Atomaffald koster 1,5 milliarder kroner over 100 år

25. august 2016 kl. 06:238
Atomaffald koster 1,5 milliarder kroner over 100 år
Illustration: Jens Panduro/Polfoto.
Et mellemlager til det danske atomaffald vil koste 1,5 mia. kroner over 100 år, vurderer rådgivningsfirmaet Cowi og Dansk Dekommissionering i en ny rapport. Hvor lageret skal placeres er dog stadig ikke afgjort.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er endnu ikke besluttet, hvem der bliver naboer til et kommende mellemlager eller slutlager for dansk radioaktivt affald, men der er nu kommet et overslag på økonomi, sikkerhed og drift fra Cowi og Dansk Dekommissionering. Rapporten fremlægges i dag.

Læs også: Mellemlager til dansk atomskrot vil koste kassen

I alt er der estimeret en pris på lidt over 1,5 milliarder kr. Det dækker blandt andet de indledende udgifter, bygning og indretning af mellemlager, driftsudgifter samt lønudgifter til 15 ansatte gennem 100 år. Prisen inkluderer også dekommissioneringen af mellemlageret.

Sagen kort:

I 2003 besluttede Folketinget at afvikle de nukleare anlæg ved Risø, samt at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for et slutdepot i Danmark.

I maj 2011 var forstudierne til et slutdepot klar. Det udpegede 22 egnede og 6 særligt egnede placeringer. De seks særligt egnede placeringer var på Bornholm, på Lolland, ved Kerteminde, ved Struer og to steder i Skive. Alle stederne protesterede imidlertid mod udpegningen.

I marts 2015 ændrede Folketinget så kurs og besluttede i stedet at arbejde på et mellemlager. Slutlager eller eksport til udlandet var dermed parkeret.

I august 2016 kom der så en delrapport om drift, sikkerhed og økonomi på et slutlager.

Beslutningen om hvad og hvor tages formentlig i begyndelsen af 2017.

Kilde: Dansk Dekommisionering og Ing.dk

Driften af lageret vil kræve tre akademiske medarbejdere til blandt andet sikkerhedsvurderinger og forskning, én laborant, tre lager- og konditioneringsmedarbejdere, en kontormedarbejder, en chef, fem vagter samt en ansat til rundvisninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men også ting som ompakning af tromlerne lægger til. Det vil koste ca. 5.000 kr. at ompakke en tromle. Der er op til 1.000 tromler i Risø, som trænger til en ompakning.

Skal væk fra havvand

Mellemlageret skal selvfølgelig placeres et sted, som hverken kan blive oversvømmet ved den nuværende havvandstand eller de kommende 100 år, hvor havvandstanden forventes at stige omkring én meter.

Læs også: Hollandsk atomlager er 'landets største kunstværk'

Derudover opregner og estimerer rapporten en række risici som håndteringsuheld, nedbrydning af emballage, brand, flystyrt, meteoritter, terror med videre. Sandsynligheden for, at en affaldsbeholder bliver tabt, er ét uheld pr. 33.333 beholdere, der bliver flyttet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En ting, der ikke tages hensyn til, er naturkatastrofer. Det er der ikke, fordi man mener, at sandsynligheden for, at Danmark rammes, enten er ubetydeligt lav, eller at konsekvenserne for katastrofen har større konsekvenser end et udslip fra mellemlageret. Det er naturkatastrofer som voldsomme jordskælv, store meteornedslag, istid eller vulkansk aktivitet, der ikke er medregnet.

Slutdepot og mellemlager:

Et mellemlager ligger over jorden og har en levetid på 100 år. Det er bemandet, og der kan tilføjes affald efterhånden, som det bliver lavet.

Et slutdepot skal holde for evigt. Sikkerheden er baseret på, at depotet består af nogle fysiske og kemiske barrierer, der forhindrer udslip fra depotet. Depotet skal placeres under jorden, så derfor er geologi en vægtig faktor.

Slutdepot vil 'kun' koste en tredjedel

Hvis man i stedet for først at anlægge et mellemlager kunne finde et sted til et slutdepot, kunne der spares omkring en én milliard kroner. Mestendels fordi der ikke skal være ansatte i et slutdepot.

Læs også: Flertal i Folketinget vil skrinlægge slutdepot for atomaffald

Risikoen for en ulykke, hvor et menneske bliver udsat for en bestråling på 1 mSv, er på én ulykke pr 2.000 år ved et mellemlager. Ved et slutlager er risikoen nedsat til en ulykke pr. 5.000 år.

Store mængder affald

Alt i alt vurderer myndighederne, at mellemlageret skal kunne rumme knap 6.000 m3 affald fordelt på de følgende kategorier:

  • 125 stålcontainere på maks. 13 ton/stk.
  • 518 ISO-containere på maks. 23 ton/stk.
  • 4 jumbocontainere på maks. 100 tons/stk.
  • 5.500 210L tromler på maks. 650 kg/stk.
  • Desuden en del større tromler og enheder til særligt affald.

Herudover vil der løbende komme mere affald til mellemlageret. Det beregnes til ca 2.900 tromler på maks. 650 kg/stk.

Selv om mellemlageret bliver realiseret, er der ifølge rapporten stadig radioaktive materialer, som der ikke er taget stilling til. Således findes der i dag 3.670 ton lavaktivt uranmalm fra det grønlandske Kvanefjeld, og på Risø opbevares ca. 600 m3 tailings fra uranekspeditionerne i 1970'erne og 1980'erne i to bassiner, der er konstrueret af omkring 500 m3 beton.

Skal disse materialer også placeres i mellemlageret, vil prisen stige.

Remote video URL

8 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
17. september 2016 kl. 10:04

Hvis ønsker at dæmonisere kernekraft og opnå at det bliver dyrt og besværligt, ja så er der rige muligheder. Men som Per skriver er affaldsproblemet det der kommer ud af skorstenene og ’sådan bare’ lægges i depot under vejene.

Når det drejer sig om kernekraft er der helt anderledes styr på sagerne. Se http://wp.me/p1RKWc-11J

I det vi overfladisk kalder ”Vesten” er det lykkedes for Greenpeace at oppiske en falsk angstneurose.

1
17. september 2016 kl. 09:49

Der mangler en sammenligning mellem affaldet fra kul- og atomenergi, hvis man skal bedømme priserne. En del af kulaffaldet skal desværre ikke deponeres, det forsvinder op gennem skorstenen. En del af affaldet har man tidligere deponeret under landevejene, hvor tungmetallerne efterhånden opløses og siver ned med grundvandet, herunder de radioisotoper, der også er i kulaffaldet. Det kunne være rart at få oplyst, hvor store beløb, der er deponerede af værkerne til håndtering af affaldet. Det slår sikkert ikke til, for værkerne tvangslukkes inden de er udtjente. Det giver naturligvis et mindre beløb til affaldsbehandlingen.

3
26. august 2016 kl. 19:24

1.5 mia kr over 100 år - det lyder efter min mening ikke afskrækkende.

Er 1.5 mia mange penge?

Det kommer nok an på, hvem man er. Nogle steder kan man sikkert få 750.000 par sko for de penge.

Lidt mere alvorligt: Det er håbløst at forholde sig isoleret til beløbet. De vigtige spørgsmål må være: Har vi haft så stor nytte ud af den reaktor, at det berettiger omkostningerne til at rydde op?

3
26. august 2016 kl. 17:40

Ikke i sammenligning med at Skat lige har smidt 14 mia ud med badevandet

- hvortil kommer, at Skat nu skal have tilført 7 mia til 'omstrukturering', samt at udestående fordringer på 93 mia åbenbart skønnes uerholdelige, hvortil (måske?) kommer 'negativ moms' for 200 mia:

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-05-21-frygt-for-ny-milliardsvindel-i-skat

næh, så syn's jeg nu heller ikke, at 1,5 mia/100 år lyder specielt afskrækkende! :)

3
26. august 2016 kl. 12:56

1.5 mia kr over 100 år - det lyder efter min mening ikke afskrækkende.

3
25. august 2016 kl. 20:10

Rapporten siger ikke "fysiske og kemiske barrierer, der forhindrer udslip fra depotet.", som der står i kassen ovenfor. Den siger på side 52: "Sikkerheden omkring et slutdepot er base- ret på, at depotet består af en række fysi- ske og kemiske barrierer, som alle er ud- valgt, så de tilsammen i størst muligt om- fang forhindrer, hæmmer og forsinker udslip"

"størst muligt omfang", "hæmmer", "forsinker" - så kan man ikke hænges op på noget.

3
25. august 2016 kl. 20:03

Så kompliceret som det er at udvinde Uran 235 ud af den mængde der kræves for netop at fremstille beriget Uran.

De lande der evt. tilbage i 70'erne og 80'erne ville levere brændstof til kernekraftværker herhjemme, da blev det døden for anvende samme "kraft" fordi man ville sige "Det brugte brændsel må i da selv skaffe jer af med __________".

I stedet for at lokke Danmark med at tage sådan noget brugt og farligt stof tilbage, men nej.

Så hvis nogen har skylden i denne mangel på Kernekraft skylles det alene denne uvilje. Om jeg nogensinde bøjer mig for noget der taler imod denne min idé, Det gør jeg ikke, eller aldrig.

Jeg blev noget i tvivl med hensyn til Kernekraft tilhængernes psykologiske problemer dengang DK sagde Njet!

På den anden side lytter ingen til mig angående denne dekommissionering _______ på samme måde som ingen mere lyttede til Kernekraft Tilhængerne dengang. Denne AHA oplevelse at jeg føler mig som KASSANDRA.