ATOMKORT: Hjælp os med at placere atomaffaldet

Kortet er nu lukket for nye forslag, men du kan stadig se det via dette link.

Signaturforklaring:
Grønt område: Beskyttet Natura 2000-natur
Blåt område: Områder af særlig drikkevandsinteresse
Kortet loader p.t. meget langsomt, men det dukker op, hvis du har tålmodighed.

Lad det blive i Risø. Put det i kasematterne under Kronborg. Harboør Tange eller på Amager. Eller hvad med den atomsikre bunker i Vedbæk? Ingeniørens læsere har allerede budt ind med flere adresser til et dansk mellemlager for atomaffald, efter vi er begyndt at lede efter de steder i Danmark, hvor det er muligt at gemme det farlige affald. Efter politikerne i sidste uge lagde planerne om et slutdepot på hylden, ligger landet nu åbent for en ny diskussion om placeringen af det kontroversielle byggeri.

Til læserne: Find stedet for os

Nu giver vi dig en konkret mulighed for at pege på specifikke steder - og motivere dit valg. Klik på linket herover og åben kortet. Klik på kortet og skriv i boksen, der kommer frem. Begrund hvorfor du mener, at mellemdepotet skal ligge lige der. Kom med gode argumenter. Så bliver der ikke bare noget at gå på opdagelse i. Der bliver også noget, vi kan gå videre til politikerne med. Husk: Det er et Google-kort. Så du skal være logget ind på Google for at kunne lægge et punkt ind

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor tykt lag sand over lageret vil reducere strålingsniveau så det svarer til fodsåler i gode sko på Bornholm eller hvor det nu er værst?

 • 1
 • 0

Er det en mulighed at lade det blive, hvor det er? Altså på den gamle Risø lokation? Der må jo allerede være en accept af den lokation rundt omkring.

 • 9
 • 0

Først generelt: Nu gør Ingeniøren det til noget totalt poppet, og det lægger da også op til en del pladderballe-svar. Jens L har allerede besvaret spørgsmålet: Mellemlageret ligger allerede på Risø, 4000 Roskilde, og flere og flere politikere tilslutter sig denne løsning. Husk, at det ikke blot er affald fra Risø, men fra industri og hospitaler, m.v. - Så depotet skal løbende modtage mere affald. Også derfor: et mellemlager. Hvorfor skal det pludselig gøres til noget "folkeligt" ??? - Det var da slemt nok, at man spurgte fem borgmestre!

 • 4
 • 5

Er der en grund til at flytte lageret?

Giver en flytning i sig selv ikke risiko for, at noget bliver væk?

Hvis strålingsniveauet skal ned på niveau med baggrundsstrålingen, så kan være en fordel, at vælge et sted med høj baggrundsstråling. Det udelukker helt Jylland...

 • 2
 • 2

Snakken var, om vi skulle have atomkraft eller hvad, og det mente vi ikke, der kunne være tvivl om, at vi skal. Men værket skal ligge på Sjælland har vi tænkt, eller Fyn, henne i den østre ende.

For have det her hos os, nej, det vil vi godt nok ikke, og det ville også bare komme til at ligge i vejen.

Er det kun mig, der altid kommer til at tænke på Niels Hausgaard, når dette bliver diskuteret?

 • 5
 • 0

Nogen af de mest naturlige områder er de tidligere og nuværende militære øvelsesarealer. Hvad er problemet ved at grave og støbe en 30 meter kubus og så dække over med 5 m sand i et område beregnet til fugle og vilde orkideeer? Den værste forstyrrelse er mennesker og ikke radioaktivitet lige over detektionsgrænse.

 • 6
 • 0

Dette er et ingeniør forum, men der kan tænkes at være andre der læser med. Derfor kunne jeg godt ønske mig at ing.dk kunne være lidt mere seriøs, startende med at redaktøren skriver en blog om at der overhovedet ikke er noget farligt ved affaldet, at problemet med affaldet er at det er voldsomt dyrt, fordi sikkerheden er overdreven.

At kaste mulige lokationer rundt er ikke seriøst, og gavner ikke den stigmatisering som emnet allerede har fået. Med den debatform, så multipliceres det taberstemple der følger depotet, især hvis udkantsdanmark vælges.

Hold nu op, det er noget sludder.

Jeg ser behandlingen af dette emne på ing.dk som værende indforstået underholdning. Jeg fryger at morskaben bliver misforstået, hvis andre end de sædvanlige brugere surfer herind for en reference.

Mit eget forslag er: Læg det ved siden af et natura2000 område, og planlæg så naturen kan overtage. Der er fred og ro inden for hegnet, og tid nok til at skoven kan komme op, og ørnene flytte ind osv. Hvis der mangler en spredningskorridor et sted, så brug depotet som sådan. Jeg aner ikke hvor stort eller småt det bliver.

Lidt alternativt, inspireret af Mobutu Sese Seko. Klods op af ReePark, og brug løverne til at patruljere ;). De vil sikkert være glade for lidt ekstra plads.

 • 2
 • 7

Den smule atomaffald skal være sindsyg dyr og farlig. Ellers forsvinder rationalet bag de sidste tredve års forsørgelse af dem der var gode nok til VE.

 • 3
 • 4

Først generelt: Nu gør Ingeniøren det til noget totalt poppet, og det lægger da også op til en del pladderballe-svar.

Helt enig - og man får uvægerligt den mistanke, at der allerede i længere tid har været et del-depot i Skelbækgade eller på Kalvebod Brygge 33, som har sat sig sine spor.

På den anden side er det vel udtryk for et uudtalt ønske fra den altid saglige redaktions side for en yderligere deponering på adressen, så de kan blive ekstremt oplyste !

Derfor vil jeg i samfundets, redaktionens, medarbejdernes og læsernes interesse foreslå, at både mellem- og slutdepot i saglighedens og nuclearvidenskabens navn anbringes på Kalvebod Brygge 33, så vi i fremtiden også yderligere beriges med saglige, strålende og oplyste artikler fra Ingeniørens begavede journalister.

 • 0
 • 8

Helt enig - og man får uvægerligt den mistanke, at der allerede i længere tid har været et del-depot i Skelbækgade eller på Kalvebod Brygge 33, som har sat sig sine spor.

På den anden side er det vel udtryk for et uudtalt ønske fra den altid saglige redaktions side for en yderligere deponering på adressen, så de kan blive ekstremt oplyste !

Derfor vil jeg i samfundets, redaktionens, medarbejdernes og læsernes interesse foreslå, at både mellem- og slutdepot i saglighedens og nuclearvidenskabens navn anbringes på Kalvebod Brygge 33, så vi i fremtiden også yderligere beriges med saglige, strålende og oplyste artikler fra Ingeniørens begavede journalister.

Hvorfor forplumre debatten yderligere med saadan noget usagligt bavl. Det fortjener emnet faktisk ikke.

Der er mange der ikke mener der burde have vaeret bygget test reaktorer paa Risoe til at begynde med men det var der ikke saa mange eller i hvert fald ikke nok der mente da de i sin tid blev bygget. Nu har vi det affald der blev genereret i de reaktorer samt det affald vi loebende genererer ved bestraaling paa sygehuse og i industrien. Det affald kommer vi til at tage os af - det nytter ikke at sige at man ville have stemt imod i 50'erne og at man er modstander af straalebehandling - det forsvinder affaldet ikke af.

Der skal findes et depot og det skal konstrueres saa der ikke er nogensomhelst risiko for noget udslip - punktum. Derfor kan depotet i teorien ligge hvor som helst.

 • 6
 • 1

Derfor kan depotet i teorien ligge hvor som helst.

Netop. Men hvis indkapslingen er ideel, så forbliver redaktionen til læsernes misfornøjelse fortsat med at være både uberigiet og uoplyst.

Mere seriøst: det er Ingeniørens begavede journalister, der i et anfald af strålesyge uforvarende lader debatten tilflyde en omgang bavl.

Enhver kan regne ud, at med undtagelse af undertegnede kvaksalver, så vil enhver velbegavet have affaldet placeres lægst væk for egen adresse, uanset om det er sagligt eller ej.

Derfor er adressen enten Borneo eller Grønland.

 • 0
 • 7

Lad det blive på Sjælland. det havde været utænkeligt at hvis RISØ lå i Jylland at sjællænderne skulle modtage vores affald, så må det vel også gælde den anden vej.

Mvh Dennis

 • 8
 • 3

Er der ikke nogle gamle uran miner på grønland? Det er vel mere sikkert at lægge det i et bjerg? Eller som Italienerne, udskibe det og sænke skibene på dybt vand :-)

Mvh Tom

 • 2
 • 2

Morsom, fordi det er et fiktivt problem (= altså politisk, ikke teknisk). Det har flere heldigvis også sagt på forskellig måde. Niels Abildgaards forklaring er den, der kommer tættest på sandheden.

 • 3
 • 1

Det logiske svar på deponering af atomaffaldet må blive: lad det ligge, hvor det befinder sig nu.

Der er 5.000 m3 radioaktivt affald, som skal mellemlagres i 100 år. Det er et resultat af årtiers forsøgsvirksomhed på Risø, som skulle forberede atomkraft i Danmark. Men eftersom noget af affaldet allerede har været opbevaret på Risø i 50 år, så kan det også uden problemer ligge der de næste 100 år.

Det var Risøs 1.000 ansatte, som hentede deres udkomme med atomkraftforsøg, og det er deres bopælskommune, Roskilde, som har hentet de økonomiske og skattemæssige fordele ved at huse det store statslige forsøgsanlæg. Det forpligter.

DTU vil også være de dygtigste til i fremtiden at passe på affaldet, som rent fysisk her og nu jo må befinde sig et sted på Risø uden at være til fare for ansatte og miljøet. Det må man gå ud fra, at de respektive myndigheder har styr på, og også vil have det i fremtiden.

Så når borgmesteren i Roskilde, siger, at det er for risikabelt at oplagre affaldet i hendes kommune, så er det lige så risikabelt andre steder i landet.

Hun taler om, at der på Risø halvøen kan blive havstigninger med oversvømmelse af det farlige affald. Dersom vi når dertil, er der mange kystbyer, der allerede vil være oversvømmet, herunder Roskilde og hovedstaden. Rent praktisk har man den oplagte mulighed at anbringe mellemlageret i en bygning på søjler. Der er bygget mange vandtårne og parkeringshuse på søjler. Det koster ikke alverdens.

Intetsteds kan det radioaktive affald opbevares sikrere og bedre end på Risø. Risø forbinder de fleste jo allerede med atomkraft og radioaktivitet. Her er der portvagt og solide pigtrådshegn omkring institutionen.

Staten, dvs. skatteyderne, skal naturligvis betale for den fremtidige opbevaring af atomaffaldet, ligesom staten har betalt for årtiers forskning i en energiform, der aldrig har ført til noget. Den for samfundet bedste løsning er ikke at sprede atomaffaldet yderligere, men at passe godt på det på Risø.

Der er absolut ingen grund til at gøre en lokalitet i Jylland til atomkommune, hvilket hurtigt vil blive betegnelsen for en kommune, der er hjemsted for et depot for atomaffald. Der er ingen positive virkninger ved det; kun negative.

Atomaffaldet vil skræmme turister væk, mange vil fravælge kommunen som bopæl, virksomheder gider ikke være kendte for at ligge i en sådan kommune osv. Der er masser af psykologi i dette. Folks reaktioner er afgørende.

Det må være slut med, at de økonomisk privilegerede forskningssteder i de store byer skal bruge udkantsområderne som lossepladser. Hele landet bidrager økonomisk de mange tusinde offentlige arbejdspladser i hovedstadsområdet. Man skal ikke med atomaffaldet forringe levevilkårene i udkantsområderne yderligere.

 • 11
 • 1

Fregatten Jylland flyder som et monument over en tabt sag på sit 150sindstyvende år. Evnen til at bygge en 20000 tons damper har vi også sat overstyr,men en sådan kan købes. De sørgelige rester af dansk kernekraft kan så sejles rundt lidt ligesom kongeskibet og dermed minde jer alle om hvem og hvad der bestemmer.Hvis damperen drives med solceller er miljøpåvirkningen minimal.

 • 0
 • 2

Det bør ikke være så vanskeligt. Problemet er at kravene til deponeringen er for store. Man kan selvfølgelig ikke være 100% sikker på hvad der sker ude i fremtiden - det er ren utopi. Selv finnerne med deres huler i granitten kan ikke være helt sikre. For vi ved aldrig - i betydningen 100% sikkert - hvad det vil ske i fremtiden. Det er en livsbetingelse - og godt det samme.

Men det behøves heller ikke. Beslutningen blev bevidst eller ubevidst taget da vi byggede reaktorerne. Kravet var og er at risikoen ved industrien er så tilpas lav at vi føler vi kan leve med den. Det er og var ikke et krav at generationer op til 100.000 år frem i tiden med 100 % sikkerhed ikke vil blive berørt. Så snart vores generation er væk kan vi ikke gøre mere og for fremtidige generationer vil vores efterladenskaber være at betragte som en del af naturen lige som alt andet. Der vil være ufattelig mange andre risici i fremtiden som langt overskygger dette og det kan vi heller ikke gøre noget ved. Den største risiko er sikkert os selv og vores forbandede intelligens og destruktive tendenser

En rimelig holdning vi derfor være at grave det ned på en måde der giver pæn sansynlighed for at miljøet ikke infiltreres de første 500 år f.eks. Det må være nok. Det andet er hysteri. Hvis det virkelig er vores opfattelse at det skal opbevares sikkert i 100.000 år er der kun en ansvarlig vej "fremadrettet" nemlig at stoppe med akraft her og nu og sige undskyld for det vi har lavet. Vi kan (og bør) naturligvis stadig gøre os en anstrengelse som finnerne men vi skal ikke bilde os ind at vi har opnået 100% sikkerhed for miljøet for altid.

Det etisk rigtige naturligvis være at stoppe med akraft. Men vi skal lige have afviklet fossilerne først. Sporene fra afbrændingen af dem vil givetvis være langt større og måske endog længerevarende end det radioaktive affald.

Mit bud: En baghave i Skjern. Der er der ingen der finder det og hvis det alligevel sker har manden i huset sikkert et haglgevær.

 • 4
 • 2

Dette "Københavneri" af værste skuffe. Affaldet skal deponeres langt væk fra Valby bakke. Det var det samme, da politikerne talte om atomkraftværker. "Så langt mod vest som muligt fra Valby bakke".

Så opdagede man pludseligt, at politikerne i Stokholm havde de samme ideer omkring en "vestforskydning", og at Barsebæk var endt på Københavns dørtrin - og så var den danske debat slut.

 • 9
 • 2

Samme Niels Hausgaard foreslog som indledning til sangen i liwe koncerten, at man skulle holde afstemning om atomkraften og der hvor man fik flest stemmer skulle anlægget ligge. Det samme kunne man gøre for et slutdepot. Men hvis man ikke kan lade det ligge, hvilket er blevet foreslået, hvor det er, så burde man overveje en aftale med Sverige eller Tyskland om at modtage, da de jo er tvungne til at finde løsninger

 • 2
 • 0

Jeg synes vi skal dele det op i tre. Et, at fjerne det fra Roskild Fjord. Sejle det til, hvor det skal. To, at oparbejde, hvad der kan bruges. At de kommentere, hvad der skal opbevares og uskadeliggøre, hvad der kan uskadeliggøres. Jeg ville sejle det her til Esbjerg, så bygger vi en fabrik, som kan oparbejde, hvad som kan bruges og fjerner det, som kan uskadeliggøres. Resten som skal opbevares, finder vi den bedste metode til, f.eks. støber det ind i beholdere som kan holde den tid det skal. Så opbevarer vi det her nord for Esbjerg, ved Grindsted Plantage, som i forvejen har lidt af en stor forurening. Og her overtager vi (Esbjerg) så overvågning af den tid der skal til. Fordelene er klare. Roskilde slipper herfor. Der skabes ikke nye forurenede områder. Arbejdspladserne skabes i Esbjerg og håndteres heraf. I forvejen har vi store atomkraftværker syd for grænsen, som har den ekspertise, vi måtte mangle. Selv bor jeg i Esbjerg og har intet mod at deltage heri. Jeg har selv arbejdet med i noget lignende og synes det kunne være spændende om vi fik afvikling af kerneprodukter til Esbjerg. Herfra kunne vi også, derfra om der blev taget beslutning herom videreskibe noget til andre lande.

 • 1
 • 1

Der findes ganske enkelt ikke egnede steder i Danmark til langtids-lagring af farligt radioaktivt affald. En af de væsentlige grunde til at vi ikke fik og aldrig skal have kernekraft placeret her i landet.

Derfor: Betal Sverige for at lagre det i deres store deponeringslagre. De er, så vidt jeg er orienteret, dem i verden som er længst fremme med sikker deponering af atomart affald. Desuden er deres lagre indrettet sådan at affaldet i fremtiden vil kunne hentes ud, i fald thorium eller andre reaktor-typer vil kunne udnytte mere energi fra affaldet end tilfældet er i dag. Ret smart.

 • 0
 • 0

Hvad skal man gøre, når Lasses indlæg "Udlandet" har to punkter: det første vil jeg give minus - og det andet plus! - Det er jo personlighedsspaltning! (;-)

 • 0
 • 0

Interesting to see 1-year debate with no progress to resolve the issue. My simple cheap and effective solutions 2. comment in the debate, no one dared to comment on when no one knows about this simple solution that has been hidden from the world community for 10-odd years.

 • 0
 • 0

Der er kun to løsninger der er forsvarlige, også overfor kommende generationer.

 1. Lad det ligge hvor det er og hold øje med det.

 2. Findel det, fortynd det indtil det ikke længere er farligt og spred det ud i naturen, f. ex. i et ocean.

 • 1
 • 3

Dine to punkter er begge lige i øjet, og kortere kan det ikke skrives! Der er gået sensations-panik i journalister og desværre også i visse politikere, når det drejer sig om materialer, der er den mindste smule radioaktive. Og set lidt oppefra, er det også det, der skete i Japan efter Fukushima-ulykkerne. Tænk, de opsamler det regnvand, der er løbet forbi reaktorerne i hundredevis af kæmpestore ståltanke!!! Det er så lidt radioaktivt, at hvis det blev udledt i havet øst for værkerne, så ville det ikke skade nogensomhelst, fordi det ved opblanding med havvandet vil være mindre giftigt end saltet i havvandet. Og man ville have sparet 50-100 milliarder kroner (mit gæt). Enhver fysiker (helsefysiker) ville svare dette, hvis han blev spurgt, men han bliver ikke spurgt, - fordi politikerne ved bedre! - Og vi skal naturligvis gå med både livrem og seler - og endnu en livrem!

 • 0
 • 0

Søren! Det er fint at lave lidt sjov også med alvorlige ting! - Men det er totalt overfladisk at skrive, at "fortalere foreslår at hælde skidtet i havet". - Det er en nedgøring af de helsefysikere, der både ved noget om fysik og miljø. Jeg hørte for 35 år siden et foredrag af Asger Årkrog fra Risø. Han var vores førende specialist i emnet dengang. Han fortalte, at han havde regnet på, hvad der ville ske, hvis man lagde det højradioaktive affald på havbunden på dybt vand - emballeret i gode gammeldaws rustfri tønder. Pointen var, at det ville blive frigivet så langsomt, at opblandingen med havet sikrede, at aktiviteten i området lå under de tilladte grænser. MEN HAN FORESLOG IKKE AT VI SKULLE GØRE DET PÅ DEN MÅDE! - Selv om han var tilhænger af kernekraft.

 • 1
 • 0

Findel det, fortynd det indtil det ikke længere er farligt og spred det ud i naturen, f. ex. i et ocean.

Ja siger du. God ide.

Nu har det i mange mange år været god skik at dumpe affald i naturen. Fossilindustrien gør det, plastikindustrien, den kemiske, landbruget osv. Man fortynder og spreder - og væk er det. Næsten.

Men efter stop for abombesprængninger i atmosfæren har det været god skik at radioaktive stoffer ikke skal fortynde og spredes men samles ad indespærre fra resten af naturen. Det er dyrt og vanskeligt - men sådan er stemningen. Det bliver ikke bedre af at den ærværdig strategi med at fortune og sprede har vist sig at være en megakatastrofe.

Du hører til dem der ikke forstår hvorfor akraft ikke er populært men du er selv en af årsagerne til det.

Akraftindustrien skal tage sig sammen - den tåler ikke flere store uheld. Og fortynding og spredning er ikke en god idé.

 • 0
 • 0

Søren: Du slutter dit indlæg med tre påstande, som du ikke kan bevise! - Den ene KAN være rigtig, med de to er bevisligt forkerte. - Men det værste er, at du selv formodentlig tror, de alle er korrekte! - Slut herfra. HS

 • 1
 • 0

Du hører til dem der ikke forstår hvorfor akraft ikke er populært men du er selv en af årsagerne til det.

Akraftindustrien skal tage sig sammen - den tåler ikke flere store uheld. Og fortynding og spredning er ikke en god idé.

Jeg forstår skam godt hvorfor a-kraft ikke er populært. For mig er den vigtigste grund nok at der kun er de to beskrevne løsninger på affaldsproblematikken.

Kan nogen anvise en tredie og bedre løsning?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten