AstraZeneca afviser øget risiko for blodpropper

Illustration: Bigstock/vdeineka

I sidste uge valgte flere lande at stoppe brugen af AstraZenecas vaccine mod COVID-19 efter en række indberetninger om alvorlige tilfælde af blodpropper. Heriblandt Danmark, der foreløbigt har stoppet vaccinationerne i to uger.

Producenten er dog nu ude med en gennemgang, der afviser en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper.

Det skriver Reuters.

Gennemgangen omfatter data fra mere end 17 millioner mennesker fra Storbritannien og EU, der har modtager vaccinen.

»En omhyggelig gennemgang af alle tilgængelige sikkerhedsdata fra mere end 17 millioner mennesker, der er vaccineret med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca i EU og Storbritannien har ikke vist tegn på en øget risiko for lungeemboli, dyb venetrombose eller trombocytopeni, hverken inden for en bestemt aldersgruppe, køn, parti eller land,« udtaler virksomheden.

Læs også: Professor: Vaccine-bivirkninger handler ofte om genetik

Også Det Europæiske Lægemiddelagentur og verdensorganisationen WHO har udtalt, at det ikke tyder på, at der er en sammenhæng mellem tilfældene af blodpropper og vaccinen.

Gennemgang møder kritik

Konklusionen møder kritik fra direktør for det norske lægemiddelagentur, Legemiddelverket, Steiner Madsen.

»AstraZeneca har ikke grundlag for at hævde, at disse tilfælde ikke har noget med vaccinen at gøre,« udtaler direktøren til nyhedsbureauet NTB.

Han tilføjer, at det endnu er uvist, om vaccinen har en forbindelse til blodpropperne, men at det ikke er det samme som at sige, at der definitivt ikke er en sammenhæng.

»De vil aldrig slå ud i statistikken, fordi de er så få. Men fordi de er så alvorlige for dem, som rammes, må vi undersøge, om de kan have en sammenhæng med vaccinen,« siger han.

Undersøges for en sikkerheds skyld

Der er foreløbigt rapporteret om 15 tilfælde af blodpropper de dybe vener og 22 tilfælde af blodpropper i lungerne, oplyser AstraZeneca.

Læs også: Næste generation covid-vacciner på vej: »Vi er i krig, så vi er nødt til at geare op«

I Danmark er der rapporteret om ét dødsfald, kort tid efter at personen havde modtaget AstraZeneca-vaccinen. Omtrent 142.000 danskere har foreløbigt modtaget den første dosis af vaccinen.

»Vi ved endnu ikke, om blodpropperne og det danske dødsfald skyldes vaccinen, men det skal nu grundigt undersøges for en sikkerheds skyld,« siger enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen i en pressemeddelelse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvordan vil man evt. fastslå en evt. sammenhæng?

Det må være endog meget svært at fastslå årsagen senere....

 • 5
 • 0

Jeg tænker at man bør undersøge om de ramte har koaguleringer eller lignende i blodet. Hvis vaccinen har skabet en (over) reaktion, hvor blod koagulerer eller store klumper af celler samles, kunne man forestille sig at de satte sit fast forskellige steder i kroppen, hvor der i forvejen var begyndende forkalkning.

 • 1
 • 1

Hvordan vil man evt. fastslå en evt. sammenhæng?

Man kan reelt kun gennemføres en analyse af årsagssammenhængen ved at kigge på de enkelte tilfælde og der foretage en lægefaglig bedømmelse af sammenhængen.

Man kan se på statistikken (hvor mange ud af en million vaccinerede får problemet i forhold til det tilsvarende tal for befolkningen sidste år hvor folk jo ikke blev vaccineret); men her er problemet, at det endnu ikke er et representativ udsnit som er vaccineret (der er overvægt af ældre, syge og sundhedspersonale). Faktisk viser det sig, at i UK er den "normale" forekomst af blodpropper for befolkningen som helhed højere end for gruppen af vaccinerede, hvilket taler for at vaccinen skulle beskytte mod blodpropper snarere end forårsage dem... Den slags analyser (de kaldes epidemiologiske eller retrospektive) har den ulempe, at det er svært at argumentere mod udvælgelsesbias og der kan optræde udefrakommende faktorer, som kan være meget svære at gennemskue (og undgå) fordi man ikke har fuld viden om testpatienternes forhold (helbred, adfærd mv).

