Atomagentur: Dump radioaktivt vand fra Fukushima i havet

Ejeren af ulykkesramte Fukushima-atomkraftværk, Tepco, bør overveje at dumpe radioaktivt vand i havet ud for kraftværket. Det skal ske under kontrollerede forhold, og efter at vandet er renset for især cæsium.

Sådan lyder den opsigtsvækkende opfordring fra et hold af 16 eksperter fra det internationale atomenergiagentur, IAEA, der netop har besøgt Fukushima.

Ifølge eksperterne er det nødvendigt, at Tepco finder, hvad eksperterne betegner som en holdbar løsning til at håndtere de store mængder radioaktivt vand, der er blandt det allerstørste problemer på Fukushima i øjeblikket. Det kræver, at Tepco overvejer alle mulige løsninger inklusive kontrollerede dumpninger af vandet i havet, understreger IAEA.

'For at kunne træffe beslutninger baseret på et solidt videnskabeligt fundament bør Tepco udføre en vurdering af de potentielle radiologiske konsekvenser for befolkning og miljø, der måtte opstå som følge af et øget udslip af tritium og andre tilbageværende radionuklider,' skriver IAEA.

Læs også: Overblik: Havareret atomkraftværk kæmper med radioaktivt vand

Hver dag skal Tepco håndtere over 300 m3 radioaktivt vand, der strømmer ind i reaktor- og turbinebygningerne og bliver blandet med stærkt radioaktive materialer. Det er for store mængder til, at Tepco kan nå at rense vandet helt for alle radioaktive materialer. Derfor kunne man pumpe det ud i havet helt uden risiko, mener atomagenturet.

(Klik for at forstørre) Illustration: MI Grafik

Vandet bliver renset for langt det meste cæsium med lange halveringstider, før det bliver lagret i tanke. Det er en relativt let proces og sker ifølge IAEA-rapporten meget effektivt. Men Tepco efterlader samtidig andre stoffer som tritium og strontium, der er betydeligt sværere at udskille.

Lagringen af de enorme mængder radioaktivt vand er desuden i sig selv med til at generere andet radioaktivt affald, advarer IAEA. Det er blandt andet materialet til vandtanke, hvis antal bare vokser og vokser i takt med de stigende vandmængder.

Ifølge IAEA er koncentrationen af radioaktive materialer i havet ud for Fukushima faldet betydeligt siden 2011. I havet lige uden for havnen ved Fukushima er der tale om koncentrationer på 1Bq/L for Cæsium 137, mens det falder til 0,1 Bq/L i en 2-20 km zone uden for kraftværket. Uden for den zone er koncentrationen stort set på niveau med målinger fra før ulykken på 0,001-0,003 Bq/L for cæsium 137, skriver IAEA.

Kontrollerede udslip af radioaktivt vand vil dog kun være symptombehandling. Årsagen til problemerne - de store vandmængder - skal også håndteres. For at stoppe vandet i at trænge ind på kraftværket har Tepco som tidligere omtalt planer om at konstruere en frossen mur rundt om reaktor 1-4 på Fukushima.

Arbejdet med at designe og planlægge det store projekt er under ledelse af en kyndig ekspertgruppe og skrider godt frem, hedder det i IAEA-rapporten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den argumentation holder ikke. HVis det er farligt bliver det ikke mindre farligt af at man har mere af det. Hvis det kan renses, så byg nogle større renseanlæg der kan følge med.

At man ikke for længe siden har fået banket spunsvægge ned omkring værket er da en skandale. IAEA har i forvejen nærmest nul troværdighed.

Hvorfor skal vi finde os i at IAEA kan lukke munden på WHO i sprøgsmål om strålingsskader ? Læs www.enenews.org for et kritisk syn på atomkraft, undertrykkelsen af statistik på strålingsrelaterede sygdomme, forureningen af grundvandet, der fosser ud i havet og ricikoen for en uoverskuelig global ulykke hvis fuelpool 4 ryger i luften.

 • 10
 • 15

De 300m3 vand er en dråbe i havet. Byg en rørledning ud i havet, helst til et sted med en kraftig havstrøm, så fortyndes radioaktiviteten hurtigt så meget, at den drukner i baggrundsstrålingen fra natruligt forekommende radionukleider.

 • 22
 • 7

Jeg må ganske overraskende erkende mig enig med Jesper her. Det er selvfølgelig ikke en optimal løsning, men der findes ikke optimale løsninger. Tepco kæmper med nok problemer lige nu og det virker som om der bruges uforholdsvist mange ressourcer på et af de mindre.

Historien er fyldt med tidspunkter, hvor nogle beslutningstagere kun har uacceptable løsninger at vælge imellem. F.eks. under finanskrisen, hvor også den danske stat pludselig måtte gå ind og understøtte finansbranchen, som ellers netop i en markedsøkonomi ideologisk og i praksis BØR stå på egne ben. Men i valget imellem at rive hele økonomien ned eller bryde med en af grundpillerne i markedsøkonomien, så vandt “to big to fail” argumentet, sikkert heldigvis. Fidusen er så bagefter at sørge for at man DRASTISK nedsætter risikoen for at vi kommer i den situation igen, at institutioner både kan være “to big to fail” og rent faktisk rumme risikoen for at faile, for ellers indregner aktørerne jo bare med statens redning i sin risikostyring, som derved bare bliver mere risikovillig.

På samme måde er dumpning af vandet en ikke ideal løsning i valget imellem andre ikke-ideale løsninger. Og efterfølgende bør alle nationer kraftig reducere risikoen for at man kommer i situationen igen. For ellers bliver læren at dumpning af radioaktivt forurenet vand er en acceptabel løsning ved atomkraftuheld, hvilket (og her er det nok at jeg bliver uenig med Jesper) IKKE må blive læren.

Om det betyder at der skal bygges vandbeholdere til formålet ved alle atomkraftværker, om der findes smartere løsninger eller atomkraftværk(splaner) må opgives, det ved jeg ikke...

 • 16
 • 2

dette er forarbejdet materiale der er et koncentrat hvor et lille korn mindre end et sandkorn vil give kræft. det er lige kommet frem at et offentligt kontor i England kom til at give nogle forskere dokumenter om cancer ved det engelske atomanlæg sellafield de dokumenter viste at cancer er 11 gange så hyppigt ved sellafield som andre steder. dem der udleverede dokumenterne blev fyret at staten og hele afdelingen lukket så det viser hvilke gangstere der står bag dette sellafield udleder mange tusinde tons radioaktivt materiale direkte ud i havet det gør de også i Frankrig der er så meget radioaktiv forurening i Frankrig så enhver strand i Frankrig er forurenet med plutonium og Cæsium 137 deres forurening kan måles helt til danmark Norge flere kanal øer mellem Frankrig og England. der har de så mange cancer tilfælde hos børn og voksne at folk flygter fra øerne også Tyskland har klaget da flere af deres floder er blevet stærkt forurenet fra Frankrig det siges at afbrænding af atomaffald og udledning i Frankrig og England svaret til en gang Tjernobyl hvert år. ferie Frankrig nej tak

 • 7
 • 22

Også jeg må bakke Jesper op

Vi skal huske, at "radioaktivt affald" faktisk er naturligt forekommende radioaktiv stråling, som vi blot har koncentreret og fjernet en del af, hvorfor tilbageførsel til naturen i fortyndet form ikke er radioaktiv forurening som så. Så hvis der ikke er toksisitetsroblemer forbundet med, så ud på dybt vand med det.

mvh Flemming

 • 12
 • 6

Vi skal huske, at "radioaktivt affald" faktisk er naturligt forekommende radioaktiv stråling, som vi blot har koncentreret og fjernet en del af, hvorfor tilbageførsel til naturen i fortyndet form ikke er radioaktiv forurening som så.

Det er vel ikke helt korrekt. Opkoncentration af radioaktivt uran 235 følger din beskrivelse, men de isotoper der har samlet sig i vandet fra Fukushima er produkter af fissionsprocesserne i atomreaktoren, processer, der ikke ville have en jordisk chance for at ske i naturen, herunder især cæsium 137.

 • 12
 • 0

Faren ved radioaktivitet skal naturligvis tages alvorligt, men i den offentlige debat er det vildt overdrevet. Der er for mange modstridende oplysninger. Findes der dog ikke nogle kloge mennesker, der kan følge op på http://wp.me/s1RKWc-386

 • 4
 • 3

For mig forekommer det totalt forfejlet at diskutere udledning af radioaktivt affald. Dette vil altid være noget man skal søge at inddæmme, så man har styr på sagerne. Det er Tepco's problem og det er Tepco som bør tage ansvar for at løse problemet. Problemet skal ikke skylles ud I havet.

 • 5
 • 10

Hvad er årsagen til at det er vanskeligt at rense for strontium?

Er enig i at det gallimatias ikke at fortynde dette vand i havet.

 • 4
 • 3

Der findes saltvandspøle på bunden af havet, som er så saltholdige og tunge at de ligner søer. https://en.wikipedia.org/wiki/Brine_pool Hvis det radioaktive vand tilsættes salt og føres til en dal i havbunden, bør det kunne ligge uforstyrret som en ny saltvandspøl, med meget lavere opblanding i det almindelige havvand.

Man kan måske bruge affaldsvandet fra udløb i de mest saltholdige afsaltningsværker : https://en.wikipedia.org/wiki/Desalination Saltniveauerne kan nogen måske regne på.

Allerbedst ville det være hvis der i forvejen er en saltvandspøl tæt på Fukushima som man kan udveksle med.

 • 3
 • 3

Jeg er enig, det her er forkert. Tepco, Japan, atomindustrien, verdenssamfundet - alle andre end naturen bør betale for dette her. Dette her er en del af omkostningerne for ulykken, og regningen bør betales i kroner og øre, ikke i havforurening, uanset den bliver stor.

Der er et par principelle problemer, hvis man har lov at hælde det i havet:

Hvis ikke industrien skal betale den fulde pris for oprydningen, vil prisen for at producere a-kraft i fremtiden ikke komme til at afspejle de reelle omkostninger. Og det vil jo være helt forkert set i et sundt markedsperspektiv.

Det andet er, at det kan blive svært at forklare andre nationer, f.eks. Kina og Rusland, at de ikke skal gøre det samme. En dag står vi pludselig og skal vedtage hvor meget vi kan tillade os at udlede...

Det er en virkelig dårlig praksis at få startet. Regningen skal betales, og så må elprisen sættes op.

 • 5
 • 7

Jeg er ikke kemiker, og ved derfor ikke meget om opløsninger.

Er der en kemi-kyndig læser som - hævet over al polimik - kan forklare hvordan en vandig opløsning af et antal salte vil opføre sig ?

Vil en sådan "blandet" opløsning have en højere massefylde end ocean-vans, og vil denne opløsning derfor kunne "deponeres" i en sænkning i oceanet ?

Hvis opløsningen hældes ud tæt på overfladen vil den vel bare fortyndes og ende i hele oceanet ret hurtigt. Eller skal jeg have mine DTU-penge tilbage ?

 • 2
 • 0

Hvis man fryser gæret æblemost gradvist og fjerner isen løbende ,koncentreres det værdifulde i den flydende del.Tror jeg nok. De 300 tons vand fryses langsomt til der er ca 60 flydende med guf tilbage.dette hældes i en fyrre fods container.24 timer i et frysehus og så finde en lidt korrupt arktisk eller antarktisk politiker.100 meter ned i indlandsis,vente 500 år og problemet er væk. Nobels fredspris til mig.Nåh ikke?

 • 3
 • 1

Vil en sådan .blandet. opløsning have en højere massefylde end ocean-vans, og vil denne opløsning derfor kunne .deponeres. i en sænkning i oceanet ?

Der var åbenbart ingen kvalificerede kemikere, men vi kan prøve med logik. De radioaktive stoffer gør måske vandet lidt tungere, men næppe meget. Et saltindhold på 8 gange det normale vil derimod, som ovennævnte link viser, klart adskille vandlagene. De særligt grimme stoffer som cæsium skal selvfølgelig fjernes først, som planlagt.

Hvis opløsningen hældes ud tæt på overfladen vil den vel bare fortyndes og ende i hele oceanet ret hurtigt

Højst sandsynligt; derfor skal det radioaktive saltvand føres skånsomt ned i dalen på havbunden.

