Asnæsværket skipper kullene til fordel for biogas

Kalundborg Kommune vil have grøn fjernvarme og Novo Nordisk og Novozymes vil have grøn procesdamp. Mulige råvarer er affald og biomasse, og det skal et nyt samarbejdsprojekt få til at gå op i en højere enhed.

Det skal ske via ombygning af Asnæsværkets blok 2 til biogas og produktion af biogas på et nyt biogasanlæg på gylle, husholdningsaffald og industrislam samt et eller flere forgasningsanlæg på tørret spildevandsslam, halm, gyllefibre og energitræ.

I samarbejdsprojektet deltager - foruden de to virksomheder og kommunen - Kalundborg Fjernvarme samt Dong Energy. Det nye koncept, som kaldes Kinec - Kalundborg Integrated Energy Concept - skal nu analyseres nærmere resten af året.

Hvis projektet realiseres, tænkes anlæggene opført over en årrække, således at varmen delvist kan produceres på grøn gas allerede fra omkring 2016 og i 2020 vil være fuldt udrullet.

»Projektet her illustrerer, hvordan et langvarigt lokalt samarbejde kan føre til et innovativt koncept, som vil være det første af sin art i verden. Og jeg er utrolig glad for, at vi nu har besluttet i fællesskab at analysere ideen til bunds,« siger koncerndirektør i Dong Energy Thomas Dalsgaard i en pressemeddelelse om projektet.

Biogas af slam, gylle og affald

Grundideen er - som nævnt - at Asnæsværkets eneste blok i drift på 147 MW konverteres til gasfyring, så der sikres en fortsat meget energieffektiv el- og varmeproduktion i Kalundborg. Gassen til værket vil bestå af et miks af biogas og i en overgangsperiode naturgas, som derefter kan fortsætte som backup-brændsel.

Biogassen skal produceres dels på et nyt konventionelt biogasanlæg baseret på gylle, gærslam fra Novo Nordisk samt forbehandlet husholdningsaffald. Man forventer også, at ét eller flere såkaldte Pyroneer-anlæg skal producere gas til værket på bl.a. tørret spildevandsslam, halm, gyllefibre, energitræ osv.

I projektet vil man også undersøge, om Dong Energys anden nye teknologi, Renescience kan indgå. Begge teknologier beskrives som 'på tærsklen til at overgå fra demonstrationsskala til kommerciel størrelse'.

Renescience er en teknologi til forbehandling af usorteret husholdningsaffald, som derefter kan indgå som råvare til biogasproduktion, samtidig med at plast, glas og metaller kan genanvendes.

Pyroneer er en teknologi, der kan konvertere vanskelige brændsler såsom slam, halm, energitræ mm. til en grøn procesgas, der kan anvendes direkte i kedlen. Teknologien forgasser brændslerne ved lavere temperaturer end andre forgasningsteknologier og derfor kan vigtige næringsstoffer som kalium og fosfor udvindes inden gassen brændes af i kedlen.

Dokumentation

Pressemeddelelsen fra Dong Energy

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det lyder da godt. endelig et storscala anlæg. nu mangler vi bare at fjerne landbrugsstøtten til de landmænd som ikke. vil. medvirke til. udvikling af decentrale anlæg.

iøvrigt er det min skråsikre. sikkert ugennemtænkte mening. at enhver landmand. der medvirker til. brug/salg /tyveri... af ulovlige giftstoffer. øjeblikkelig skal fratages sin landbrugsstøtte,folkepention,sygesikring. samt hus. & hjæm. der opkøbes af et statsligt skraldespandsselvskab financieret af støttemidlerne. der gives til Det danske landbrug. årligt. Bøder & fængsel i cykellygtestørelsen. får enhver retsfølese hos samtlige danskere med vandhane til at gå fløjten. skam jer bønner. herunder naive venner,familie,banker,dyrlæger,... Kan i have en vejrmæssig dårlig sommer. med vådt halm. enorme udgifter til korntørring. svinepest,kogalskab.

 • 0
 • 1

Det var en skam at SCFs slam-til-olie proces ikke kunne blive til noget - væske er nemmere at transportere og lagre end gas, og har derfor højere værdi. Men måske kan Pyroneer og Renescience og andre gasteknikker være forløbere for at CatLiq engang kan blive økonomisk at etablere.

Men godt at se at den danske model med at bruge restvarmen og restprodukter til et-eller-andet i symbiose kan udvikles. Forhåbentlig kan den eksporteres til de mange andre energi- og industri-anlæg i verden.

 • 0
 • 0

Sidste afsnit i artiklen

"Pyroneer er en teknologi, der kan konvertere vanskelige brændsler såsom slam, halm, energitræ mm. til grøn syntesegas, der kan anvendes direkte i kedlen. Idet teknologien forgasser brændslerne ved lavere temperaturer end andre forgasningsteknologier, kan bl.a. vigtige næringsstoffer som f.eks. kvælstof og fosfor udvindes inden gassen brændes af i kedlen."

er klippet direkte fra DONGs pressemeddelelse "Grøn varme fra biomasse i Kalundborg", og det kunne jo tyde på at artikelen er det man i journalistkredse kalder en "en-kilde-historie".

En ukyndige læser får let den opfattelse, at det er vigtigt (og "grønt") at genvinde kvælstof fra biomasse, men fordi kvælstof er vigtig for planterne, er det ikke nødvendigvis vigtigt at genvinde det, Kvælstof er der jo nok af.

Det indlysende fornuftigt at man i Kalundborg overvejer, hvordan man kan udnytte biomasse bedst muligt, men et det er vel ikke for meget forlangt, at et ingeniørfablad spørger lidt kritisk ind til tal og proportioner i projektet. Der er jo fx intet nyt i at bioforgasse spildevandsslam, og der er jo ingen fordel ved at bioforgasse halm fremfor at afbrænde det direkte.

I disse tider, hvor både private virksomheder og kommuner mere er optaget af at "brande" sig selv som grønne (fremfor at dokumentere "grønne" resultater), er kritisk journalistik en nødvendighed.

 • 1
 • 0

@Peter Svarre,

iøvrigt er det min skråsikre. sikkert ugennemtænkte mening. at enhver landmand. der medvirker til. brug/salg /tyveri... af ulovlige giftstoffer. øjeblikkelig skal fratages sin landbrugsstøtte,folkepention,sygesikring. samt hus. & hjæm.

 • hvis dine ønsker går i opfyldelse kommer du på fattiggården. Til dine ønsker bør tilføjes et par langt mere presserende ting, da landbruget jo tager stærkt afstand fra lovbrud - andre tager det lidt lettere:

Konfisker bilerne for alle, der taler i mobiltelefon under kørselen, så kan de tale videre fra vejkanten. Konfisker kørekortet og bilen fra de, der overskrider fartgrænserne.

Sæt alle der snyder i skat i fængsel, lad socialbedragere og momssvindlere arbejde bøderne af i en arbejdslejr - evt. rydde op efter svineriet efter Roskilde festival etc. etc.

Vedrørende levering af gylle til biogas ligger det sådan, at tidligere forsøg på etablering kuldsejlede, fordi landmændene skulle forpligtige sig til at levere gyllen gratis - og levere den gratis. "landbrugsstøtten" konfiskeres jo i forvejen af samfundet i form af særskatter, betaling af en hærskare af kontrollører o. lign.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten