Atmosfæriske floder giver anledning til store stormskader

Atmosfæriske floder transportere store vandmængder Jorden rundt og har betydning for oversvømmelser, men er også forbundet med mange storme, viser ny forskning. Illustration: NOAA

Atmosfæriske floder transporterer store vandmængder Jorden rundt i forholdsvis smalle korridorer med en bredde på ca. 500 km.

De har i de senere år været studeret intenst for deres betydning i forbindelse med oversvømmelser i den vestlige del af Nordamerika og i Nordeuropa. Fænomenet har også betydning ved bl.a. New Zealand og den sydligste del af Sydamerika.

I en artikel i Nature Geoscience kortlægger Duane Waliserog Bin Gun fra henholdsvis California Institute of Technology og University of California, Los Angeles for første gang de ekstreme vindhastigheder, der også er forbundet med atmosfæriske floder.

De to forskere finder eksempelvis, at mere end halvdelen af de mest ekstreme storme og nedbørsmængder er forbundet med atmosfæriske floder.

Deres analyse viser desuden, at 14 af 19 største storme i Europa i perioden 1979 - 2003 med forsikringsskader på over en milliard amerikanske dollar var forbundet med atmosfæriske floder.

Til venstre ses histogrammer for vinde over land, kyster og hav udtrykt ved vindstyrke på Beaufort-skalaen (BWS). Blå punkter gælder for alle målinger, røde punkter gælder for situationer, hvor der også har været en atmosfærisk flod (AR) - grå punkter angiver sammenfald for den røde og blå kurve. Til højre ses opgørelser over store storme. Størrelsen af cirklerne angiver stormens størrelse udtrykt ved en opgørelse af forsikringsskader - en firkant er en mindre storm med skader mindre end en milliard dollar eller en storm, hvor forsikringsskaderne ikke kendes. Hvor de blå cirkler eller firkanter er fyldt med rødt, har der været en atmosfærisk flod. Illustration: Waliser og Guan, Nature Geoscience
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mon de "atmosfæriske floder" også indgår i klimamodellerne, der "beviser" menneskeskabt global opvarmning? Eller er det endnu en variabel, der ikke lige kom med? Og kunne vi så ikke lige så godt betale PSO-afgift for at holde vætter og trolde væk?

 • 3
 • 10

Mon de "atmosfæriske floder" også indgår i klimamodellerne, der "beviser" menneskeskabt global opvarmning?

Klimamodeller "beviser" ikke noget. Observationer af drivhusgasser (CO2, methan, m.fl.) og temperatur, afsmeltning af iskapper og gletschere, ændrede nedbørmønstre o.s.v. derimod peger alle i samme retning, der bekræfter over 100 år gamle videnskabelige teorier om en sammenhæng mellem øget atmosfærisk drivhusgasindhold og stigende temperaturer. Det er dette, der er "beviserne".

Klimamodeller bygger på fysiske og kemiske ligninger (herunder den ovenfor bekræftede sammenhæng) og bruges til fremskrivninger af klimasystemets mulige udvikling for at forstå, hvordan den mest sandsynlige fremtid vil se ud afhængig af den fremtidige udledning af drivhusgasser. Det er ikke "beviser". Det er prognoser baseret på den aktuelt bedst tilgængelige viden.

Og ja, atmosfæriske floder indgår givet i disse modeller, som jo også beskriver både lavtrykssystemer, havstrømme og mange, mange andre velkendte dynamiske processer i klimasystemet.

 • 8
 • 2

Det kunne være interessant at få opklaret, om fænomenerne El Nino/La Nina har nogen indflydelse på placeringerne af disse "floder".

 • 1
 • 0

Klimamodeller "beviser" ikke noget.

Så langt er vi enige. Derfor satte jeg også ordet beviser i gåseøjne.

[...] der bekræfter over 100 år gamle videnskabelige teorier om en sammenhæng mellem øget atmosfærisk drivhusgasindhold og stigende temperaturer

Ligefrem 100 år gamle? Da jeg var barn i 70'erne og 80'erne, hvor der var en del kolde vintre og oliepriserne var høje, blev der nu ikke råbt så højt om global opvarmning, som flere nok havde imødeset med glæde. Der blev i stedet hylet op om, at al forureningen "stoppede" sollyset, og en ny istid derfor var på vej.

 • 0
 • 3

Svar på:

Mon de "atmosfæriske floder" også indgår i klimamodellerne, der "beviser" menneskeskabt global opvarmning? Eller er det endnu en variabel, der ikke lige kom med? Og kunne vi så ikke lige så godt betale PSO-afgift for at holde vætter og trolde væk?

Hej Morten

Nu er sammenhængen vist:

Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research. (2019, May 28). A warming Arctic produces weather extremes in our latitudes. ScienceDaily: Citat: "... The breakthrough came when the scientists combined their global climate model with a new machine learning algorithm on ozone chemistry. Using their new combo-model, they can now show that the jet stream's wavelike course in winter and subsequent extreme weather conditions cold air outbreaks in Central Europe and North America are the direct result of climate change. Their findings were released in the Nature online portal Scientific Reports on 28 May 2019. ..."

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten