Astronomer har endnu engang fundet et mystisk repeterende radiosignal

Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (Chime) er en helt ny form for radioteleskop for signaler i frekvensområdet 400-800 MHz Illustration: CHIME

Intense radiosignaler fra rummet med kort varighed af få millisekunder har været givet astronomerne hovedbrud, siden de blev opdaget for godt ti år siden. Af alle disse såkaldte fast radio bursts har FRB 121102 (tallene angiver år, måned, dato for opdagelsen) været helt ekstremt forvirrende. Det har nemlig været det eneste af typen, som været repeterende.

Læs også: FRB 121102: Et ekstremt underligt signal fra rummet

Nu beretter en forskergruppe i to artikler i Nature (1 og 2), at de med det helt nye canadiske radioteleskop Chime har opdaget 13 nye fast radio bursts, hvoraf et har været repeterende, idet der er opfanget stråling fra den samme kilde seks gange inden for en periode på 2½ måned.

I betragtning af, at der samlet set kun findes godt 60 observationer af fast radio bursts, er der tale en klækkelig forøgelse af data om de uforklarede signaler. Ydermere er opdagelsen sket i prækommisioneringsfasen for Chime i sommeren 2018. Det er først i løbet af i år, at Chime bliver fuldt operationelt, så der kan forventes mange flere opdagelser i den kommende tid.

Forskerne fremhæver også, at signalerne er opfanget med frekvenser ned til 400 MHz, hvor hovedparten af de tidligere registrerede fast radio bursts har ligget omkring 1400 MHz.

Samme kilde sendte seks gange

Det mest interessante er signalet med betegnelsen FRB 180814.J0422+73 – da flere fast radio bursts nu kan opdages hver dag, har man udvidet navnet med en betegnelse efter punktummet, der angiver den retning, det kommer fra.

Udover at signalet fra denne kilde blev opfanget første gang 14. august 2018, blev der også registreret signaler fra samme kilde fire gange i september og en gang i oktober – uden regelmæssighed i øvrigt.

»Når vi nu ved, at der er mere end et repeterende fast radio burst, kan der nok også være endnu flere,« siger Ingrid Stairs fra Chime-holdet. Det mener hun på sigt kan gøre det muligt at bestemme årsagen til de repeterende fast radio bursts.

I det hele taget håber forskerne, at de nye informationsbrikker kan være med til at samle hele puslespillet omkring årsagen til fast radio bursts. De nye opdagelser indikerer, at de måske skal findes i tætte områder ved resterne af supernovaer eller i nærheden af det centrale sorte hul i galakser. Men derudover er man ikke kommet meget videre endnu.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kan man komprimere et datasignal sådan, og dermed sende en masse information?

Med min ringe forståelse af tingen hænger det sådan sammen: Data kan ikke komprimeres mere end den Shannon information data indeholder. Er der et mønster for hvordan data dannes kan Kolmogorov informationen dog være mindre end Shannon informationen, således at yderligere komprimering er mulig. Men det kræver så enighed mellem afsender og modtager om hvilken maskine det sendte eksekveres på.

 • 6
 • 0

De store spørgsmål som nok må melde sig vil vel være :

Hvis dette er kommunikations signaler: Hvis en(eller flere) civication(er) er udviklet nok til at kummunkere med komprimeret, eller encrypted microburst signaler, bør vi så i det hele taget forsøge at svare ?

Hvor stor er chancen for at de i det hele taget er rettet mod os?

Og omkring Shannon og Kolmogorov's kompressions teorier, kræver det så ikke at signalets afsender tænker lidt på vores måde? (Hvem kan reelt sige at matematikkens regler som vi kender dem er gældende udenfor vores lille klode?) ;o)

 • 2
 • 7

Og omkring Shannon og Kolmogorov's kompressions teorier, kræver det så ikke at signalets afsender tænker lidt på vores måde? (Hvem kan reelt sige at matematikkens regler som vi kender dem er gældende udenfor vores lille klode?) ;o)

Nej, det kræver det ikke. Det kræver blot at de er så avancerede at de benytter matematik. Matematik er evig gyldig, til alle tider og alle steder, da den er fuldstændig uafhængig af den fysiske virkelighed. Det er netop derfor at brugen af matematik er det helt grundlæggende i så mange forslag til, hvordan vi kan kommunikere med andre civilisationer. Den matematik der beskriver informationsindhold er nødvendigvis ens for alle civilisationer.

