To år forsinket Femern-projekt udskyder milliard-indtægter

Indtægter for fire milliarder kroner fra trafikken over en kommende Femernbro er nu udskudt i to år, fordi tidsplanen er skredet.

Det forsinkede projekt belaster yderligere Femern-projektets budget med 800 millioner kroner, fordi der skal bruges ekstra rådgivertimer både hos bygherreorganisationen og hos eksterne rådgivere.

Den nye tidsplan blev afsløret af trafikminister Hans Christian Schmidt (V), der også røbede, at en skråstagsbro vil blive 5,7 milliarder kroner dyrere end planlagt.

Læs også: Her er de to bud på Femernforbindelsen

Læs også: Se animation af broen over Femern Bælt

Læs også: Se animation af tunnelløsningen under Femern Bælt

Men udskydelsen af de to gange to milliarder kroner får ikke konsekvenser for projektets økonomi, forklarer Socialdemokratiets trafikordfører, Magnus Heunicke:

»Hvis pengene til lånefinansieringen af projektet skulle lånes i to år ekstra, og der dermed løb to års yderligere renter på, kunne det blive alvorligt for økonomien. Men det skal de ikke. De to år skal bruges til miljøundersøgelser. Derfor venter jeg ikke, at de udskudte indtægter giver projektet en samlet dårligere økonomi,« siger han.

Tidsplan vaklede allerede i foråret

Forklaringen på skredet i tidsplanen er ekstra miljøkrav, fremgår det af det nye anlægsoverslag fra Femern A/S.

Men i virkeligheden stod det allerede i foråret ret klart for projektorganisationen, at miljøkravene kom til at forsinke projektet i to år, erkender Femerns pressechef, Karsten Holmegaard, nu:

»Vi skal bruge to år til at indsamle data til VVM. Den oprindelige tidsplan har afsat et år. Desuden kommer myndighedsbehandlingen også til at tage to år i stedet for et.«

De ekstra miljøkrav udløste allerede 3. juni i år en ekstra bevilling på 400 millioner kroner, der gik igennem som et aktstykke i finansudvalget. Så det må Femern A/S vel have vidst i foråret?

»Ja, da tegnede det til det,« siger Karsten Holmegaard.

Dengang stod det klart, at Femern A/S reelt ikke anede, hvilke krav de tyske myndigheder ville stille til VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), og at bygherren til et af Nordeuropas største projekter reelt havde sjusset sig frem til tidsplanen.

Femerns miljøchef, Anders Jensen, forklarede:

»De tyske myndigheder ville ikke tale med os fra Femern A/S, før statstraktaten var ratificeret i begge lande, så der var et reelt grundlag at arbejde på. Derfor kunne vi faktisk ikke komme i dialog med de myndigheder, der skulle stille kravene. Så det blev "von höhrensagen", og omfanget af de undersøgelser, der er nødvendige for at få projektansøgningen godkendt, var reelt umuligt at forudse.«.

De tyske myndigheder har dog tidligere undret sig over, at danskerne ikke kendte til de tyske krav, som er "same procedure as last year".

Én ting, som budgetlæggerne i Femern A/S ikke kendte til, er nye EU-direktiver, der kræver en to-årig overvågning af naturen. Siden tidsplanen blev fastlagt, er EU-direktivet om natura 2000 (tidligere habitatområder) kommet til.

Og reelt er Femernforbindelsen omgivet af EU-beskyttelsesområder, Rødsand, et stort lavvandet område med havvindmølleparker lige øst for Rødbyhavn, og et stort fuglebeskyttelsesområde vest for Femern.