Der er mindst 4 yderligere problemer ved metoden : 1) det tunge saltvands søjletryk er højere end havvandets, så trykket skal dæmpes i røret for ikke at spule havbunden. 2) haloklinen (overgangen mellem højsalt og havvand) er glimrende levested for særlige organismer, som dermed spreder radioaktiviteten til andre områder og koncentrerer det gennem fødekæden. Indsæt passende japansk monster-film; Godzilla mv. 3) isoleringen af radioaktiviteten i en dybvandspøl kan betyde at man vælger at gøre det mere hvor man ellers ville rense sig ud af problemerne. 4) det er klart dyrere end bare at hælde skidtet i havoverfladen.

Overfor dette står, at det trods alt må være bedre at isolere end at sprede.

 • 0
 • 1

Der var åbenbart ingen kvalificerede kemikere, men vi kan prøve med logik.

"Logik" er det eneste mere upræcist end ekstrapolation. Lad os da gå ind på TEPCOs hjemmeside først. TEPCO er blevet pålagt at udgive en detaljeret beskrivelse af kølekredsen.

Som det kan læse af den 128. udgave, så afrenses det brugte kølevand i løkke bestående af:

1) Mekanisk filter til olie, fedt og sediment og smuds.

2) To parallelle Zeolit-filteranlæg til at reducere gammakilden i cæsiumet.

3) RO-anlæg til udskille afsaltet vand.

4) Forampningsanlæg til at udskille afsaltet vand og koncentrere brine.

Der hvor vandmængderne akkumuleres er i "Concentrated saltwater receiving tank", det er ikke herfra de vil dumpe. Det er fra “Treated water storage tank”, hvor vandet er renset med ALPS-systemet der fjerner de fleste radioaktive isotoper men ikke Hydrogen-3. Hydrogen-3 isotopen indgår i vandmolekylerne, så i praksis er det ikke muligt at fjerne denne isotop ved disse vandmængder. Heldigvis er hydrogen-3 en svag betakilde med hurtig halveringstid og uden evne til at koncentrere i kroppen. Det er den bedste kandidat til dumping på dybt vand, så den fortyndes uden kontakt til mennesker. Hydrogen-3s vertikale vandring er allerede kendt, da man har fulgt isotopen siden de første atmosforæiske test af kernevåben.

Hvis man ikke stoler på TEPCO, så kan man finde noget tilsvarende hos NRA. Som det kan læses på første side, så er NRA et nyetableret organ. Deres første bidrag til Fukushimaoprydningen var at forsinke ALPS-systemet ca. et halvt år i en gevaldig magtdemonstration. Det var ikke bevidst at ALPS-tankene kunne holde til et fald fra stor højde, når de vendte på hovedet. Det blev prioriteret over volumenproblemet. Ligesom i så mange andre henseender, så er TEPCO bare en marionet der arbejder på instruks.

1) TEPCO pålægges at se bort fra dumping af vand med hydrogen-3.

2) TEPCO pålægges at se bort fra ALPS som løsning indtil hot tests er færdige.

3) TEPCO pålægges at se bort fra lokal midlertidig lagring i det generelle dekontamineringsarbejde.

4) TEPCO pålægges at holde manuelt opsyn med alle tanke, men det skal ske uden stråleeksponering.

5) TEPCO pålægges at køle reaktorerne med store vandmængder, selvom kølebehovet er mindsket.

6) TEPCO pålægges at se inddæmme grundvandet efter bestemte hensyn. Osv..

Selvom man formelt fratog TEPCO ansvaret så er det stadig det samme problem. Fiskerne vil gerne undgå at deres branche skal forklare forbrugerne at hydrogen-3 er ufarligt efter dumping. Lokalsamfund vil ikke have midlertidige lagre, selvom de kunne slippe af med meget cæsium ved at indsamle vedet fra de første to år. Underleverandørerne til oprydningen vil stadig være den samme brogede flok fra hi-tech industrikoncerner til lokale gangstersjak.

Jeg er efterhånden nået dertil at “TEPCO er dum” argumenterne får samme ikke-opmærksomhed som chemtrails og microthermite i WTCs bygning7. Håndteringen af Fukushima er teknisk set godt på vej. Reaktorbygning 4 er ved at få tømt bassint med brugt brændsel, ALPS's maksimale kapacitet kommer op på 5250m3 i ugen, reaktor bygning 1, 3 og 4 ryddes for fragmenter og pakkes ind, robotter arbejder allerede i den intakte reaktorbygning 2.

Den store hurdle er grundvandet og udsivning af strontium fra spildulykker.

 • 6
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten