Arbejdsmiljøforskere: Vi aner ikke om nanopartikler er farlige

Nanomaterialer er så små, at de kan trænge ind i kroppen overalt og så populære, at EU i en helt ny ministerrådsrapport har understreget de enorme potentialer i materialerne og nødvendigheden af, at europæiske forskere surfer forrest på nano-bølgen.

Men samtidig advarer arbejdsmiljøforskere i en rapport fra Nordisk Ministerråd om de mulige sundhedsskadelige effekter af de små partikler. Forskerne advarer direkte, at ingen aner, om mennesker bliver syge af dem.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(NFA) har været primus motor for rapporten og er i øjeblikket i gang med tre store forskningsprojekter, der undersøger nanomaterialernes påvirkning på mennesker, især med fokus på lak- og farveindustrien.

Men spørgsmålet, om hvilke sundhedsrisici der er forbundet med at anvende tekniske nanopartikler i virksomhederne, og hvordan stofferne skal håndteres for at undgå eventuelle risici, kræver helt ny viden.

»Lige nu er det faktisk ikke muligt for os at besvare de to spørgsmål. Grunden til det er simpelthen, at vi ikke ved nok om, hvordan tekniske nanopartikler frigives til omgivelserne og påvirker vores sundhed til at kunne lave en risikovurdering af stofferne,« fortæller forskningskonsulent Thomas Schneider fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i en pressemeddelelse.

Ifølge arbejdsmiljøforskerne er der god grund til at se nærmere på eksempelvis kulstofnanorør og deres fysisk større slægtninge kulstofnanofibre, som ikke har helt så exceptionelle egenskaber, men til gengæld kan produceres til en tusindedel af prisen. Der eksisterer i dag kun et begrænset antal studier af giftigheden, og de fleste er udført på isolerede celler.

Resultaterne er imidlertid bekymrende nok. De tyder på, at nanomaterialerne er mindst lige så giftige som de ultrafine partikler fra eksempelvis trafikken, der både kan give luftvejssygdomme, hjertelidelser og allergi.

I Danmark er brugen af nanopartikler lige nu i sin spæde start. Flere brancher forudser en kraftig stigning i anvendelsen af nanopartikler de kommende år.

I dag er det dog kun syv virksomheder i Danmark, der arbejder med nanomaterialer i større omfang, hvilket vil sige en produktion på mere end 100 kilo om året. Arbejdet her er koncentreret på lim, maling, lak, cement og kosmetikindustrien.

Emner : Nanoteknologi