ATOMDANMARK: Se om mellemlageret kan ligge hjemme hos dig

Der er god plads til et mellemlager for atomaffald i det vestjyske. Ihvertfald hvis man ser på de grundlæggende kriterier, som Geus og Dansk Dekommissionering foreslår, når der skal findes en værtskommune for radioaktivt affald. Det ses af det kort, Ingeniøren har fået lavet og som dækker kriterierne ind. På kortet kan de slås til og fra, således at du kan se, om lageret kan ligge i nærheden af din bolig.

De to myndigheder sætter hensyn til drikkevand og de EU-beskyttede naturområder øverst på listen over, hvad der skal overvejes, når der tages en beslutning om, hvor atomlageret skal bygges. Derfor skal atomskrottet holdes væk fra område med særlig drikkevandsinteresse (OSD-områder) og de såkaldte Natura2000-arealer, der blandt andet beskytter ynglepladser. Det betyder, at langt størstedelen af Sjælland og Fyn går fri, mens Vestjylland har mere plads at give af.

Folketinget besluttede i sidste uge at lægge planerne om et slutdepot til atomaffald på hylden og i stedet fokusere på den midlertidige løsning i et mellemlager. Fordi et mellemlager ikke kommer med de samme skrappe geologiske krav som et slutdepot, betyder beslutningen, at en årelang placeringskrig kan starte forfra.

Debatten om atomlageret bliver afgørende for håndtering af dansk radioaktivt affald i op til 100 år, og den diskussion vil vi på Ingeniøren gerne invitere vores læsere til at deltage i. Bliver atomlageret til et problem for Udkantsdanmark? Eller måske en mulighed? Og hvilke andre kriterier bør indgå i overvejelserne om placering af landets måske mest upopulære nabo?

Emner : Affald
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En sikker placering af affald er ikke det samme som en sikker placering af en reaktor. Risø ligger midt i et OSD og Natura K område.

Problemet er politikernes iver for at igangsætte nedrivningen uden en afklaret plan for, hvor det skulle ende. Havde man afventet en plan kunne Risø sikkert bare have været lukket ned, men nu hvor skidtet er mere eller mindre adskilt hænger man på slagsmålet om at finde et egnet område.

 • 4
 • 1

i kasematterne under Kronborg ............

nej lad det blive på risø , og annuler den naturfredning , den er alligevel etableret for at slippe for affaldet.

 • 13
 • 1

Fra de svenske atomkraftværker sejles altid brugte materiale til Sellarfield i Englnd,- hvorfor kan den danske regering ikke får en aftale med svenskerne og GB, således at samme skib, som kommer og afhenter affald fra bl.a. Oskarshamn kan sejle det danske affald til Sellarfied ?

Håber at nogen kan svare på det !

 • 1
 • 0

Fra de svenske atomkraftværker sejles altid brugte materiale til Sellarfield i Englnd,- hvorfor kan den danske regering ikke får en aftale med svenskerne og GB, således at samme skib, som kommer og afhenter affald fra bl.a. Oskarshamn kan sejle det danske affald til Sellarfied ?

Det er enten braendsel koebt i UK hvor UK er forpligtiget til at tage det tilbage (tilsvarende det brugte Braendsel fra Risoe der koebt i USA blev taget tibage dertil) eller det er braendsel der bliver sendt til oparbejdning paa Sellafield for saa at komme tilbage til Sverige senere.

Det affald der i al vaesentlighed skal haandteres fra DK er stoffer der er blevet gjort radioaktive af bestraaling - det kan ikke oparbejdes og der er ikke nogen aftaler der forpligtiger andre til at tage imod det. DK vil blive ved med at producere radioaktivt affald i al overskuelig fremtid - ret sikkert laengere end de fleste lande vil blive ved med at have A-kraft - saa der er ikke rigtig nogen vej udenom at finde ud af hvad der skal ske med det.

 • 5
 • 0

Hvis det er et sted som staten ejer i forvejen er der ingen der frygter usælgelighed. Hvis det er et område der ikke sejler i grilbarer og minigolf lides der ikke noget turistindtægtstab. Hvis der bygges pensionistboliger tæt på kan vi få svar på om linear thresshold modellen holder. Jeg bor der gerne bare jeg ikke skal se på vindmøller og radikale ungdomsgenier. Naturpark Thy eller Bulbjerg er oplagte og med flot udsigt

 • 4
 • 8

Jeg synes debatten ville vinde ved, at løfte den lidt over gulvhøjde - Jyderne (er selv en af slagsen) er så frygtelig ømskindede De tror altid det kun er enten Jylland eller Kristiansborg - der er en verden udenfor - Bornholm, Fyn, Lolland mfl. disse områder kunne vel også trænge til Offentlige arbejdspladser eller hva?