Men komprimere man signalet, så bliver det selvfølgelig svært. Så skal modtageren jo vide på hvilken måde det er komprimeret. Men det gælder jo også når vi kommunikere med hinanden her på jorden. Et optimalt komprimeret signal er jo uskelnelig fra ren støj, og det giver jo derfor absolut ingen fingerpeg om hvilken komprimeringsmetode der kunne være anvendt.

Løber vi ind i et komprimeret sinal så er vi på den. Et signal vil jo nok også være kodet aht. til fejlkorrektion. Igen er kanalkodnings theoremet selvfølgelig også gældende for andre civilisationer. Men vi aner jo ikke hvilken kodning der er anvendt, blokkodning, foldningskoder eller noget helt tredje, som vi ikke har tænkt på.

Kommunikere man for at en tilfældig civilisation skal opfange signalet, så kan vi nok være ret sikker på, at signalet hverken er komprimeret, eller kodet med fejlkorrigerende koder. Til gengæld vil der nok være masser af redundans, f.eks. i form af simple gentagelser (det er selvfølgelig også en form for fejlkorrigerende kode om end ikke specielt optimal).

Læs iøvrigt "His Masters Voice" af Stanislaw Lem. Den er meget apropo til emnet og rigtigt god på mange måder med masser af mening på mange planer (altså typisk Stanislaw Lem).

 • 8
 • 0

Helt enig med Jens Olsen.

Eneste forudsætning er, at en fjern civilisation har nogenlunde samme form for logisk tænking som os.

 • 2
 • 0

Carl Sagan funderede over sagen i SciFi novellen Contact!, som siden blev filmatiseret. Her kodes transmissionen så modtageren gøres opmærksom på at afsenderen er en civilisation. Det sker vha. en primtals-sekvens. Signalets finere detaljer indeholder så det egentlige budskab.

Ellers fristes man til at spørge om astronomerne er sikre på at det modtagne ikke har en mere lokal oprindelse. Såsom en mikrobølgeovn i observatoriets kantine ;-)

 • 3
 • 0

Nej, det kræver det ikke. Det kræver blot at de er så avancerede at de benytter matematik. Matematik er evig gyldig, til alle tider og alle steder, da den er fuldstændig uafhængig af den fysiske virkelighed. Det er netop derfor at brugen af matematik er det helt grundlæggende i så mange forslag til, hvordan vi kan kommunikere med andre civilisationer. Den matematik der beskriver informationsindhold er nødvendigvis ens for alle civilisationer.

Besnærende udsagn, men i kosmiske sammenhænge så er 'evig matematik' måske et lidt uvedkommende begreb!

En ydmyg betragtning: Vi bor på et sted i verdensrummet som vi mener har været der i 4-5 mia år. I det meste af den tid (90 % ?) har der været liv på denne klode. I en tusindedel af den tid hvor der har været liv, har der været primater som efterhånden frigjorte deres forreste ekstremiteter til aktiviteter som udfordrede og udviklede deres hjerner til forståelse af ting som ikke nødvendigvis havde med fødesøgning eller parring at gøre. I den seneste 1/500000-1/1000000 af den tid hvor vi har kendt liv på vores klode, har vi haft 'historisk tid'; vi har kunnet nedtegne og opbevare tanker og iagttagelser til andre generationer.

Det er i denne sidste brøkdel af tiden på vores klode vi, parallelt med vores 'plapren løs', har udviklet vores matematik. Et 'liv' et andet sted i universet kan jo have en lidt anden struktur, hvor ' bevidste udregninger' var integreret i 'livet' nærmest fra begyndelsen?

I den 'historiske tid' har vi i den sidste generation forstået at registrere radiosignaler som evt. måtte komme fra andre civilisationer ('liv'). Det er jo et meget lille 'vindue' i den kosmiske tid, og hvis forholdene har været nogenlunde de samme andre steder, hvor 'liv' evt. er opstået, så er jo chancerne for en slags kommunikation mellem 'os' og 'de andre' så tæt på 'nul' som de kan være!

John Larsson

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten