Arbejdstilsynet: Hvidovre Kommune burde have tjekket nedstyrtet loft på forhånd

Illustration: Hvidovre Kommune

Seks dage før jul styrtede et nedhængt loft ned over de ansatte og besøgende i borgerservicecentret på Hvidovre Kommunes rådhus. Én person »kom lettere til skade«. Efterfølgende har Arbejdstilsynets inspektører rejst kritik af kommunens håndtering af den renovering af rådhuset, som på nuværende tidspunkt mistænkes for at have været medvirkende til ulykken.

Læs også: 80 kvadratmeter loft på rådhus styrtet ned

På ulykkestidspunktet var Hvidovre Kommune nemlig i gang med en større renovering af rådhuset. En del af renoveringen krævede, at håndværkerne opstillede et stillads på taget af den del af rådhuset, der huser kommunens borgerservicecenter.

I juni 2018 satte en entreprenør et stillads op på taget over Hvidovre Kommunes borgerservicecenter, der er placeret i den lave bygning til højre for hovedindgangens rotunde. Dagen før, det nedhængte loft i borgerservicecentret faldt ned, pillede entreprenøren stilladset ned. Om arbejdet på taget har haft en indflydelse på ulykken, undersøges nu af en skønsmand. Illustration: Google Maps

Stillads pillet ned dagen før ulykke

Stilladset blev sat op i juni 2018, og ifølge dokumenter fra Arbejdstilsynet, som Ingeniøren har fået aktindsigt i, blev det pillet ned, dagen før loftet faldt ned.

I modsætning til resten af rådhuset er bygningen, der huser borgerservice, en let konstruktion af stålspær med ståltrapezplader oven på. For at være sikre på, at bygningen kunne holde til vægten af stillads, håndværkere og byggematerialer, havde kommunens rådgivere regnet på bygningens statik. Beregningerne viste, at det godt kunne lade sig gøre at opstille stilladset, hvis man lavede en midlertidig afstivning. Entreprenøren havde derfor placeret to jernbjælker parallelt foran facaden på den del af bygningen, der skulle renoveres. Bjælkerne skulle fordele belastningen fra stilladset over et større areal.

Læs også: Ramt af 100 kg beton – ‘hun var bare uheldig’

Håndværkerne fik også at vide, at de kun måtte gå på tagfladen, hvis der var udlagt finerplader. Og der måtte ikke opbevares byggematerialer på tagfladen.

Regnede ikke på nedhængt loft

Men selv om stålkonstruktionen betød, at taget kunne 'fjedre', når det blev belastet, blev der ifølge Arbejdstilsynets dokumenter ikke regnet på, om det nedhængte loft, der var skruet fast til ståltrapezpladerne, ville blive påvirket af arbejdet på taget.

Det udløser kritik fra Arbejdstilsynet:

»Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der i forbindelse med renovering af facade på Hvidovre Rådhus ikke har været truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning af nedhængt loft i Borgerservice,« lyder det i en afgørelse fra Arbejdstilsynet, som Ingeniøren har fået aktindsigt i.

Det nedhængte loft var fastgjort til tagets ståltrapezplader med selvskærende skruer. Illustration: Arbejdstilsynet

Kritikken begrundes med, at loftet styrtede ned i et område, hvor der var ansatte til stede, og med, at »der ikke har været foretaget nogen beregninger eller undersøgelser, om hvorvidt det nedhængte loft ville blive påvirket af de belastninger og af den færdsel, der ville opstå i forbindelse med renovering af facaden på fløj C, som havde udgangspunkt i tagkonstruktionen over Borgerservice, og som det nedhængte loft var fastgjort i«.

Kommune: Ikke vores opgave

Hos Hvidovre Kommune siger chefen for kommunens Center for trafik og ejendomme – der varetager kommunens bygherrefunktioner – Anne Pallesen, at det ikke var kommunens opgave at sikre, at der var regnet på, om det nedhængte loft ville blive påvirket af arbejdet på taget.

Læs også: Mystik omkring det nedfaldne loft på Næstved Handelsskole

»Når kommunen skal bygge, beder vi en rådgiver om at varetage de tekniske og sikkerhedsmæssige forhold omkring byggesagen, heriblandt beregninger og retningslinjer i forbindelse med byggeplads og stillads. Det er dog vigtigt at pointere, at vi endnu ikke kender årsagen til, at loftet faldt ned,« siger hun.

Kort efter at loftet styrtede ned, holdt kommunen sammen med de involverede rådgivere og entreprenører et syn og skøn. Men skønsmandens rapport forventes først at være klar i februar.

Ekspert: Ikke normalt at regne på nedhængte lofter

Derfor er der endnu ikke nogen, der kan sige, om en undersøgelse af det nedhængte loft og beregning af renoveringsarbejdets påvirkning kunne have forhindret loftet i at falde ned.

Men Jeppe Jönsson, der er professor i bærende konstruktioner på DTU Byg, har umiddelbart svært ved at forstå kritikken af, at der ikke er regnet på, om det nedhængte loft ville blive påvirket af belastningen fra stillads og håndværkere på taget. Hvis beregningerne viser, at ståldragerne og trapezpladerne – med diverse forstærkninger – kan holde til belastningen, burde det ikke være nødvendigt at regne på det nedhængte loft.

»Med udgangspunkt i ovenstående og i sagen, som den er beskrevet, mener jeg ikke, at man burde have regnet specifikt på det nedhængte loft. Det er jo blevet indskærpet, at taget ikke tåler anden belastning end ganglast, og at der ikke må oplagres byggematerialer (herunder affald),« skriver han i en mail til Ingeniøren.

Tunge byggematerialer på taget

Problemet er bare, at håndværkerne faktisk havde placeret byggematerialer på taget.

Sådan så der ud på taget efter ulykken. Til venstre kan man se de to stålbjælker, som entreprenøren har lagt for at afstive taget og fordele belastningen fra stilladset. Størstedelen af stilladset var fjernet, da ulykken skete. Entreprenøren havde ifølge Arbejdstilsynet fået instrukser om, at der ikke måtte opbevares byggematerialer på tagfladen. Men da Arbejdstilsynet besøgte rådhuset, stod der cirka 160 kg materialer på taget. Om det har været medvirkende til ulykken, vides imidlertid ikke endnu. Illustration: Arbejdstilsynet

Da de besøgte råhuset i december, kunne Arbejdstilsynets ansatte således konstatere, at der faktisk blev opbevaret byggematerialer og affald fra renoveringen på taget. I deres afgørelse anslår de vægten til cirka 160 kg.

Og ifølge Jeppe Jönsson kan store punktbelastninger have fået det nedhængte loft til at styrte ned.

»Dette kan lokalt have induceret et svigt i det nedhængte lofts skruebefæstelser, som herefter på grund af et lidet robust design falder ned i et stort område,« skriver han til Ingeniøren.

En endelig afklaring venter forhåbentlig i syns- og skønsmandens rapport. Mens parterne venter på den, har Hvidovre Kommune fået ryddet op i borgerservicecentret og via sit forsikringsselskab hyret en entreprenør til at reetablere lokalet. Hvornår bygningen er klar til at blive taget i brug, kan Anne Pallesen imidlertid ikke oplyse på nuværende tidspunkt.