Asbeststøv på Manhattan

Asbestholdig beton har været brugt som brandhæmmende belægning på de bærende stålsøjler i de to tvillingetårne på World Trade Center.

Et område på størrelse med det indre København blev dækket af støv, da de to tvillingetårne i World Trade Center-komplekset styrtede sammen. Ved sammenstyrtningen blev en masse asbeststøv frigivet, vurderer Lars Schiøtt Sørensen, Lektor i brandsikkerhed på DTU. Han mener dog, at det er umuligt at sige, hvordan støvet har spredt og hvor koncentrationen er størst.

Der er også tvivl om, hvor meget asbest, der har været brugt. Ifølge CNN var de bærende stålsøjler i det nordlige tårn og de nederste 30 etager i det sydlige tårn beklædt med asbestholdigt, brandhæmmende beton, mens Foxnews skriver, at begge tårne var brandbeskyttet med asbestholdig beton op til 64. etage.

Minimal kræftrisiko

Der er en uanseelig fare for at få lungekræft ved at gå rundt i Manhattans gader, hvad asbeststøv angår, vurderer Johnni Hansen, Epidemiolog i Kræftens Bekæmpelse.

»For at udvikle lungekræft skal man arbejde med asbest til daglig i en lang periode, og det er flere år siden man sidst har registreret et kræfttilfælde i Danmark, som kan tilskrives asbest,« siger han.

Lars Schiøtt Sørensen sammenligner støvet på Manhattan med det støv, som nedrivningsarbejdere går rundt i på almindelige byggepladser.