Arbejdstilsynet efter Siemens-sag: Vi vil bruge skadesanmeldelser aktivt

Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet vil forbedre tilsynet med arbejdsmiljøet i landets virksomheder ved at inddrage oplysninger om erhvervsskader i tilsynet med virksomhederne.

Det er ét af fire initiativer, som beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) lægger op til, efter at en ny redegørelse fra Arbejdstilsynet har analyseret tilsynet med arbejdsmiljøet omkring vingeproduktionen på Siemens Wind Power siden 2004.

Produktionen har givet anledning til en række anmeldelser om arbejdsskader - primlært i forbindelse med arbejdet med epoxy - som DR har dækket intensivt gennem nogle uger.

Læs også: Efterbehandling af vindmøllevinger gav syge medarbejdere

Ifølge Arbejdstilsynets rapport er der taler om 85 anmeldte sager om arbejdsskader relateret til epoxy på de 12 år. Medarbejderen har fået tilkendt erstatning ifølge reglerne i omkring 30 af sagerne.

Epoxyudvalg nedsættes

»Arbejdstilsynet har ikke været gode nok til at bruge og reagere på oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme i forhold til de certificerede virksomheder. Jeg har derfor indskærpet over for Arbejdstilsynet, at det skal ske fremover – også for virksomheder med en såkaldt kronesmiley,« siger ministeren i forbindelse med offentliggørelse af rapporten.

Læs også: Arbejdsmedicinere: Epoxy kan fortsat bruges - men med stor omhu

De tre andre initiativer handler om strammere krav til uddeling af de såkaldte kronesmileys, nedsættelse af et epoxy-udvalg samt informationsmøder for nuværende og tidligere Siemens-ansatte.

»Der har været et stort antal arbejdsskader knyttet til epoxy, og det er først og fremmest Siemens’ ansvar. Arbejdet med epoxy skal foregå på en sikker måde ude i den enkelte virksomhed, og derfor nedsætter jeg en arbejdsgruppe med eksperter, arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, som skal vurdere, om der er behov for yderligere tiltag, der kan sikre det,« siger Jørn Neergaard Larsen.

Læs også: Vestas kvittede giftigt styren og valgte epoxy for 13 år siden

Ministeren tilføjer, at redegørelsen om Siemens-sagen dog også viser, at Arbejdstilsynet grundlæggende har levet op til sin tilsynsforpligtelse, samt at der ikke er konstateret systematiske overtrædelser af arbejdsmiljøloven på Siemens.

Opfølgning på dispensationssager

Én af de sager, som DR fremhævede, var en manglende dispensation til at sprøjte med stoffer, der indeholder epoxy og isocyanat.

Her lægger Arbejdstilsynet sig fladt ned og erkender, at der ikke fra Arbejdstilsynets side været en systematisk opfølgning i forhold til, om dispensationskravene er blevet fulgt.

'Det er derfor Arbejdstilsynet vurdering, at der er behov for at systematisere disse procedurer for opfølgning – særligt i forhold til ansøgning om fornyelse af dispensationerne. Det bemærkes dog, at ved de lejligheder, hvor der er registreret tilsynsbesøg, der vedrører opfølgning på dispensationen, er det blevet vurderet at dispensationernes vilkår er overholdt', hedder det i redegørelsen.

Derfor vil Arbejdstilsynet nu sikre, at behandling af dispensationsansøgninger og ansøgninger om fornyelse af dispensationer sker efter en fast procedure.

Proceduren skal sikre, at vilkårene for dispensationen kontrolleres, inden der træffes afgørelse om eventuel om ny dispensation, og at anmeldte erhvervssygdomme indgår i vurderingen af, om en anmodning om dispensation kan imødekommes.

Ifølge rapporten har Arbejdstilsynet i perioden fra 2004 og frem til i dag haft et kontinuerligt tilsyn med de fire afdelinger på Siemens, hvor der arbejdes med epoxy, og de har ført tilsyn efter de gældende regler.

Der har været 50 kemi-relaterede tilsyn, og her er 10 gange fundet overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

I rapporten kan man læse om hvert enkelt påbud til de fire virksomheder.