Det "korrekte" måde at tjekke det på er et dobbeltbindet, placebokontrolleret studie i mange lande med mange tilfældigt udvalgte deltagere, hvor halvdelen vaccineres og halvdelen får en indsprøjtning med saltvand. Det er gennemført i forbindelse med fase 3 studier inden vaccinen blev godkendt; men her optrådte den bivirkning ikke (deltagertallet var vældig stort; men ikke stort nok). Man kan i dag ikke etisk forsvare at gennemføre den slags studier (fordi det vil være livsfarligt at efterlade en masse mennesker uden vaccine); men man kan teoretisk lade kontrolgruppen få en anden vaccine i stedet for placebo. Så optræder der bare stadig risisci for udefrakommende faktorer...

 • 8
 • 1

Der er endnu ikke konkluderet nogen sammenhæng mellem blodpropper og Astra Zeneca vaccinen. Det er dog bemærkelsesværdigt, at de to nordiske dødstilfælde har vist samme "usædvanlige sygdomsbillede" med et lavt antal blodplader, blodpropper i små og store kar samt blødninger.

 • 7
 • 1

Hvis du inden for 10 dage efter vacination bliver ramt af en bus og dør, er det så en direkte følge eller indirekte følge, og kunne det samme være sket hvis du kun havde fået placebo/saltvand?

Skal vi aflevere en blodprøve lige inden vacine, så vi kan se om de specielle forhold opstod efter, eller var tilstede før?

Kan der være fejlstik, så vacinen ikke frigives langsomt fra musklen, men hurtigt mod blodbanen, eller vil den i det tilfælde bare gå til spilde?

Har de ramte noget til fælles jobtype, genetisk, eller vaner, f.eks stærk motion umiddelbart før eller efter?

Det bliver under alle omstændigheder svært at udelukke, eller bevise noget.

 • 3
 • 2

DAnske læger fik i sidste uge et brev fra Lægemiddelstyrelsen hvor de bla. skrev.

Der er i EU foreløbig indberettet 5 alvorlige tilfælde af koagulationsforstyrrel-ser/tromboemboli 7-10 dage efter vaccination med første dosis af vaccinen. På grund af det tidsmæssige sammenfald vurderer lægemiddelmyndighederne, at der er grund til at undersøge omstændighederne nærmere. Indberetningerne er ved at blive gennemgået med henblik på vurdering af en mulig sammenhæng med vacci-nen.

 • 2
 • 1

Mange kigger lidt snævert på situationen i Danmark og Norge.

Det man har observeret er ikke kun blodpropper, men et "usædvanligt sygdomsbillede" med ITP-lignende symptomer - blødninger og lavt antal blodplader - kombineret med blodpropper. Derfor er mange af de hurtige sikkerhedskommentarer der bygger på blodpropper at skyde en smule forbi målet. Mindst 3 (50 år og yngre) i Norge har/har haft kombinationen og en af dem er død af den. Red: Kjelds kommentar angiver 5 i EU.

Grunden til skæverterne er formentlig at man forbinder tilfældene med den tidligere undersøgelse for blodpropper da Østrig pausede for en uge siden og fordi sundhedsstyrelsen ikke initielt informerede om det ITP-lignende i forbindelse med dødsfaldet og standsningen ligesom man har gjort i Norge.

Kombinationen er problematisk på grund af de modsatrettede effekter og er alt andet lige meget mindre sandsynlige som tilfældigheder.

Det er om ikke andet en plausibel teori at der skulle være en sammenhæng mellem vaccine og sygdommene. Uanset vil forekomsten være meget lav (Lad os sige op til 10 tilfælde og over 300.000 stik i Norge+Danmark. Det er meget langt fra at kunne forventes at give et klart sikkerhedssignal i fase 3 forsøg!).

