis Thomas Schoubye Poulsen. Og sådan èn har man stemt ind i IDA.

Efter at EU's Joint Research Centre sagde god for atomkraft og efter at ingeniørerne i Danmark valgte nogle fornuftige mennesker med et mere nuanceret syn på atomkraft ind i IDA's repræsentantskab, så skulle man tro at atomkraftmodstanderne her i debatten ville besinde sig og skrue ned for vrøvlet!

Man må desværre erkende at det er gået stik modsat og støjen fra atomkraftmodstanderne her er blevet endnu mere intens og enerverende end før og saglige debatter om det emne synes mere umulig end nogensinde!

Så interesserede i atomkraft gør bedst i at ignorere dette forum mest muligt og søge andre steder hen hvor konstruktive debatter er mulige og hvor man sørger for at holde ballademagerne væk!

341
15. november 2022 kl. 18:43

ved ikke om det er tilladt at kopypaste men svaret følger her link <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:l...">https://www.linkedin.com…;) [/quote{</p>
<p>Selv efter der har været mulighed for at tænke lidt over sagen, så lader det ikke til at har været den store læring.

"Jeg vil så nødigt gå efter andet end bolden, men vi er her ude i en større problematik om forskeres habilitet. Jeg er rystet i min grundvold over, at sådan noget kan ske i et oplyst samfund som det danske. " skriver Thomas Schoubye Poulsen salvelsesfuldt. Gud fader i skur. Den mindst oplyste her er tydeligvis Thomas Schoubye Poulsen. Og sådan èn har man stemt ind i IDA.

340
7. november 2022 kl. 07:27

klistermærker

Anonyme gerningsfolk har opsøgt en privatadresse for "at sende et signal".

Det burde ikke være svært at tage afstand fra. Og man må nok finde sig prædikatet fanatiker eller ekstremist, hvis man ligefrem udtrykker sympati for det.

339
6. november 2022 kl. 20:27

Implicit appluderer Thomas Schoubye Poulsen chikane og intimidering af en forsker, der passer sit arbejde

Vi har vel bare et eksempel på mediernes magt?

Det står naturligvis folk frit for at forsøge at spilde politiets tid på grund af nogle klistermærker, det kommer der nok ikke noget ud af!

Men hvis man kan få medierne til at hoppe på den så kan et klistermærke blive til en stor sag med fede overskrifter, hvis ikke er det bare nogle klistermærker blandt millioner andre.

Og det er måske atomkraftmodstandernes problem, medierne lytter ikke så ukritisk til dem som tidligere, så når atomkraftmodstanderne laver et notat om atomkraft så får det ikke den omtale i medierne som de havde drømt om, og et forsøg på at peppe omtalen lidt op ved at råbe chikane var der heller ikke rigtig nogen der hørte!

Mon ikke den alvorlige energisituation vi er endt i har fået nogen til at undre på om vi nu også har båret os fornuftigt ad de sidste 25 år og er holdt op med at tro blindt på alt hvad de hører?

336
6. november 2022 kl. 08:37

Hej Don Juul Madsen

Jeg mener at jeg på intet tidspunkt har sagt at jeg støtter den type af handling. Du mener at, det har jeg.

Jeg har på intet tidspunkt sagt at du støtter den type af handling. Jeg har skrevet du legaliserer den ved at lade som omThomas Schoubye Poulsen er en samtalepartner, der holder sig til en almindelig demokratisk samtale.

Når jeg skrive det, mener jeg jo at jeg faktisk skriver, at jeg ikke gider de folk som kommer med alternative fakta, cherrypicking eller Vi ved hvor du bor" agumenter.

Jeg mener ikke opmøde på folks bopæl er et argument, som hører til en almindelig demokratisk samtale og det er vel egentlig kun et argument hvis man betragter trusler som et argument.

335
6. november 2022 kl. 08:24

Hej Niels Peter Jensen

Jeg tro ikke, at vi helt har samme fortolkning af hvad "lade som ingenting og lade som om Thomas Schoubye Poulsen er en samtalepartner, der holder sig til en almindelig demokratisk samtale" er.

Det som jeg siger og hele tiden har sagt er, at jeg vil tage en dialog med alle som vil bruge fakta (og kan dokumentere den) om de er for eller imod A-kraft.

Når jeg skrive det, mener jeg jo at jeg faktisk skriver, at jeg ikke gider de folk som kommer med alternative fakta, cherrypicking eller Vi ved hvor du bor" agumenter.

Jeg skriver ikke at de skal smutte tilbage det deres ekkokammer, eller at de er en flok idioter m.m. hvis de ikke kan finde ud af at føre en dabat med fakta, som andre gør her på Ing.dk. Jeg skriver ikke sådan, fordi sådan er jeg ikke som person.

Det er min holdning at vi ikke kommer videre med din anklage om, at jeg støtter "Vi ved hvor du bor" besked metode. Jeg mener at jeg på intet tidspunkt har sagt at jeg støtter den type af handling. Du mener at, det har jeg. Vi kommer ikke videre... denne svar frem og tilbage giver ingen mening for andre, så med mindre at du har nogle fakta om atomkraft som du gerne vil diskutere, så stopper den her.

334
6. november 2022 kl. 07:36

Hej Don Juul Madsen

Skal jeg forstået det rigtigt, at du mener at alle herinde på ing.dk skal skrive LadFaktaTale støt Brian Vad Mathiesen. og hvis de ikke gør det, så mener du, at de derfor syntes, at det er ok at ligge en "Vi ved hvor du bor!" besked.

Det har du ikke forstået rigtigt.

Hvis du virkelig mener det, så er du lige så langt ude, som dem som er lagt beskeden hos Brian Vad Mathiesen.

Nu mener jeg virkelig ikke det du implicit forsøger at tillægge mig.

Min holdning som ingeniør er, at tilhænger, og modstander, af atomkraft skal have en dialog om atomkraft, hvor det er fakta og ikke personlige ønsker og tro som sætter dagsorden.

Det er også min holdning, Men udover at ikke skal være personlige ønsker og tro, skal det heller ikke være, at man tager ud til folks bopæl og lægger en "Vi ved hvor du bor" besked, der sætter dagsordnen.

Derfor mener jeg det er uacceptabelt at èn eller flere af Thomas Schoubye Poulsens med atomkrafttilhængere tre gange møder op på adressen til Brian Vad Mathiesen, en forskers hvis forsknings resultat ikke passer med atomkrafttilhængernes holdning, og lægger en "Vi ved hvor du bor" besked.

Derfor mener jeg det er uacceptabelt at atomkraftlistemedlem Thomas Schoubye Poulsen implicit supporterer ovennævnte uacceptable adfærd.

Og derfor synes jeg du bør overveje om du vil legalisere Thomas Schoubye Poulsen uacceptable adfærd ved at bare lade som ingenting og lade som om Thomas Schoubye Poulsen er en samtalepartner, der holder sig til en almindelig demokratisk samtale..

333
5. november 2022 kl. 20:35

Hej Niels Peter Jensen

Skal jeg forstået det rigtigt, at du mener at alle herinde på ing.dk skal skrive LadFaktaTale støt Brian Vad Mathiesen. og hvis de ikke gør det, så mener du, at de derfor syntes, at det er ok at ligge en "Vi ved hvor du bor!" besked.

Hvis du virkelig mener det, så er du lige så langt ude, som dem som er lagt beskeden hos Brian Vad Mathiesen.

Min holdning som ingeniør er, at tilhænger, og modstander, af atomkraft skal have en dialog om atomkraft, hvor det er fakta og ikke personlige ønsker og tro som sætter dagsorden.

Hvis du har en anden holdning til hvordan en dialog på Ing.dk skal foregå, så er det også helt ok, men jeg vil stadigvæk går efter fakta (eller mangel på samme) i stedet for personen.

332
5. november 2022 kl. 19:39

Hej Don Juul Madsen

Er det din holdning, at vi "bare" skal lades som om at Thomas Schoubye Poulsen og andre atomkraft supportere ,( som spreder alternative fakta her på ing.dk og andre steder) ikke findes? og at deres alternative fakta bare skal få lov til at stå uden at blive modsagt?

Når Thomas Schoubye Poulsen implicit supporterer at èn eller flere af hans atomkraft tilhænger kollegaer møder op på Brian Vad Mathiesen adresse og lægger en intimiderende "Vi ved hvor du bor!" hilsen så er det en så udemokratisk og uacceptabel opførsel, at jeg mener det er helt skævt at du "bare" lader det være uimodsagt og legaliserer Thomas Schoubye Poulsen, som en samtalepartner, der følger almindelige demokratiske spilleregler.

331
5. november 2022 kl. 18:51

Gør jeg da det?

Om at søge en dialog med èn der i mangel på argumenter implicit supporterer: "Vi ved hvor du bor!"? Det er min holdning at når man på den måde peger en finger imod andre og siger de er cherrypicking og indhabil uden selv at have styr på fakta, så er der 4 finger som peger ind i mod en selv.

Hvis det er dialog, at fortælle folk, at de selv er det som de anklager andre for at være, så ja, så søger jeg "dialog", men det er ikke det samme som at legaliserer moralsk en udemokratisk opførsel, Det er i min verden det modsatte.

Er det din holdning, at vi "bare" skal lades som om at Thomas Schoubye Poulsen og andre atomkraft supportere ,( som spreder alternative fakta her på ing.dk og andre steder) ikke findes? og at deres alternative fakta bare skal få lov til at stå uden at blive modsagt?

Når man skriver her på ING.dk, skrevet man ikke bare til den person f.eks. Thomas Schoubye Poulsen, men til alle læserne af kommentarerne.

Jeg er rimelig sikke på, at Thomas Schoubye Poulsen er ret ligeglad med hvad jeg skriver om ham, men det kunne være at der var en læser af kommentarerne som faktisk vil en dialog om fakta i stedet for alternative fakta.

330
5. november 2022 kl. 18:16

Hej Don Juul Madsen

Nu er Thomas Schoubye Poulsen jo ikke den eneste som tro, at uran (brændelsstavene) på "magisk vis" opstår ud på atomkraftværket, og at de kun er byggematerialer til vindmøller og solceller som foruregner (ikke dem som er krævet for at opføre et A-kraftværk).

Udover den eller de atomkraft supportere der anonymt har besøgt Brian Vad Mathiesen og lagt en intimiderende "Vi ved hvor du bor!" hilsen, så er det nu engang medlem af atomlisten Thomas Schoubye Poulsen der implicit supporterer intimidering af forskere. Og jeg tillader mig at gentage mit spørgsmål, : Hvorfor søger du dialog med èn der i mangel på argumenter implicit supporterer: "Vi ved hvor du bor!"?

Du legaliserer moralsk en udemokratisk opførsel.

329
5. november 2022 kl. 16:41

Nu er Thomas Schoubye Poulsen jo ikke den eneste som tro, at uran (brændelsstavene) på "magisk vis" opstår ud på atomkraftværket, og at de kun er byggematerialer til vindmøller og solceller som foruregner (ikke dem som er krævet for at opføre et A-kraftværk).

Sagt med andre ord. Bemærkningen var ment som kommentar til egen Thomas Schoubye Poulsen habilitet! Hvordan kan sige, at andre cherrypicking, når man selv gør det i stor stil?

327
4. november 2022 kl. 08:41

og så selvføgelig industrien selv, som er kommet frem til at minebrydning og oparbejdning kun bridrager med 1 g CO2eq/kWh, og at cradle-to-grave CO2 emission fra et atomkraftværk kun er på 12 g CO2eq/kWh (Low emissions from Canadian uranium mining - <a href="https://world-nuclear-news.org/Articles/Lo...">https://world-nuclear-ne…;)

Ja, de bagvedliggende beregninger er ofte ikke noget man ser, med mindre der er adgang til en fyldestgørende LCA-rapport. Og selv her, kan det være svært for "ikke LCA-kyndige" at gennemskue.

Hvis vi fx ser på hvordan biprodukter af minedriften håndteres i LCA-beregning. (Med biprodukter mener jeg andre mineraler, der udvindes og bliver markedsført). I en LCA skal uranet ikke tildeles alle inputs og outputs, der er i et vugge til grav perspektiv, når der også udvindes andre (bi)produkter. Det bliver det så heller ikke, men der er overordnet to tilgange til hvordan inputs og outputs fordeles mellem primærprodukt (Her U3O8) og biprodukter: Nemlig attributional og consequential.

I en attributional LCA (som der er flest af) kan der eksempelvis regnes på værdien af produkt og biprodukt. Hvis fx værdien af uranet udgør 70% og biprodukterne 30% af produkternes samlede værdi, vil uranet kun tilskrives 70% af inputs og outputs. Det er ikke nødvendigvis værdi, der bruges som fordelingsnøgle, men kunne fx være noget så simpelt som vægt.

I en consequential LCA (som de fleste eksperter anser for mere retvisende) ses på hvad biprodukterne fortrænger på markedet. Eller med andre ord: Udvindes der fx en mængde jern som biprodukt af uranminen, vil det betyde, at en tilsvarende mængde jern fra andre miner ikke vil blive udvundet. Så regnes der på hvad der bliver sparet af inputs og outputs i denne forbindelse, og de inputs og outputs trækkes så fra de samlede inputs og outputs i uranets livscyklus.

Andre forskelle kan ligge i systemafgrænsningen. Med systemafgrænsning menes: Hvilke dele af livscyklus er omfattet af beregningen og hvilke inputs og outputs tages med eller udelades. Ofte er der fx et cut-off kriterie, der ikke medregner mange små bidrag, eller bidrag der finder sted langt ude i produktkæden (underleverandører til underleverandører osv.)

Ovenstående forekommer måske lidt ligegyldigt og teknisk, men det har enorm betydning for hvilke tal LCA'en i sidste ende, ender ud med.

326
4. november 2022 kl. 07:20

Jeg har stærkt på fornemmelsen at det er malm herfra der bruges, når man når frem til 4g/CO2/kWh.

Det vil jeg også antage kunne være en mulighed, desvære (for miljøet) er minen lukket ned (siden 2018), da lødigheden i den malm som var tilbage var for lav til at det kunne betale sig at bryde den.

Problem med de rapporter/undersøgelser som der er tilgænglig på nettet er, at det ikke er tydligt hvordan de er kommet frem til resultatet f.eks. 4 g/CO2eq/kWh. Uden "mellemregningerne" ender man op i at det er et spørgsmål om, om man tror på dem som har lavet rapporten/undersøgelserne.

Ønsker man at tro på Martin Taylor (Greenhouse gases and the nuclear fuel cycle: What emissions? - https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull39-2/39205693436.pdf) så udleder et 1300-MWe LWR Atomkraftværk 38 300 tons CO2 pr år (med minedrift og oparbejdning)

IPCC (Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change -https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_full.pdf) som siger 4–110 gCO2eq/kWh

Ønsker man at tro på Jan Willem Storm van Leeuwen (CO2 emissions of nuclear power: the whole picture - https://wiseinternational.org/nuclear-monitor/886/co2-emissions-nuclear-power-whole-picture) så får man en udledning på mellem 139-190 g CO2eq/kWh. (The cradle-to-grave CO2 emission), med en antagelse om at den stiger til over 400 gCO2eq/kWh når de gode uranminer løber tør for malm.

og så selvføgelig industrien selv, som er kommet frem til at minebrydning og oparbejdning kun bridrager med 1 g CO2eq/kWh, og at cradle-to-grave CO2 emission fra et atomkraftværk kun er på 12 g CO2eq/kWh (Low emissions from Canadian uranium mining - https://world-nuclear-news.org/Articles/Low-emissions-from-Canadian-uranium-mining)

Vælger man at tro på industrien selv, så sker der kun en udledning på 12 g CO2eq/kWh, hvilket jo er i den meget gode ende at CO2 udledning ved energiproduktion. Men vælger vi, at tro på spektikeren, så sker der en udledning lige nu på op til 190 CO2eq/kWh, som placere i midten af CO2 udledningen (dog i den lave ende). Skulle vi vælge at tro på, at det allerede nu er gået helt galt med lødigheden af malmen i uranminerne, så kan udledningen være kommet op på 400 gCO2eq/kWh. Hvilket betyder at atomkraft kun en lille smule bedre end el fra naturgas.

Både tilhænger og modstander af A-kraft kan have ret i deres påstande, det kommer an på hvem som de vælger at tro på.

325
3. november 2022 kl. 17:48

Man har valg at bryde de forekomster som har den bedste lødighed, og efterhånden som de løber tør for malm, begynder man at bryde forekomster med en lavere lødighed.

Den bedste lødighed er 16.5*%* U3O8 - i McArthur River minen i Canada.

The McArthur River uranium mine which commenced production in 1999 is one of the world's two largest (in terms of production) – the other being Cameco's Cigar Lake. It also has enormous reserves of high grade ore (16.5% U3O8 after allowance for dilution)

Jeg har stærkt på fornemmelsen at det er malm herfra der bruges, når man når frem til 4g/CO2/kWh.

324
3. november 2022 kl. 17:33

udledningen for atomkraft er 4–110 gCO2eq/kWh

Såhh, selv under de værst tænkelige forudsætninger er atomkraft mere end 4 gange bedre end gas?

Det kan jeg bestemt godt leve med! Perfektion er bedste løsnings værste fjende. Når vi engang har lukket og slukket for sidste fossile brænder, så kan vi beynde at overveje farven på strøm fra atomkraft. Lige nu ligner det en grøn energiform i mine øjne, da den fortrænger fossiler i forholdet 1:4 eller (meget) bedre.

Jeg har ingen kommentarer til dine tanker om udtømning af ressoucer, jeg ved simpelthen ikke nok om emnet.

323
3. november 2022 kl. 16:21

Hej Kristian Jeg har kigge IPCC rapporten fra 2014 (Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change) meget løst i gennem, men de oplyser på side 540 at Co2 udledningen for atomkraft er 4–110 gCO2eq/kWh for nuclear power (Warner and Heath, 2012). [https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_full.pdf]

Det spænd giver jo plads til at akumentere for, at Akraft har en lille Co2 udledning på 4 g CO2eq pr/kWh eller en noget højere Co2 udledning på 110 g CO2eq pr/kWh. Mit bud på hvorfor er der det storre spænd (4-110g) nok skyldes uranmalms lødighed, form, afstand fra overfladen, type af mineralisering, valg af brydningsmetode, vald af oparbejdningsmetoder (kemikalier) type af energi som anvedes til beridelse af uranen osv.

kigger mani dokumentet Metal And Concrete Inputs For Several Nuclear Power Plants [https://fhr.nuc.berkeley.edu/wp-content/uploads/2014/10/05-001-A_Material_input.pdf] Så bliver der oplyst at: 1970s PWR bruger 74.867m3 cement og 36.069MT stål/jern ABWR (1380 MW(e)) bruger 191.293 m3 cement og 63.439 mT stål/jern OSV. OSV.

Det er jo ikke ubetydlige mængder af cement og stål(jern) som indgår i Akraftværket (kommer an på typen) , men det må koste på CO2 regnskabet.

Min bekymring er, at man allerede nu bryder uranmalm med en lav lødighed omkring 0.10% https://mima.geus.dk/URAN_DK_2014_web.pdf og https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/uranium-mining-overview.aspx. For at få et 1 uran skal du brude ca. 1000 kg malm. Jo lavere lødigheden bliver, jo mere malm skal man bryde for at få den samme mængde uran. Det bliver dyre og der er en større miljøpåvirkning.

Man har valg at bryde de forekomster som har den bedste lødighed, og efterhånden som de løber tør for malm, begynder man at bryde forekomster med en lavere lødighed. Spørgsmålet hvornår man grændsen for at det ikke kan betale sig økonomisk og miljømæssigt (har vi allerede nået den grænse?, er den om 5 år? 10 år? 50 år 100år?)

321
3. november 2022 kl. 12:57

Desværre er "nogle" mere interesseret i at kaste med mudder

Hvem?

Vi har jo været der mange gange før i disse debatter. Et hutigt tjek på google giver f.eks.

https://www.carbonbrief.org/solar-wind-nuclear-amazingly-low-carbon-footprints/

Gå til figuren under lifecycle emissions:

Nuclear kræver en smule CO2/kWh til drift, til gengæld koster det næsten ikke noget CO2 at bygge (Jeg troede faktisk det var omvendt).

VE er betydligere dyrere CO2 mæssigt i anlæg, men i sagens natur CO2 neutral at drifte.

Set med CO2 briller er atomkraft eller VE hip-som-hap. Det vigtige er, at både atomkraft og VE ligger dekader under fossil energi. Når vi engang er gået fossilfri kan vi diskutere detaljer, indtil da skal vi bare løbe i CO2-fattig retning så hurtigt som muligt,

Jeg har ikke tjekket kilden, det er første hit på en simple google søgning "co2 equivalent nuclear vind solar". Det er muligt at alle tal er en faktor 5-10 forkerte, men det rokker ikke ved konklusionen

320
3. november 2022 kl. 12:20

Hej Kristian

Her og nu gælder det om at lave elektricitet med så lille et carbon-footprint som muligt. I den sammenhæng er atomkraft et rigtigt godt bud.

Se det er et godt emne til diskussion, om hvor lav, eller hvor høj, carbon-footprint atomkraft har i forhold til andre kilder til energi.

(jeg er ikke enig i, at atomkraft har en lav karbon-footprint set i forhold til andre kilder til energi :-) )

Det var mit håb, at det var muligt at benytte debaten her på Ing.dek til den type af diskussioner (med agumenter og beviser for om hvorfor man har ret). Desværre er "nogle" mere interesseret i at kaste med mudder.

Er der nogle som ville være interesseret i en faglig debat om, hvor på carbon-footprint, miljøpåvirkningen, økonomi skalaen som Akraft ligger i forhold til andre kilder til energi?

319
3. november 2022 kl. 08:03

Hvorfor bliver I ved med at påstå, at Atomkraft er CO2 fri, når alle undersøgelser, rapporter m.m. viser at Atomkraft har en CO2 udledning

Alle energiformer har en CO2 udledning. det kan man bare ikke komme udenom.

Beton, stål, glasfiber, krystallinsk silicium, lithium, kobber - det hele forurener af h... til når man udvinder det/bruger det/genbruger det/skaffer sig af med det igen.

CO2 fri er blevet et buzz-word uden indhold - ingen energiformer (andet end primitive bål lavet af affaldstræ kan kalde sig CO2 fri). Her og nu gælder det om at lave elektricitet med så lille et carbon-footprint som muligt. I den sammenhæng er atomkraft et rigtigt godt bud.

Den dag der er overskud af elektricitet og vi kan begynde at smelte genbrugsstål med ren VE kan man begynde at tale om CO2 fri produktion. Vejen dertil skal vi brolægge med så lidt svineri som muligt - men CO2 frit bliver det aldrig.

318
3. november 2022 kl. 07:41

Hvad har du ikke? Du har sammen med 15 andre forskere indenfor VE udtalt dig negativt om atomkraft til fordel for jeres eget forskningsfelt. Dette på tyndt grundlag og med cherrypicking af værste skuffe.</p>
<p>Dét kan man kalde chikane og obstruktion!</p>
<p>Hvor er din habilitet!?

Hvorfor bliver I ved med at påstå, at Atomkraft er CO2 fri, når alle undersøgelser, rapporter m.m. viser at Atomkraft har en CO2 udledning, under driften af anlægget og under brydningen, oparbejdningen og beridelsen af uran samt fremstiling af brændelsestavene?? (se billedet i #310)

Hvor er din/jeres habilitet!?

317
3. november 2022 kl. 05:08

Ref Jens Arne Hansen

Forfærdeligt, hvad bliver det næste? At nogen smider en radioaktiv bananskræl som han risikerer at glide i?

Endnu èn der i mangel på argumenter er der implicit supporterer: "Vi ved hvor du bor!"

LadFaktaTale støt Brian Vad Mathiesen.

Men kan I være sikre på at det ikke f. eks. er en fra Liberal Alliance der har gjort det, der er da en million andre end "AJT-listen" der måske er trætte af at se ham i fjentsynet i tide og utide?

Nej; men nu har vi endnu en atomkraft tilhænger , der i mangel på argumenter supporterer: "Vi ved hvor du bor!"

LadFaktaTale støt Brian Vad Mathiesen.

316
2. november 2022 kl. 22:19

Til AJT-listen:</p>
<p>Burde I ikke komme med en officiel udmelding som sådanne "indsatser" fra jeres medlemmer?

Forfærdeligt, hvad bliver det næste? At nogen smider en radioaktiv bananskræl som han risikerer at glide i?

Men kan I være sikre på at det ikke f. eks. er en fra Liberal Alliance der har gjort det, der er da en million andre end "AJT-listen" der måske er trætte af at se ham i fjentsynet i tide og utide?

313
2. november 2022 kl. 16:24

Til AJT-listen:

Burde I ikke komme med en officiel udmelding som sådanne "indsatser" fra jeres medlemmer?

312
2. november 2022 kl. 12:32

Ja, AJT listen kører videre i samme rille - intet får dem til at stoppe op og tænke sig om.

Jeg vil anbefale man læser tråden nedenunder, hvor AJT-listemedlem Schoubye giver den gas.

Jeg græmmes over den flokmentalitet, og den faktafornægtelse som sker i AJT.

Og jeg skammes over at de har sæde i IDAs repræsentantskab.

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
311
26. oktober 2022 kl. 08:10

Og så er langt de flest uranminer overflademiner, hvor det siger sig selv at de ansatte ikke udsættes for store mænger radon.

For at dit postulat skal være sandt, så skal 12, 9 % være større end 30.8 %. (se Mining techniques)

Da 12,9% ikke er større end 30.8% så er risikoen for lungekræft hos uranminearbejder, og derfor også overdødligheden blandt uranminearbejder stadigvæk en del af den pris som "nogle" skal betale for at vi i vesten kan få kernekraft. Selvføgelig er det jo ikke dansker som risikere at død af lungekræft fra uranminedrift, men "bare" nogle andre mennesker i en anden del af verden.

De ansatte som arbejder i oparbejdningsanlæggene udsættes ligesom minearbejder for risikoen for at indånde uranstøv.

Mining techniquesAs with other types of hard rock mining there are several methods of extraction. In 2016, the percentage of the mined uranium produced by each mining method was: in-situ leach (49.7 percent), underground mining (30.8 percent), open pit (12.9 percent), heap leaching (0.4 percent), co-product/by-product (6.1%). The remaining 0,1% was derived as miscellaneous recoveryhttps://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_mining

310
24. oktober 2022 kl. 21:03

This may be due to the fact that BWRs are ideally suited for peaceful uses like power generation, process/industrial/district heating, and desalinization, due to low cost, simplicity, and safety focus, which come at the expense of larger size and slightly lower thermal efficiency."

Slo raskt opp på Internett og finner følgende:

  1. PWR operer med høyere trykk og temperatur som gir høyere virkningsgrad
  2. BWR har bare en dampkrets og slipper derfor en varmeveksler og vinner noe i virkningsgrad på det.

Konklusjon. Det virker å være enighet om at virkningsgrad er typisk 33% for enhver reaktor, enten det er PWR er BWR. Ved overoppheting av dampen (med fossile brensler!) kan en komme opp i 40% eller noe mer (meget overflatisk sjekk på Internett).

309
24. oktober 2022 kl. 19:30

Hej Niels Abildgaard

Sandsynligheden for at jeg kan gøre nogen klimatro mere indsigtsfuld er lig nul.

Det handler ikke om sandsynlighed. Sålænge du med fråde om munden beskylder folk for nedladenhed og skjulte dagsordner istedet for at komme med en fornuftigt svar gør du ingen mere indsigtsfulde.

Balladen her startede med at en anden klimatro let nedladende posulerede at PWR kørte højere virkningsgrad end BWR.</p>
<p>To til fem minutter (afhængig af IQ og øvelse) på nettet ville have vist at det ikke er et alment anerkendt faktum.

Balladen her starter med at du med fråde om munden beskylder folk for nedladenhed og skjulte dagsordner.

Men når det er sagt så fulgte jeg dit råd og checkede Boiling water reactor på Wikipedia

"This may be due to the fact that BWRs are ideally suited for peaceful uses like power generation, process/industrial/district heating, and desalinization, due to low cost, simplicity, and safety focus, which come at the expense of larger size and slightly lower thermal efficiency."

308
24. oktober 2022 kl. 16:10

Ja, endnu et ikke-svar.........</p>
<p>Ethvert indlaeg kan jo besvares med "laes selv efter e google soegning/Wikipedia" - jeg forventer at folk med paastande yderst let kan svare paa et saadant spoergsmaal, OG begrunde hvis der er noget der er uklart,</p>
<p>Men, nej - igen igen, kun tom retorik, ingen data.

Ingen kan forpligtes udover evne.

Sandsynligheden for at jeg kan gøre nogen klimatro mere indsigtsfuld er lig nul.

Balladen her startede med at en anden klimatro let nedladende posulerede at PWR kørte højere virkningsgrad end BWR.

To til fem minutter (afhængig af IQ og øvelse) på nettet ville have vist at det ikke er et alment anerkendt faktum.

307
24. oktober 2022 kl. 15:45

Debatkvaliteten adskiller sig ikke væsentligt fra den debat, vi nok ville have set, hvis artiklen lå åben for alle.

Efter at have summet lidt over det, så må jeg nok korrigere mig selv lidt. Debatten var/er bedre i den tråd.

Debatten kørte ikke rigtigt af sporet på noget tidspunkt over weekenden. Jeg er ret sikker på at det skyldtes at et par enkelte båtnakker og polemikere ikke har adgang til Plus. Og altså ikke at der var eksklusiv deltagelse fra nogle fagpersoner, som ikke plejer at deltage herude hvor pøblen også kan læse med.

Jeg kan iørvrigt se, at en af dem er lykkedes med at oprette sit prøveabonnement og er startet derovre.

For selve artiklen vil jeg sige, at journalisten primært har arbejdet i at gøre indholdet af rapporten tilgængeligt for folk, der ikke har tid eller evner til selv at læse den. Ingen kritik af det. Men så er det lidt paradoksalt at gemme det bag en paywall, så det kun kan tilgås af folk, som formodes at kunne læse og forstå det selv, fremfor at åbne indholdet op for så mange som muligt. Det er ikke nogen hemmelighed at jeg helst så et ing.dk, der kunne løbe rundt uden paywall. Men der er jo en virkelighed derude/inde, som skal løbe rundt økonomisk.

306
24. oktober 2022 kl. 15:03

Prøv nu selv at finde noget på Wikipedia

Ja, endnu et ikke-svar.........

Ethvert indlaeg kan jo besvares med "laes selv efter e google soegning/Wikipedia" - jeg forventer at folk med paastande yderst let kan svare paa et saadant spoergsmaal, OG begrunde hvis der er noget der er uklart,

Men, nej - igen igen, kun tom retorik, ingen data.

305
24. oktober 2022 kl. 11:53

Nu er jeg også nysgerrig er debatten i feks. denne artikel så meget bedre en denne? <a href="https://ing.dk/artikel/16-foerende-forsker..">https://ing.dk/artikel/16…;.

Jeg har tygget mig igennem tråden uden selv at kommentere. Der var et par gange undervejs, jeg overvejede det, men mine synspunkter blev mere eller mindre repræsenteret af andre længere nede i tråden inden jeg kom til bunds (har ikke haft adgang til Plus i weekenden).

Det er en ok civiliseret debat. Der er kommet meget lidt nyt til. Men dog lidt. Ikke nok til at trække et indkøb af et abonnement IMHO. Debatkvaliteten adskiller sig ikke væsentligt fra den debat, vi nok ville have set, hvis artiklen lå åben for alle.

AJT'erne har mere eller mindre trukket sig fra debatten nu. De kan simpelt hen ikke matche deres modparter [1] på facts og data. Som jeg ser det, så er der en omvendt proportional sammenhæng imellem tilhang af akraft i sin nuværende tilgængelige form inden for Danmarks grænser og viden om emnet.[2] Sådan har jeg ihvertfald selv oplevet det.

[1] Akraftrealisterne?? ;)

[2] Jeg bliver uden tvivl stemplet som akraftmodstander herefter. Det er jeg ikke. Men jeg kan ikke se at det giver mening i lille Danmark. Hverken med vores størrelse, øvrige geografi og store muligheder for at forsyne os med grøn energi på andre måder. Foruden at vi må erkende at uran ikke er en ubegrænset ressource. Lad os undlade at bruge af den her til lands og overlade det til andre lande, som er større, har større "befolkningsklumper", er mindre heldige med deres geografi osv.

298
23. oktober 2022 kl. 09:49

Hej Niels Abildgaard

Det er en forbløffende stor prisforskel. Hvor har du tallene fra? Er der nogen der har en forklaring?</p>
<p>Istedet for din bedrevidende ,hånligt nedladende brug af ordentlige menneskers tid, kunne du selv have set at en af dem er en BWR og den anden en PWR fra to forskellige leverandører.

Har du mulighed for at uddybe hvori det bedrevidende og hånligt nedladende ligger i mine to spørgsmål?

Det er korrekt at anlæggene er henholdsvis BWR og PWR. Jeg ikke se hvorfor brændsel skal være dyrere på en PWR, umiddelbart vil jeg tro det er omvendt da PWR kan holde en højere virkningsgrad. Er der nogen der har en forklaring?

297
23. oktober 2022 kl. 09:40

Det er en forbløffende stor prisforskel.
Hvor har du tallene fra?
Er der nogen der har en forklaring?

Istedet for din bedrevidende ,hånligt nedladende brug af ordentlige menneskers tid, kunne du selv have set at en af dem er en BWR og den anden en PWR fra to forskellige leverandører.

En prisforskel på een øre per kWh drukner i øvrigt i støj når man ser hvad vort nuværende mixt af en tredjedel VE og to tredjedele naturgas koster.

Men selvfølgelig skal en tro KK bekæmper udnytte alle muligheder for mistænkeliggørelse.

Bliv endelig ved.

294
22. oktober 2022 kl. 20:42

Når nu Ketil har sat tingene på plads i #285, kan vi jo godt lege med på den der spøg med sjældne metaller som anti VE-folk elsker at trække frem:

Der er Ca 5 mio tons uran tilbage og 8 mio tons neodymium. Sjældne metaller, bum bum....

Så vidt jeg ved, så bruger Vestas mere REE til kabelklips end til deres generatorer, så større er manglen vist heller ikke.

https://denstoredanske.lex.dk/uranhttps://en.m.wikipedia.org/wiki/Neodymium

293
22. oktober 2022 kl. 20:24

AMOUNT OF ZIRCONIUM NEEDED FOR DIFFERENT NUCLEAR REACTORS (Source: Ux Consulting)</p>
<ul><li>
<p>Boiling water reactors with a full core of fuel rods will contain about 44 tonnes of zirconium.</p>
</li>
<li>
<p>Pressurised water reactors will contain about 29.5 tonnes of zirconium.</p>
</li>
<li>
<p>Pressurised heavy water reactors contain about 12.5 tonnes of zirconium.</p>
</li>
<li>
<p>Mainly Russian light water cooled graphite moderated reactors have about 31.8 tonnes of zirconium alloy in their core.

https://www.reuters.com/article/zirconium-nuclear-idUSLN78747920090423

Hvis det er sandt, at der "kun" brydes 5000 tons Zirkonium pr år (4250 tons til reaktor), så er der Zirkonium til 141 reaktor om året.

ifølge https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_commercial_nuclear_reactors så er der 437 reaktor i drift i dag.

Giver det ikke en voldsomt underskud af Zirkonium? 30 tons pr reaktor pr år*437 reaktor =13110 tons Zirkonium pr år.

Bonus viden:From 1968 through December 31, 2017, a total of 276,879 fuel assemblies had been discharged and stored at the sites of 119 closed and operating commercial nuclear reactors in the United States.https://www.eia.gov/energyexplained/nuclear/the-nuclear-fuel-cycle.php

288
22. oktober 2022 kl. 15:10

g en generator der arbejder i 90 % af tiden på et kernekraftværk, har alstå et meget lavere behov for kobber end en generator i en vindmølle med en halvt så stor eller endnu lavere udnyttelsesgrad.

@ Søren

Vi har lige i en anden tråd fundet ud af, at de svenske generatorer arbejder mindre end 50% af tiden. Svenske reaktorer leverede 15298 GWh, fra en samlet produktionskapacitet på 3,684 GW. Hvilket jo giver under 50% kapacitetsfaktor ! Ved du hvad det betyder for prisen ?

https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=SE&fbclid=IwAR2vKanhtjGwuIACsFX2FWPhamuBG6fnpWlx09Zpc0H8zCOc5dmVrji-gII

287
22. oktober 2022 kl. 12:56

I hvert fald bruges der ikke nær så mange sjældne metaller,

Hva mener du med denne setningen? Er det antall sjeldne metaller det dreier seg om, eller er det mengden av dem? Om permanentmagneter er fordelaktige for vindturbiners generatorer, så er de det også for atomkraftverkers generatorer (skjønt mindre viktig da en kompakt generator er mindre viktig i et atomkraftverk).

Det viktigste er imidlertid er at en har klart seg i mer enn hundre år uten permanentmagneter (bruk av neodym og dysprosium) i alle slags generatorer (og elmotorer) og fordelene de byr på er marginale. En kan altså klare seg utmerket uten permanentmagneter (bruker induksjon i stedet).

Bekymringene over sjeldne jordarter i generatorer og elmotorer er en konstruert bekymring.