Asbest dødsfald er alt for lavt sat.

(Uddrag)
Arbejdslæge Rolf Petersen, Arbejdstilsynet, kommenterer civilingeniør Torben Jepsens artikel i