Jeg forstår ikke hvorfor man ikke finder et passende depot et sikkert sted underhavbunden - f. eks. i nogle af de tomme oliebrønde, som APM har efterladt i Nordsøen

mvh

 • 3
 • 7

Grundpriserne er godt nok lidt høje, men hvis resten af landet vil betale så ok med mig. Så bygger vi en lagerbygning og sætter pigtråd op omkring. Vi ansætter 12 mand til at passe på det - det bliver ca. 3 på vagt hele tiden. Der skal nok sættes nogle solide døre op, sådan at det tager et par timer at komme ind. Nok til at politiet kan nå frem hvis nogen er dumme nok til at bryde ind. Om 100 år når bygningen er udtjent så bygger vi en ny og starter forfra. Om 200 år det samme. Problem solved.

 • 9
 • 0

Her i Roskilde ikke langt fra Risø hvor lageret ligger nu er der da temmeligt høje grundpriser. Ja det sjove er vel lidt at det absolut dyreste grunde nok er dem som ligger tættest imod Risø og lageret.

Hvis det så skulle påvirke grundpriserne der hvor det bliver flyttet hen, så må jeg sgu grine min r.. i laser, som en der har boet det meste af livet i Roskilde...

 • 7
 • 2

Allan Mackintosh, direktør for det daværende Atomforsøgsanlæg Risø, nu DTU, var i 1970erne eksperten, der sagde, at atomaffald er så harmløst, at man risikofrit kunne grave det ned i haven bag hans villa i Birkerød. Derfor må det logiske svar på den senere tids offentlige debat om at finde deponering af atomaffaldet blive: lad det ligge, hvor det befinder sig nu.

Der er 5.000 m3 radioaktivt affald, som skal mellemlagres i 100 år. Det er et resultat af årtiers forsøgsvirksomhed på Risø, som skulle forberede atomkraft i Danmark. Men eftersom noget af affaldet allerede har været opbevaret på Risø i 50 år, så kan det også uden problemer ligge der de næste 100 år. Det er Risøs 1.000 ansatte, som hentede deres udkomme med atomkraftforsøg, og det er deres bopælskommune, Roskilde, som har hentet de økonomiske og skattemæssige fordele ved at huse det store statslige forsøgsanlæg. Det forpligter.

DTU vil også være de dygtigste til i fremtiden at passe på affaldet, som rent fysisk her og nu jo må befinde sig et sted på Risø uden at være til fare for ansatte og miljøet. Det må man gå ud fra, at de respektive myndigheder har styr på, og også vil have det i fremtiden. Så når borgmesteren i Roskilde, råber op om, at det er for risikabelt at oplagre affaldet i hendes kommune, så er det lige så risikabelt andre steder i landet.

Hun taler om, at der på Risø halvøen kan blive havstigninger med oversvømmelse af det farlige affald. Dersom vi når dertil, er der mange kystbyer, der allerede vil være oversvømmet, herunder Roskilde og hovedstaden. Rent praktisk har man den oplagte mulighed at anbringe mellemlageret i en bygning på søjler. Der er bygget mange vandtårne og parkeringshuse på søjler. Det koster ikke alverdens.

Intetsteds kan det radioaktive affald opbevares sikrere og bedre end på Risø. Risø forbinder de fleste jo allerede med atomkraft og radioaktivitet. Her er der portvagt og solide pigtrådshegn omkring institutionen. Staten, dvs. skatteyderne, skal naturligvis betale for den fremtidige opbevaring af atomaffaldet, ligesom staten har betalt for årtiers forskning i en energiform, der aldrig har ført til noget. Den for samfundet bedste løsning er ikke at sprede atomaffaldet yderligere, men at passe godt på det på Risø.

Der er absolut ingen grund til at gøre en lokalitet i Jylland til atomkommune, hvilket hurtigt vil blive betegnelsen for en kommune, der er hjemsted for et depot for atomaffald. Der er ingen positive virkninger ved det; kun negative. Atomaffaldet vil skræmme turister væk, mange vil fravælge kommunen som bopæl, virksomheder gider ikke være kendte for at ligge i en sådan kommune osv. Der er masser af psykologi i dette. Folks reaktioner er afgørende.

Det må være slut med, at de økonomisk privilegerede forskningssteder i de store byer skal bruge udkantsområderne som steder, man kan skalte og valte med og forringe leve- og erhvervsmulighederne yderligere.

Alt i alt er der behov for en mere ligelig udvikling i dette land. Det går ikke, at hele landet skal bidrage økonomisk til hovedstadsområdets vækst, hvorefter udkantsområderne må overtage affaldet. Det har stået på længe nok.

 • 16
 • 2

Har prøvet at finde ud af hvad det drejer sig om.

godt 200 kg med godt gang i

Og så er der flere tusinde m3. Hvad er det. ruster det tønder, er det gammelt tøj ? jern ? beton ? osv osv

MEN det har for mig været muligt at finde noget om det.

Nogen der ved noget ?

 • 2
 • 0

@Benny - der er ingen lighed overhovedet mellem Risø og Fukushima. Så vidt jeg ved er der intet af det affald man diskuterer ved Risø der er under køling. Det står "bare" og damper af. Og så er der mængderne. De 200 kg ved Risø fylder vel ca 20 liter.

Dermed ikke sagt at det ikke er et problem, men intet intet i sammenligning med Fukushima og slet ikke et problem med stråling i nærområdet.

 • 3
 • 1

I Vedbæk ligge en tom atom sikker bunker, den må da være oplagt. Atomsikker udefra, så er den vel også sikker inde fra.

 • 0
 • 0

Kan ikke andet en more mig over, en del af de følelsesladede kommentarer. Roskilde der har haft skatteindtægt etc.....det skal blive der.

Hvad med de kilder til kræftbehandling på Odense, Aarhus, Aalborg hospital. Dem tager i jer så selv af, for hvorfor skal Roskilde gemme på jeres affald, I betaler jo ikke skat til Roskilde.

Danmark er jo et fælleskab, det siger vores Statsminister, og hvis jeg ikke husker helt forkert (ret mig hvis jeg har fejl) så sker der en udligning fra nogel københavnske kommuner til udsatte kommuner i resten af landet, skal vi så også til at se på det

Hvordan var det lige med Høfte 42, hvis jeg ikke husker forkert så ejede Aarhus Universitet en stor det af det foretagende, men Danmark betalte for oprydningen.

Aarhus universitet havde i alle de år Risø kørte forsøg på DR3 som de havde glæde af i forskning og uddannelsesøjemed, ligesom københavns universitet også havde. Danmark har haft glæde af Risø ikke kun Roskilde

 • 5
 • 1

Hvorfor ikke placere atomaffaldet i en af de koldkrigs bunkeres som blev lavet for at beskytte regeringen og kongehuset mod en evt atombombe hvis det kunne holde atomnedfald ude kan det vel også holde det inde

 • 0
 • 0

Måske kunne man bruge det udmærkede kort til at finde et sted uden atomer, der åbenbart er noget farligt stads? Nu er tiden snart moden til, at en gruppe mennesker vælter statuen af Niels Bohr, som har gjort umådelig meget skade på landets velfærd?

 • 3
 • 5

Danmark er jo et fælleskab, det siger vores Statsminister, og hvis jeg ikke husker helt forkert (ret mig hvis jeg har fejl) så sker der en udligning fra nogel københavnske kommuner til udsatte kommuner i resten af landet, skal vi så også til at se på det

Citat slut

Det er ikke udligning men skadeserstatning.

 • 0
 • 0

Christiansborg lyder som en god ide. Når TV er på, så er kun ganske få af pladserne besat, så hvis medlemmerne skiftes lidt, saå kan der såmænd nok også være højradioktivt materiale under Borgen. Måske debatterne også kan afsluttes hurtigere.

 • 1
 • 1

@Per: Ja, der er allerede flere steder på Nørrebro, hvor de i 80'erne fik "Atomfrie Zoner", så hvorfor ikke udbrede den ide til hele landet?

Jeg stemmer for, at vi i stedet bygger landet op igen fra grunden med Mørkt Stof og et par singulariteter, blot for at gøre det lidt anderledes end alle de andre...

Altså, bare overskriften: ATOMDANMARK (uha-da-da, hvor farligt, og så med store bogstaver)!

I stedet for bare de almindelige atomer i affaldet, så er det i virkeligheden meget mere i sagens logik de mere uligevægtige isotoper, såsom actiniderne og andre mere ustabile sager, som er interessant. Jeg foreslår derfor et andet navn: "ISOTOPDANMARK - nu i en baghave nær dig!"

!-HIK-!

 • 0
 • 1

Det er meningen at vi skal bruge affaldet til noget andet, så det bliver transformeret. Det er sådan naturen opererer. Ved hjælp af biomimicry, må det være muligft at udvikle en sådan teknik. Eksempel : Når mennesker bliver fede (deponerer affald) bliver de syge. Alt kan bruges på en sund måde, det er et spørgsmål om at finde ud af hvordan.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten