Århus-forskere udvikler verdens første udendørs malkerobot

Fremover kan køerne malkes direkte på marken uden landmandens indblanding i stedet for at skulle drives ind i stalden. Forskere ved Aarhus Universitet har udviklet verdens første mobile malkerobot.

Indtil videre er der udviklet en prototype, der har været i drift ved et økologisk landbrug de seneste tre måneder. Robotten skal videreudvikles, men foreløbig kan den malke omkring 100 køer og står frit i en græsmark.

Malkerobotten, RDS Futureline, er bygget i en flytbar container, hvor mælketanken og alt nødvendigt udstyr er placeret. Køerne går selv derind, og en robotarm finder yveret og sørger for malkningen.

Køerne bliver herefter lukket ud på en anden del af marken, så landmanden nemt kan overskue, hvilke køer der er blevet malket.

Øger dyrevelfærden

Opfindelsen kan betyde bedre dyrevelfærd, da køerne kan være på græs mest muligt.

»Den mobile malkerobot giver alle kvægbrug mulighed for, at køerne kan græsse om sommeren, også i de tilfælde, hvor bedriften ikke har jord nok omkring stalden, eller vejen fra mark til robotten i stalden er lang,« siger forskningsleder Frank W. Oudshoorn fra Institut for Jordbrugsteknik, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

Han fandt på idéen med en malkerobot i marken, mens den blev gjort til virkelighed af robotkoordinator Niels Dybdahl fra S.A. Christensen & Co., som har stået for designet af den nuværende prototype.

Den mobile malkerobot er blevet til i et samarbejde mellem S.A. Christensen & Co., flere økologiske landmænd samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Projektet er støttet af Fødevareministeriet.

Lørdag kl. 11 til 16 er der åbent hus i Glud, Jensgårdvej 11, 8700 Horsens, hvor det vil være muligt at se verdens eneste mobile malkerobot i funktion.

Dokumentation

(http://www.agrsci.au.dk/mobilmalker/Malkerobotm.wmv)