 • 8
 • 1

Det man har observeret er ikke kun blodpropper, men et "usædvanligt sygdomsbillede" med ITP-lignende symptomer - blødninger og lavt antal blodplader - kombineret med blodpropper. Derfor er mange af de hurtige sikkerhedskommentarer der bygger på blodpropper at skyde en smule forbi målet. Mindst 3 (50 år og yngre) i Norge har/har haft kombinationen og en af dem er død af den.

Ja, jeg har også tænkt på om der er en underliggende ITP-lignende sygdom, der sammen med vaccinen, kan medføre forøget risiko for blodprop.

Sygdomsbilledet synes at indikere, at hvis der er en sammenhæng, skal den måske findes hos forholdsvis få personer, der har ikke-diognasticeret ITP (Immun Trombocytopeni). Grunden til jeg siger ikke-diagnosticeret ITP er, at hvis man har en diagnosticeret ITP, ved man godt i forvejen, at man skal være varsom med vaccinationer.

ITP er en blodsygdom ikke mange kender til, hvor immunforsvaret danner antistoffer imod kroppens egne blodplader. Dette medfører, at antallet af blodplader i blodet falder til så lavt et niveau, at der opstår risiko for blødninger. Trods det nedsatte trombocyttal har patienter med ITP også en øget risiko for blodpropper i arterier og vener.

Hvis immunforsvaret hos en person med ITP samtidig reagerer mod den virale vektor (1) , som AZ indeholder, kan dette måske give en forøget risiko for blodpropper.

(1) Den virale vektor er det, der adskiller AZ vaccinen fra de andre to godkendte vacciner i DK)

 • 8
 • 1

De fleste steder i UK er 90% af alle over 60 år vacineret, så vidt jeg har forstået mest med astra zeneca, UK er gode til at opsamle data, så er det besynderligt at så snart EU giver samme vacine så opstår der uregelmæssigheder.

UK venter 3 måneder inden de giver skud nummer 2 så kun 1,6 mio. er færdigvacineret, første skud beskytter 100% mod hospitalsindlæggelse, iltstøtte, respirator og død, det har de prioriteret.

 • 6
 • 1

3 pr 100.000 forkommer mig at være ret højt for så alvorlig en bivirkning.

Joh, men det skal jo ses i forhold til den generelle forekomst. På sundhed.dk skriver de:

Den akutte form forekommer hyppigst blandt børn. De fleste tilfælde kommer ca. 2 uger efter en virusinfektion. Omkring 7 ud af 100.000 personer får hvert år akut ITP.

Den kroniske form rammer oftest kvinder i alderen 20-40 år. Forekomsten er 3 gange hyppigere hos kvinder end mænd. I de fleste tilfælde er dette en relativt uskyldig tilstand, men det kan også være en alvorlig sygdom.

Bemærk at langt hovedparten af de vaccinerede er kvinder (navnlig i de yngre aldersgrupper, som er dem der primært har modtaget denne vaccine), så i mine øjne lyder 3 ud af 100K ikke usædvanligt; omend naturligvis forfærdeligt for de ramte.

 • 5
 • 1

Hos vores norske naboer arbejder de ud fra en teori om, at AstraZeneca-vaccinen har udløst en immunrespons, som påvirker blodpladerne, der hjælper blodet med at størkne, og som provokerer immunsystemet, så man får en blodprop og et lavt antal blodplader.

Lignende symptomer er set i Danmark, og ifølge Folkehelseinstituttet (FHI), den norske pendant til Sundhedsstyrelsen, så arbejder vi herhjemme ud fra samme hypotese. - Det er en tilsvarende teori, som de arbejder med i Danmark, altså en vaccineinduceret immunologisk betinget trombocytopeni, siger Geir Bukholm, der er områdedirektør hos FHI, til VG.

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-03-16-...

 • 3
 • 0

UK har administreret c 25m vacciner - med c 50/50 AZ og Pfizer split. Og siger at forekomsten af blodpropper vaesentligt under forventet generelt - og at Pfizer tallet lidt hojere end AZ.

see denne Guardian artikel for baggrund. https://www.theguardian.com/commentisfree/...

Danmarks (og andre landes) beslutnig virker ubalanceret. Har noger regnet paa hvor mange mennesker der kommer til at do i EU paa baggrund af dette vaccine stop ?

 • 1
 • 1

Har noger regnet paa hvor mange mennesker der kommer til at do i EU paa baggrund af dette vaccine stop ?

ja déjà vu, tredje bølge bliver igen ført an af Italien, denne gang har vi fået plejehjæmmene og sygeplejerskene vacineret, og vi har mere viden og bedre behandlingsmetoder, omvendt har vi nye varianter og større dele af befolkningen som ønsker genåbning og rejser sydpå, kombinationen med vacine pause kan kun gå galt.

UK har vacineret 24 mio med første stik, og forventer yderligere 10 mio førstagangs stik i sidste halvdel af marts, tænker tandlæger og dyrlæger skal arbejde i døgndrift lige som de gør i USA, men fordi de er langt foran og knokler som gale, så undgår de sandsynligves 3 bølge, det gør vi og resten af europa ikke.

 • 2
 • 0

Jeg har set you tybe hvor pensioneret sygeplejerske og gennem mange år underviser af sygeplejerskerJohn Campbell har forklaret at man i gamle dage lærte at trække stemplet tilbage for at se efter blod, vacinationer gives nu til dags som intramuskulær injection, den der fører sprøjten kender til anatomi.

Vejledning fra SSI: https://www.ssi.dk/vaccinationer/injektion...

På vaccinecentrene er sprøjten klargjort inden den kommer ind til dem der skal stikkes.

 • 0
 • 3

den der fører sprøjten kender til anatomi.

Og det er du sikker på?

Der er gearet voldsomt op, og fundet en masse mennesker til at lave en masse vacciner. Den slags øger altså risikoen for fejl og for at der er enkelte som ikke helt har lært det.

Hvis det er det, så er det jo positivt for det frikender vaccinen, så vi kan komme videre.

På den anden side skal så lige laves en genopfrisker for personalet.

 • 5
 • 1

På den anden side skal så lige laves en genopfrisker for personalet.

Kunne vi mom måle kvaliteten med stik prøver der kan give hurtig feeed back, der efterlades desværre kun så lille et mærke at det ikke er sikkert man kan finde det, men en stempelpude på nålen kunne markere en ring, så tredjepart efterfølgende kunne verificere om indstiks stedet var korrekt valgt.

Ved ikke om man med skanner kan se væskens placering i musklen, for det ville være den optimale stikprøve kontrol.

Der er mange der selv om de godt ved de er på vej til vacination vælger alt for stramt tøj, som de mener de lige kan holde op i, tøjet og hånden kan måske snyde nåleføreren til at stikke for lavt, vælg et T-shirt med så store ærmer at ærmet kan vippes op over skulderen og blive der af sig selv, så er det ihvertfald ikke selvforskyldt.

 • 2
 • 1

...nænsomt vaccineret mod influenza hvert år, så ligner nåleføringen ikke den, som oftest vises på TV . Der har man fornemmelsen af at nålen nærmest skal tværs gennem armen.

 • 1
 • 4

Ifølge B.T. udtaler overlæge og professor Pål Andre Holme:

Vores teori om, at dette er et stærkt immunrespons, der sandsynligvis kommer efter vaccinen, er blevet bekræftet. I samarbejde med sektionen for avanceret blodpladeimmunologi ved UNN har vi nu påvist specifikke antistoffer mod blodplader, der kan give et sådant billede, som vi kender fra andre dele af medicinen, men derefter med lægemidler som den udløsende årsag.

Skal det forstås sådan, at der dannes antistoffer mod blodpladerne, så man risikerer at opnår en livslang blødertilstand, hvis disse antistoffer forbliver i blodet, som det er tilfældet med antistoffer fra vaccinationer, der holder hele livet?

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten