Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Atomkraften blomstrer – bare ikke i Vesteuropa

Franskmændene er verdens­mestre i at producere elektricitet på atomkraftværker – hele 75 procent af landets elbehov bliver i dag dækket af 58 a-kraftværker. Men i sidste uge besluttede den franske regering, at ‘kun’ 50 procent af landets elproduktion i 2025 må komme fra a-kraftværker.

Med beslutningen, som indfrier et løfte fra præsident Fran­cois Hollande under valgkampen i 2012, kan Frankrig føjes til listen over især vesteuropæiske lande, som begrænser, udfaser eller afvikler deres engagement i a-kraft. En liste, der blandt andet tæller Schweiz, som udfaser atomkraft frem til 2034 i takt med udløbet af værkernes levetid; Belgien, som lukker tre af sine syv reaktorer i 2015; Sverige, hvor der ikke må bygges nye kraftværker, medmindre gamle lukkes; og Tyskland, hvor en ophidset folkedebat efter ulykken på det japanske atomkraftværk Fukushima i marts 2011 fik kansler Angela Merkel til at love, at landets 17 kernekraftværker er lukket ned i 2022.

Men betyder det så, at verden er på vej væk fra atomenergi? Nej, siger seniorforsker på DTU Risø og ekspert i reaktorfysik Erik Nonbøl:

»Det er primært i Vesten, vi er skeptiske over for atomkraft, men alligevel er selv USA i gang med at bygge nye kernekraftværker.«

England stikker ud. Her opføres et nyt værk, Hinkley Point, som efter planen skal være færdigt om ti år.

Læs også: EU-Kommissionen godkender britisk støtte til A-kraft

Selv om Fukushima-ulykken ifølge Det Internationale Energi­agentur (IEA) bevirkede, at efterspørgslen på atomenergi faldt med seks procent i 2011-2012, har de fleste lande med en plan om at udvide deres kapacitet holdt fast.

I dag bliver omkring 80 procent af al atomenergi på verdensplan produceret af OECD-lande, mens 80 procent af den kapacitet, der er under opbygning, ligger i lande uden for OECD-samarbejdet. Det er Rusland, Indien og især Kina, som bygger nye kraftværker og reaktorer til at understøtte den stigende efterspørgsel på elektricitet.

I Kina skal el fra atomkraft ifølge planerne udgøre 16 procent af landets samlede elbehov i 2030. Op til 30 reaktorer er lige nu under opførelse, og mange flere vil følge de kommende år. Ifølge specialkonsulent Ole Odgaard fra tænketanken thinkchina.dk er Kina intet mindre end verdens førende udbygger af atomenergi:

»Der er et stort krav fra befolkningen i Kina om økonomisk vækst. Det kan kun opnås ved at udbygge med kulkraft eller atomkraft – vedvarende energi kan ikke gøre det alene. Idet man allerede har 20 ud af verdens 30 mest forurenede byer, opfattes atomkraften som et godt alternativ til endnu flere kulværker,« siger Ole Odgaard.

Læs også: Knockout til svensk atomkraft: Nye reaktorer droppes, og gamle må lukke

Han peger dog på, at Fukushima-­ulykken har vakt skepsis og uro i dele af befolkningen. Derfor er en forudsætning for den fortsatte opbakning den faglige styrkelse og løsrivelse fra regeringen af sikkerhedsmyndigheden for atomkraft, som er i gang.

Også lande, der ikke i dag har atomprogrammer, har enten planer eller ønske om at bruge a-kraft i fremtiden. Det gælder f.eks. Polen, Tyrkiet, Saudi-Arabien, Forenede Arabiske Emirater og Vietnam. Som Erik Nonbøl siger:

»Der er ingen tvivl om, at fremtidens store udvidelse af a-kraften kommer til at foregå i øst.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fissionsbaseret atomkraft behøver statsstøtte for at overleve:

18 August 2014, The World Nuclear Industry Status Report 2014: http://www.worldnuclearreport.org/WNISR201... Citat: "... Another important contribution that The World Nuclear Industry Status Report 2014 makes is to illustrate the clear trend of the declining share of nuclear energy in the world’s power production. ... The nuclear share of the world’s power generation declined steadily from a historic peak of 17.6 percent in 1996 [6] to 10.8 percent in 2013 [7]. ... Operating Cost Increases. In some countries (including France, Germany, the U.S. and Sweden), historically low inflation-adjusted operating costs—especially for major repairs—have escalated so rapidly that the average reactor’s operating cost is barely below, or even exceeds, the normal band of wholesale power prices. [] The largest nuclear operator in the world, the French state-controlled utility EDF experienced an income deficit of about €1.5 billion (US$2 billion) in 2012, because tariffs did not cover the running costs. According to the French Court of Accounts, the cost of generating nuclear power increased by 21 percent between 2010 and 2013, from 49.6 €/MWh to 59.8 €/MWh (US$67.8–81.7/MWh) , an increase of 16 percent in real terms). [] In Germany, operator E.ON decided to close one of its reactors seven months earlier than required by law because of projected income does not cover the costs. [] In Sweden, income from electricity sales for at least three reactors was below production costs in two of the past four years. In the U.S., utilities decided to retire at least five reactors that no longer cover operating costs, including two with operating licenses valid beyond 2030. [] One study identifies up to 38 U.S. units threatened by the same fate. [] In Belgium, operator Electrabel (GDF-Suez) lost its legal case against a nuclear fuel tax and wonders whether future operation of its seven plants is still worthwhile. ..."

-

Paris, March, 2014, The Status of the Nuclear Industry in the World – Dawn or Dusk?: http://www.aps.org/units/fps/newsletters/2... Citat: "... In 2012, for the first time, renewable sources provided more electricity than nuclear plants in Germany. The same happened in China, India and Japan. [] Thus three of the four largest economies in the world generated more power from wind, solar and biomass than from nuclear fission. [] In 2013, at least one more country joined the club, Spain, which generated more power with wind turbines alone than with any other energy source. ..."

 • 6
 • 15

@Glenn: Og det gør konkurrerende teknologier ikke? Hvor meget er det lige en vindmølleejer bliver betalt for en kWh?

Ja det kan godt være at de "grønne" energikilder til stadighed vinder større indpas og bliver billigere dag for dag, men de har stadig ikke løst de store problemer der er omkring forsyningssikkerhed og driftsstabilitet. Atomkraft er det eneste reelle alternativ vi har til fossile kraftværker - end of story. Der er intet over og intet ved siden af. Solenergi er stadig blot et kuriosum og leverer strøm på de helt forkerte tidspunkter. Vinden er ikke pålidelig nok til at kunne leverer strøm altid, når vi har brug for det. Vandkraft er rigtig rigtig godt, men er ikke en mulighed grundet de rent praktiske begrænsninger. Geotermal - igen, det er geografisk afgrænset. Bølge energi - nej, bare glem det...

Så er der biomasse. Det er vældig fint, men bare se alle de problemer der har været med omstillingen fra fossilt til biobrændsel i Danmark. Og det kan kun skaleres til en hvis grænse.

Så hvis vi virkelig vil tage et skridt i den rigtige retning og begrænse udledningen fra kraftværker, med den teknologi vi idag har til rådighed, så er der reelt kun een løsning; atomkraft. Desværre satte Fukushima en kæp i hjulet for en eller rigtig god process der var undervejs.

 • 27
 • 6

The nuclear share of the world’s power generation declined steadily from a historic peak of 17.6 percent in 1996 to 10.8 percent in 2013

Ja, energiforbruget er steget. Heldigvis kan kernekraft præsterer både nutidig og historisk CO2-fortrængning der langt overgår vindkraft, biomasse og solkraft. Kernekraft producerede 2359TWh i 2013, det er selvfølgelig langt bedre end vindkraft, biomasse eller solkraft. Kernekraft øger afstanden i samlet CO2-fortrængning hver dag. Kan du ikke stoppe med at kopiere en masse bestilt vrøvlesnak ind på debatsiden, når det så tydeligvis er andre trends der gør sig gældende?

Alle kernekraftværker lukker en dag, men deres CO2-fortrængning består. Der er allerede en blog på ingeniøren som er dedikeret til at fortælle om hver eneste lukning. Sjovt nok har vi ikke fået årets "The World Nuclear Industry Status Report" serveret i år. Deres bestilte chart junk og flotte forsider der efterligner officielle dokumenter kan ikke skjule den sande trend: BRIKS-landene er i dag nået op på et niveau hvor de eksporterer kernekraftteknologi til hinanden -og Vesten.

 • 22
 • 6

@Morten Dalgaard "Desværre satte Fukushima en kæp i hjulet for en eller rigtig god process der var undervejs."

Er det så også muligt at DU kunne filosofere over hvorfor Fukusima er den kæp i hjulet??

OG bliver ved med at være det ????

 • 6
 • 17

OG bliver ved med at være det ????

Det er op til de enkelte lande. Danske listeria-rullepølser har vist sig farligere end Fukushimas stråling. Den rationelle tilgang er at Fukushima er sikkerhedsfremmende på samme måde som NCAP for biler. Meget tyder på at BRIKS-landene ser det på den måde. Nu hvor kernekraft boomer i BRIKS-landene er det måske godt at Fukushima skete. Desværre bliver det svært at indhente al den unødvendige CO2 der udledes pt.

 • 21
 • 4

hej Lars

Din logik sparker virkelig r..

Selvmord og trafik i dronningeriget overgår hver for sig dit rullepølseeksempel hundredefold.

Så med fokus på det diskussionen drejer sig om:

  til inspiration sakset fra Wikipedia:  

"Ordet filosofi kommer af det græske 'philosophia' (φιλοσοφία). "Philo" er et af de antikke græske ord for kærlighed, og "-sophia" betyder visdom.[1] Filosoffen er en der søger efter, eller kan lide, visdom men uden at påstå at besidde denne.

Platon skelner desuden i Staten mellem philosophia og philodoxoi ("ven af formodningen eller meningen"). Dermed indfører han et ideal for filosofien, nemlig at den skal bryde igennem muren af almindeligt udbredte meninger og formodninger for at undersøge verden og tingene på ny og i dybden."

din kærlighed er tydelig men jeg synes du mangler noget -sophia

så: PRØV IGEN

 • 7
 • 21

Den er vel dels, hvad det aktuelt koster i menneskeliv at producere/benytte de enkelte energiformer, dels hvad det koster fremadrettet på AGW (menneskeskabt global opvarmning)!

Som det kan ses her, der viser tallene i forhold til en given mængde energiproduktion

http://www.forbes.com/sites/jamesconca/201...

er kul suverænt den værste energikilde når det gælder de aktuelle dødstal, ca 2000 gange flere end A-kraft (3000 gange i Kina), der er den bedste fsva. aktuelle dødstal. Og kul dækker 50% af verdens el-produktion!

Når det gælder AGW, er situationen den, at kul er den værste energiform, mens vind, vand, sol, biomasse (med genplantning el. lign) og a-kraft ligger pænt i bunden, uden at jeg kan rangordne dem!

 • 22
 • 0

Hvis atomkraft skal have en fremtid i Europa, skal der udvikles mindre reaktorer som er lige så økonomisk rentabel som de store...

Der er mane mindre lande i Europa hvis elforsyning vil blive ekstrem dyr hvis 1200-1600 MW udskiftes til noget man skal betale 88+ øre/kWh for... En reaktor på 400 MW, som bygges af staten og finansieres via folkeaktier, andelsselskaber eller linende (så mindre private personer kan investerer deres opsparing) har måske en chance... Det bedste ville være hvis tilbagebetalingstiden lå omkring de 10-15 år, men det er nok alt for urealistisk, så staten bør i stedet læge penene ud og tjene dem ind igen efter 30-40 år som en opsparing til folks pensionsalder... Men igen, mindre anlæg som er billigere at byge ind i et net og hvor lokalbefolkningen ser en forretning i dem, så de ikke bare ser deres penge blive sendt til store investeringsselskaber eller som i Englands tilfælde, til Kina...

 • 4
 • 7

Der er mane mindre lande i Europa hvis elforsyning vil blive ekstrem dyr hvis 1200-1600 MW udskiftes til noget man skal betale 88+ øre/kWh for...

Eller værre endnu: Havvind man skal betale 146øre/kWh. Du lkan selvfølgelig have den pointe at havvind gøres billigere, men det gælder også kernekraft. Europas primære problem er ikke teknikken eller reaktorstørrelserne, det er politik.

Det giver god mening at propaganderer mod vesteuropæisk kernekraft for Rusland og konkurrerende brancher, for dem handler det om noget så jordnært som magt og penge. Men såkaldte "grønne" er det selvfølgelig et klimaselvmål eftersom kernekraft fortrænger langt mere CO2 end bio, vind og sol. Det eneste vi opnår ved at nægte det åbenlyse faktum er ringere CO2-fortrængning og en mistet medindflydelse på global kernekraft. Ligesom på så mange andre områder, så vil BRIKS-landene gøre deres fremskridt uanset hvad vi måtte mene.

 • 17
 • 5

Der er mange, der siger 'SOL & VIND' og vil have afskaffet de konventionelle kraftværker. A-kraft er selvfølgelig bandlyst. Jeg læste om Kyndbyværket, som kan dødstarte Sjælland, hvis det store black-out skulle indtræffe; man starter med dieselmotorbaserede generatorer. Herefter kan man få de dampdrevne turbiner i drift i løbet af nogle timer. Men hvad så med vindmøllerne? VINDMØLLERNE KAN IKKE KØRE, HVIS DER IKKE ER ET AKTIVT NET. Det gælder også for de få solcelleanlæg, der er nu. Fortæl det til jeres venner , der tror på SOL & VIND. Der skal altså være grundlastværker med dampturbiner (kan være kul, biomasse eller a-kraft).

 • 17
 • 6

Eller værre endnu: Havvind man skal betale 146øre/kWh. Du lkan selvfølgelig have den pointe at havvind gøres billigere, men det gælder også kernekraft. Europas primære problem er ikke teknikken eller reaktorstørrelserne, det er politik.

Du glemmer den lille forskel... Andelen af nettet som er på støtten... Der er forskel på 1600 MW der får 88 øre/kWh for at producerer 90 % af året... og 200 MW der får 144 øre/kWh for at producerer 50 % af året... En vindmøllepark på 1600 MW ville aldrig kunne forsvares at få 88 øre/kWh i Danmark... Det ville fordoble vores elpris i den landsdel hvor værket blev installeret...

Hvor imod hvis Danmark købte et par 400 MW reaktorer (en til øst og en til vest), så kunne de installeres i nettet uden de store omkostninger og PSO'en ville ikke stige alt for meget i de 35 år de skulle have 88+ øre/kWh

 • 6
 • 7

Du glemmer den lille forskel...

Den problematik handler ikke om omkostningen per kWh, men alene om integration på overnationalt niveau. Hvis du mener det er svært at finde plads til en grundlastblok på 1600MW, så har du et langt større problem når samme energimængde skal leveres fra VE med lavere kapacitetsfaktor og lavere korrelation til forbruget.

Selvfølgelig står mindre kernekraftreaktorer på ønskesedlen for små markeder, men for letvandsreaktorer er der altså en fordel i store blokke med lang designlevetid.

 • 11
 • 4

Den problematik handler ikke om omkostningen per kWh, men alene om integration på overnationalt niveau. Hvis du mener det er svært at finde plads til en grundlastblok på 1600MW, så har du et langt større problem når samme energimængde skal leveres fra VE med lavere kapacitetsfaktor og korrelation til forbruget.

Selvfølgelig står mindre kernekraftreaktorer på ønskesedlen for små markeder, men for letvandsreaktorer er der altså en fordel i store blokke med lang designlevetid.

Den handler om begge dele... Jeg er ret overbevist om at grunden til at Frankrig går fra 70% til maksimalt 50% er prisen pr. kWh. De får prisstigninger når de byger nye værker, men ved at levetidsforlænge de nuværende kan de forhåbentlig sprede prisstigningen ud over en længere periode der ikke får økonomien til at kollapse helt. Et til to nye der får den høje pris i mange år, en levetidsforlængelse på de eksisterende der ønskes bevaret (prisstigning i få år) og så noget VE til at holde produktionen der kun får støtte i få år, men holder produktionen længere end levetidsforlængelsen...

 • 3
 • 6

Et til to nye der får den høje pris i mange år, en levetidsforlængelse på de eksisterende der ønskes bevaret (prisstigning i få år) og så noget VE til at holde produktionen der kun får støtte i få år, men holder produktionen længere end levetidsforlængelsen...

Der er ikke noget der hedder billigt VE som bare lige tager over. http://www.bloomberg.com/news/2014-10-16/f...

Og det er ganske symptomatisk for den VE-religion der udvises i Vesteuropa. Man opfinder et ideal, og derfra taler og taler man så om billig VE og en "atomfri verden". BRIKS-landene har gjort det meget klart: Kernekraft og dermed CO2-fortrængning er ikke noget vesteuropæiske maskinstormere bestemmer over -længere.

 • 14
 • 5

Jeg er ret overbevist om at grunden til at Frankrig går fra 70% til maksimalt 50% er prisen pr. kWh. De får prisstigninger når de byger nye værker, men ved at levetidsforlænge de nuværende kan de forhåbentlig sprede prisstigningen ud over en længere periode der ikke får økonomien til at kollapse helt.

Som allerede dokumenteret så er der ikke noget der hedder billig VE der kan erstatte kernekraften. Hver eneste af de 58 franske reaktorer kan levetidsforlænges til 60 års drift. Dette er erkendt af den franske regering, og de har ændret ordlyden fra "luk Fessenheim" til "begræns effekten til 62,3GW". Der er altså ikke kommet navn på en nogle reaktorer der skulle være gavnlig at lukke. Når EDF og den franske regering er enige om dette, så ser jeg frem til en forklaring på hvorledes du når frem til din konklusion.

 • 11
 • 3

De, der er modstandere af øget anvendelse af kernekraft i vesten, bedes svare på spørgsmålet: Hvorfor øger man andelen af kernekraft i Kina, Mellemøsten, Sydamerika, Polen, m.v. ? - Er deres politikere mere dumme (mindre begavede) end vores? - Eller har de blot en mere rationel tilgang til energipolitikken? F.eks: "Det skal virke!" eller: "Mest effektivt for pengene". Og lign.

 • 14
 • 5

Hvorfor øger man andelen af kernekraft i Kina, Mellemøsten, Sydamerika, Polen, m.v. ? - Er deres politikere mere dumme (mindre begavede) end vores? - Eller har de blot en mere rationel tilgang til energipolitikken? F.eks: "Det skal virke!" eller: "Mest effektivt for pengene". Og lign.

Tror du virkelig at der kun er et svar i politik? Du kan også spørge hvorfor de fleste af de nævnte lande ikke er demokratiske... Er det en dårlig ledelsesform? Hvorfor har de ikke samme frihed? Hvorfor har de ikke en lige så høj levestandard?

Dit spørgsmål får din holdning til atomkraft til at lyde som religion... Enten er man for eller også er man mindre intelligent...

 • 5
 • 10

Diskussionerne minder lidt om forkælede børn der ikke kan lide maden. Den går kun så længe der stadig er noget andet mad de måske kan lide. Det katastrofale er, at politikerne har føjet de forkælede børn for at få fred og popularitet, og de har gjort det i alt for lang tid. Dermed siger jeg ikke at vi skal have atomkraft og børn skal serveres stegt lever 2 gange om ugen, men lidt mere konsekvensvurdering kunne ønskes.

 • 10
 • 2

Som allerede dokumenteret så er der ikke noget der hedder billig VE der kan erstatte kernekraften. Hver eneste af de 58 franske reaktorer kan levetidsforlænges til 60 års drift. Dette er erkendt af den franske regering, og de har ændret ordlyden fra "luk Fessenheim" til "begræns effekten til 62,3GW". Der er altså ikke kommet navn på en nogle reaktorer der skulle være gavnlig at lukke. Når EDF og den franske regering er enige om dette, så ser jeg frem til en forklaring på hvorledes du når frem til din konklusion.

Det vil være meget dumt hvis franskmændene levetidsforlænger hele deres flåde af atomreaktorer, uden at begynde at bygge nye... Så jeg vil stadig gætte på at de lukker nogen og opføre nye i forbindelse med de eksisterende værker... Og da de nye er større, vil de sikkert lukke flere end de opføre... Ellers står de om 20 år med en flåde af værker der er over 50 år gamle og skal til at skifte dem alle, eller selvfølgelig levetidsforlæne dem endnu en gang...

 • 3
 • 3

Mindre rationel Thorkil.

Hvorfor dog ikke vælge det billigste og det som har det største potentiale og det som man kan regne med bliver leveret og serviceret uden krumspring.

 • 1
 • 5

De der hylder den grønne energi, som hverken er grøn eller vedvarende, udøver en destruktiv adfærd overfor det erhvervsliv vi alle skal leve af. Men det fatter de ikke. De hænger fast i en verden, der ikke mere er eksisterende. Det er håbløst at diskutere med dem!

 • 11
 • 3

De der hylder den grønne energi, som hverken er grøn eller vedvarende, udøver en destruktiv adfærd overfor det erhvervsliv vi alle skal leve af. Men det fatter de ikke. De hænger fast i en verden, der ikke mere er eksisterende. Det er håbløst at diskutere med dem!

Vores erhvervsliv ville forsvinde hvis el-produktionen skulle erstattes af atomkraft... Med VE kan overgangen til ren energi heldigvis ske i et tempo hvor prisen kan holdes nede og hvor man kan få private til at investerer deres penge...

 • 4
 • 14

For ikke så mange år siden har jeg hørt velopdragne mennesker i gode pensionsgivende stillinger hidse sig op over bestanden af skarver. De skulle bare skyldes,gasses etc. Jeg synes skarver er ganske flotte fugle ,men de ligner en kvinderne fra en gruppe indvandrer og spørgsmålet er om ikke KK modstand og klimatro er dannede menneskers afmagt overfor Vesteuropas hastige deroute som er det virkelige problem. Med den hast vi afindustrialiserer er der ikke noget uløseligt energiproblem

 • 2
 • 7

Du lkan selvfølgelig have den pointe at havvind gøres billigere, men det gælder også kernekraft. Europas primære problem er ikke teknikken eller reaktorstørrelserne, det er politik.

Kan du dokumentere den påstand? Er det f.eks. blevet billigere at bygge et a-kraftværk i Tyskland eller Frankrig end det var for 10 år siden?

Og det er ganske symptomatisk for den VE-religion der udvises i Vesteuropa. Man opfinder et ideal, og derfra taler og taler man så om billig VE og en "atomfri verden".

Der er vist ikke mange der påstår at det er gratis. Jeg læste dit link, og der står at skatten beløber sig til 26 eur/MWh, det får jeg til 193 kr./MWh, svarende til 19 øre/kWh. Synes du det er voldsomt?

 • 2
 • 6

@ Ole Priser på energi er underlagt dygtig lobbyisme og et stort pres fra andre. Derfor er det blevet noget rodet noget. Måske mest i Europa, hvor man har arbejdet på at udvikle nye reaktorer med passiv sikkerhed og en masse andet (Generation lll) Det viste sig at blive en dyr affære, specielt i Findland. I Rusland og andre lande, der ville have billig og stabil kraft, har man holdt fast ved der gamle og velkendte (Generation ll) Tilbage til Finland: Selv om man skulle tro det modsatte, har man bestilt noget nyt. Denne gang fra Rusland – Selv om man tilsyneladende holder kortene tæt ind til brystet, bliver det nok væsentligt billigere. I England er det ikke muligt at skaffe tilstrækkelig backup til den varierende, men såkaldt vedvarende, vindkraft. Altså måtte man tage hvad man kan få men turde ikke andet end det dyre og nye, der trods alt bliver billigere end den vindkraft der også kommer ind i billedet. Norge og Sverige er i færd med at få glæde af deres megen regulerede vandkraft og tjener efterhånden pænt på at vi andre ikke kan klare os uden pålidelig backup. Korea er ved at blive et foregangsland og eksporterer det jeg tør kalde ægte vedvarende energi, der bliver stabil og billigere end selv den billigste vindkraft.

Min konklusion, der vist nok ligger op af hoved-artiklens, må være at vi, i vesten, sakker agterud i forhold til resten af verden. Hvorfor? Mon ikke vi kan lægge skylden på OOA, Greenpeace og de mange ihærdige eftersnakkere, der lokkede os til at holde pause med ny kernekraft i femten år og nu vrider armen om på os med et helt urimeligt krav om mere sikkerhed.

 • 5
 • 6

Selvfølgelig. Fennovoimas Hanhikivi 1 kommer under 50€/MWh.

Svarende til 37 øre/kWh i kostpris. Der står ikke i hvor lang en periode, men man må vel forvente at det er hele afskrivningsperioden (eller måske hele designlevetiden?). MEN det er fra en pressemeddelelse om noget man forventer sker i 2024. Har du nogen dokumentation på noget der faktisk er bygget?

Thorkil: vi kan hurtigt blive enige om at udbudspriserne i England er mærkelige. Men Lars Andersen hævder at det største problem er politik, ikke teknik - og sådan ser det måske ud med danske briller, men der er jo vestlige lande der overordnet er positivt stemt for a-kraft (f.eks. USA) hvor der heller ikke er sket ret meget de sidste mange år.

 • 3
 • 2

Svarende til 37 øre/kWh i kostpris. Der står ikke i hvor lang en periode, men man må vel forvente at det er hele afskrivningsperioden (eller måske hele designlevetiden?). MEN det er fra en pressemeddelelse om noget man forventer sker i 2024.

Det er en underskrevet kontrakt.

Har du nogen dokumentation på noget der faktisk er bygget?

OL3 kan vel kaldes bygget, selvom den er langt fra driftklar. Turn key kontrakten der er lavet mellem Areva og TVO er utroligt lav.

Men Lars Andersen hævder at det største problem er politik, ikke teknik - og sådan ser det måske ud med danske briller, men der er jo vestlige lande der overordnet er positivt stemt for a-kraft (f.eks. USA) hvor der heller ikke er sket ret meget de sidste mange år.

Det er da det samme i USA, NRC har haft den politik, at intet nyt kunne godkendes i staterne så længe der ikke var en føderal plan for opbevaring af brugt brændsel. Det forbud er så lettet nu samtidig med at der er kommet Clean Air Act og de genovervejer kravet om amerikansk majoritet i alle kraftreaktorer. Jeg vil anbefale dig at gå ind på NRC hjemmeside og se det seneste kvartals aktivitet på byggegodkendelser på kernekraftværker og sikkerhedsgodkendelser af nye reaktorer som ESBWR og EPR. Det dækker alene nybyggeri.

De eksisterende amerikanske levetidsforlænges og uprates også. Ja de er klar til at tage store risici, hvor nogle af reaktorerne aldrig bliver åbnet igen. Nettoresultatet er flere TWh.

 • 3
 • 1

@ Ole USA Det er meget svært at træge ind i hvad der dirigerer folkestemningen. For at gå helt tilbage til det der måske var begyndelsen til den usaglige modstand mod KK, nævnes følgende fra Three Mile Island i 1979, hvor reaktorkernen smeltede. Sådan en kernenedsmeltning kan under ingen omstændigheder udvikle sig til bare noget i retning af en ”atombombeeksplosion”, der kræver både højt beriget uran og en meget speciel “tændsats”. Alligevel varede det ikke længe før halvdelen af den amerikanske befolkning var blevet overbevist om at sådan en fare havde været overhængende. Journalister, nok mest fra Danmark, fik alligevel lavet en god rædselsberetning ud af det.

I dag er det, med ihærdig brug af kvarte sandheder, lykkedes for Greenpeace og eftersnakkere at oparbejde et ’ikke i min baghave’ i den amerikanske befolkning.

Europa: @ Lars Det er vist på høje tid at du får at vide at der ikke har været påbegyndt ny KK i Europa i 15 år, indtil man i Findland tog hul på bylden. Således er det helt på linje med det sædvanlige ’Greenpeace logik’ når der spørges: ”Har du nogen dokumentation på noget der faktisk er bygget?" Dog kan man kaste blikket længere væk – til Rusland, Kina og Korea.

 • 4
 • 1

Er det så også muligt at DU kunne filosofere over hvorfor Fukusima er den kæp i hjulet??

OG bliver ved med at være det ????

Hvor mange døde som resultat af Fukushimaulykken?

Hvor mange Fukushimaulykker er der om året?

Til sammenligning: Hvor mange dør af sult hvert eneste år? Til sammenligning: Hvor mange dør af trafikulykker hvert eneste år? Til sammenligning: Hvor mange bliver dræbt i krige hvert eneste år? Til sammenligning: Hvor mange bliver ædt af hajer hvert eneste år? Til sammenligning: Hvor mange bliver dræbt af nedfaldende kokosnødder hvert eneste år?

 • 4
 • 2

Som det kan ses her, der viser tallene i forhold til en given mængde energiproduktion ... er kul suverænt den værste energikilde når det gælder de aktuelle dødstal

Du taler for døve øren, for det er ikke dramatisk.

I mange menneskers (og bladsmøreres) tankeløse overvejelser er man på en eller anden måde mere død, hvis man er en blandt 320, der dør i et flystyrt, end hvis man er en blandt 320.000 der dør i bilsammenstød. Død, dødere, dødest er filosofien, og man er dødest hvis døden er dramatisk.

 • 5
 • 2

For Kina som har så store forureningsproblemer kan A-kraft sikkert være en god løsning....men det har bare ikke noget med Europa at gøre. Her kan vi gennemføre den solsialistiske revolution. Uanset hvor meget VE bliver udbygget vil der stadigt være nogen som ikke tror på ideen. En dag, når 90 % af Europas energiforsyning kommer fra VE vil de stadigt sidde og snakke om A-kraftværker og anse VE for at være "langhåret kommunisme"......

 • 0
 • 4

Her på Grønland kommer 70 % af elforsyningen fra vandkraft og folk er også i stor stil begyndt at sætte solceller op. Det eneste der ikke er så meget af er vindmøller. Det er så fordi det mest er i Nuuk det blæser og der har de i forvejen vandkraft.

Og til dem der ikke mener at det er farbart, kan jeg oplyse at der faktisk er mere solindstråling i Sisimiut end der er i København......

Så den solsialistiske revolution er på sejrens vej her....

 • 3
 • 1

Hvorfor tror du vi uddanner historikerer? Hvorfor tror du vi undersøger flystyrt, crashtester biler, udfører dyreforsøg, medicinske trials, destructive testing, laver undersøgelser af fejlende komponenter? Fordi det er den måde vi lære på. Ved at undersøge og analysere Fukushima, lærer vi at forstå alle de komponenter der fejlede, sekvensen der ligger bag - og hvordan vi undgår at det sker igen. Vi kan spekulerer alt det vi vil, lave teorier, opfinde nye standarder og nye teknikker så meget vi vil, men faktum er at de største kvantespring sker på bagkanten af katastrofer. Hvorfor har man ellers brugt alle de millioner på at finde MH370? Havde det ikke bare været nemmere at sige - vi finder nok fejlen næste gang?

Jeg vil personligt føle mig endnu mere tryk ved atomkraft efter Fukushima - et, fordi man har set hvor relativt lille effekten alligevel har været, og to fordi jeg ved at det gør fremtidens kraftværker endnu bedre.

Lad os få 3 x 3 GW A-kraftværker, et i Jylland et på Fyn og et på Sjælland og så luk alle vores aldrende kul/biomasse værker. Så kan vindmøllerne snurrer alt det de vil for sjov. 9 GW er det dobbelte af hvad DONGs samlede centralkraftværkskapacitet er i dag. Derved kan du have halvdelen af kapaciteten nede og stadig møde hele landets behov. Når du har mere end halv kapacitet er der udentvivl nogle tyskere eller andre europæere der vil købe strømmen.

 • 11
 • 3

Thorkil der er ikke tale om lobbyisme fra onde kræfter der vil ødelægge KK fremtiden. Selv politikere og befolkningsflertallet kunne nok vendes for KK, hvis det var konkurrencedygtigt og KK vitterligt var sikkert, og KK betalte for sine egne forsikringer, sin egen dekommissionering og sine egne radioaktive lagre og KK rent faktisk gav ligeså stor CO2 fortrængning som konkurrerende teknologier.

Jeg forstår at i er en lille flok troende som glødende hepper på KK, men al konspirations retorikken og de negative holdninger til de teknologier, der har udkonkurreret KK er altså trælse når nu faktuelle priser på faktuelle alternativer foreligger fuldt belyst.

Findes der et eneste KK værk, som kan indgå en PPA kontrakt for 20 år til 2,5 US cent?

Mit bedste gæt er at de er der ikke.

2,5 US cent var gennemsnits PPA kontrakten for vindkraft i USA i 2013.

I kan komme med alle mulige andre argumenter, men prisargumentet skal i nok ikke køre i marken fremover.

Kommer der nogensinde en KK teknologi, der kan ramme 2,5 US cent over på en 20 årig PPA?

 • 3
 • 4

Michael Rangård spørger mig, om det ikke er religiøst at spørge om visse landes planlæggere er klogere (eller mindre kloge) end vores, når de vælger kernekraft. Jeg er enig i, at det nok mere er politik end nøgterne vurderinger, - altså som i Danmark. Men det kan ikke sammenlignes med at vælge mellem demokrati og diktatur. Pudsigt nok er det nu især mindre demokratiske lande, der satser på kernekraft, mens især centralistiske lande nu i voksende grad satser på kernekraft. Tankevækkende. Nej, mit spørgsmål gik blot på at få kk-modstandere til at tænke på (og svare på), hvorfor nogle lande satser på - og andre fravælger kernekraften. Og i parentes vil jeg nævne, at højtudviklede lande uden bjerge og vandkraft .. er dem, der har allermest brug for kernekraft. Også tankevækkende, ikke?

 • 8
 • 1

Og i parentes vil jeg nævne, at højtudviklede lande uden bjerge og vandkraft .. er dem, der har allermest brug for kernekraft. Også tankevækkende, ikke?

Holger.

Tjoh måske, men med vindkraft og gode kabelforbindelser til vandkraften i Norge, så går det også helt godt uden kernekraft. Hertil kan vi jo lægge en vis mængde kraftvarme på affald. Denne kombination har jo givet elpriser - uden afgifter - blandt Europas laveste.

 • 3
 • 2

Findes der et eneste KK værk, som kan indgå en PPA kontrakt for 20 år til 2,5 US cent? Mit bedste gæt er at de er der ikke. 2,5 US cent var gennemsnits PPA kontrakten for vindkraft i USA i 2013. I kan komme med alle mulige andre argumenter, men prisargumentet skal i nok ikke køre i marken fremover. Kommer der nogensinde en KK teknologi, der kan ramme 2,5 US cent over på en 20 årig PPA?

Hvordan er det nu lige det Amerikanske incentive program er skruet sammen for opsætning og drift af vindmøller? Så vidt jeg husker er der både store skattefradrag for byggeriet, driften og vedligeholdet af vindmøllerne. Så det kan godt være energi ikke købes til ågerpriser i USA (mest fordi det købes direkte af private energiselskaber og ikke af en statslig distributør - men det skal vi ikke snakke for højt om, for det gennemhuller dit argument) men de får bare fradragene på en anden måde. Derved gør det ikke så meget om du ikke får så meget for din kWh, for pengene er blevet i egne lommer fra start, eller du skal ikke bruge så meget på skat (du skal forresten heller ikke betale ret meget skat af indtjeningen på en vindmølle i USA) og desuden er der nogle meget fordelagtige fradrag omkring finansieringen i USA ligeså. Så skal vi nu ikke bare blive enige om, at prisen på en kWh ikke er noget sammenligneligt parameter - det er omkostningen for samfundet pr kWh der er det interessante parameter. Og hvis du regner government incentives med ind i det, så bliver det, med garanti, dyrere at sætte en vindmølle op for samfundet i USA end det gør i Europa hvis du ser på total life cycle cost pr kWh FOR samfundet - ikke kun hvad den enkelte forbruger betaler i øjeblikket for en kWh.

Omkostningen ved at have landmøller er uden tvivl lavere end ved at have et kernekraftværk, men det er med en faktor 1:1,2 - dertil kommer så vindmøller offshore som er langt dyrere kWh for kWh.

Og så kan man jo heller ikke komme uden om at vi også har brug for strøm på de dage hvor det ikke blæser. Men det argument falder hårdt igennem hos vindmølle proponenter! For på de dage kan vi jo bare supplerer med alternative energikilder! Ja, ja - men hvilke? Skal vi så have et oliefyret kraftværk til at stå i baggrunden, klar til at fare op i omdrejninger det øjeblik vinden lægger sig? Det giver ikke meget ræsson - og vi må således også skulle lægge hele den pris som dette backup værk har over på vindmøllen (ligesom man beregner nedetid ind i kWh prisen på et kraftværk, men ofte glemmer at gøre det for vindenergi). Vind energi er fint til at tage en lille dellast, men du kan ikke køre et elnet med den usikkerhed som der er i vindenergi - så du bliver nødt til at have backup kapacitet til 100% forbrug - hvilket de facto vil gøre omkostningen for vindenergi højere end den man eksplicit ser på vindmøllens driftsomkostninger.

 • 5
 • 3

For Kina som har så store forureningsproblemer kan A-kraft sikkert være en god løsning....men det har bare ikke noget med Europa at gøre. Her kan vi gennemføre den solsialistiske revolution. Uanset hvor meget VE bliver udbygget vil der stadigt være nogen som ikke tror på ideen. En dag, når 90 % af Europas energiforsyning kommer fra VE vil de stadigt sidde og snakke om A-kraftværker og anse VE for at være "langhåret kommunisme"......

Er dette et forfejlet forsøg på sarkasme eller en total mangel på forståelse for princippet bag forsyningssikkerhed? Hvis 90% af energiforsyningen skal komme fra VE, vil du så garanterer at det blæser 100% af tiden? Eller skal vi omstille os til at vi de 180 dage om året hvor det blæser for meget eller for lidt til vindmøller kun har 10% kapacitet på elnettet. Se det vil sq være langhåret kommunisme at vi skal dele den smule strøm som den resterende kapacitet skal leverer... Desuden er der en helt anden problematik omkring blindeffekt, magnetisering og opstart af døde net - men det er de langhårede kommunister ikke interesseret i.

 • 5
 • 4

Hvis 90% af energiforsyningen skal komme fra VE, vil du så garanterer at det blæser 100% af tiden? Eller skal vi omstille os til at vi de 180 dage om året hvor det blæser for meget eller for lidt til vindmøller kun har 10% kapacitet på elnettet.

Er dette et forfejlet forsøg på sarkasme eller en total mangel på forståelse for princippet bag forsyningssikkerhed?

Vindkraft er ikke den eneste form for vedvarende energi.

 • 5
 • 2

Det jeg mente, var: "Pudsigt nok er det nu især mindre demokratiske (centralistiske) lande, der satser på kernekraft, mens rigtig mange demokratier fravælger eller neddrosler kernekraften. Tankevækkende!". Flemming Ulbjerg: Du driller! Jeg er enig i, at gode kabelforbindelser hjælper, hvis vi er sikre på assistance, når det ikke blæser. Og biomassen også hjælper, men potentialet er 165 PJ, og det skal både bruges til biogas, bioetanol, biodiesel og dyrefoder, så det er ikke nok til backup for sol og vind. Endelig er elprisen (før afgifter) lav i Danmark af især to grunde: meget billige kul til 40-45% af strømmen og godt købmandsskab, hvor vi skruer op for kraftværker, når strømmen kan sælges dyrt og køber, når den er billig. Det gir mere, end vi taber pga vindmøllestrømmen. Vi er ganske enkelt dygtige!

 • 4
 • 0

Vindkraft er ikke den eneste form for vedvarende energi

Nej men hvad foreslår du så af vedvarende energi? sol? bølge? geotermal? yeah right... Der er intet af det der har sin gang på jord i stor skala. Eneste reelle alternativ er hydro - men her er mængden også stærkt begrænset. VE vil i stor skala pr. definition være vindenergi, hvis ikke a-kraft medtages som vedvarende... Og du kan ikke føde 90% af forsyningen med noget så ustabilt. Så dream on - men lad da for pokker være med at trække virkeligheden med ned i faldet!

 • 5
 • 2

Morten Dalgaard

I første kvartal 2014 i USA var 92% af al ny elektricitetsgeneration VE og i 2013 blev der for første gang installeret mere solcelle energi end vindenergi, så din forventning om at energi fra solceller er for dyr er nok baserede på forældede informationer.

Forventningen i Kina er at i 2016 bliver solceller den billigste energiform på trods af at kulindustrien er massivt statsstøttet og det samme gælder KK.

I store dele af denne verdens befolkningscentre er solceller allerede billigste energiform, fordi der fx ikke er vindressourcer eller adgang til kølevand eller råd tl at vente på at større kraftværker opføres og slutte til nettet.

Hydro er virkelig ikke et miljøvenligt alternativ og bestemt ikke anbefalelsesværdigt.

Geothermi har åbenbart også udviklet sig under din radar, da det allerede er en fuldt ud konkurrencedygtig mulighed, der hele tiden bliver billigere og billigere pga. løbende teknologisk udvikling og potentialet er enormt, da geotermisk energi snildt kan dække hele menneskehedens energibehov. Enhver kan købe geotermisk energi fra Island på fast 12 årig PPA til 4,3 US cent per kWh plus udgiften til at transportere elektriciteten til Europa - og mon ikke en lidt skarpere pris kan forhandles hjem, hvis man presser lidt i forhandlingerne.

Vindenergi er vi enige om kommer aldrig til at levere 90% af energien - ikke engang 90% af elektricitetsbehovet. Ikke fordi det ikke er muligt at designe et fornuftigt system, der vil kunne klare det, men fordi det bare ikke er nødvendigt eller billigst.

Angående opblomstringen af KK så er det bare en lille boble, der lynhurtigt går i sig selv igen, da der ikke er økonomisk fundament under at vedblive med støtte dyrere energi produktion fra KK. Kinesere og Sydkoreanere vil også gerne have konkurrencedygtige økonomier og ved godt at det kræver billig energi, så derfor bliver de også i fremtiden kun baseret på VE.

Kina har lige langet et gratis løfte ud om at i 2020 har de sænket deres CO2 emissioner med 45% renset for økonomisk vækst ensbetydende med at de stort set regner med at deres nuværende emissionstal fortsætter og økonomien derfor kan vokse uden at øge udledning af CO2.

Grunden til at det er muligt er at de ikke længere regner med flere kulkraft værker.

 • 1
 • 2

Støtten til vindmøller udgør i følge de værste kritikere af vindmøller ca. 30%.

Problemet for disse kritikere er at en del af støtten simpelthen er fælles for alle former for energi, så du vil skulle indføre negativ særbehandling af vindmøller for at fjerne denne del af støtten.

Alle andre former for energi i USA har også sine egne store særskilte direkte og indirekte støtteformer, hvorom der er en levende debat, da specielt kul, KK og skifergas slipper gratisk fra regningerne på en hel masse eksternaliserede udgifter.

Din påstand om en KK pris på 3 US cent per kWh i USA er helt vildt uden realitetsbinding, da end ikke de eksisterende allerede nedskrevne KK værker kan klare den pris.

Hvordan forestiller du dig så at nye værker skal kunne klare 3 cent, det er simpelthen for useriøst.

Iøvrigt efter de 20 år på PPA, så har moderne vindmøller mange gode år i sig, hvor de helt uden støtte kan byde ind med meget lave produktionspriser, da vind som bekendt er gratis.

 • 2
 • 3

Til især Jens S: Om strøm fra vind (landvind) er lidt billigere eller dyrere end fra kernekraft, er ikke afgørende. Hvis vindmøller leverede stabil strøm, når der er brug for strøm, så måtte den godt koste det dobbelte af både kul, biomasse og kernekraft. Den helt afgørende forskel er (som alle ved), at konventionelle kraftværker leverer - og altod har leveret - den effekt, som der er brug for, mens sol og vind kun giver væsentlige bidrag ca. halvdelen af tiden (vind) og 1/10 af tiden (solceller). Det fordobler omtrent den effektive pris for sol og vind, fordi der også skal betales for 80-100% backup. Alternativt importeres mere end nu fra vore nabolande.

 • 4
 • 2

Holger Skjerning

Jeg tror næsten ikke det er muligt at ændre dine opfattelser, men prøver lidt træt alligevel.

De nyeste mest effektive vindmøller på gode lokalisationer har næsten samme kapacitetsfaktor som gennemsnittet af alle ibrugtagne KK reaktorer globalt. Så kan du komme med forklaringer på KK problemerne i Japan og Sydkorea som snart er overstået og du kan forklare at flertallet af de reaktorer der er i brug er meget gamle og derfor skal vedligeholdes en masse osv. osv. Og du kan ivre om at, sådan er brandnye KK værker slet ikke, de er skam oppe omkring 90% i kapacitetsfaktor osv. osv. Hallo kan jeg så sige det kan vindmøller da også, hvis el fra vindmøller må koste ligeså meget, for så sætter man da bare fire gange så stor kapacitet op og pitcher pligtskyldigt vingerne ud når vindmøllerne samlet producerer over den berammede produktionsramme svarende til nye KK værker. Så kan du forklare at vi har et demokratisk problem og en degenereret ingeniørstand og at der skal et fælles globalt KK tilsyn til osv. osv. Og hvis det ikke er nok, så kommer der lige noget Thorium og Gen 4. indover.

Jeg kan så sige at der er en hel del innovationer som er realiseret i vindindustrien og som indenfor Vestas 8MW møllernes levetid formentlig vil blive integreret i dem også kan jeg påstå at der er planer om meget større vindmøller og at Rehau lige har introduceret Induflap og at der snart kommer fornuftige priser på avancerede materialer og at der er nye generator designs osv. osv.

Du har din tro på at vindmøller kræver backup og at backup skal betales af vindmøller. Du har din tro på at vindmøller kræver HVDC og HVDC må betales af vindmøller. Jeg kan så henvise til at verden endnu ikke har set et kraftværk der er dedikeret til at fungere som backup til vindmøller og jeg kan påstå at et sådant værk overhovedet ikke behøver at belaste vindenergi med en bøjet fem øre såfremt disse værker har økonomisk grundlag alene ved at sælg dyr elektricitet når markedet vil betale. Du kan så påstå at det er kun, fordi at Danmark kan trække på nabolandene og jeg kan så dokumentere at det er absolut også vigtigt for nabolandene at kunne trække på vores vindmøller og jeg kan tilmed dokumentere at Danmark gennemsnitligt sælger el dyrere per kWh end vi importerer el. Jeg kan så også påstå, at der skal backup til for ethvert kraftværk og at det er mere alvorligt for backup at håndtere når store blokke pludseligt falder ud end når der er en vejrudsigt i god tid i forvejen.

På een eller anden måde bliver man bare meget træt. I USA hvor der er diverse hate sites imod vindmøller kan jeg jo se mange af jeres tossede overbevisninger og i tilgift en hel masse helt tossede påstande, der ikke har nogen som helst gang på jorden. Fx er der en urban myth omkring at vindmøller dræber millioner af fugle og flagermus - Weekend avisen hoppede engang på limpinden, hvad en meget skamfuld journalist da også erkendte efter at have kørt en artikel om at hver dræbt flagermus pga. vindmøller kostede landbruget et tab på 20.000 kroner pga. de insekter som flagermusen så ikke spiste og at tallene for dræbte flagermus var underestimerede alene fordi de store trykforskelle nær en vindmølle slår flagermus ihjel pga. lungeskader, der indtræffer længe efter eksponeringen. Tak for at det i det mindste ikke er den slags nonsens vi skal diskutere med REO entusiasterne.

 • 2
 • 2

Søren Bech

Sagtens og sagtens. Din kilde sammentæller de aktuelle KK produktionsomkostninger i USA. Du mener at de kan klare sig med 60 cent til profit og omkostningsstigninger i løbet af en 20 årig PPA kontrakt med gamle værker hvoraf flere allerede er levetidsforlænget udover den oprrindeligt planlagte levetid.

Mere interessant er det at ny KK ifølge din kilde er fra en faktor 3 og opefter dyrere end PPA kontrakter på vind i USA.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten