Arrig videnskabsredaktør: Biblioteksstyrelsen er nogle bedragere

Biblioteksstyrelsen har manipuleret kommissionsarbejdet med at afdække konsekvenserne af at indføre fri og gratis adgang til videnskabelige artikler fra offentligt finansieret forskning, kaldet Open Access.

Det mener formanden for Foreningen af Danske Videnskabsredaktører, Jørgen Burchardt. Han siger, at bibliotekarerne holder kritikere ude, fordi de er så forhippede på at gafle forvaltningen af de databaser, som mange mener, at artiklerne fremover skal lægges frit ind i.

»Videnskabsministeriet bad i deres kommission specifikt Open Access-udvalget om, at den internationale tidsskriftsorganisation STM skulle inddrages i arbejdet med Open Access,« påpeger han.

»Organisationen henvendte sig så til Styrelsen for Bibliotek og Medier og tilbød at rejse til Danmark for at besøge Open Access-udvalget. Men Styrelsen for Bibliotek og Medier afviste med, at alle parthavere var med i udvalget, og dét er en fed løgn. Det er bedrageri Styrelsen for Biblioteker og Medier udfører,« siger han til Ingeniøren, som i disse uger sætter fokus på Open Access.

»Det er helt bevidst, at de har fået manipuleret ministeriet sådan, at der ikke er nogen tidsskriftsredaktører eller tidsskriftsudgivere med som deltagere i Open Access-udvalget, selvom EU's ministerråds beslutning fra 2007 højt og tydeligt ønsker, at alle parter skal høres.«

Jørgen Burchardt er en af de største kritikere af Open Access, da det er de små danske videnskabelige tidsskrifter, der står til at miste mest ved gratis adgang til forskning.

Hvad får dig til at tro, at visse bibliotekarer holder din forening væk fra indflydelse og Open Access-udvalget?

»Hvis bibliotekerne reelt ønskede at etablere Open Access, ville det have været det mest naturlige at alliere sig med os, der arbejder med den videnskabelige formidling. Men vi har kunnet se, at styrelsen, der virker som sekretariat for DEFF, tilbageholdt de data, som vi havde sendt om danske tidsskrifter i forbindelse med udarbejdelsen af en central rapport om Open Access.«

Men hvad er grunden til, at bibliotekerne skulle holde dig uden for Open Acces-udvalget?

»Bibliotekerne satser på at blive udgivere i stedet for forlagene. På den måde kan de undgå nedskæringer. Hovedårsagen ligger i, at bibliotekerne for ti år siden fandt ud af, at deres tid er ved at rinde ud. De dygtige videnskabsforlag levere tidsskrifter og snart også bøger i digital form sammen med bibliografisk information. Bibliotekerne kan frem over blive reduceret til it-kontor og en enkelt indkøber, der en gang om året bestiller abonnementer til næste år.«

Jørgen Burchardt mener generelt ikke, man kan etablere en 'one size fits all'-løsning.

»Vi ved for eksempel ikke, hvor lang tid det tager at lave en artikel inden for kemi til forskel for religionsvidenskab. Der er mange ting, vi skal have på plads. Det er også derfor, jeg i øjeblikket nærmest er modstander af Open Access, fordi Open Access bliver brugt til nogle helt andre ting end at gavne videnskaben.«

Men hvordan skal vi så løse problemet?

»Jeg mener, vi skal have gjort tingene om. Det udvalg, som bibliotekerne har manipuleret igennem, skal reorganiseres til et nyt udvalg med alle parter. Så skal der laves et grundigt forarbejde, så Danmarks videnskabelige fremtid bygger på et grundigt forarbejde.«

»Vi har brug for nogle grundige undersøgelser, så vi kan lave nogle velbegrundede beslutninger.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg synes ikke, at Burchardts horisont er bredsynet nok.

Dels kan mere en 'videnskabelig forskning' forventes at blive open access og det vil videnskaben jo ikke røre ved.

Dels er der også det element, at administrattionen bør ligge hos uafhængige, som ikke vil kæmoe for den ene eller anden fraktion af en videnskabelig disputs og udelukke kættere, der skulle mene at jorden nu alligevel er flad, men bare ser rund ud.

Dels er der så tilliden til administationen hvor en sag som IPCC har et troværdighedsproblem, og den slahs kunne nemt spejles i tilliden til videnskabelige institutioner, som skal kontrollere hvilke resultater, der opnår udgivelsesstatus,

Jeg er sikker på, der kan findes en rolle til Burchardt i det system.

