Atmosfæriske floder giver anledning til store stormskader
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Atmosfæriske floder giver anledning til store stormskader

Atmosfæriske floder transportere store vandmængder Jorden rundt og har betydning for oversvømmelser, men er også forbundet med mange storme, viser ny forskning. Illustration: NOAA

Atmosfæriske floder transporterer store vandmængder Jorden rundt i forholdsvis smalle korridorer med en bredde på ca. 500 km.

De har i de senere år været studeret intenst for deres betydning i forbindelse med oversvømmelser i den vestlige del af Nordamerika og i Nordeuropa. Fænomenet har også betydning ved bl.a. New Zealand og den sydligste del af Sydamerika.

I en artikel i Nature Geoscience kortlægger Duane Waliserog Bin Gun fra henholdsvis California Institute of Technology og University of California, Los Angeles for første gang de ekstreme vindhastigheder, der også er forbundet med atmosfæriske floder.

De to forskere finder eksempelvis, at mere end halvdelen af de mest ekstreme storme og nedbørsmængder er forbundet med atmosfæriske floder.

Deres analyse viser desuden, at 14 af 19 største storme i Europa i perioden 1979 - 2003 med forsikringsskader på over en milliard amerikanske dollar var forbundet med atmosfæriske floder.

Til venstre ses histogrammer for vinde over land, kyster og hav udtrykt ved vindstyrke på Beaufort-skalaen (BWS). Blå punkter gælder for alle målinger, røde punkter gælder for situationer, hvor der også har været en atmosfærisk flod (AR) - grå punkter angiver sammenfald for den røde og blå kurve. Til højre ses opgørelser over store storme. Størrelsen af cirklerne angiver stormens størrelse udtrykt ved en opgørelse af forsikringsskader - en firkant er en mindre storm med skader mindre end en milliard dollar eller en storm, hvor forsikringsskaderne ikke kendes. Hvor de blå cirkler eller firkanter er fyldt med rødt, har der været en atmosfærisk flod. Illustration: Waliser og Guan, Nature Geoscience

Mon de "atmosfæriske floder" også indgår i klimamodellerne, der "beviser" menneskeskabt global opvarmning? Eller er det endnu en variabel, der ikke lige kom med?
Og kunne vi så ikke lige så godt betale PSO-afgift for at holde vætter og trolde væk?

  • 3
  • 11

Mon de "atmosfæriske floder" også indgår i klimamodellerne, der "beviser" menneskeskabt global opvarmning?

Klimamodeller "beviser" ikke noget.
Observationer af drivhusgasser (CO2, methan, m.fl.) og temperatur, afsmeltning af iskapper og gletschere, ændrede nedbørmønstre o.s.v. derimod peger alle i samme retning, der bekræfter over 100 år gamle videnskabelige teorier om en sammenhæng mellem øget atmosfærisk drivhusgasindhold og stigende temperaturer. Det er dette, der er "beviserne".

Klimamodeller bygger på fysiske og kemiske ligninger (herunder den ovenfor bekræftede sammenhæng) og bruges til fremskrivninger af klimasystemets mulige udvikling for at forstå, hvordan den mest sandsynlige fremtid vil se ud afhængig af den fremtidige udledning af drivhusgasser. Det er ikke "beviser". Det er prognoser baseret på den aktuelt bedst tilgængelige viden.

Og ja, atmosfæriske floder indgår givet i disse modeller, som jo også beskriver både lavtrykssystemer, havstrømme og mange, mange andre velkendte dynamiske processer i klimasystemet.

  • 9
  • 2