 • 0
 • 0

Jeg debatterede et par omgange med Burchardt ved den første artikel om emnet. Jeg forstod ærligt talt ikke hans argumentation - ja han forekom at være særdeles oprørt over noget, jeg ikke vidste om.

Uanset, om han havde sine gode grunde til den vrede, så virker hans optræden befordrende for den mistillid til "videnarbejdere", som er så stærkt voksende i Danmark og som gør, at alle danskere er meget bevidst om, hvad de er IMOD, mens få snart kan nævne ting, de er FOR - hvis det da ikke er i forbindelse med noget, de vil bekæmpe.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Jeg kan godt forstå, at I ikke kan forstå mine udtalelser. Det kan jeg heller ikke. Det går sikkert lige lovlig stærkt på Ingeniørens redaktion, så de ikke har fået de korrektioner med, som jeg har bedt om, da jeg fik mine citater til godkendelse. Det vil jeg selvfølgelig bede om bliver korrigeret.

Bemærk, at mine bemærkninger ikke gælder for eller imod Open Access - hvor jeg i øvrigt er den redaktør i Danmark med længst erfaring.

Derimod gælder det om at få en fair diskussion, slet og ret. Her har Styrelsen for Bibliotek og Medier manipuleret, så ministerier ikke har fået Danske Videnskabsredaktørers synspunkter. Derved kendte Videnskabsministeriet ikke til vores interesse i at deltage i Open Access udvalget.

For at skære det ud i pap, så også de meget tunghøre kan forstå det. Bestyrelsen af Danske Videnskabsredaktører er principielt tilhængere af Open Access. Et flertal sidder/har endda siddet som redaktører af Open Access tidsskrifter. Derfor er vi ualmindelig meget kvalificerede til at indgå i et udvalg, som skal beskæftige sig med Open Access.

Det er blot en enkelt "detalje", som vi ville have diskuteret i udvalget: hvem skal betale for det redaktionelle arbejde? I den grønne OA er der ingen. I den gyldne OA er det lagt op til at være forskerne, hvorfor omfanget af verdens forskning vil blive reduceret drastisk.

Vi redaktører mener, at også bibliotekernes rolle skal analyseres. Når det digitale bibliotek er gennemført, er der tale om store samfundsmæssige besparelser, selvom de professionelle forlag (naturligvis) skal have betaling for de digitale tjenester, det hele er baseret på.

 • 0
 • 0

Jørgen. Du siger forskellige steder at du er tilhænger og pioner på OA området.

Hvad er det du har lavet? Hvilket tidsskrift har du gjort til OA?

 • 0
 • 0

Open Access Udvalgets medlemmer -ikke kun bibliotekarer!

Bo Öhrström, vicedirektør, DEFF, Styrelsen for Bibliotek og Medier (Formand) Birte Christensen-Dalsgaard, vicedirektør, Det Kongelige Bibliotek Niels-Henrik Gylstorff, overbibliotekar, Aalborg Universitetsbibliotek Carsten Riis, dekan, Aarhus Universitet, Det Teologiske Fakultet Mogens Sandfær, direktør, Danmarks Tekniske Informationscenter Grete M. Kladakis, kontorchef, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Anders Bjørneboe, chefkonsulent, Universitets- og Bygningsstyrelsen Morten Rosenmeier, formand for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde Nikolaj Borg Burmeister, chefkonsulent, Danske Universiteter (Observatør) Lise Mikkelsen, specialkonsulent, DEFF, Styrelsen for Bibliotek og Medier (Sekretær).

 • 0
 • 0

Kære Hannah Tidsskrift for Arbejdsliv er i dag landets ældste Open Access tidsskrift (af den forsinkede udgave). Den kom på nettet i julen 2000. Lidt om historien http://ing.dk/artikel/109447-da-biblioteka... Portostøttens bortfald i 2004 (hvor Biblioteksstyrelsen ikke har gjort noget for at videnskabelige tidsskrifter skulle have kompensation i modsætning til de almentkulturelle) ramte også dette tidsskrift, og det er langsomt ved at sygne hen. Også den del, som i en bedre udgave havde 250.000 unikke besøgende på årsbasis.

Halvdelen af Open Access udvalgets medlemmer, herunder formanden, er tilknyttet bibliotekssektoren, mens der ingen redaktører eller udgivere er. Det er ikke just tegn på, at bibliotekarer altid ønsker et bredt samarbejde. DEFF havde op til nedsættelsen en stor indflydelse på udvalgets etablering.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten